alt - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

alt"alt" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce Türkçe
Computer
alt alt

"alt" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 36 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
alt bottom i.
alt base i.
alt inferior s.
alt lower s.
General
alt base i.
alt underside i.
alt foot i.
alt lower part i.
alt subaltern i.
alt hypo i.
alt bottom i.
alt subordinate s.
alt low s.
alt under s.
alt nether s.
alt inferior s.
alt underneath zf.
alt infra zf.
alt below zf.
alt lower zf.
alt sub- ök.
alt sub ök.
Slang
alt subby
Trade/Economic
alt lower
alt sub
alt sub-
Law
alt infra
Technical
alt sub
alt lower
alt bottom
Computer
alt alt
alt bothbottom
alt child
Automotive
alt pan
alt bottom
Medical
alt inferior

"alt" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
alt etmek overcome f.
General
bir hamlede alt etmek make short work of f.
alt etmek top f.
alt etmek beat f.
kurnazlıkla alt etmek outfox f.
alt üst olmak be upside down f.
bir alt sınıfa inmek move down f.
öğrenciyi bir alt sınıfa indirmek move down f.
daha alt göreve atamak assign to a lower position f.
alt etmek get the best of f.
alt edilmek get the worst of f.
bakışları ile alt etmek outface f.
iade etmek (davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) remit f.
alt etmek best f.
alt etmek overcome f.
en alt düzeye inmek (fiyat) touch bottom f.
alt bölümlere ayırmak subdivide f.
alt olmak be overcome f.
alt etmek get the better of f.
alt etmek overwhelm f.
alt etmek stymie f.
alt değiştirmek change the nappies f.
alt etmek supplant f.
alt etmek defeat f.
en alt seviyeye düşmek hit rock bottom f.
alt etmek outgun f.
alt sınıfa indirmek demote f.
alt etmek dispose f.
alt etmek have the upper hand f.
alt etmek circumvent f.
alt etmek bring off f.
alt-üst çevirmek invert f.
kurnazlıkla alt etmek outwit f.
alt üst etmek turn upside-down f.
bir alt kademede olmak be in the lower position f.
rekorları alt üst etmek shatter the record f.
rekorları alt üst etmek rewrite the record books f.
alt etmek outface f.
alt etmek stare down f.
alt etmek outstare f.
bir tartışmada birisini alt etmek argue someone down f.
alt etmek bludgeon f.
alt sınıflandırmak subclassify f.
alt sınıflara ayırmak subclassify f.
insanların hayatlarını alt üst etmek wreck people's lives f.
bir şeye alt oynamak bet something in the under f.
(merdiven) (bodruma/alt kata) inmek lead down to something/somewhere f.
altında/alt katında yaşamak/oturmak live under something f.
bir hukuk bürosunun altında/alt katında yaşamak/oturmak live under a law office f.
alt güverteye götürmek take someone below f.
alt modele geçirmek downgrade f.
bindirmek (alt yazı) launch f.
alt etmek tackle f.
alt etmek tackle f.
alt kontak yayı lower contact spring i.
alt limit lower limit i.
alt geçit underpass i.
alt sınır limit inferior i.
alt geçit underground i.
alt damak soft palate i.
alt komisyon subcommittee i.
alt grup subgroup i.
alt geçit subway i.
alt komuta kademesi subordinate command i.
alt toplam lower sum i.
alt lonjeron lower longeron i.
alt dizi lower rank i.
alt güven sınırı lower confidence limit i.
alt amaç subgoal i.
alt suspansiyon kolu lower suspension arm i.
alt tabaka the rank and file i.
vagon alt düzeni bogey i.
alt kat downstairs i.
alt çene jowl i.
vagon alt düzeni bogy i.
alt tabakalar the under layers i.
alt tarafı dar eteklik hobble skirt i.
karnın alt tarafındaki atardamar iliac artery i.
alt uç lo end i.
alt paragraf subparagraph i.
üst kattan alt kata inen baca chute i.
alt sınır threshold i.
taşıyıcı alt takım carriage i.
bir şeyin en alt kısmı bottom i.
alt yapı groundwork i.
alt beynit lower bainite i.
alt kanat lower wing i.
alt sınıf insan lowerclassman i.
alt düzeyde dosya depolama low level file store i.
alt çizgi underscore i.
alt katman substratum i.
alt bitki örtüsü understorey i.
alt gelir grubu low income group i.
alt bitki örtüsü understory i.
alt takım under frame i.
alt taban lower base i.
alt alta one under the other i.
alçak, düz alt kısmı ve gri renkli bulut türü stratus i.
sikke veya madalyanın arka yüzünün alt tarafındaki yazı yeri veya yazı exergue i.
istatistiki alt sınır benchmark response i.
istatistiki alt sınır benchmark dose i.
en alt bottom i.
alt güverte orlop i.
alt yüzey soffit i.
alt yüz underside i.
alt azı dişin arka kısmı talonid i.
alt taraf the underside i.
alt kenar bandı lower side band i.
alt toprak sub soil i.
alt sınıf low class i.
alt dil sublanguage i.
alt ırk subrace i.
alt düzen chassis i.
alt sınır lower bound i.
alt sınıflar lower class i.
alt işveren subcontractor i.
alt bölüm subchapter i.
alt şube section i.
bina yüzündeki alt saçak watertable i.
alt tabaka lower class i.
üst kattan alt kata inen chute i.
alt dönüşüm sıcaklığı lower transformation temperature i.
alt sınıf öğrencilerini uşak gibi kullanma fagging i.
madeni paranın alt tarafındaki yazı exergue i.
alt ırk sub race i.
alt temel subgrade i.
rus parlamentosunun alt kanadı duma i.
alt sözleşme subcontracting i.
alt sol lower left i.
alt toprak subsoil i.
alt kimlik lower identity i.
alt üçgensel matris lower triangular matrix i.
alt organ lower limb i.
alt çizgi downstroke i.
alt parça lower segment i.
alt kenar bandı lower sideband i.
alt kurul commission i.
alt bodrum subbasement i.
alt bölüm subpart i.
alt yazı subtitle i.
özelikle abd'de toplumun alt seviyesindeki insanların üst seviyedeki insanların hayatlarına girmelerine engel olan sosyal bariyer marble ceiling i.
alt tabaka substratum i.
alt kat ground floor i.
alt sınıf uçuşu low level flight i.
alt sağ lower right i.
alt seviyeye indirme demotion i.
alt geçiş lower culmination i.
alt yazı footnote i.
alt dudak lower lip i.
alt sınır lower boundary i.
mantarın alt kısmı gill i.
alt integral lower integral i.
alt baskı bottom printing i.
alt alan subfield i.
alt kıta subcontinent i.
alt baskı first print i.
alt karbon devri lower carboniferous period i.
alt proje sub project i.
alt tabaka low grade i.
alt tabaka subgrade i.
araç alt düzeni running gear i.
alt manifoldlar submanifolds i.
alt tabaka plebian i.
bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm race i.
sporcuların alt bacak kısmını korumak için yapılmış sert koruyucu shinguard i.
alt sayfa subpage i.
alt bölüm subsegment i.
alt kategori subcategory i.
alt alan sub field i.
alt kuruluş subsidiary i.
karnın alt kısmı underbelly i.
alt kültür subculture i.
sylow alt grupları sylow subgroups i.
alt döşeme subfloor i.
alt kademe low level i.
alt kademe lower level i.
toplumun alt tabakası clamjamphrie i.
alt klas lower class i.
toplumun alt tabakası the rabble i.
alt dişlerinin üst dişlere göre daha önde olması underbite i.
alt büyük sahra sub sahara i.
alt işlem subprocess i.
alt süreç subprocess i.
alt şirket subcompany i.
alt arayüz sub interface i.
en alt sınıf lowest class i.
alt branş subsidiary branch i.
alt kol subbranch i.
alt branş subbranch i.
alt köşe bottom corner i.
alt komşu downstairs neighbor i.
alt komşu downstairs neighbour i.
alt kenar bottom edge i.
alt başlık bottom boom i.
harfin alt çıkıntısı descender i.
alt ölçek subscale i.
bir şeyin alt bölümü underneath i.
alt temel subbasis i.
kritik alt deney critical sub-test i.
alt pozisyon lower-position i.
alt kategori sub-category i.
alt üst sınır range i.
alt kültür sub-culture i.
alt kimlik sub-identity i.
alt ırk sub-race i.
alt komiteler sub-committees i.
alt deney sub-test i.
alt kısım sub-section i.
alt sektör sub-sector i.
alt-grup sub-group i.
alt-birim sub-unit i.
omuzlu alt yüzey haunched soffit i.
alt arka uç heel i.
asil bir erkeğin alt sınıftan bir kadınla evlenmesi morganatic i.
ingiltere'de hint alt kıtası veya çevresinden gelen kişi asian i.
alt federal mahkeme lower federal court i.
alt kısım underside i.
bir şeyin alt kısmı underneath i.
alt uzmanlık alanı subspecialty i.
alt uzmanlık dalı sub-specialization i.
alt tabaka sublayer i.
alt toprak undersoil i.
alt strüktür substructure i.
alt yapı substructure i.
alt bölüm underside i.
alt figür subfigure i.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup sadz i.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup asadzwa i.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup jigets i.
bir alt konum one-down position i.
bir alt pozisyon one-down position i.
iki taraflı alt yapı bilateral infrastructure i.
sol alt köşe lower-left corner i.
sağ alt köşe bottom-right corner i.
sağ alt köşe lower-right corner i.
sol alt köşe lower left-hand corner i.
sol alt köşe bottom left-hand corner i.
sağ alt köşe bottom right-hand corner i.
sağ alt köşe lower right-hand corner i.
alt boyut lower dimension i.
alt tire underscore i.
(bir şeyin) alt arka (kısmı) lower back i.
alt hesap sub-account i.
alt etme beating i.
alt disiplinler sub-disciplines i.
alt komşu neighbor downstairs i.
en alt/düşük değer lowest value i.
alt azı dişi stomach tooth i.
alt benlik ve üst benlik lower-self and higher-self i.
alt beceriler sub-skills i.
en alt sınır lowest limit i.
alt beceriler subskills i.
alt yazı ekleyen kişi subtitler i.
alt yazı ekleyen kişi subber i.
alt metropol sub-metropolitan i.
alt metropol sub-metropolis i.
toplumun alt kesimindeki yaşam low life i.
bölümlerin ve alt bölümlerin numaralandırılması numbering of divisions and subdivisions i.
insan türünün en alt formu lowest form of human species i.
alt/aşağı eğim/rampa foot slope i.
alt dal subbranch i.
alt dal sub-branch i.
bebek alt açma ve banyo bakım ünitesi bathinette i.
bebek banyo ve alt değiştirme ünitesi bathinette i.
alt boyut sub-dimension i.
alt sınır lower limit i.
alt-tür sub-genre i.
alt organlar subordinate organs i.
alt tabakadaki insanlar little people i.
alt çekmece bottom drawer i.
alt deri cutis i.
alt sınıfa indirme demotion i.
alt deri derm i.
alt puan subscore i.
alt çalışan subworker i.
alt ranza lower bunk i.
alt ranza bottom bunk i.
alt mafya patronu sotto capo i.
alt mafya patronu capo bastone i.
alt mafya patronu underboss i.
alt değiştirme örtüsü diaper changing mat i.
alt değiştirme örtüsü diaper changing pad i.
alt bent subclause i.
bebek alt değiştirme ünitesi baby change unit i.
alt konu subtopic i.
alt bezi diaper i.
sabanın alt kısmı slade i.
alt kadro sub-group i.
alt kadro sub-staff i.
alt tür subgenre i.
alt yayıncı subpublisher i.
alt anlam sub-meaning i.
alt yüklenici subcontractor i.
alt birim subsidiary (of) i.
alt analiz subanalysis i.
alt-kiracı subtenant i.
alt tema child theme i.
alt bölüm lower part i.
alt kısım lower part i.
alt şablon subpattern i.
alt şekil düzeni subpattern i.
alt model subpattern i.
alt basamak lower step i.
alt beyin lower brain i.
alt problemler subproblems i.
alt metin surtext i.
alt metin sub text i.
en alt bölüm lowest part i.
alt tabaka rabble i.
derenin/havuzun alt tarafı tail i.
toplumun en alt kesimi tag-rag i.
toplumun en alt kesimi the rabble i.
en alt seviyedeki insan güruhu tag and rag i.
alt katta olan downstairs s.
alt bölümlere ayrılmış subdivided s.
alt edilebilir vanquishable s.
alt çenesi olmayan jawless s.
alt tabakadan lowborn s.
alt kattaki downstairs s.
en alt lowermost s.
alt üst olmuş dashed s.
alt kıdemli lower ranking s.
alt sınıf underclass s.
bir çok alt parçaya bölünmüş polytomous s.
alt yazılı subtitled s.
alt bölge sub-regional s.
alt alta üst üste rough-and-tumble s.
yirmi-altıncı twenty-sixth s.
alt bölgesel sub-regional s.
alt-bölgesel sub-regional s.
alt-kıtasal subcontinental s.
alt üst chaotic s.
alt üst upside-down s.
alt edilmiş outmuscled s.
alt kültürel subcultural s.
yer-altında subterrestrial s.
alt sınıfa indirilmiş demoted s.
alt sınıflara ayrılmış subclassified s.
alt deriyle ilgili dermal s.
pek çok alt bölüme/sınıfa ayrılmış polychotomous s.
yaşamı alt üst eden life-disrupting s.
alt ulusal sub-national s.
alt edilemez air tight s.
alt kalite non-prime s.
alt tarafı after all zf.
alt katta below stairs zf.
alt kata downstairs zf.
alt katta downstairs zf.
akışın alt tarafına downstream zf.
alt üst upside down zf.
alt- sub- ök.
Phrasals
alt etmek ride down
alt etmek sweep over
en yakın alt sayıya yuvarlamak round something down
alt etmek bring down
(sıvı) alt bölümlere doğru yayılmak filter down
alt etmek get over
alt grup olarak sahneye çıkmak open for
alt etmek rack up
Phrases
bir şeyin üst/alt kademeleri upper/lower reaches of something
birini alt etmek ace out
Colloquial
karşı tarafı alt etmek make mincemeat of
(birisini) alt etmek knock somebody dead
alt tarafı just
tarafından alt edilmek be bested by
Idioms
birini alt etmek get the better of somebody
alt etmek knock someone into a cocked hat
alt etmek beat someone into a cocked hat
fiyatları en alt düzeye indirmek cut prices to the bone
alt etmek get the best of
alt etmek have the best of
kolayca alt etmek make ring round
alt etmek score a point against
birisini alt etmek ace someone out
bir organizasyonun (en) alt basamaklarından başlayıp (en) üstlere çıkmak come up through the ranks
bir organizasyonun (en) alt basamaklarından başlayıp (en) üstlere çıkmak rise from the ranks
zorlanmadan alt etmek have someone for breakfast
zorlanmadan alt etmek will have someone for breakfast
zorlanmadan alt etmek will eat someone for breakfast
alt kesim culturally disadvantaged
alt kesim culturally deprived
birini alt etmek beat someone to something
birini alt etmek knock one off one's feet
birini alt etmek sweep one off one's feet
alt etmek fight something down
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get one's get a foot in the door
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get a leg in the door
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get a foot in the door
(planlarını) alt üst etmek knock the bottom out of something
alt etmek mop up somebody
alt etmek mop somebody up
(amir/şef/müdür vb'nin alt kademedeki çalışanlara karşı uyguladığı) güç gösterisinde bulunma power trip
en alt kademeden gelmek come up through the ranks
alt etmek break the back of
Slang
birisini aşağılayıcı bir şekilde alt etmek wipe the floor with someone
alt kademede çalışan kişi go-for
alt üst etmek bitch up
alt etmek knock the socks off
alt etmek knock someone's socks off
alt etmek blow the socks off
alt etmek blow someone's socks off
daha alt sınıftan seks partneri a bit of rough
birini alt etmek eat someone's lunch
birini konuşarak susturmak/alt etmek jaw someone down
alt etmek stonker
alt sınıftan kimse scooper
alt etmek bang up
toplumun alt kesiminden kimse bottom-dweller
Trade/Economic
en alt kademe yöneticisi supervisor
az gelişmiş ülkelerin en alt grubunda yer alanlar least developed country
değişmenin alt ve üst sınırları range
alt başlık under title
arazi alt yapı ve geliştirme masrafları land improvement
değişken oranlı bir borç senedinde faiz oranının alt ve üst sınırları collar
hisse alt hesapları stock subaccounts
ekonomik alt yapı economic infrastructure
alt güverte lower deck
alt limit limit down
alt gruplara ayırma decomposition
alt ve üst sınırlar arasındaki değişik fiyat oranları scale of rates
alt sözleşme subcontract
alt destekleme noktası lower support point
alt sınır lower limit
alt denetim sınırı lower control limit
siyasi alt birim political subdivision
alt yapı background
bir hesabın iki veya daha fazla alt hesaba bölünmesi fanout
maaşların arasında değişme gösterdiği alt ve üst sınırlar salary range
alt bölüm subdivision
alt sınıflara ayırmak subdivide
alt kültür subculture
iktisadi dalgalanmanın en üst ve en alt noktaları peaks and throughs of business activity
alt etmek circumvent
alt katılım subparticipation
alt komite subcommittee
alt mahkeme lower court
alt geçit subway
hisselerin daha alt parçaları bölünmesi subdivision of shares
alt müteahhit sub contractor
alt bayi sub-dealer
alt tedarikçi sub-supplier
alt üretici sub-producer
alt-fon sub-fund
alt konu sub-question
alt üretici sub-manufacturer
alt çalışma grubu sub-committee
varlık alt sınıfı sub-asset class
alt toplam sub-total
alt lisans sub-license
müessesenin alt kademelerindeki yönetici junior administrative officer
alt kademe yönetici junior administrative officer
alt kontrol sınırı lower control limit
alt tabakadan kimselerin yaptığı hizmetler base services
alt yüklenici subcontractor
bir çalışanı daha alt bir pozisyona indirme demotion
alt kademelerde görevli işçiler rank and file
alt tedarikçi subcontractor
alt taşeron subcontractor
alt taşeron sub-supply company
alt marka sub-brand
alt yatırım sub-investment
alt marka subbrand
alt marka flanker brand
alt ürün flanker
alt marka flanker sub-brand
alt gelir grubu low-income group
alt sektör sub-sector
teminatlı borçlanma kapsamında alt düzey kredi derecesine sahip olan kredi dilimi junior tranche
ticari bilgi alt yapısı commercial information infrastructure
finansal alt grup financial subgroup
alt yapı muhasebe birimi infrastructure accounting unit
alt lisans sublicense
alt lisans vermek sublicense
alt müteahhit sub-contractor
alt ortaklık subpartnership
alt sözleşme sub-contract
alt katman lower echelons
alt kademe lower echelons
alt distribütör subdistributor
alt-dağıtıcı subdistributor
alt bayi subdistributor
alt bayi sub-distributor
alt-dağıtıcı sub-distributor
alt distribütör sub-distributor
alt hesap sub account
genel alt-yüklenici işleri general sub-contracting
alt defter sub ledger
alt yükleniciye verilen iş sub-contracted work
alt işveren sub-employer
alt sınıf tüketici low end consumer
alt yükleniciler sub-contractors
alt yükleniciler subcontractors
alt ekonomi subeconomy
alt kullanıcı downstream user
alt hesap yönetimi sub account management
alt satıcı sub-vendor
alt satıcı sub-dealer
alt hesaplar sub-accounts
ödeme alt sınırı payment threshold
ödeme alt limiti payment threshold