sink - Turkish English Dictionary
History

sink

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "sink" in Turkish English Dictionary : 68 result(s)

English Turkish
Common Usage
sink v. suya batmak
sink v. batırmak
sink v. batmak
sink n. lavabo
Irregular Verb
sink v. sank/sunk - sunk
General
sink v. hafiflemek
sink v. vazgeçmek
sink v. azaltmak
sink v. fakirleşmek
sink v. tenezzül etmek (kötü bir şey yapmaya)
sink v. işlemek
sink v. alçalmak
sink v. gömülmek
sink v. basmak
sink v. kötüleşmek
sink v. feragat etmek
sink v. kazmak
sink v. kafasına girmek
sink v. örtbas etmek
sink v. unutulmak
sink v. azalmak
sink v. mahvetmek
sink v. çökmek
sink v. alçaltmak
sink v. kırılmak
sink v. yatırmak (sermaye)
sink v. saplanmak
sink v. yerleştirmek
sink v. gömmek
sink v. inmek
sink v. yıkılmak
sink v. durumu bozulmak
sink v. fenalaşmak
sink v. açmak (kuyu, maden ocağı vb'ni)
sink v. düşmek
sink v. oturmak
sink v. mahvolmak
sink v. düşürmek
sink v. değeri azalmak
sink v. batırmak
sink n. delikli taş
sink n. bataklık
sink n. çukur
sink n. musluk
sink n. tekne
sink n. musluk taşı
sink n. batak
sink n. eviye
sink n. pislik çukuru
sink n. lağım çukuru
Trade/Economic
sink sermaye yatırmak
Technical
sink atık su kanalı
sink daldırmak
sink lavabo
sink yutak
sink batırmak
sink dalmak
sink batmak
sink tekne geriz
Computer
sink çıkış düğümü
sink alıcı
sink alış noktası
Aeronautic
sink ağır ağır inmek
Food Engineering
sink yalak
sink batırmak
Gastronomy
sink eviye
Marine Biology
sink batma
Geography
sink obruk

Meanings of "sink" with other terms in English Turkish Dictionary : 187 result(s)

English Turkish
General
sink fast v. ağır hasta son günlerini yaşamak
sink low v. çok alçalmak (güneş/ay)
sink into v. kapılmak
sink into v. düşmek
sink into v. sokmak
sink in v. kafasına girmek
sink into oblivion v. unutulmak
sink into v. gömülmek
sink into v. gitgide pençesine düşmek (kötü bir şeyin)
sink to one's knees v. diz çökmek
sink into v. dalmak
sink without a trace v. sırra kadem basmak
sink to the bottom v. dibine çökmek
sink into a deep sleep v. derin bir uykuya dalmak
sink their differences v. aralarındaki anlaşmazlıkları bertaraf etmek
sink into despair v. umutsuzluğa düşmek
sink low v. çok düşmek (fiyat)
sink into a depression v. depresyona girmek
sink into a chair v. bir koltuğa çökmek
sink to one's knees v. dizlerinin üzerine çökmek
sink into v. işlemek
sink one's troubles in drink v. içkiyle dertlerini unutmak
sink into v. saplanmak
sink a well v. kuyu kazmak
sink fast v. günleri sayılı olmak
sink in v. nüfuz etmek
sink into v. batırmak
sink to the bottom v. dibe çökmek
sink fast v. günlerini saymak
sink deeper into depression v. depresyona sürüklenmek
sink into sleep v. uykuya dalmak
sink back against pillow v. yastığa yaslanmak
sink into despair v. çaresizliğe düşmek
sink into pessimism v. karamsarlığa kapılmak
sink into debt v. borç batağına sürüklemek
(the sun) sink v. güneş batmak
sink into a depression v. bunalıma girmek
sink a ship v. gemi batırmak
sink into pessimism v. karamsarlığa düşmek
sink into desperation v. karamsarlığa kapılmak
sink into desperation v. karamsarlığa düşmek
sink a caisson v. kesonu batırmak
sink into oblivion v. unutulmaya yüz tutmak
sink money into v. parayı gömmek
sink oneself into the effort of v. çabası içine girmek
sink into a coma v. komaya girmek
(sun) to set/sink v. gün kavuşmak
heat sink n. ısı emen nesne
kitchen sink n. eviye
bathroom sink n. banyo lavabosu
bathroom sink n. lavabo
sink shaft n. keson kuyu
sink shaft n. batırma kuyu
kitchen sink n. bulaşık teknesi
sink and plughole unblocker n. lavabo aç
sink and plughole unblocker n. lavabo açacağı
a kitchen-sink play n. sıradan insanlarla ilgili sahne eseri
time-sink n. zaman kaybı
utility sink n. yıkama evyesi
slop sink n. (ayakkabı vb) yıkama küveti
slop sink n. (ayakkabı vb) yıkama evyesi
kitchen sink n. eviye
time-sink adj. zaman alan (faaliyet)
under the sink adv. tezgah altında
under the sink adv. tezgah altı
sink marks çekinti
sink marks çöküntü
Phrasals
sink under batmak
sink below something altına batmak
sink down batmak
sink in batmak
sink back into something (koltuğa/sedire vs.) gömülmek/uzanmak
Proverb
loose lips sink ship boşboğazlık adam öldürür
Colloquial
sink of corruption kötülük yuvası
sink of iniquity kötülük yuvası
sink of corruption günah yuvası
sink of iniquity günah yuvası
hit one’s head on the sink başını küvete/lavaboya çarpmak
sink money para batırmak
Idioms
sink or swim ya batarsın ya çıkarsın
too many pilots sink the ship bir çöplükte iki horoz ötmez
sink one's teeth into bir işe girişmek
sink or swim ya herrü ya merrü
sink to someone's level birisinin seviyesine inmek
everything but the kitchen sink gereksiz şeyler
everything but the kitchen sink fuzuli şeyler
sink into oblivion tamamen unutulmak
sink into oblivion unutulmaya yüz tutmak
sink into oblivion anılara gömülmemek
sink into oblivion maziye gömülmek
sink without trace unutulmak
everything but the kitchen sink hemen hemen her şey
sink to such depths (bu derece/kadar) alçalmak
sink one's teeth into something tümden/hepten yoğunlaşmak
sink one's teeth into something canla-başla başlamak/yapmak
sink one's teeth in canla-başla başlamak/yapmak
sink one's teeth in tümden/hepten yogunlasmak
loose lips sink ships yerin kulağı vardır
make one's heart sink çok üzülmek
make one's heart sink yüreği ezilmek
sink like a stone gümlemek
sink like a stone tamamen başarısız olmak
sink like a stone dibe vurmak
sink to (doing) something kendini (kötü) bir şey yaparak alçaltmak/seviyesini düşürmek
sink to something kendini (kötü) bir şey yaparak alçaltmak/seviyesini düşürmek
sink without trace tamamen unutulmak
sink one's teeth into something büyük ilgi göstermek
sink one's teeth into something kocaman ısırmak
sink into despair enseyi karartmak
Speaking
we're going to do it, sink or swim! onu yapacağız!
we're going to do it, sink or swim! ya herrü ya merrü
they left him to sink or swim onu kendi kaderine terkettiler
the harder you try to pull yourself out the deeper you sink çıkmaya çalıştıkça daha derine batarsın
the water in the sink is coming out brown lavabodaki su kahverengi akıyor
Technical
heat sink ısı giderici
message sink mesaj alıcısı
electron sink elektron batması
data sink veri batağı veri alıcısı
heat sink ısı azaltıcı
message sink ileti alıcısı
kitchen sink bulaşık teknesi
stop sink su alma teknesi
heat sink ısı alıcı
double sink çift gözlü eviye
heat sink soğutucu
commercial electric rinsing sink elektrikle çalışan ticari amaçlı durulama eviyesi
sink shaft havşa
heat sink ısı havuzu
heat sink ısı emen
sink shaft iskandil kurşunu
water sink-float system su batır yüzdür dizgesi
sink point batma sıcaklığı
sink-in-point camın batış sıcaklığı
sink roll dalgıç merdane
float and sink analysis yüzdürme-çökeltme çözümlemesi
sink and float separation yüzdür-çökelt ayırması
sink-float method batır yüzdür yöntemi
float and sink characteristics yüzme-batma özellikleri
scrub sink cerrahi lavabo
sink marks çöküntü (dökümde ve plastik enjeksiyonda)
Computer
data sink veri biriktirici
heat sink ısı alıcı
data sink veri batağı
data sink veri alıcısı
message sink mesaj alıcısı
message sink ileti alıcısı
Telecom
data sink veri alıcısı
Textile
sink/float method çöktürme/yüzdürme metodu
Construction
electric rinsing sink elektrikli durulama eviyesi
2-compartment sink iki gözlü eviye
3-compartment sink 3 gözlü eviye
2-compartment sink 2 gözlü eviye
two compartment sink 2 gözlü eviye
3-compartment sink üç gözlü eviye
two compartment sink iki gözlü eviye
three compartment sink üç gözlü eviye
three compartment sink 3 gözlü eviye
sink trap eviye sifonu
floor sink yer süzgeci
Automotive
heat sink soğutma plakası
heat sink ısı dağıtma tertibatı
heat sink soğutucu eleman
heat sink compound ısı dağıtma tertibatı bileşiği
heat sink soğutucu bloğu
heat sink compound soğutma plakası bileşimi
heat sink ısı alıcı
heat sink soğutucu eleman
Aeronautic
sink rate irtifa kaybı hızı
sink rate alçalma hızı (ft/min)
Marine
sink by the stern kıçtan batmak
sink by the bow baş taraftan batmak
sink stern foremost kıçtan batmak
Mining
float and sink analysis yüzdürme-çökeltme analizi
float and sink analysis yüzdürme-çökeltme çözümlemesi
float and sink test yüzdürme-çökeltme deneyi
sink roll batırma kuyu
Medical
sink conditions çökme koşulları
sink condition çanak koşulu
sink conditions çökme koşulları/şartları
Psychology
behavioral sink davranış batağı
Physics
electron sink elektron batması
Chemistry
carbon sink karbon yutağı
Botanic
source-sink relations kaynak-havza ilişkileri
Social Sciences
sink estate ingiltere'de işçi sınıfı ailelere ucuz ve yaşanabilir daireler sağlanması için inşa edilmiş kenar mahalle apartman blokları
Geography
sink-hole obruk
Geology
carbon dioxide sink karbon dioksit gömülüm
British Slang
kitchen sink (rhyming slang on chink) çinli