token - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

token

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "token" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
token n. işaret
token n. fiş
token n. jeton
token n. simge
General
token v. göstermek
token n. hususiyet
token n. yadigar
token n. nişan
token n. marka
token n. oyun fişi
token n. mostralık
token n. hatıra
token n. hediye çeki
token n. madeni para
token n. sembol
token n. bir şeyin satın alınmasında para yerine geçen belge
token n. özellik
token n. belirti
token n. iz
token n. andaç
token n. gösterge
token adj. itibari
token adj. nominal
token adj. yapmacık
token adj. göstermelik
token adj. simgesel
token adj. sahte
token adj. sembolik
Trade/Economic
token itibari
token nominal
token itibari para
token nişan
token işaret
token delil
token alamet
token para yerine geçen sikke
Technical
token andaç
Computer
token simge
token belirteç
token jeton
token dizgecik
Telecom
token paket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaret
Railway
token jeton
Linguistics
token örnekçe
token türce

Bedeutungen, die der Begriff "token" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 93 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
feed token into the telephone v. telefona jeton atmak
insert token into the telephone v. telefona jeton atmak
take a queue token v. sıra fişi almak
book token n. kitap armağan/hediye çeki
bride token n. başlık parası
expired token n. süresi geçmiş jeton
gift token n. hediye çeki
gift token n. hediye kuponu
invalid token n. geçersiz jeton
queue token n. sıra fişi
token money n. itibarlı para
token wealth n. itibari servet
wealth token n. servet göstergesi
more by token adv. munzam delil olarak
as a token of prep. işareti olarak
Phrases
as a small token of our gratitude minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak
Idioms
by the same token aynı sebeple bundan başka
by the same token aynı şekilde
by the same token bundan başka
by the same token bir de
by the same token aynen
by the same token aynı sebeple
by the same token ilaveten
in token of in işareti ya da izni olarak
in token of -in belirtisi olarak
in token of bir ispatı olarak
in token of in belirtisi olarak
token gesture göstermelik/yapmacık hareket
Speaking
insert your token here jetonunuzu buraya atınız
insert your token here jetonunu buraya at
Trade/Economic
coin token nominal değeri maden değerinden fazla olan para
token coin ufaklık para
token coin nominal değer taşıyan madeni para
token coin itibari madeni para
token money yapıldığı maddenin değeri sıfır veya çok düşük olan para
token money kaime
token money itibari para
token money ufak para
token money itibarı para
token payment borcun tamamını sonradan ödemek üzere yapılan küçük ödeme
token payment sembolik ödeme
token strike ikaz grevi
token strike uyarı grevi
token value iz bedeli
token value iz bedel
Technical
authentication token şifre üreteci (akıllı anahtar)
authentication token şifrematik (akıllı anahtar)
cryptographic token şifrematik (akıllı anahtar)
cryptographic token şifre üreteci (akıllı anahtar)
device token aygıt simgesi
hardware token şifre üreteci (akıllı anahtar)
hardware token şifrematik (akıllı anahtar)
security token şifre üreteci (akıllı anahtar)
security token güvenlik belirteci/işareti
security token şifrematik (akıllı anahtar)
token bus andaçlı veriyolu
token file simge kütüğü
token object jeton nesnesi
token passing andaç geçirme
token ring andaçlı halka
token ring network simgeli halka ağı
Computer
access token erişim jetonu
access token erişim dizgeciği
access token erişim belirteci
device token aygıt simgesi
early token release erken simge gönderme
email token e-posta simgesi
home token giriş sayfası simgesi
ibm token ring ibm token ring
identity token kimlik belgesi
identity token kimlik simgesi
link token bağlantı simgesi
specific token özel belirteç
token file alıntı kütüğü
token ring adapter simgeli halka bağdaştırıcısı
token ring interface coupler simgeli halka arabirimi bağlayıcısı
Informatics
access token erişim jetonu
device token aygıt simgesi
identity token kimlik belgesi
token file alıntı kütüğü
token passing andaç geçirme
token ring network simgeli halka ağı
Telecom
token bus paket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaretli veri yolu
token card paket anahtarlamalı devrede özel işaret kartı
token passing bus local area network paket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaretli yerel alan şebekesi
token ring network simgeli halka ağı
token-bus network simgeli veri yolu ağı
Psychology
token economy token ekonomisi
token economy markayla (jetonla) ödüllendirme yöntemi
token identity theory token özdeşliği teorisi
token reinforcement token pekiştirme
token reward token ödülü
Linguistics
type and token örnek ve örnekçe