attack - Turkish English Dictionary
History

attack

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "attack" in Turkish English Dictionary : 63 result(s)

English Turkish
Common Usage
attack v. saldırmak
attack v. hücum etmek
attack n. atak
attack n. saldırı
attack n. hücum
General
attack v. yakalanmak
attack v. üstüne varmak
attack v. vurmak
attack v. saldırıda bulunmak
attack v. saldırı yapmak
attack v. aşındırmak
attack v. basmak
attack v. hamle yapmak
attack v. eleştirmek
attack v. saldırı düzenlemek
attack v. atağa kalkmak
attack v. dil uzatmak
attack v. tutmak
attack v. koyulmak
attack v. tutulmak
attack v. taarruz etmek
attack v. tecavüz etmek
attack v. çatmak
attack v. baskın yapmak
attack v. atılmak
attack v. girişmek
attack v. atağa geçmek
attack v. saldırıya geçmek
attack v. uğraşmak
attack v. saldırmak
attack v. hücum etmek
attack n. kriz
attack n. atılış
attack n. tecavüz
attack n. tasallut
attack n. çatma
attack n. girişme
attack n. yakalanma
attack n. hücum
attack n. dil uzatma
attack n. hamle
attack n. taarruz
attack n. tutulma
attack n. koyulma
attack n. saldırı
attack n. nöbet
Law
attack hücum etmek
attack tecavüz etmek
attack saldırma
attack saldırmak
attack saldırı
attack taarruz etmek
Technical
attack saldırmak
attack hücum etmek
attack zarar vermek
Computer
attack başlama
Medical
attack nöbet
Military
attack saldırı
attack taarruz
attack hücum
Sport
attack hücum
attack akın
Ottoman Turkish
attack tasaddi

Meanings of "attack" with other terms in English Turkish Dictionary : 435 result(s)

English Turkish
Common Usage
heart attack n. kalp krizi
General
beat off an attack v. saldırıyı püskürtmek
proceed to attack v. atağa geçmek
attack with a drawn knife v. bıçak çekmek
have a heart attack v. damla inmek
die of heart attack v. kalpten ölmek
beat off the attack v. saldırıyı tamamen püskürtmek
be under attack v. saldırılara maruz kalmak
go on attack v. atağa kalkmak
repel an attack v. saldırıyı püskürtmek
repulse an attack v. saldırıyı püskürtmek
attack a meal like a ravenous wolf v. aç kurt gibi saldırmak
attack suddenly v. basmak
be under attack v. topa tutulmak
make a surprise attack v. baskın düzenlemek
make a sudden attack v. baskın düzenlemek
have an attack v. atak geçirmek
carry out an attack v. saldırı yapmak
attack with a knife v. bıçakla saldırmak
carry out an attack v. saldırıda bulunmak
carry out an attack v. saldırı gerçekleştirmek
suffer a heart attack v. kalp krizi geçirmek
have a heart attack v. kalp krizi geçirmek
mount an attack against v. -e karşı saldırıya geçmek
have an attack of nerves v. sinir krizi geçirmek
have a hysteria attack v. cinnet geçirmek
turn an attack v. saldırıya karşılık vermek
repel the attack v. saldırıyı püskürtmek
die of a heart attack v. kalpten ölmek
die of a heart attack v. kalbine yenik düşmek
organize an attack v. saldırı düzenlemek
organise an attack v. saldırı düzenlemek
attack from behind v. arkadan saldırmak
have an attack v. kriz geçirmek
attack someone with meat cleaver v. birine satırla saldırmak
attack someone for no reason v. birine nedensiz yere saldırmak
give someone a heart attack v. birine kalp krizi geçirtmek
launch an attack against someone v. birine karşı bir saldırı başlatmak
attack someone with a knife v. birine bıçakla saldırmak
have a jealousy attack v. kıskançlık krizine girmek
attack an officer v. bir memura saldırmak
attack someone verbally v. birine sözlü olarak saldırmak
attack someone v. birine saldırmak
unleash an attack upon the enemy v. düşmana karşı kaçınılmaz olan saldırıyı başlatmak
unleash an attack against the enemy v. düşmana karşı kaçınılmaz olan saldırıyı başlatmak
unleash an attack on the enemy v. düşmana karşı kaçınılmaz olan saldırıyı başlatmak
come under attack v. saldırıya maruz kalmak/uğramak
flank attack n. kanat taarruzu
plan of attack n. saldırı planı
warning of attack n. taaruz alarmı
attack on n. saldırı
terrorist attack n. terör saldırısı
attack rate n. yayılma hızı
accidental attack n. kazara saldırı
bombing attack n. bombalı saldırı
missile attack n. roket saldırısı
vasovagal attack n. vagal atak
munition attack n. saldırı
wanton attack n. nedensiz saldırı
frontal attack n. cephe taarruzu
fierce attack n. savlet
attack of nerves n. sinir krizi
ground attack n. kara saldırısı
panic attack n. panik saldırısı
frontal attack n. cepheden taarruz
angle of attack n. saldırı açısı
panic attack n. panik atak
sudden attack n. baskın
road rage attack n. yol verdin yol vermedin kavgası
terrorist attack n. terörist saldırı
massive attack n. büyük saldırı
terrorist attack n. terörist eylem
suicide attack n. intihar saldırısı
bloody terrorist attack n. kanlı terör eylemi
attack on personal rights n. kişilik haklarına saldırı
bloody attack n. kanlı eylem
dog attack n. köpek saldırısı
heinous attack n. çirkin saldırı
ugly attack n. çirkin saldırı
an ugly attack n. çirkin bir saldırı
missile attack n. füze saldırısı
word attack skills n. dil becerileri
word attack skills n. sözel beceriler
word attack skills n. anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (konuşma-yazma) becerileri
attack side n. saldırı yönü
attack side n. saldırı tarafı
attack of nerves n. sinir buhranı
doner knife attack n. döner bıçağıyla saldırı
mode of attack n. saldırı şekli
savagery of the attack n. saldırının vahşet derecesi
meat cleaver attack n. satırlı saldırı
knife attack method n. bıçakla saldırı yöntemi
knife attack n. bıçaklı saldırı
atrocious/heinous/outrageous/ hateful attack n. menfur saldırı
stinging attack n. iğneleyici saldırı
first serious attack n. ilk ciddi saldırı
first serious attack n. ilk ciddi atak
verbal attack n. sözlü saldırı
a jealousy attack n. kıskançlık krizi
brute force attack n. kaba kuvvet saldırısı
shark attack n. köpek balığı saldırısı
deadly attack n. ölümcül saldırı
bear attack n. ayı saldırısı
all-out attack n. topyekün saldırı
fierce attack n. şiddetli saldırı
sleep attack n. uyku krizi
air attack n. hava akını
under attack adj. saldırı altında
open to attack adj. saldırıya açık
Colloquial
a fatal heart attack ölümcül bir kalp krizi
Idioms
under attack saldırı altında
a malicious attack hain saldırı
attack in force güruh halinde saldırmak
be on the attack against saldırıya geçmek
suffer an attack nöbet geçirmek
Speaking
i'm about to have a heart attack kalp krizi geçirmek üzereyim
we are under attack saldırı altındayız
you almost gave me a heart attack (karşıdaki kişiye) kalbime inecekti
Trade/Economic
speculative attack spekülatif atak
Law
bomb attack bombalı saldırı
attack on one's personal life özel hayata saldırı
attack on someone's private life özel hayata saldırı
council of state attack danıştaya düzenlenen saldırı
attack against council of state danıştay saldırısı
council of state attack danıştay saldırısı
attack against council of state danıştaya düzenlenen saldırı
smash and grab attack kap kaç
Politics
counter attack karşı atak
claim responsibility for the attack saldırıyı üstlenmek
claim the attack saldırıyı üstlenmek
claim responsibility for the attack saldırının sorumluluğunu üstlenmek
armed attack silahlı eylem
halabja poison gas attack halepçe katliamı
terrorist attack terör saldırısı
armed attack silahlı saldırı
Technical
chemical attack kimyasal madde etkisi
acid attack asit saldırganlığı
subject to frost attack don tesirine dayanıksız
acid attack asit etkisi
air attack hava saldırısı
angle of attack hücum açısı
angle of attack uçak ekseni ile hava filelerinin akış doğrultusu arasındaki açı
virus attack virüs saldırısı
definition of hazard classes of biological attack biyolojik tahribat derecesine ait tehlike sınıflarının tarifi
uniform attack tekdüze saldırı
grain boundary attack tane sınırına saldırı
under-deposit attack bırakıntı altı saldırısı
knife line attack bıçak çizgisi atağı
liquid-metal attack sıvı metal saldırısı
attack polishing dağlamalı parlatma
interdendritic attack dallantılararası saldırı
acid attack asit saldırısı
impingement attack akış yenimi
impingement attack akış korozyonu
deposit attack bırakıntı yenimi
intergranular attack tanelerarası korozyon
resistance to attack by aqueous alkaline solutions sulu alkali çözeltilerin etkisine dayanım
resistance against manual attack el darbelerine karşı dayanıklılık
Computer
attack time saldırı zamanı
attack level saldırı düzeyi
virus attack virüs saldırısı
combo attack birleşik saldırı
zero-hour attack sıfır saat saldırısı
zero-day attack sıfır gün saldırısı
random attack rasgele saldırı
dictionary attack bir şifreyi bulmak için bir çok deneme yaparak çözme
cyber attack siber saldırı
cross site scripting attack (xss attack) çapraz site betik saldırısı
phishing attack e-dolandırıcılık saldırısı
Informatics
exhaustion attack kaba kuvvet saldırı
denial of service attack hizmeti engelleme saldırısı
passive attack pasif saldırı
password attack giriş şifresi hırsızlığı
malicious attack kötücül saldırı
known-plaintext attack açık belgeyle şifre kırma
Telecom
receiver attack-time delay alıcının tepki verme gecikme zamanı
a generalized attack detection model genel bir saldırı algılama modeli
dictionary attack sözlük saldırısı
transmitter attack time verici başlangıç süresi
tear drop attack sistemi çökertici saldırı
hybrid attack karma saldırı
smurf attack smurf saldırı
transmitter attack-time delay vericinin gönderme gecikme süresi
Construction
sulphate attack sülfat atağı
resistance against bullet attack mermi darbesine karşı dayanıklılık
sulfate attack sülfat atağı
Automotive
attack angle hücum açısı
attack mode takviye modu
Aeronautic
air attack hava taaruzu
angle of attack indicator hücum açısı göstergesi
ideal angle of attack ideal hücum açısı
attack aircraft saldırı uçağı
angle of attack boundary hücum açısı sınırı
angle of attack hücum açısı
Marine
resistance to alkali attack alkaliye karşı dirençli
chloride attack klorid atağı
resistance to acid attack aside karşı dirençli
attack submarine saldırı denizaltısı
Medical
ischemic attack iskemik atak
drop attack düşme atağı
secondary attack rate sekonder atak hızı
attack rate atak hızı
cataplectic attack kataplektik nöbet
vagal attack vagal atak
epileptic attack epilepsi nöbeti
heart attack kalp krizi
asthma attack astım krizi
have an attack nöbet gelmek
have an attack nöbet geçirmek
die of heart attack kalp krizi geçirerek ölmek
die from heart attack kalp krizi geçirerek ölmek
have a heart attack kalp krizi geçirmek
die from heart attack kalp krizinden ölmek
die of heart attack kalp krizinden ölmek
migraine attack migren nöbeti
hypnic headache attack hipnik baş ağrısı atakları
a rare transient ischemic attack nadir bir geçici iskemik atak
migraine attack frequency migren atak sıklığı
migraine attack duration migren atak süresi
patient with asthma attack astım ataklı hasta
pulmonary emboli attack pulmoner emboli atağı
wheezing attack hışıltı atağı
ketoacidotic attack ketoasidotik atak
asthma attack astım atağı
sepsis attack sepsis atağı
local cellulitis attack on the scrotal skin sol skrotum derisinde lokal sellülit atağı
febrile neutropenic attack febril nötropeni atağı
transient ischemic attack geçici iskemik atak
treatment of acute attack akut atak tedavisi
renal colic attack renal kolik atağı
a minor heart attack ufak bir kalp krizi
a minor heart attack küçük bir kalp krizi
severe asthma attack ağır astım atağı
risk of heart attack kalp krizi riski
risk of heart attack kalp krizi tehlikesi
attack of acute atrial fibrillation akut atriyal fibrilasyon atağı
Psychology
absence attack dalgınlık krizi
transient ischemic attack geçici iskemik atak
psychomotor attack psikomotor atak
panic attack panik nöbeti
an attack of hysteria isteri krizi
Mental Health
anxiety attack endişe nöbeti
Pathology
transient cerebral ischaemic attack geçici serebral iskemik atak
Statistics
attack rate atak hızı
Chemistry
surprise dosage attack aşırı dozda saldırı
total dosage attack tam doz saldırı
resistance to attack by hydrochloric acid hidroklorik aside dayanıklılık
chemical attack kimyasal saldırı
Biochemistry
electrophilic attack elektrofil saldırı
nucleophylic attack artıcıl saldırı
Marine Biology
electrophilic attack eksicil saldırı
Geography
deposit attack birikinti korozyonu
deposit attack birikinti yenimi
Military
air attack n. hava hücumu
air attack n. hava akını
air attack n. hava baskını
secondary attack tali taarruz
beam attack yan taarruzu
holding attack tespit taarruzu
mechanized attack zırhlı birlik taarruzu
attack carrier striking forces uçak gemisi vurucu kuvvetleri
flanking attack yandan taarruz
flank attack yan saldırısı
flanking attack yan hareketi
beam attack yandan taarruz
ground-attack yer saldırı
toxic attack toksik taarruz
attack helicopter zırhlı saldırı helikopteri
converging attack yakınsak taarruz
total dosage attack toplam dozaj taarruzu
probing attack yoklama taarruzu
toxic attack zehirli gaz taarruzu
flank attack yan taarruzu
flank attack yandan kuşatma
toxic chemical biological or nuclear attack toksik kimyasal biyolojik veya nükleer taarruz
joint direct attack munition müşterek doğrudan taarruz mühimmatı
local attack mevzii taarruz
local counter attack mevzii karşı taarruz
zone of attack muharebe bölgesi
submarine attack nuclear nükleer tahrikli denizaltı
nuclear attack nükleer taarruz
attack aircraft carrier nuclear nükleer tahrikli hücum uçak gemisi
joint surveillance and target attack radar system müşterek gözetim ve hedef saldırı radar sistemi
follow forces attack müteakip kademe kuvvetleri taarruzu
ground-attack muharebe
joint attack force müşterek çıkarma kuvveti
preemptive attack ön alma taarruzu
pre-attack measure saldırı öncesi tedbir
attack and recon saldırı ve keşif uçağı
specialized attack helicopter özel taarruz helikopteri
flood attack sel saldırısı
radiological attack radyolojik taarruz
dive attack pike taarruzu
cyber attack siber hücum
deliberate attack planlı taarruz
sneak attack sinsi taarruz
attack formation taarruz düzeni
attack assessment taarruz değerlendirmesi
attack transport taarruz nakliye gemisi
echelon of attack taarruz kademesi
harassing attack taciz taarruzu
sudden attack sürpriz saldırı
antisubmarine air search attack unit denizaltı savunma hava arama hücum birliği
diversionary attack şaşırtma taarruzu
attack condition alpha taarruz alfa durumu
post attack period taarruz sonrası dönem
surprise attack sürpriz saldırı
attack pattern taarruz şekli
strategic air attack stratejik hava taarruzu
frontal attack cephe taarruzu
zone of attack taarruz bölgesi
direction of attack taarruz istikameti
attack altitude taarruz irtifaı
attack wave taarruz dalgası
attack speed taarruz hızı
attack pattern taarruz paterni
dive attack dalış taarruzu
divided air attack bölünmüş hava taarruzu
supporting attack destekleyici taarruz
attack condition bravo taarruz bravo durumu
attack size taarruz büyüklüğü
attack origin taarruz başlangıç noktası
launch under attack taarruz altında fırlatma
axis of attack taarruz mihveri
attack helicopter taarruz helikopteri
attack group taarruz grubu
multipurpose attack helicopter çok maksatlı taarruz helikopteri
time of attack taarruz başlangıç saati
attack echelon taarruz kademesi
phase of attack taarruz safhası
attack timing taarruz zamanlaması
attack order taarruz emri
harassing attack taciz edici gaz taarruzu
intelligence requirements for attack taarruzda istihbarat istekleri
submerged attack sualtından hücum
mount an attack taarruzu tertip etmek
attack heading taarruz istikameti
direct attack doğrudan taarruz
plan of attack taarruz planı
deep attack derinlikte taarruz
azimuth of attack taarruz istikamet açısı
landing attack çıkarma taarruzu
diversionary attack şaşırtma saldırısı
electronic attack elektronik saldırı
enemy air attack düşman hava taarruzu
electronic attack elektronik taarruz
attack phase dövüş safhası
preemptive attack düşmanın saldıracağını hissederek ondan önce saldırıya geçme
deferred air attack ertelenmiş hava taarruzu
night attack gece taarruzu
attack at night gece taarruzu
casualty attack gaz taarruzu
attack cargo ship hücum yük gemisi
air-to-ground attack havadan yere taarruz
angle of attack hücum açısı
air attack hava taarruzu
deliberate attack hazırlıklı taarruz
spray attack havadan gaz püskürtme taarruzu
hasty attack hazırlıksız taarruz
off-target attack hedef harici saldırı
beam attack huzme taarruzu
attack helicopter hücum helikopteri
on-target attack hedefe doğrudan saldırı
stern attack geriden taarruz
attack aircraft carrier hücum uçak gemisi
landing attack hava indirme taarruzu
surveillance target and attack radar system hedef gözetim ve saldırı radar sistemi
aerial attack hava saldırısı
chemical attack kimyasal taarruz
short-range attack missile kısa menzilli taarruz füzesi
launch a counter attack karşı taarruz başlatmak
short-range attack missile kısa menzilli saldırı füzesi
flank attack kanat taarruzu
shore-to-shore attack kıyıdan kıyıya taarruz
coordinated attack koordine taarruz
piecemeal attack kısmi taarruz
counter attack karşı taarruz
chemical attack report kimyasal taarruz raporu
cut off attack kestirme taarruz
flanking attack kanatlardan taarruz
spoiling attack imha taarruzu
coordinated air attack koordine edilmiş hava taarruzu
successive attack art arda taarruz
local counter attack mahalli karşı taarruz
attack by fire ateşle taarruz
enveloping attack kuşatma taarruzu
sudden attack ani saldırı
limited attack mahdut hedefli taarruz
limited objective attack mahdut hedefli taarruz
limpeteer attack limpet mayınları ile taarruz
hasty attack ani taarruz
follow forces attack artçı kuvvetler taarruzu
minimum attack altitude asgari taarruz irtifaı
search and attack priority arama ve hücum önceliği
search attack unit arama hücum birliği
main attack asıl taarruz
surprise attack ani saldırı
spoiling attack bozucu taarruz
successive attack birbiri ardınca taarruz
computer network attack bilgisayar ağı saldırısı
sneak attack baskın taarruzu
catalytic attack bozguncu taarruz
surprise attack baskın taarruzu
biological attack biyolojik taarruz
cross-border attack sınır ötesi saldırı
attack helicopter squadron taarruz helikopter taburu
attack helicopter savaş helikopteri
green on blue attack yeşilden maviye saldırı
drone attack insansız hava aracı saldırısı
ballistics attack balistik saldırı
spoiling attack ikincil derecede öneme sahip
spoiling attack esas gayeyi saklayan perdeleme taarruzu
tactical warning and attack assessment taktiksel uyarı ve saldırı değerlendirmesi
Hunting
mass attack toplu saldırı
mass attack grup halinde saldırı
Sport
attack from the rear geriden yapılan atak
attack line hücum çizgisi
attack block hücum bloğu
counter attack kontra atak
counter attack karşı atak
direct attack direkt hücum
false attack hatalı hücum
flank attack yan hücum
counter attack karşı hücum
Football
attack down the wings kanatlardan saldırmak
attack from the wings kanatlardan saldırmak
Volleyball
attack systems hücum sistemleri
cross court attack çapraz hücum
first hand attack birinci el hücumu
approaching to attack hücuma gidiş
quick attack hızlı hücum
second hand attack ikinci el hücumu
attack area hücum alanı
first-tempo attack kısa smaç
first-tempo attack erken kısa