care - Turkish English Dictionary
History

care

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "care" in Turkish English Dictionary : 62 result(s)

English Turkish
Common Usage
care v. önem vermek
care v. aldırmak
care v. umursamak
care v. özen göstermek
care v. önemsemek
care n. bakım
care n. dikkat
care n. itina
care n. özen
General
care v. ilgili olmak
care v. önemsemek
care v. beğenmek
care v. özen göstermek
care v. iplemek
care v. istemek
care v. merak etmek
care v. umurunda olmak
care v. hoşlanmak
care v. hevesli olmak
care v. umrunda olmak
care v. sevmek
care v. kafaya takmak
care v. ilgi duymak
care v. ilgilenmek
care v. umursamak
care v. endişelenmek
care v. takmak
care v. ilgi göstermek
care v. bakmak
care v. alakadar olmak
care v. arzu etmek
care v. aldırış etmek
care n. tasa
care n. himaye
care n. yapılması gereken şey
care n. gözetim
care n. vecibe
care n. dert
care n. yükümlülük
care n. dikkat
care n. itina
care n. ihtimam
care n. ilgi
care n. merak
care n. borç
care n. hizmet
care n. üzüntü
care n. kaygı
care n. koruma
care n. aldırış
care n. endişe
care n. özen
care n. ilgilenme
care n. gaile
care n. muhafaza
care n. tedavi
care n. sorumluluk
care n. mesuliyet
care n. sıkıntı
Law
care dikkat
Technical
care tedbir
care ihtiyat

Meanings of "care" in English Turkish Dictionary : 34 result(s)

Turkish English
Common Usage
çare remedy n.
çare cure n.
General
çare cure n.
çare relief n.
çare redress n.
çare resource n.
çare obviation n.
çare expedience n.
çare healer n.
çare expedient n.
çare recipe n.
çare resort n.
çare alternative n.
çare help n.
çare expediency n.
çare shift n.
çare choice n.
çare means n.
çare curative n.
çare medium n.
çare way n.
çare corrective n.
çare aid n.
çare out n.
çare egress n.
çare remedy n.
çare redressment n.
çare remede [scottish] n.
çare remediation n.
Trade/Economic
çare solution
Law
çare device
Technical
çare remedy
çare antidote
Medical
çare antidote

Meanings of "care" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
care about v. önemsemek
take care of v. ilgilenmek
with care adv. dikkatle
General
not to care v. umursamamak
take care v. gözetmek
not to care v. aldırmazlıktan gelmek
take care of oneself v. kendi başının çaresine bakmak
make care of v. bakmak
care for v. bakımını üstlenmek
care for v. hoşlanmak
care for somebody v. hoşlanmak
not to care v. bana mısın dememek
take care of v. dikkat etmek
take care of somebody v. icabına bakmak
not to care v. tınmamak
take care of v. karşılamak
not to care v. önem vermemek
take care of oneself v. sakınmak
care about v. aldırmak
care for v. bakmak
not to care a whit v. birinin hiç umurunda olmamak
care for v. sevmek
take care of oneself v. kendine dikkat etmek
require medical care v. bakıma muhtaç olmak
take great care v. içi titremek
take care v. gayret etmek
not to care v. iplememek
take care v. dikkatli olmak
take care of v. gözetmek
care about v. umursamak
care about v. ilgilenmek
take care of v. bakmak
take care of v. bakımını üstlenmek
care for v. istemek
take care of v. bakımıyla meşgul olmak
take care of v. göz kulak olmak
take care of v. özen göstermek
not to care v. aldırış etmemek
make care v. bakmak
not to care a fig v. metelik vermemek
take care v. özen göstermek
take care of v. halletmek (bir meseleyi)
not to have a care in the world v. hiç derdi olmamak
care for v. sevmek (birini veya bir şeyi)
be put into intensive care v. yoğun bakıma alınmak
be in intensive care unit v. yoğun bakımda yatmak
taking care of business v. işin başında bulunmak
take someone under protective care v. kol kanat olmak
adorn with great care v. süsleyip püslemek
take care v. dikkat etmek
take care v. ihmal etmemek
take care of v. muhafaza etmek
care for patient v. hasta bakmak
take care and manage a house v. evi çekip çevirmek
care patient v. hasta bakmak
care for one's babies v. yavrularına bakmak
not care v. umurunda olmamak
care for an animal v. hayvan bakmak
care about v. önem vermek
do something with meticulous care v. titizlik göstermek
take great care to v. titizlik göstermek
care for v. ilgilenmek
take care of v. göz-kulak olmak
treat with tlc (tender loving care) v. itina göstermek
take great care (in) v. itina göstermek
show great care v. itina göstermek
take care of one's interest v. birisinin çıkarlarını korumak
have care v. dikkatli bulunmak
take care not to do v. bir şeyi yapmamaya dikkat etmek
require medical care v. tıbbi bakıma ihtiyaç duymak
take care of one's health v. sağlığına dikkat etmek
care for v. çocuk büyütmek
care for v. çocuk yetiştirmek
take care v. dikkat göstermek
not to care v. boş vermek
care about v. hatrını saymak
care about v. hatır saymak
take care of the kids v. çocuklara bakmak
take care of the kids v. çocuklarla ilgilenmek
care for a baby v. bebek bakmak
care for a baby v. çocuk bakmak
care a baby v. çocuk bakmak
care a baby v. bebek bakmak
not care v. itibar etmemek
take care of one’s family v. ailesine bakmak
not much care v. pek umurunda olmamak
leave the baby in the care of one's mother v. (bakması için) bebeği annesine bırakmak
need professional care for the rest of one's life v. hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak
take good care of oneself v. kendine iyi bakmak
seek medical care v. tıbbi yardım/destek aramak/almaya bakmak
be taken care of v. bakılmak
need a mother care v. anne bakımına ihtiyaç duymak
exercise due care v. gereken özeni göstermek
exercise due care v. gerekli özeni göstermek
take care of v. ilgilenmek
take care of a pet v. evcil hayvana bakmak
care about other people v. diğer insanları önemsemek
take care of v. icabına bakmak
give care v. bakım vermek
take care of the flowers v. çiçeklere bakmak
take care of the flowers v. çiçeklerle ilgilenmek
have a care v. göz kulak olunmak
have a care v. birinin koruması altında olmak
acute care n. akut tedavi
exaggerated care n. aşırı koruma
due care n. gerekli olan itina
want of care n. dikkatsizlik
dental care n. diş bakımı
vacation for child care n. çocuk bakımı izni
foster home care n. koruyucu aile
salary for child care n. çocuk bakımı parası
adult day care n. yetişkin bakımı
care for the self n. benlik kaygısı
want of care n. bakımsızlık
health care n. sağlık hizmetleri
salary for child care n. çocuk eğitimi parası
care worker n. bakıcı
day care center n. günlük bakım merkezi
due care n. gerekli özen
beauty care n. güzellik bakımı
congregate care center n. toplu bakım merkezi
day care n. günlük bakım
someone requiring care n. bakıma muhtaç
beauty and care n. güzellik ve bakım
care work n. bakıcılık
child care n. çocuk bakımı
health care delivery n. sağlık hizmetleri
nursing care n. hemşirelik
care assistant n. bakıcı
hospital care n. hastane bakımı
medical care n. sağlık yardımı
free from care n. kaygısız
skin care n. cilt bakımı
care service n. bakım hizmeti
facial care n. yüz bakımı
personal care n. kişisel bakım
health care policy n. sağlık hizmetleri politikası
body care n. vücut bakımı
great care n. aşırı özen
great care n. aşırı ehemmiyet
great care n. büyük özen
great care n. aşırı dikkat
extreme care n. büyük itina
great care n. büyük itina
personal care product n. kişisel bakım ürünü
care product n. bakım ürünü
hair care product n. saç bakım ürünü
animal care n. hayvan bakımı
garden care n. bahçe bakımı
care book n. bakım kitabı (çocuk vb)
care set n. bakım seti
aged-home care n. evde bakım yaşlı
care-taker n. bekçi
long-term care facilities n. uzun dönemli bakım hizmetleri
day-care center n. yuva
care-taker n. bakıcı
health-care provider n. sağlık uzmanı
methods of child care-education n. çocuk yetiştirme yolları
self-care n. kişisel bakım
preventive care n. önleyici tıbbi müdahale
preventive care n. önleyici bakım
tlc (tender loving care) n. (çocuğun ihtiyaç duyduğu) sıcak ilgi
tlc (tender loving care) n. (çocuğun ihtiyaç duyduğu) yakın ilgi
tender loving care n. (çocuğun ihtiyaç duyduğu) sıcak ilgi
tender loving care n. (çocuğun ihtiyaç duyduğu) yakın ilgi
day care n. çocuk bakıcılığı
great care n. azami dikkat ve itina
proper care n. yerinde dikkat
proper care n. yerinde özen
due care n. gerekli dikkat
due care n. gerekli ihtimam
nursing care insurance n. hemşirelik sigortası
nursing care insurance n. hastabakıcılık sigortası
institution for the care of orphans n. kimsesiz çocukları yetiştirme yurdu
reasonable care n. makul ihtimam
home care n. hastaya kendi evinde verilen bakım hizmeti
domiciliary care n. hastaya kendi evinde verilen bakım hizmeti
reasonable care n. makul dikkat
home care n. evde bakım
domiciliary care n. evde bakım
elderly care n. yaşlı bakımı
child care room n. çocuk bakım odası
home health care n. evde sağlık bakımı
social care n. sosyal bakım
car care service n. araba bakım servisi
hand care n. el bakımı
hair care products n. saç bakım ürünleri
immediate care n. acil bakım
kangaroo care n. (bebeği) göğsüne yatırma
futile care n. yararsız bakım
standard of care n. bakım standardı
basic care n. temel bakım
a great care n. büyük bir özen
lawn care services n. çim bakım hizmetleri
social care specialist n. sosyal hizmet uzmanı
hair care n. saç bakımı
cat care n. kedi bakımı
health care application n. sağlık hizmeti başvurusu
child use and care articles n. çocuk kullanım ve bakım eşyaları
eye contour care cream n. göz çevresi bakım kremi
a great care n. büyük bir dikkat
day care center n. gündüz bakımevi
day care center n. kreş
day care centre n. gündüz bakımevi
day care centre n. kreş
self care n. öz bakım
self care n. kendine bakım
self care n. kişisel bakım
pcp (personal care product) n. kişisel bakım ürünü
duty of care n. yasal yükümlülük
social care center n. sosyal bakım merkezi
social care center n. sosyal hizmet merkezi
weekly care n. haftalık bakım
appliances for skin or hair care n. deri veya saç bakım cihazları
duty of care n. özen borcu
ordinary care n. makul dikkat/özen
ordinary care n. normal dikkat/özen
ordinary care n. asgari özen
ordinary care n. olması gereken/doğal dikkat/özen
day-care n. günlük bakım
primary health care center n. sağlık ocağı
health care interpreter n. sağlık hizmetleri çevirmeni
constant care n. sürekli bakım
continuous care n. sürekli bakım
children in care n. çocuk yurdunda/yetimhanede bakılan çocuklar
child care provider n. çocuğun bakımında anneye yardımcı olan kimse
child care provider n. dadı
utmost care n. azami özen
prenatal care n. doğum öncesi bakım
day care service n. gündüz bakım hizmeti
kinship care n. akraba bakımı
skin care products n. cilt bakım ürünleri
hand care product n. el bakım ürünü
home care n. ev bakımı
fish care n. balık bakımı
residential care n. evde bakım
skin care cream n. cilt bakım kremi
continuing care n. sürekli bakım
cosmetic and personal care n. kozmetik ve kişisel bakım
nail care n. tırnak bakımı
cuticle care n. tırnak bakımı
health care services n. sağlık hizmetleri
health care providers n. sağlıkçılar
care of sick animals n. hasta hayvanların bakımı
health care worker n. sağlıkçı
health care professional n. sağlıkçı
body care product n. vücut bakım ürünü
patients in the intensive care unit n. yoğun bakımda yatan hastalar
patients in the intensive care unit n. yoğun bakımdaki hastalar
personal care of patients n. hastaların kişisel bakımı
they love takıng care of anımaşs n. ortalama yaz sıcaklığı
health care providers n. sağlık çalışanları
health care spending n. sağlık harcaması
foster care system n. koruyucu aile bakım sistemi
foster care system n. koruyucu aile sistemi
daily care n. günlük bakım
elderly care center n. yaşlı bakım merkezi
health care professionals n. sağlık çalışanları
health care providers n. sağlık hizmeti verenler
health-care provider n. sağlık hizmeti veren
care attendant n. bakım görevlisi
care delivery n. sağlık hizmeti sunma
care-worker n. sosyal hizmet çalışanı
care attendant n. hizmetli
care-worker n. bakıcı
care attendant n. bakıcı
pastoral care n. bir çeşit duygusal ve manevi destek modeli
charity care n. dar gelirlilerin yararlandığı ücretsiz veya indirimli sağlık hizmeti
without a care in the world adj. tasasız
devoid of food and care adj. aç biilaç
deprived of food and care adj. aç biilaç
in need of care adj. bakıma muhtaç
care-laden adj. ağır yüklü
care-tuned adj. yorgun
care-tuned adj. kederli
in care of adv. eliyle
in care of adv. tedavisi altında
in care of adv. kontrolü altında
in care of adv. vasıtasıyla
care of prep. eliylenin dikkatine
in the care of prep. himayesine
care of prep. vasıtasıyla
care of prep. dikkatine
care of prep. eliyle
care of prep. vasıtası ile
in the care of prep. bakımında
in the care of prep. sorumluluğunda
in the care of prep. himayesinde
in the care of prep. bakımı altında
take care! interj. kendine iyi bak!
take care! interj. dikkatli ol!
take care! interj. dikkat et!
take care! interj. ayağını denk al!
Phrasals
care for v. tedavi etmek
care for v. düşkün olmak
care for v. dikkat etmek
care for v. göz kulak olmak
care for v. Saygı duymak
care for v. sevgi duymak
care for v. beğenmek
care for sevmek
care for ilgisini çekmek
care for hoşlanmak
care for bakımını üstlenmek
care nothing for aldırmamak
care nothing for ilgilenmemek
care nothing for aldırış etmemek
care nothing for umursamamak
care for someone birini önemsemek
care for someone birini umursamak
care about önemsemek
Phrases
care of (someone) (birinin) adına/ismine
c/- (care of) eliyle
c/o (care of) eliyle
c/- (care of) vasıtasıyla
c/o (care of) vasıtasıyla
c/- (care of) adına/ismine
c/o (care of) adına/ismine
Proverb
take care of the pennies and pounds will take care of themselves damlaya damlaya göl olur
Colloquial
not care two hoots baştan savma yapmak
not care two hoots özen göstermemek
not care two hoots savsaklamak
not care two hoots takmamak
take care of göz kulak olmak
take care of sorumluluğunu üstlenmek
take care of bir görevi üzerine almak
not care istifini bozmamak
take care of yourself sağlıcakla kal
take care of yourself sağlıcakla kalınız
take care of yourself sağlıcakla kalın
take very good care of yourself kendine çok iyi bak
take very good care of yourself kendine çok ama çok iyi bak
take care of yourself iyi bak kendine
well I don't care iyi de bana ne
take care see you later kendine iyi bak sonra görüşürüz
take care sevgiyle kalın
take care sevgiyle kal
(just) taking care of business işleri hallettim/hallediyorum
somebody couldn't care less umurlarında değil
somebody could care less umurlarında değil
go take care of yourself git kendinle ilgilen
since when do you care? ne zamandan beri umurunda?
take good care of your feet ayaklarınıza iyi bakın
take care of my baby bebeğime iyi bak
see if i care! umurumda değil!
see if i care! çok da umurumdaydı!
not care for something bir şeyden hoşlanmamak
not care for something bir şeyi sevmemek
Idioms
(don't) care a hang v. azıcık bile umursamamak
(don't) care a hang v. hiç takmamak
not to care a rap v. umursamamak
not to care a rap v. takmamak
take care v. tedbirli olmak
take care of v. mukayyet olmak
take care of v. kurtulmak
take care v. uyanık olmak
take care of v. öldürmek (icabına bakmak)
take care of v. rüşvetle halletmek
put (someone) into care v. bakımına vermek
put (someone) into care v. (çocuğu) devlet gözetimine vermek
tomorrow will take care of itself yarına allah kerim
care killed a cat ağacı kurt, insanı dert yer
under one's care gözetimi altında
not care a rap umursamamak
not care two hoots about umursamamak
devil-may-care aldırışsız
devil-may-care pervasız
devil-may-care kayıtsız
devil-may-care kimseye aldırmayan
devil-may-care tasasız
devil-may-care vurdumduymaz
devil-may-care kaygısız
devil-may-care dikkatsiz kimse
devil-may-care düşüncesiz
devil-may-care umursamaz
not have a care in the world dünya umrunda olmamak
not have a care in the world çok rahat ve gamsız olmak
not have a care in the world dünya yansa umrunda olmamak
for all I care sanki umurumdaydı
for all i care hiç umurumda değil
care for another? (içecek vb.) başka bir şey ister miydiniz?
would you care for another one? (içecek vb.) başka bir şey ister miydiniz?
care for another one? (içecek vb.) başka bir şey ister miydiniz?
don't care a whit umursamama
didn't care a whit umurunda olmama
don't care a whit umurunda olmama
devil-may-care başıboş
didn't care a whit umursamama
devil-may-care manner umursamaz tavır
devil-may-care attitude vurdumduymaz tavır
devil-may-care manner önemsemez tavır
take care of numero uno kendine iyi bakmak (kendine dikkat etmek)
devil-may-care attitude kayıtsız tavır
take care of number one kendine iyi bakmak (kendine dikkat etmek)
devil-may-care attitude lakayt tavır
devil-may-care manner lakayt tavır
devil-may-care manner kayıtsız tavır
devil-may-care manner vurdumduymaz tavır
devil-may-care attitude umursamaz tavır
devil-may-care attitude önemsemez tavır
under someone's care bakımında
under someone's care bakımı altında
in someone's care bakımı altında
in someone's care himayesinde
in someone's care sorumluluğunda
under someone's care sorumluluğunda
in someone's care bakımında
under someone's care himayesinde
care nothing about umurunda olmamak
care nothing about umursamamak
Speaking
for all i care bana kalırsa
i don't care aldırmam
not that i care bana göre hava hoş
forall i care umurumda değil
forall i care bana kalırsa vız gelir
for all i care umurumda değil
take care of yourself kendine iyi bak
for all i care bana sorarsan
for all i care vız gelir
as if i care umrumdaydı sanki
take care kendine iyi bak
if you care to arzu ederseniz
all i care bana ne
take care of yourself kendinize iyi bakın
take care of yourself güle güle
take care of yourself sağlıcakla kal
i would take care of it ben hallederim
i will take care of it ben hallederim
handle with care dikkatli taşıyın
handle with care dikkatli tutun
we care for the human health and environment insan sağlığına ve çevreye önem veriyoruz
see you later take care of yourself sonra görüşürüz kendine iyi bak
take care of yourself kendine dikkat et
don't care two hoots özen göstermemek
don't care two hoots takmamak
don't care two hoots savsaklamak
don't care two hoots baştan savma yapmak
have a care çok dikkat et
have a care gözünü dört aç
have a care çok dikkatli ol
i don't care umrumda değil
i don't care about you umurumda değilsin
like i care çok da umurumdaydı
like i care çok da tın
like i care kimin umurunda
i care about you size değer veriyorum
i care about you sana değer veriyorum
i do not care umurumda değil
i'll take care of this bununla ilgileneceğim
they don't care about us bizi umursamıyorlar
they don't care about us umurlarında değiliz
they don't care about us bizi takmıyorlar
they don't care about us bizi önemsemiyorlar
they don't care about us bizi düşündükleri yok
I don't care benim umurumda değil
take (good) care of him/her ona iyi bak
i don't care umurumda değil
i don't care bana ne
I don't care who you are senin kim olduğun umurumda değil
I don't care about you umurumda değilsin
do you care if I join you? size katılabilir miyim?
I couldn't care less benim için fark etmez!
do you care if I join you? size katılmamda bir sakınca var mı?
I couldn't care less umurumda değil!
would you care to join us? bize katılır mısınız?
would you care to join us? bize katılır mısın?
would you care to dance? benimle dans eder misiniz?
would you care to dance? benimle dans eder misin?
that takes care of that bu iş tamam
that takes care of that mesele halloldu
I don't care what you believe neye inandığın umurumda değil
i don't care about the money! para umurumda değil!
I have to take care of a few things bir iki şey halletmem gerekiyor
who is going to take care of your son if something happens? sana bir şey olursa oğluna kim bakacak?
he can take care of himself kendi başının çaresine bakabilir
she can take care of himself kendi başının çaresine bakabilir
i don't care whether they called you seni çağırıp çağırmadıkları umurumda değil
i don't really care what it is ne olduğu gerçekten umurumda değil
i can take care of myself başımın çaresine bakabilirim
why do you care about her/him so much? niye onu bu kadar önemsiyorsun?
i don't care what he told you onun sana ne söylediği umurumda değil
he doesn't care who knows it kimin bildiği umurunda değil
i don't care what you did in the past senin geçmişte ne yaptığın umurumda değil
i should've taken care of her ona göz kulak olmalıydım
my mother doesn't care what i'm doing benim annem ne yaptığımla pek ilgilenmez
i'll take care of it ben icabına bakarım
we'll take care of this bununla biz ilgileniriz
who's going to take care of me now? şimdi benimle kim ilgilenecek?
you care for people insanları önemsiyorsun
you don't care about me bana değer vermiyorsun
you don't care about anyone in this world except yourself bu dünyada kendinden başka kimseyi önemsemiyorsun
would you care to join us? bize katılmak ister misin?
would you care to join us? bize katılmak ister misiniz?
i'll take care of the rest of this bunun geri kalanını ben hallederim
i'll take care of the rest of this geri kalan işleri ben hallederim
i don't care about the money para umurumda bile değil
i don't care what you want ne istediğin umurumda değil
do you care if i join you? size katılabilir miyim?
do you care if i join you? sana katılabilir miyim?
don't pretend to care! umursuyormuş gibi davranma!