sink - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sink

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "sink" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 69 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
sink v. batmak
sink v. suya batmak
sink v. batırmak
sink n. lavabo
Irregular Verb
sink v. sank/sunk - sunk
General
sink v. hafiflemek
sink v. vazgeçmek
sink v. azaltmak
sink v. fakirleşmek
sink v. batırmak
sink v. mahvolmak
sink v. unutulmak
sink v. azalmak
sink v. mahvetmek
sink v. çökmek
sink v. işlemek
sink v. alçalmak
sink v. gömülmek
sink v. basmak
sink v. kötüleşmek
sink v. feragat etmek
sink v. kazmak
sink v. kafasına girmek
sink v. örtbas etmek
sink v. tenezzül etmek (kötü bir şey yapmaya)
sink v. alçaltmak
sink v. kırılmak
sink v. yatırmak (sermaye)
sink v. saplanmak
sink v. yerleştirmek
sink v. gömmek
sink v. inmek
sink v. yıkılmak
sink v. durumu bozulmak
sink v. fenalaşmak
sink v. açmak (kuyu, maden ocağı vb'ni)
sink v. düşmek
sink v. oturmak
sink v. değeri azalmak
sink v. düşürmek
sink n. çukur
sink n. eviye
sink n. pislik çukuru
sink n. lağım çukuru
sink n. musluk
sink n. bataklık
sink n. batak
sink n. tekne
sink n. musluk taşı
sink n. delikli taş
Trade/Economic
sink sermaye yatırmak
Technical
sink evye
sink daldırmak
sink lavabo
sink batmak
sink atık su kanalı
sink yutak
sink dalmak
sink tekne geriz
sink batırmak
Computer
sink çıkış düğümü
sink alıcı
sink alış noktası
Aeronautic
sink ağır ağır inmek
Food Engineering
sink yalak
sink batırmak
Gastronomy
sink evye
Marine Biology
sink batma
Geography
sink obruk

Bedeutungen, die der Begriff "sink" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 185 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
(sun) to set/sink v. gün kavuşmak
(the sun) sink v. güneş batmak
sink a caisson v. kesonu batırmak
sink a ship v. gemi batırmak
sink a well v. kuyu kazmak
sink back against pillow v. yastığa yaslanmak
sink deeper into depression v. depresyona sürüklenmek
sink fast v. günlerini saymak
sink fast v. ağır hasta son günlerini yaşamak
sink fast v. günleri sayılı olmak
sink in v. nüfuz etmek
sink in v. kafasına girmek
sink into v. gömülmek
sink into v. sokmak
sink into v. kapılmak
sink into v. düşmek
sink into v. işlemek
sink into v. batırmak
sink into v. saplanmak
sink into v. gitgide pençesine düşmek (kötü bir şeyin)
sink into v. dalmak
sink into a chair v. bir koltuğa çökmek
sink into a coma v. komaya girmek
sink into a deep sleep v. derin bir uykuya dalmak
sink into a depression v. depresyona girmek
sink into a depression v. bunalıma girmek
sink into debt v. borç batağına sürüklemek
sink into despair v. umutsuzluğa düşmek
sink into despair v. çaresizliğe düşmek
sink into desperation v. karamsarlığa düşmek
sink into desperation v. karamsarlığa kapılmak
sink into oblivion v. unutulmak
sink into oblivion v. unutulmaya yüz tutmak
sink into pessimism v. karamsarlığa düşmek
sink into pessimism v. karamsarlığa kapılmak
sink into sleep v. uykuya dalmak
sink low v. çok düşmek (fiyat)
sink low v. çok alçalmak (güneş/ay)
sink money into v. parayı gömmek
sink one's troubles in drink v. içkiyle dertlerini unutmak
sink oneself into the effort of v. çabası içine girmek
sink their differences v. aralarındaki anlaşmazlıkları bertaraf etmek
sink to one's knees v. dizlerinin üzerine çökmek
sink to one's knees v. diz çökmek
sink to the bottom v. dibe çökmek
sink to the bottom v. dibine çökmek
sink without a trace v. sırra kadem basmak
a kitchen-sink play n. sıradan insanlarla ilgili sahne eseri
bathroom sink n. banyo lavabosu
bathroom sink n. lavabo
heat sink n. ısı emen nesne
kitchen sink n. evye
kitchen sink n. eviye
kitchen sink n. bulaşık teknesi
sink and plughole unblocker n. lavabo aç
sink and plughole unblocker n. lavabo açacağı
sink shaft n. keson kuyu
sink shaft n. batırma kuyu
slop sink n. (ayakkabı vb) yıkama küveti
slop sink n. (ayakkabı vb) yıkama evyesi
time-sink n. zaman kaybı
utility sink n. yıkama evyesi
time-sink adj. zaman alan (faaliyet)
under the sink adv. tezgah altında
under the sink adv. tezgah altı
sink marks çekinti
sink marks çöküntü
Phrasals
sink back into something (koltuğa/sedire vs.) gömülmek/uzanmak
sink below something altına batmak
sink down batmak
sink in batmak
sink under batmak
Proverb
loose lips sink ship boşboğazlık adam öldürür
Colloquial
hit one’s head on the sink başını küvete/lavaboya çarpmak
sink money para batırmak
sink of corruption günah yuvası
sink of corruption kötülük yuvası
sink of iniquity günah yuvası
sink of iniquity kötülük yuvası
Idioms
everything but the kitchen sink hemen hemen her şey
everything but the kitchen sink gereksiz şeyler
everything but the kitchen sink fuzuli şeyler
loose lips sink ships yerin kulağı vardır
make one's heart sink çok üzülmek
make one's heart sink yüreği ezilmek
sink into despair enseyi karartmak
sink into oblivion maziye gömülmek
sink into oblivion unutulmaya yüz tutmak
sink into oblivion tamamen unutulmak
sink into oblivion anılara gömülmemek
sink like a stone dibe vurmak
sink like a stone gümlemek
sink like a stone tamamen başarısız olmak
sink one's teeth in tümden/hepten yogunlasmak
sink one's teeth in canla-başla başlamak/yapmak
sink one's teeth into bir işe girişmek
sink one's teeth into something tümden/hepten yoğunlaşmak
sink one's teeth into something büyük ilgi göstermek
sink one's teeth into something kocaman ısırmak
sink one's teeth into something canla-başla başlamak/yapmak
sink or swim ya batarsın ya çıkarsın
sink or swim ya herrü ya merrü
sink to (doing) something kendini (kötü) bir şey yaparak alçaltmak/seviyesini düşürmek
sink to someone's level birisinin seviyesine inmek
sink to something kendini (kötü) bir şey yaparak alçaltmak/seviyesini düşürmek
sink to such depths (bu derece/kadar) alçalmak
sink without trace tamamen unutulmak
sink without trace unutulmak
too many pilots sink the ship bir çöplükte iki horoz ötmez
Speaking
the harder you try to pull yourself out the deeper you sink çıkmaya çalıştıkça daha derine batarsın
the water in the sink is coming out brown lavabodaki su kahverengi akıyor
they left him to sink or swim onu kendi kaderine terkettiler
we're going to do it, sink or swim! ya herrü ya merrü
we're going to do it, sink or swim! onu yapacağız!
Technical
commercial electric rinsing sink elektrikle çalışan ticari amaçlı durulama eviyesi
data sink veri batağı veri alıcısı
double sink çift gözlü eviye
electron sink elektron batması
float and sink analysis yüzdürme-çökeltme çözümlemesi
float and sink characteristics yüzme-batma özellikleri
heat sink ısı alıcı
heat sink ısı giderici
heat sink ısı azaltıcı
heat sink ısı emen
heat sink soğutucu
heat sink ısı havuzu
kitchen sink bulaşık teknesi
message sink ileti alıcısı
message sink mesaj alıcısı
scrub sink cerrahi lavabo
sink and float separation yüzdür-çökelt ayırması
sink marks çöküntü (dökümde ve plastik enjeksiyonda)
sink point batma sıcaklığı
sink roll dalgıç merdane
sink shaft iskandil kurşunu
sink shaft havşa
sink-float method batır yüzdür yöntemi
sink-in-point camın batış sıcaklığı
stop sink su alma teknesi
water sink-float system su batır yüzdür dizgesi
Computer
data sink veri biriktirici
data sink veri batağı
data sink veri alıcısı
heat sink ısı alıcı
message sink mesaj alıcısı
message sink ileti alıcısı
Telecom
data sink veri alıcısı
Textile
sink/float method çöktürme/yüzdürme metodu
Construction
2-compartment sink iki gözlü eviye
2-compartment sink 2 gözlü eviye
3-compartment sink üç gözlü eviye
3-compartment sink 3 gözlü eviye
electric rinsing sink elektrikli durulama eviyesi
floor sink yer süzgeci
sink trap eviye sifonu
three compartment sink üç gözlü eviye
three compartment sink 3 gözlü eviye
two compartment sink iki gözlü eviye
two compartment sink 2 gözlü eviye
Automotive
heat sink ısı dağıtma tertibatı
heat sink soğutma plakası
heat sink soğutucu bloğu
heat sink soğutucu eleman
heat sink compound ısı dağıtma tertibatı bileşiği
heat sink compound soğutma plakası bileşimi
Aeronautic
sink rate irtifa kaybı hızı
sink rate alçalma hızı (ft/min)
Marine
sink by the bow baş taraftan batmak
sink by the stern kıçtan batmak
sink stern foremost kıçtan batmak
Mining
float and sink analysis yüzdürme-çökeltme analizi
float and sink analysis yüzdürme-çökeltme çözümlemesi
float and sink test yüzdürme-çökeltme deneyi
sink roll batırma kuyu
Medical
sink condition çanak koşulu
sink conditions çökme koşulları/şartları
sink conditions çökme koşulları
Psychology
behavioral sink davranış batağı
Physics
electron sink elektron batması
Chemistry
carbon sink karbon yutağı
Botanic
source-sink relations kaynak-havza ilişkileri
Social Sciences
sink estate ingiltere'de işçi sınıfı ailelere ucuz ve yaşanabilir daireler sağlanması için inşa edilmiş kenar mahalle apartman blokları
Geography
sink-hole obruk
Geology
carbon dioxide sink karbon dioksit gömülüm
British Slang
kitchen sink (rhyming slang on chink) çinli