understand - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

understand

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "understand" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 27 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
understand v. anlayış göstermek
understand v. anlamak
Irregular Verb
understand v. understood - understood
General
understand v. öğrenmek
understand v. uyanmak
understand v. idrak etmek
understand v. iyice bilmek
understand v. duymak
understand v. çakmak
understand v. yorumlamak
understand v. kafasına girmek
understand v. hissetmek
understand v. bilmek
understand v. iyi anlamak
understand v. işitmek
understand v. sezinlemek
understand v. anlayışla karşılamak
understand v. anlayışlı olmak
understand v. anlam vermek
understand v. kestirmek
understand v. -in usulünü öğrenmek
understand v. -i kavramak
understand v. -i anlamak
understand v. -in esasını kavramak
understand v. anlamış olmak
Technical
understand anlamak
understand kavramak

Bedeutungen, die der Begriff "understand" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 172 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
self understand v. kendi kendine anlamak
clearly understand v. açıkça anlamak
make understand v. sezdirmek
be unable to understand v. anlam verememek
understand each other v. anlaşmak
make understand v. anlamasını sağlamak
pretend not to understand v. anlamazlıktan gelmek
understand completely v. tamamıyla anlamak
understand each other v. uyuşmak
make understand v. hissettirmek
perfectly understand v. açıkça anlamak
expect someone to understand v. anlayışına sığınmak
be able to understand v. anlayabilmek
have difficulty to understand v. anlamakta zorlanmak
give someone to understand something v. birine bir şeyi ima etmek
expect someone to understand v. anlayışına güvenmek
be able to understand v. aklı ermek
not to understand v. anlayamamak
be unable to understand v. kafası almamak
be unable to understand v. aklı almamak
understand the real meaning of v. nüfuz etmek
give somebody to understand v. çıtlatmak
understand the value of v. değerini anlamak
understand correctly v. doğru anlamak
understand nothing v. hiçbir şeyi anlamamak
understand nothing v. hiçbir şey anlamamak
understand his grief v. acısını anlamak
understand one's grief v. acısını anlamak
understand life v. dünyayı anlamak
understand the people v. insanları anlamak
not quite understand v. tam olarak anlayamamak
understand the meaning of something v. mana çıkarmak
understand by seeing v. görerek anlamak
understand the importance of v. önemini kavramak
understand the importance of v. önemini anlamak
can not understand v. idrak edememek
try to understand v. anlamaya çalışmak
hardly understand v. zor anlamak
understand the severity of the situation v. durumun vehametini anlamak
understand the seriousness of the situation v. durumun vehametini anlamak
understand the seriousness of the situation v. durumun vahametini anlamak
understand the severity of the situation v. durumun vahametini anlamak
understand one’s value v. birinin değerini anlamak
start to understand v. anlamaya başlamak
begin to understand v. anlamaya başlamak
understand the logic of v. mantığını anlamak
come to understand v. anlamaya başlamak
to not understand v. anlamamak
understand better v. daha iyi anlamak
not understand/comprehend/grasp the lesson v. dersi anlamamak
fail to understand the lesson v. dersi anlamamak
easy to understand adj. çetrefilsiz
hard-to-understand adj. anlaşılması zor
given to understand adj. inandırılmış
hard/difficult to comprehend/understand adj. akıl almaz
on the understand that conj. şartıyla
Phrases
as far as i understand anladığım kadarıyla
as much as we understand anladığımız kadarıyla
as far as we understand anladığımız kadarıyla
what I understand from what you wrote senin yazdıklarından anladığım
Colloquial
pretend not to understand anlamamazlıktan gelmek
pretend not to understand anlamazdan gelmek
Idioms
understand where someone is coming from ne demeye/anlatmaya çalıştığını anlamak
understand the lay of the land bir şeyin/bir yerin düzenini/işleyişini anlamak/kavramak
understand where someone is coming from birini bir görüşe/eyleme/söze iten şeyi anlamak
understand where someone is coming from birini bir görüşe/eyleme/söze iten şeyleri anlamak
Speaking
do you understand me beni anlıyor musun
i am given to understand that haber aldığıma göre
don't you understand? anlamadın mı?
i just couldn't understand anlamadım gitti
i'll be hanged if i understand! anladıysam arap olayım!
i can't understand anlamıyorum
we understand that öğrendiğimize göre
i couldn't understand anlamadım
i understand anlıyorum
i understand anladım
i know you will understand me beni anlayacağını biliyorum
i don't understand you seni anlamıyorum
i don't understand anlamadım
as you understand yani anlayacağın
what I don't understand is benim anlamadığım
do not understand anlayamamak
i couldn't understand anlayamadım
i can't understand you sizi anlayamıyorum
i can't understand you seni anlayamıyorum
what I understand benim anladığım
you don't understand anything hiçbir şey anlamıyorsun
understand me beni anla
you should understand me beni anlamalısın
I don't understand your language dilini anlamıyorum
I have read and understand okudum ve anladım
I hope you understand me umarım beni anlıyorsundur
I don't understand that bunu anlamıyorum
do you understand me? beni anlıyor musun?
I don't understand what you mean ne demek istediğini anlamıyorum
do you think you understand me? beni anladığını mı sanıyorsun?
don't you understand? anlamıyor musun?
i need to know and understand exactly what happened tam olarak neler olduğunu bilip anlamam gerekiyor
you wouldn't understand sen anlamazsın
you're not helping me understand anlamama yardımcı olmuyorsun
do you understand? anladın mı?
do you understand? anlaşıldı mı?
i don't understand anlamıyorum
i don't understand what's happening neler olduğunu anlamıyorum
do you all understand? herkes anladı mı?
which is why i don't understand işte bu yüzden anlamıyorum
do you understand what that means? bunun anlamını biliyor musunuz?
i don't understand! kafam almıyor!
please understand me lütfen beni anla
please understand me lütfen anla beni
please understand me lütfen beni anlayışla karşıla
i understand you seni anlıyorum
i understand your concerns endişelerinizi anlıyorum
i understand your worries endişelerinizi anlıyorum
you don't understand! anlamıyorsun
i hope you will understand umarın anlayışla karşılarsın
i hope you will understand umarım anlarsın
i hope you will understand anlayışla karşılayacağınızı umuyorum
i understand that i'm just saying bunu anlıyorum benim söylemeye çalıştığım
when you grow up and have kids you will understand me büyüyüp çocukların olduğunda beni anlarsın
i cannot help you if i don't understand what you are talking about tam olarak neden bahsettiğini bilmeden sana yardım edemem
i understand nothing hiçbir şey anlamadım
i understand why you can't go neden gidemediğini anlıyorum
i can't understand anything hiçbir şey anlayamıyorum
i understand you very well sizi çok iyi anlıyorum
i understand you very well seni çok iyi anlıyorum
i hope you understand me beni anlayışla karşılayacağını umarım
i hope you understand me beni anlayışla karşılayacağınızı umarım
i hope you will understand me beni anlayışla karşılayacağını umarım
i hope you will understand me beni anlayışla karşılayacağınızı umarım
i can understand them onları anlayabiliyorum
i'm sorry i cannot understand you üzgünüm seni anlamıyorum
i can't understand turkish türkçe anlamıyorum
i don't understand what you're saying dediklerini anlamıyorum
i don't understand what you're saying senin söylediklerini anlamıyorum
i don't understand what you're saying söylediklerini anlamıyorum
i can understand how you felt senin ne hissettiğini anlayabiliyorum
i don't understand it bunu anlamıyorum
i can't understand it bunu anlamıyorum
i don't understand why you said that bunu neden dediğini anlamadım
i am not sure if i understand correctly doğru anladığımdan emin değilim
i'll understand if you don't want to do that bunu yapmak istemiyorsan anlarım
i don't understand what has happened ne oldu anlamadım
i don't expect you to fully understand senden bunu tam olarak anlamanı beklemiyorum
I just don't understand why you're doing this bunu neden yaptığını anlayamıyorum
do you understand how important this is? bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyor musun?
i don't expect you to understand anlamanı beklemiyorum
what i don't understand is anlamadığım şey
how do you understand? nasıl anlıyorsun?
i’m not sure that i understand anladığımı sanmıyorum
i’m not sure that i understand anladığımdan emin değilim
try to understand anlamaya çalış
we understand each other birbirimizi anlıyoruz
please understand me beni anla ne olur
please understand me beni anla lütfen
you don't understand what I'm saying ne dediğimi anlamıyorsun
you don't understand what I'm saying dediğimi anlamıyorsun
she doesn't understand me o beni anlamıyor
he doesn't understand me o beni anlamıyor
i can not understand what you are saying dediğini anlayamıyorum
i can't understand what you're saying dediğini anlayamıyorum
I think they understand me beni anladıklarını düşünüyorum
they will understand anlayacaklar
I wish I could understand you keşke sizi anlasam
I wish I could understand you keşke seni anlasam
I wish I could understand your language keşke dilinizden anlayabilsem
I wish I could understand your language keşke dilinizi anlayabilsem
I understand what you are going through neler yaşadığınızı anlıyorum
Chat Usage
i'm sorry i can't understand you üzgünüm seni anlamıyorum
I don't understand what you are writing yazdığını anlamıyorum
I don't understand what you are writing yazdıklarını anlamıyorum
Archaic
whence we can understand that işte bundan anlıyoruz ki