drag - Turkish English Dictionary
History

drag

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "drag" in Turkish English Dictionary : 73 result(s)

English Turkish
Common Usage
drag v. sürüklemek
General
drag v. çekmek
drag v. bulaştırmak
drag v. sürüklenmek
drag v. sokmak
drag v. taramak
drag v. ağırdan almak
drag v. durgunlaşmak
drag v. yoklamak
drag v. bitmek bilmemek
drag v. geçmek bilmemek
drag v. sürümek
drag v. yük çekmek
drag v. geride kalmak
drag v. uzayıp gitmek
drag v. sürünmek
drag v. uzamak
drag v. söz konusu etmek
drag v. taramak (toprağı)
drag v. sürüncemede kalmak
drag v. ağ ile suyun dibini taramak
drag v. sürüklemek
drag v. suyun dibini taramak
drag v. ekskavatörle taramak
drag v. yerde çekmek
drag v. gerisine düşmek
drag n. direnç
drag n. mani
drag n. sürüklenen şey
drag n. nefes
drag n. geri zekalı tip
drag n. hava direnci
drag n. trol
drag n. el arabası
drag n. tırmık
drag n. aptal
drag n. fırt
drag n. zahmetli şey
drag n. ağır hareket
drag n. etki
drag n. kızak
drag n. tarak
drag n. sıkıcı tip
drag n. çekme
drag n. engel
drag n. koku (av)
drag n. atlı araba
drag n. sıvacı tarağı
drag n. havanın aerodinamik direnci
drag n. sürükleme
drag n. kişinin giydiği karşı cinse ait elbise
Colloquial
drag erkek kıyafeti giyen kadın
drag kadın kıyafeti giyen erkek
drag karşı cins gibi giyinen kadın/erkek
Technical
drag geri sürükleme
drag uçakların hareketine karşı havanın gösterdiği direnç
drag uçağın havada ilerlemesine karşı havanın gösterdiği direnç
drag hareketli bir cisme karşı bir sıvının direnci
drag döküm derecesinin alt parçası
drag sürüklenme
drag çekme direnci
drag alt derece (döküm)
Computer
drag sürükle
drag sürükleme
Mechanic
drag alt döküm derecesi
Automotive
drag hava direnci
drag drag yarışı
drag sürtünmek
Aeronautic
drag engelleme kuvveti
drag uçağın hareketi esnasında havanın gösterdiği direnç
Marine
drag deniz demiri
drag sürüklemek
Sport
drag rakip güreşçiyi kollarından sarıp düşürme

Meanings of "drag" with other terms in English Turkish Dictionary : 320 result(s)

English Turkish
General
drag one's heels v. ayakları geri geri gitmek
drag out v. sızdırmak
drag on v. beklenenden daha uzun sürmek
make somebody drag v. sürütmek
drag along v. sürüklemek
drag along v. sürümek
drag on v. sürüklenmek
drag one's heels v. istemeyerek gitmek veya kabul etmek
drag on v. sürmek
drag up v. kurcalamak
drag one's feet v. ağırdan almak
drag in v. zorlamak
drag up v. araştırmak
drag down v. perişan etmek
drag on v. bitmek bilmemek
drag on v. uzamak
drag in v. zorla yaptırmak
drag down v. alçaltmak
drag on v. uzayıp gitmek
drag up v. açığa çıkarmak
drag out v. sürüncemede bırakmak
drag up v. abartmak
drag down v. yıkmak
drag on v. geçmek bilmemek
drag out v. uzatmak
drag behind v. geçmek bilmemek
drag on v. sürüncemede kalmak
drag something out v. uzatmak
drag something into a deadlock v. açmaza sürüklemek
drag out v. bir olayı uzatmak
drag on v. bir iş uzamak
drag out v. gereksiz yere uzamak
drag into a loss v. zarara sürüklemek
drag one's feet v. işi ağırdan almak
drag into the jungle v. ormana sürüklemek
drag the nets along the bottom v. ağları dipten sürümek
drag saw n. çekme testere
wall drag n. duvar sürüklenmesi
drag queen contest n. zenne yarışması
a drag on someone n. ayak bağı
drag rope n. çekme halatı
a drag on someone n. köstek
drag rope n. çekme ipi
lift drag ratio n. kaldırma sürükleme oranı
drag queen n. zenne
drag chain n. bağlama zinciri
a knock-down drag-out fight n. meydan kavgası
a knock-down drag-out fight n. şiddetli ağız kavgası
drag race n. kısa mesafeli bir araba yarışı
drag queen n. kadın elbisesi giyen erkek
drag race n. kısa mesafeli araba yarışı
drag racing n. aynı anda iki aracın yarıştığı bir çeşit araba/motor yarışı
drag king n. erkek kıyafetleri giyerek insanları eğlendiren, şarkı söyleyen, dans eden kadın gösterici
drag race n. kalkış yarışı
drag-footed adj. topal
drag-footed adj. aksak
Phrasals
drag away sürükleyerek uzaklaştırmak
drag away sürüklemek
drag something away sürükleyerek çıkarmak
drag something from one place to another bir şeyi bir yerden başka bir yere sürüklemek/taşımak
drag off çekerek taşımak
Colloquial
drag one's heels ayak sürümek
drag one's heels oyalanmak
drag one's feet oyalanmak
drag one's feet ayak sürümek
a drag yük
in drag kadın elbisesi giymiş
in drag karşı cinse ait elbiseler giyen
a drag külfet
a drag ayak bağı
drag marks sürüklenme izleri
have a drag bir fırt çekmek
Idioms
wild horses couldn't drag me there! dünyada oraya gitmem!
drag one's feet ağırdan almak
drag out of ağzından almak (laf vb)
drag one's feet ayakları geri geri gitmek
drag one's heels ağırdan almak
drag one's heels işi yavaşlatmak
drag one's feet işi yavaşlatmak
drag through the mud yerden yere vurmak
drag through the mud ağır biçimde eleştirmek
drag-out fight ciddi kavga
drag somebody's name through the mire adını lekelemek
drag somebody's name through the mire adına leke sürmek
drag somebody's name through the mud adını lekelemek
drag somebody's name through the mud adına leke sürmek
drag somebody's name through the mud haysiyetini iki paralık etmek
drag somebody's name through the mire haysiyetini iki paralık etmek
wild horses couldn't drag someone away bir şeyin başından kalkamamak
wild horses couldn't drag someone away dünya yansa umrunda olmamak
drag-out fight ciddi kapışma
drag its heels birşeyi istemeye istemeye yapmak
drag its heels ayak sürümek
the main drag şehrin en büyük caddesi
the main drag ana arter
wild horses could not drag him dünya yansa umurunda değil
drag somebody over the coals birisini haşlamak
drag somebody over the coals itin götüne sokmak
drag somebody over the coals azarlamak
drag somebody over the coals birine ağzının payını vermek
has the world by the tail with a downhill drag mutlu ve başarılı bir konumda olmak
wild horses couldn't drag me beni oraya gitmeye hiçbir şey ikna edemez
knock-down-drag-out (us) ağız dalaşı
get into a knock-down-drag-out fight (us) ağız dalaşına girmek
Speaking
don't drag it out! hadi hadi!
what a drag! amma sıkıcı çok sıkıcı
Slang
drag race lastik yakma/yakmaca
that's a drag vah vah
that's a drag tüh tüh
drag queen kadın gibi giyinmiş ve özellikle kadın görüntüsünü şov için abartan erkek
drag off (birini) tavlayıp (bir mekandan) kaldırmak
what a drag bu ne rezalet
what a drag ne rezalet
take a drag sigaradan nefes çekmek
Trade/Economic
fiscal drag mali engel
drag down aşağı çekmek (fiyat vb)
drag-along right birlikte satışa zorlama hakkı
fiscal drag mali sürükleme
Advertising
drag-and-drop sürükle-bırak
drag&drop sürükle-bırak
Technical
aerodynamic drag n. aerodinamik sürtünme
drag link direksiyon çekme kolu
coefficient of drag sürükleme katsayısı
drag link istikamet çubuğu
drag link arm kumanda kolu
drag select sürükleyerek seçmek
friction drag yüzeysel sürükleme kuvveti
blade drag bit kanatlı matkap ucu
threshold drag başlangıç sürüklemesi
critical drag velocity kritik sürükleme hızı
normal drag normal sürükleme
special drag özel sürükleme
drag link end direksiyon çubuğu ucu
drag link direksiyon rotilli kol
drag chain çekme zinciri
drag coefficient direnç katsayısı
skin drag yüzey sürtünme kuvveti sürtünme
total drag toplam sürüklenme
surface drag yüzeysel sürtünme kuvveti
centre of drag sürükleme merkezi
air drag rüzgar direnci
pier drag ayak direnci
drag angle sürükleme açısı
drag rope çekme ipi
drag saw çekme testere
drag rope çekme halatı
drag rope yedek halat
drag anchor tarama demiri
drag and drop sürükle-bırak
drag-line çeneli ekskavatör
drag-line dreglayn
induced drag endüktif gerileme
parasite drag parazit sürüklenme
parasite drag hava akışının yüzey ve şekille sürtünmesinden doğan geri sürüklenme
parasite drag parazit gerileme
drag carrier halatlı araba
drag-in içeri sürüklenme
drag marks ince dikey yüzey çizikleri
mould drag kalıp altderecesi
drag over rolling taşımalı haddeleme
drag over mill taşımalı hadde
drag force sürüklenme kuvveti
drag flow sürükleme akışı
drag coefficient sürüklenme katsayısı
drag reduction sürükleme azalması
impurity drag katışkı sürünmesi
induced drag baskılı sürüklenme
drag bridle sürünme durdurucu
drag-line bucket çekme kepçe
drag ladle cam kırığı potası
drag-out dışarı sürüklenme
drag over rolling mill aşırtma haddeli haddehane
drag over mill aşırtma hadde
drag over rolling aşırtmalı haddeleme
rolling drag yuvarlanma sürtünmesi
drag link conveyor zincirli konveyör
drag mark sürüklenme izi
drag loading sürüklenme yükü
Computer
undo drag drop sürükle bırakı geri al
undo drag copy sürükle kopyalamayı geri al
undo drag move sürükle taşımayı geri al
redo drag move yeniden sürükle taşı
allow cell drag and drop hücre sürükle ve bırak
cell drag and drop hücre sürükle ve bırak
drag and drop sürükle bırak
drag and drop sürükleme ve bırakmayı
drag and drop sürükleyip bırak
drag and drop sürükle ve bırak
drag and drop sürüklemeyi ve bırakmayı
drag left sola sürükle
drag and drop sürükleyip bırakmak
drag drop sürükle bırak
drag and drop sürükleyip bırakma sürükle ve bırak
drop drag sürükle ve bırak
drag file dosya sürükle
drag select sürükleyerek seçme
drag right sağa sürükle
drag and drop sürükleyip bırakma
ole nondefault drag and drop ole varsayılan dışı sürükleme ve bırakma
ole drag and drop ole sürükle ve bırak
redo drag drop yeniden sürükle bırak
redo drag copy yeniden sürükle kopyala
drag-drop data sürükle ve bırak verisi
drag-and-drop text editing sürükle ve bırak ile metin düzenleme
drag-drop data veri sürükle ve bırak
drag-and-drop sürükle ve bırak
drag-and-drop text editing sürükleyip bırakarak metin düzenleme
right-drag sağ sürükleme
Informatics
drag and drop çek-bırak
drag and drop sürükle-bırak
drag select sürükleyerek seçmek
drag and drop sürükleyip bırakmak
Telecom
atmospheric drag atmosfer direnci
drag-and-drop sürükle bırak
Construction
drag hook çeki kancası
Automotive
clutch drag kavrama sürtünmesi
excessive drag aşırı sürtünme
clutch drag debriyaj sürtünmesi
aerodynamic drag aerodinamik sürükleme
drag coefficient hava sürtünme katsayısı
drag link direksiyon çubuğu
drag link uzun rot
steering drag link rot çolağı
steering drag link deveboynu
engine drag torque control motor sürtünme momenti kontrolü
engine drag torque control motor net moment kontrolü
clutch drag debriyaj sürtünmesi
aerodynamic drag aerodinamik direnç
coefficient of aerodynamic drag aerodinamik sürtünme katsayısı
engine drag torque control motor sürtünme torku kontrolü
drag wheel drag direksiyonu
drag strip drag yarış pisti
drag reduction device sürtünme kontrol aygıtı
drag reduction system sürtünme kontrol düzeni
drag reducers sürtünme düşürücüler
low-drag caliper düşük sürtünmeli kaliper
lift to drag ratio kaldırma direnç oranı
drag race drag yarışı
electronic drag torque control elektronik sürtünme torku kontrolü
parasitic drag parazitik sürtünme
brake drag fren sürtmesi
prostock drag racing prostok drag yarışı
quarter mile drag strip çeyrek millik drag yarışı
Railway
drag bar cer çubuğu
drag chain koşum zinciri
drag hook çekme kancası
drag bar çekme çubuğu
drag chain araba çarık zinciri
drag chain bağlama zinciri
sand-drag fren kumu
Aeronautic
canopy drag area kanopi direnç alanı
boundary layer drag profil direnci
drag rudder engelleme yön dümeni
induced wave drag endüklenmiş dalga sürükleme direnci
base drag taban sürükleme kuvveti
drag producing surface engelleme üreten yüzey
drag axis engelleme kuvvet ekseni
form drag form engelleme kuvveti
drag coefficient engelleme kuvveti katsayısı
drag wires engelleme kuvvet takviyeleri
boundary layer drag profil sürükleme kuvveti
air momentum drag havadan momentumu engelleme kuvveti
drag rise mach number engelleme artış mak sayısı
drag stop engelleme tahdit parçası
drag rope engelleme halatı
induced drag girdap direnci
drag strut kuvvet çubuğu
drag creep engelleme kuvvetinde artma
drag truss engelleme elemanı
induced drag sürüklenme direnci
drag hinge engelleme parçaları menteşesi
form drag şekil direnci
drag strut engelleme dikmesi
interference drag interferans engelleme kuvveti
profile drag profil sürükleme kuvveti
parasite drag parazit sürüklenme
drag coefficient sürükleme katsayısı
drag resistance sürükleme direnci
drag coefficient direnç katsayısı
fuselage drag gövde sürükleme kuvveti
lift/drag ratio kaldırma/sürükleme oranı
boat-tail drag kuyruk direnci
cooling drag soğutma-engelleme kuvveti
drag loading sürükleme dalgası
coefficient of drag sürtünme katsayısı
Marine
wave drag dalga sürüklemesi
wind drag force rüzgar sürükleme kuvveti
drag force sürükleme kuvveti
form drag tarama yapma
drag sail bir yelkenden yapılan deniz feneri
drag coefficient sürükleme katsayısı
drag sheet bir yelkenden yapılan deniz feneri
drag arm sürükleme kolu
drag the anchor demir atmak
drag sail deniz demiri
drag the anchor demir taramak
drag the anchor demiri taramak
drag the anchor demiri sürüklemek
Medical
form drag biçimsel sürtünme
Food Engineering
drag force sürükleme kuvveti
wall drag duvar sürüklenmesi
Physics
induced drag indüklenmiş sürükleme
Biochemistry
drag force sürüklenme erki
drag coefficient sürüklenme katsayısı
Marine Biology
drag seine ığrıp
Agriculture
pressure drag tazyiğe karşı direnç
Tobacco
drag roller boşaltma
Fishery
drag-net trawl sürütme
Environment
drag loading sıvı sürtünme yüklemesi
Meteorology
centre of drag sürükleme merkezi
Geology
drag fold sürüme kıvrım
Military
aircraft drag parachute uçak fren paraşütü
parasite drag parazit sürükleme
induced drag indüklenmiş sürükleme kuvveti
air drag hava direnci
air drag hava sürükleme kuvveti
drag chute kuyruk paraşütü
Sport
drag lift kayak teleferiği
arm drag kol çekmek
drag dribble alçak top sürme