anlamak - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

anlamakBedeutungen von dem Begriff "anlamak" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 116 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
anlamak understand v.
anlamak find out v.
anlamak comprehend v.
General
anlamak deduce from v.
anlamak make out v.
anlamak discover v.
anlamak make of v.
anlamak catch v.
anlamak follow v.
anlamak seize v.
anlamak wake to v.
anlamak construe v.
anlamak realise v.
anlamak reason v.
anlamak tell v.
anlamak twig v.
anlamak appreciate v.
anlamak sense v.
anlamak dawn on v.
anlamak collect v.
anlamak catch on v.
anlamak be a good judge of v.
anlamak savvy v.
anlamak be familiar with v.
anlamak gen up on v.
anlamak absorb v.
anlamak sum up v.
anlamak read v.
anlamak receive v.
anlamak discern v.
anlamak get a grip on v.
anlamak get the hang of v.
anlamak take in v.
anlamak entendre (fr) v.
anlamak apprehend v.
anlamak get a grip v.
anlamak pick up v.
anlamak take v.
anlamak feel v.
anlamak have v.
anlamak cotton on v.
anlamak know about v.
anlamak dig v.
anlamak fathom v.
anlamak rumble v.
anlamak see v.
anlamak deduce v.
anlamak distinguish v.
anlamak get v.
anlamak grip v.
anlamak gather v.
anlamak grasp v.
anlamak figure out v.
anlamak waken v.
anlamak infer v.
anlamak be knowledgeable about v.
anlamak compass v.
anlamak get the message v.
anlamak tumble v.
anlamak latch on to v.
anlamak comprehend v.
anlamak see the light v.
anlamak make v.
anlamak see into v.
anlamak ken v.
anlamak cotton on to v.
anlamak enjoy v.
anlamak find v.
anlamak penetrate v.
anlamak ascertain v.
anlamak gen up about v.
anlamak realize v.
anlamak know v.
anlamak click v.
anlamak be up to v.
anlamak pick out v.
anlamak twing v.
anlamak cotton to v.
anlamak conceive v.
anlamak perceive v.
anlamak latch onto (something) v.
anlamak imagine v.
anlamak accept v.
anlamak seise v.
Phrasals
anlamak make out
anlamak latch on
anlamak get it
anlamak get onto
anlamak catch on to
anlamak cotton on
anlamak get wise
Colloquial
anlamak light dawns
anlamak get the message
Idioms
anlamak twig
anlamak get the word
anlamak take a hint
anlamak catch/get one's drift
anlamak draw an inference
anlamak pick up on something
anlamak make of
anlamak get the feel of
anlamak make some sense out of something
anlamak get the picture
anlamak tune in
anlamak catch on
Slang
anlamak feel
anlamak dig
anlamak cop onto something
anlamak wrap (one's) mind around
Trade/Economic
anlamak see
anlamak sense
Technical
anlamak perceive
anlamak see
anlamak understand
Latin
anlamak scire
British Slang
anlamak twig

Bedeutungen, die der Begriff "anlamak" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 261 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kavramak (anlamak) absorb v.
yanlış anlamak misunderstand v.
General
(bir konuyu vb. anlamak için) tekrar etmek regurgitate v.
acısını anlamak understand one's grief v.
acısını anlamak understand his grief v.
açıkça anlamak perfectly understand v.
açıkça anlamak clearly understand v.
anlamak (bir şeyin değerini/önemini/gerekliliğini) appreciate v.
anlamak (önemini/gerçekliğini/değerini) recognise v.
anlamak (önemini/gerçekliğini/değerini) recognize v.
bakıp anlamak read v.
başlarda anlamadığı/göremediği bir şeyi anlamak/fark etmek come to realize v.
bir durumu anlamak/kavramak sum something up v.
bir konudan oldukça anlamak be well-versed in v.
bir şeyi anlamak take something in v.
bir şeyi tüm benliğinle anlamak grok v.
bir şeyi yanlış anlamak get something wrong v.
birdenbire anlamak strike v.
birinin çektiklerini anlamak feel for v.
birinin değerini anlamak understand one’s value v.
bitkilerden iyi anlamak be green thumbed v.
daha iyi anlamak understand better v.
dalavereyi anlamak get to v.
değerini anlamak appreciate the value of v.
değerini anlamak understand the value of v.
-den anlamak make of v.
-den anlamak knowledgeable with v.
dikiş nakıştan anlamak be good at sewing and embroidery v.
dikiş nakıştan anlamak be familiar with sewing and embroidery v.
dilinden anlamak have a feeling for v.
doğru anlamak understand correctly v.
doğru anlamını anlamak fathom v.
dokunarak anlamak perceive by touch v.
durumun vahametini anlamak understand the seriousness of the situation v.
durumun vahametini anlamak understand the severity of the situation v.
durumun vehametini anlamak understand the severity of the situation v.
durumun vehametini anlamak understand the seriousness of the situation v.
dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak learn by bitter experience v.
dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak öğrenmek learn by bitter experience v.
dünyayı anlamak understand life v.
dünyayı anlamak be mature v.
farkı anlamak perceive the difference v.
gerçeği anlamak/kavramak/ farkına varmak realize the truth v.
gibi anlamak take v.
görerek anlamak understand by seeing v.
gözlerinden anlamak tell from the eyes v.
güçlükle anlamak make out v.
halden anlamak show sympathy v.
halden anlamak be understanding v.
halini anlamak have sympathy for v.
halini anlamak sympathize with v.
-i anlamak grasp v.
-i anlamak become familiar with v.
-i anlamak become proficient at v.
-i anlamak get the hang of v.
-i anlamak become good at v.
-i anlamak understand v.
-i anlamak comprehend v.
iç yüzünü anlamak find out v.
iç yüzünü anlamak gain insight into v.
iç yüzünü anlamak insight into v.
içyüzünü anlamak rumble v.
içyüzünü anlamak penetrate v.
-in kokusundan (bir şeyi) anlamak smell v.
-in nasıl bir biri olduğunu anlamak size up v.
-in nasıl bir şey olduğunu anlamak size up v.
insanları anlamak understand the people v.
işine geldiği gibi anlamak conveniently misunderstand v.
iyi anlamak understand v.
iyice anlamak penetrate v.
karşısındakinin ne dediğini (sonunda) anlamak latch on v.
kendi kendine anlamak self understand v.
konuyu anlamak see the point v.
mantığını anlamak understand the logic of v.
ne mal olduğunu anlamak see through somebody v.
önceden anlamak foretaste v.
önemini anlamak understand the importance of v.
saatin kaç olduğunu anlamak tell the time v.
sırrını anlamak empierce v.
söz anlamak be reasonable v.
tam olarak anlamak gain a clear understanding v.
tamamıyla anlamak understand completely v.
ters anlamak get hold the wrong end of the stick v.
ters anlamak take a word in the wrong sense v.
ters anlamak get it wrong v.
ters anlamak wrench v.
ters anlamak misunderstand v.
ters anlamak spell backward v.
ters anlamak give a wrench to v.
ters anlamak take amiss v.
tersinden anlamak misconstrue v.
yanlış anlamak take amiss v.
yanlış anlamak get the wrong sow by the ear v.
yanlış anlamak misapprehend v.
yanlış anlamak misconceive v.
yanlış anlamak get one's wires v.
yanlış anlamak take a word in the wrong sense v.
yanlış anlamak get somebody wrong v.
yanlış anlamak misinterpret v.
yanlış anlamak misconstrue v.
yanlış anlamak mistake v.
yanlış anlamak misjudge v.
yanlış anlamak be at cross-purposes v.
yanlış anlamak (birini) get someone wrong v.
zor anlamak hardly understand v.
karşı tarafın beyanının doğruluğunu anlamak için yapılmayan denetim non-challenge inspection n.
Phrasals
birini çözmek/anlamak figure someone out
birini çözmek/anlamak psych someone out
-den anlamak/kavramak realize something from something
Colloquial
anlamak çok güç over my head
denilmek isteneni anlamak read between the lines
durumu anlamak get the picture
işten anlamak handle the jandal
öyle olmadığını bilmek/anlamak know different
öyle olmadığını bilmek/anlamak know otherwise
sökmek/anlamak figure out
söyleneni anlamak be with
tam anlamıyla anlamak get into one's head
tamamen anlamak get into one's head
Idioms
(bir durumu) anlamak make the scene
(bir şeyi yapmaktan vb.) anlamak no stranger to something
(bir şeyi) anlamak make head or tail of
(birini) yanlış anlamak take someone wrong
(birinin) ne numara çevirdiğini anlamak be on to someone
(birisini) anlamak get the drift
(birisini) anlamak catch the drift
(birisini) anlamak catch somebody's drift
(birisini) anlamak get somebody's drift
(mecazi) arkasında ne olduğunu anlamak see around something
(olaylar arasında bağlantı kurarak) durumun ne olduğunu anlamak put two and two together
açıkça anlamak make out
altında yatan anlamı anlamak read between the lines
amacı/ana fikri/ne denmek istediğini/anlatılmak isteneni anlamak get the point
ardında ne olduğunu anlamak see around something
bir bakışta bilmek/anlamak know at a glance that
bir kilometre öteden (ne yaptığını vb. anlamak) a mile away
bir şeyi anlamak get one's head around something
bir şeyi çok iyi öğrenmek/anlamak have (something) down cold
bir şeyi doğru anlamak get something straight
bir şeyi tamamen anlamak have a lock on something
bir şeyi yanlış anlamak take something amiss
bir şeyi yanlış anlamak take something the wrong way
bir şeyi/birini yanlış anlamak get it wrong
bir şeyin özünü/ana fikrini anlamak get the drift of something
bir şeyin/bir yerin düzenini/işleyişini anlamak/kavramak understand the lay of the land
biraz yavaş anlamak be a bit on the slow side
birbirini yanlış anlamak be at cross-purposes
birbirini yanlış anlamak talk at cross-purposes
birbirlerini hemen anlamak have a shorthand with (each other)
birini bir görüşe/eyleme/söze iten şeyi anlamak understand where someone is coming from
birini bir görüşe/eyleme/söze iten şeyleri anlamak understand where someone is coming from
birini tamamen yanlış anlamak get someone all wrong
birini yanlış anlamak take someone wrong
birini yanlış anlamak get someone wrong
birinin dilinden anlamak have a way with someone
birinin gerçekte nasıl biri olduğunu anlamak see someone for what one really is
birinin gerçekte nasıl biri olduğunu anlamak see someone for what one is
birinin huyundan suyundan anlamak have a way with someone
birinin nasıl biri olduğunu anlamak ve onunla nasıl başa çıkacağını bilmek have the measure of someone
birisini anlamak get somebody's drift
birisini anlamak catch somebody's drift
birisini anlamak get the drift
birisini anlamak catch the drift
birisinin dediğini/söylediğini anlamak catch the drift
birisinin dediğini/söylediğini anlamak catch somebody's drift
birisinin dediğini/söylediğini anlamak get somebody's drift
birisinin dediğini/söylediğini anlamak get the drift
birisinin ne demek istediğini anlamak get the drift
birisinin ne demek istediğini anlamak get somebody's drift
birisinin ne demek istediğini anlamak get someone's drift
birisinin ne demek istediğini anlamak catch somebody's drift
birisinin ne demek istediğini anlamak catch the drift
bitki yetiştirmekten anlamak have green fingers
bitki yetiştirmekten anlamak have a green thumb
bitkilerden anlamak have green fingers
bitkilerden anlamak have a green thumb
çabucak anlamak pick up on something
çabuk anlamak/kavramak be on the ball
çevirdiği dolabı anlamak have somebody's number
çevirdiği dolabı anlamak have got somebody's number
çok iyi anlamak read like a book
dediğini anlamak take someone's point
denmek isteneni anlamak read between the lines
derdini anlamak take someone's point
esasını anlamak get to the bottom of
gerçeği anlamak see the lord
gerçeği anlamak come out in the wash
gerçeği anlamak/görmek come in out of the rain
gerçek nedeni anlamak come out in the wash
hatasını anlamak catch tripping
hatasını anlamak see the error of its ways
hatasını anlamak see the error of one's ways
hatasını anlamak come to senses
ima edileni anlamak read between the lines
iyisinden anlamak have an eye for
kastettiğini anlamak get somebody's drift
kastettiğini anlamak get the drift
kastettiğini anlamak get someone's drift
kastettiğini anlamak catch somebody's drift
kastettiğini anlamak catch the drift
kazı koz anlamak get hold of the wrong end of the stick
kendini anlamak find oneself
kişinin gerçek kişiliğini anlamak get one's number
kocakarıyı kız anlamak get hold of the wrong end of the stick
laftan anlamak listen to reason
leb demeden leblebiyi anlamak be as sharp as a needle
leb demeden leblebiyi anlamak take a hint
meselenin/konunun aslını anlamak get the point of something
ne demeye/anlatmaya çalıştığını anlamak understand where someone is coming from
ne kastettiğini anlamak get somebody's drift
ne kastettiğini anlamak get the drift
ne kastettiğini anlamak get someone's drift
ne kastettiğini anlamak catch the drift
ne kastettiğini anlamak catch somebody's drift
ne mal olduğunu anlamak get one's number
ne olduğunu anlamak the scales fall from somebody's eyes
niyetini/içinden geçeni anlamak/bilmek read like an open book
oynadığı oyunu anlamak have somebody's number
parmak bastığı noktayı anlamak get someone's drift
parmak bastığı noktayı anlamak get the drift
parmak bastığı noktayı anlamak get somebody's drift
parmak bastığı noktayı anlamak catch the drift
parmak bastığı noktayı anlamak catch somebody's drift
ruhunu anlamak enter into the spirit of
sorunun problemin kökünü/temelini anlamak figure out the root of the problem
söylemek istediği şeyi anlamak take someone's point
söylenmek isteneni anlamak read between the lines
tam anlamıyla anlamak make out
tersinden anlamak put the cart before the horse
tersinden anlamak set the cart before the horse
yanlış anlamak get one's lines crossed
yanlış anlamak take something amiss
yanlış anlamak get one's wires crossed
yanlış anlamak take it the wrong way
yanlış anlamak have one's wires crossed
yanlış anlamak take something the wrong way
yanlış anlamak have one's lines crossed
yanlış yaptığını anlamak/kabul etmek see the error of one's ways
yanlış yaptığını anlamak/kabul etmek see the error of its ways
yüzünden/gözlerinden okumak/anlamak read like an open book
zar zor anlamak latch on
Speaking
(bunu anlamak için) bilim adamı olmak gerekmiyor it doesn't take a rocket scientist
(bunu anlamak için) bilim adamı olmak gerekmiyor you don't have to be a rocket scientist
(bunu anlamak için) bilim adamı olmana gerek yok it doesn't take a rocket scientist
(bunu anlamak için) bilim adamı olmana gerek yok you don't have to be a rocket scientist
orasının başka bir yer olduğunu anlamak bir hayli zamanımı almıştı it took me a while to figure out that i was in somewhere else
Slang
birini anlamak/çözmek suss someone out
çaktın mı (anlamak) can you dig it
-den anlamak dig
tamamen yanlış anlamak see the dinosaur
Trade/Economic
iş mülakatlarında, mülakatçının adayla bir havaalanında saatlerce kapalı kalmaya dayanılabilecek bir karakter olup olmadığını anlamak için sorduğu sorular için kullanılan mecaz airport test
Politics
yanlış anlamak misunderstand
Technical
doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için bilgisayarı bir iki gün çalıştırma burn in
Computer
internetten anlamak be e-savvy
Medical
akıntı olasılığını anlamak amacıyla hastayı sallamak succuss
Mental Health
hastalığını anlamak yeteneğinin kaybı anosognosia
Biology
beynin kafatası boşluğunda bıraktığı izlerden hareketle beynin yaklaşık şeklini anlamak için alınan kafatası boşluğu kalıbı endocast
bir protein solüsyonunda aranan bir proteinin olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu anlamak için uygulanan nicel bir yöntem westernblot
bir protein solüsyonunda aranan bir proteinin olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu anlamak için uygulanan nicel bir yöntem immunoblotting
bir protein solüsyonunda aranan bir proteinin olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu anlamak için uygulanan nicel bir yöntem immunoblot
Education
konunun anlatılması sonrasında öğrencilerin konuyu iyi kavrayıp kavramadığını anlamak için sorulan sorular concept checking questions