conduct - Turkish English Dictionary
History

conduct

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "conduct" in Turkish English Dictionary : 57 result(s)

English Turkish
Common Usage
conduct v. yönetmek
conduct v. yürütmek
conduct v. idare etmek
conduct n. davranış
General
conduct v. kılavuzluk etmek
conduct v. yol göstermek
conduct v. sesi iletmek
conduct v. elektriği iletmek
conduct v. yöneltmek
conduct v. yönlendirmek
conduct v. hareket etmek
conduct v. gütmek
conduct v. önderlik etmek
conduct v. davranmak
conduct v. idame etmek
conduct v. ses iletmek
conduct v. iletmek (sesi)
conduct v. sevk ve idare etmek
conduct v. iletmek
conduct v. rehberlik etmek
conduct v. geçirmek
conduct v. yapmak
conduct v. araştırma veya inceleme yürütmek
conduct n. yönetme
conduct n. gidiş
conduct n. tutum
conduct n. yönetim
conduct n. ahlak
conduct n. idare
conduct n. tavır
conduct n. muamele
conduct n. gidişat
conduct n. hareket
conduct n. yürütme
conduct n. sevk ve idare
Trade/Economic
conduct yönetim
Law
conduct yargılamanın yürütülmesi
conduct yönetmek
conduct tedbir
conduct sevk etmek
conduct etvar
conduct teminat
conduct tavrı hareket
conduct gidişat
conduct muhafaza
conduct yönetme
conduct icra etmek
Politics
conduct davranış
conduct yürütme
conduct hareket
Technical
conduct rehberlik etmek
conduct iletmek
conduct geçirmek
conduct nakletmek
conduct yürütmek
conduct yapmak
Music
conduct orkestra yönetmek

Meanings of "conduct" with other terms in English Turkish Dictionary : 219 result(s)

English Turkish
General
have right conduct v. yol yordam bilmek
conduct oneself v. davranmak
conduct a meeting v. toplantı yapmak
conduct to v. götürmek
conduct a market research v. pazar araştırması yapmak
conduct a survey v. anket yapmak
conduct oneself v. belirli bir şekilde davranmak
conduct a raid v. baskın düzenlemek
conduct investigation v. soruşturma yürütmek
conduct a case v. davayı yönetmek
conduct a religious ceremony v. ayin gerçekleştirmek
conduct a religious ceremony v. ayin yapmak
conduct a ceremony v. merasim yapmak
conduct a ceremony v. tören yapmak
conduct a poll v. anket yapmak
conduct a poll v. anket uygulamak
conduct a biopsy on v. biyopsi almak
conduct an inspection v. denetim uygulamak
conduct an inspection v. denetim yapmak
conduct an experiment v. deney yapmak
conduct a hearing v. duruşma yapmak
conduct a campaign v. kampanya yürütmek
conduct negotiations v. müzakerelerde bulunmak
conduct negotiation v. müzakerede bulunmak
conduct an activity v. faaliyet yürütmek
conduct a referendum v. referandum yapmak
conduct a seminar v. seminer vermek
conduct a seminar v. seminer düzenlemek
conduct lobbying activities v. lobi faaliyeti yürütmek
conduct negotiations v. görüşmelerde bulunmak
conduct auction v. müzayede yapmak
conduct a ceremony v. tören düzenlemek
conduct a match v. maç yönetmek
conduct a market study v. pazar araştırması yapmak
conduct a meeting v. toplantı yönetmek
conduct an investigation v. inceleme yürütmek
conduct a transaction v. işlemi gerçekleştirmek
conduct proceedings v. işlemi gerçekleştirmek
conduct a questionnaire v. anket yürütmek
conduct a questionnaire v. anket uygulamak
conduct an inspection v. teftiş yapmak
conduct a conference v. konferans yapmak
conduct a series of activities v. bir dizi etkinlik yapmak
conduct a series of activities v. bir dizi etkinlik gerçekleştirmek
conduct secretarial works v. sekretaryasını yapmak
conduct a rescue drill v. kurtarma tatbikatı yapmak
conduct a fire drill v. yangın tatbikatı yapmak
conduct a research v. araştırma yürütmek
conduct a project v. proje yürütmek
conduct a project v. proje uygulamak
conduct water evacuation efforts v. su tahliyesi faaliyetleri yürütmek
code of conduct n. deontoloji
certificate of good conduct n. iyi hal kağıdı
good conduct n. aktöre
fair conduct n. adil tutum
evacuation conduct n. tahliye yönetimi
conduct of life n. yaşama bağlılık
conduct in office n. büro idaresi
safe conduct n. geçiş izni
conduct disorders in children n. çocuklarda davranış bozuklukları
good conduct n. ahlaklılık
conduct disorder n. tutum bozukluğu
conduct of life n. yaşamın idaresi
code of conduct n. mesleki ahlak kuralları
conduct of war n. savaşın idaresi
conduct of state n. devlet idaresi
conduct grade n. sicil
moral conduct n. ahlaki davranış
code of business conduct n. iş ahlakı tüzüğü
code of conduct n. adap kuralı
certificate of good conduct n. durum belgesi
certificate of good conduct n. iyi durum belgesi
line of conduct n. eda
line of conduct n. tutum
line of conduct n. hal
line of conduct n. tavır
wrongful conduct n. görevi kötüye kullanma
wrongful conduct n. görevi suistimal
wrongful conduct n. vazifeyi suistimal
proper conduct n. uygun davranış
proper conduct n. yerinde davranış
ill conduct n. kötü davranış
bad conduct n. kötü davranış
rules of conduct n. davranış kuralları
ethical conduct n. etik davranış
course of conduct n. davranış biçimi
good conduct n. iyi hal
disorderly conduct n. ahlaka aykırı davranış
criminal conduct n. suç oluşturan davranış
free from collusion and unlawful conduct adj. muvazaadan ari
Phrasals
conduct away -den uzaklaştırmak
conduct away -den götürmek
Phrases
for disorderly conduct huzuru bozmaktan
Trade/Economic
code of conduct yasa
code of conduct tüzük
business conduct manual iş davranış el kitabı
code of conduct davranış kuralları
conduct an investigation soruşturma açmak
code of business conduct iş yürütme ahlakı
standards of conduct and behaviour uygulama ve davranış standartları
codes of conduct uyulacak kuralları gösterir tüzükler
business conduct iş yapma kuralları
safe conduct yolculuk için verilen güvenli geçiş izni
conduct of affairs işlerin idaresi
inventory conduct envanter çıkartılması
code of business conduct iş ahlakı kuralları
conduct a market research piyasa araştırması yapmak
business conduct iş yönetimi
code of conduct iş ahlakı
business conduct iş idaresi
safe conduct geçiş izni
safe conduct seyahat tezkeresi
safe conduct aman tezkeresi
safe conduct yol tezkeresi
safe conduct himaye belgesi
conduct the correspondence haberleşmeyi yönetmek
conduct advertising activities reklam faaliyetlerinde bulunmak
conduct a business iş yürütmek
conduct the business iş yürütmek
conduct the business işleri yürütmek
conduct a market research pazar araştırması yapmak
conduct a staff interview çalışanalarla mülakat yapmak
professional conduct mesleğe uygun davranış
code of professional conduct mesleki ahlak ilkeleri
structure-conduct-performance paradigm yapı-davranış-performans paradigması
financial conduct authority finansal yürütme kurumu
financial conduct authority finansal yürütme otoritesi
financial conduct authority mali yürütme otoritesi
Law
disorderly conduct başkalarının huzurunu kaçıran davranış
conduct of hearing duruşmanın yürütülmesi
good conduct certificate hüsnü hal şahadetnamesi
certificate of good conduct doğruluk belgesi
certificate of good conduct iyi hal kağıdı
certificate of good conduct iyi hal belgesi
certificate of good conduct hüsnühal varakası
conduct a case davacı olmak
conduct money tanığa verilen yolluk
conduct money tanık yolluğu
safe conduct aman tezkeresi
letter of safe conduct yol tezkeresi
safe conduct yol izni
safe conduct seyahat tezkeresi
safe conduct geçiş izni
disorderly conduct genel ahlaka aykırı davranış
disorderly conduct genel düzeni bozan fiiller
disorderly conduct huzuru bozan davranış
disorderly conduct kamu düzenini bozan davranış
letter of good conduct referans mektubu
fraudulent conduct hileli davranış
conduct sheet adli sicil kaydı
prohibited act or conduct yasak eylem
prohibited act or conduct yasak fiil
guidelines on the assessment of exclusionary abusive conduct by dominant undertakings hâkim durumdaki teşebbüslerin dışlayıcı kötüye kullanma niteliğindeki davranışlarının değerlendirilmesine i̇lişkin kılavuz
good conduct time iyi hal indirimi
Politics
code of conduct davranış ve protokol kuralları
irregular conduct usule aykırı hareket
disorderly conduct yasalara aykırı davranış
codes of conduct davranış kuralları
conduct negotiations müzakereleri yürütmek
codes of conduct etik kurallar
letter of safe conduct güvenli geçiş belgesi
conduct census nüfus sayımı yapmak
conduct a ceremony tören yapmak
conduct a ceremony tören düzenlemek
conduct a ceremony merasim düzenlemek
conduct telephone diplomacy telefon diplomasisinde bulunmak
code of conduct davranış kuralları
the hague code of conduct against ballistic missile proliferation balistik füze yayılmasına karşı lahey davranış ilkeleri rehberi
Tourism
safe-conduct pass pasavan
Technical
safe-conduct geçiş izni
conduct of reviews gözden geçirmelerin yürütülmesi
Marine
conduct into a harbor limana girmek
Psychology
conduct norms tavır normları
conduct disorder tavır bozukluğu
conduct disorder davranım bozukluğu
ethical principles of psychologists and code of conduct psikologlar için etik ilkeleri ve davranış kuralları
Social Sciences
code of conduct davranış kodu
code of conduct davranış kuralı
social conduct sosyal/toplumsal davranış
Education
conduct mark davranış notu
Philosophy
good conduct aktöre
of good conduct aktöreli
Environment
conduct researches on prevention of noise pollution gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak
conduct studies on prevention of noise pollution gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak
Military
bad conduct discharge uygunsuzluktan terhis
bad conduct discharge uygunsuzluktan ihraç
safe-conduct yasak bölge izin belgesi
conduct of defence savunmanın yürütülmesi
conduct book sevk defteri
code of conduct davranış ilkeleri rehberi
safe conduct geçiş belgesi
safe conduct giriş belgesi
good conduct clasp iyi hal rozeti
good conduct medal iyi hal madalyası
good conduct abatement iyi hal ceza indirimi
conduct book kayıt defteri
good conduct ribbon iyi hal şeridi
conduct prejudicial to the service askerlik şerefine aykırı hareket
conduct of fire atış idaresi
conduct military drill (askeri) tatbikat yapmak
Sport
fair conduct sportif tutum
fair conduct sportif davranış
ungentlemanly conduct sportmenlik dışı davranış
unsportsmanlike conduct sportmenlik dışı hareket
ungentlemanly conduct centilmenliğe aykırı hareket
ungentlemanly conduct centilmenlik dışı hareket
unsportsmanlike conduct sportmenlik dışı davranış
ungentlemanly conduct centilmenlik dışı davranış
ungentlemanly conduct centilmenliğe aykırı davranış
unsportsmanlike conduct centilmenlik dışı hareket
unsportsmanlike conduct sportmenliğe aykırı davranış
unsportsmanlike conduct centilmenliğe aykırı davranış
unsportsmanlike conduct sportmenliğe aykırı hareket
ungentlemanly conduct sportmenlik dışı hareket
unsportsmanlike conduct centilmenlik dışı davranış
ungentlemanly conduct sportmenliğe aykırı davranış
ungentlemanly conduct sportmenliğe aykırı hareket
unsportsmanlike conduct centilmenliğe aykırı hareket
Football
conduct the match maçı yönetmek