lean - Turkish English Dictionary
History

lean

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "lean" in Turkish English Dictionary : 46 result(s)

English Turkish
Common Usage
lean v. dayanmak
lean v. eğilmek
lean v. yaslanmak
lean v. dayamak
lean adj. yağsız
lean adj. cılız
Irregular Verb
lean v. leaned/leant - leaned/leant
General
lean v. kaykılmak
lean v. yaslanmak
lean v. meyletmek
lean v. meyilli olmak
lean v. yaslamak
lean v. yana yatmak
lean v. eğri durmak
lean v. eğilim göstermek
lean v. güvenmek
lean v. dayamak
lean n. eğilme
lean n. dayanma
lean n. meyil
lean n. abanık
lean adj. yağsız (et)
lean adj. çok zayıf
lean adj. nahif
lean adj. kıraç
lean adj. kıt
lean adj. zayıf
lean adj. arık
lean adj. sıska
lean adj. etsiz
lean adj. ince
lean adj. verimsiz
lean adj. lagar
lean adj. algın
lean adj. dayalı
lean adj. ürünsüz
lean adj. (et) yağsız
lean adj. yaslı
lean adj. eğik
lean adj. fakir
Trade/Economic
lean adj. yalın
Technical
lean yavan
lean dayanmak
lean eğilmek
lean yana atmak
British Slang
lean sarhoş

Meanings of "lean" with other terms in English Turkish Dictionary : 183 result(s)

English Turkish
General
lean on v. baskı yapmak
lean against v. yaslanmak
lean upon v. zorlamak
lean upon v. sıkıştırmak
lean against v. dayamak
lean on v. sıkıştırmak
lean back v. kaykılmak
lean upon v. dayanmak
lean against v. dayanmak
lean on v. dayanmak
lean on v. dayandırmak
lean upon v. istinat etmek
make lean v. abandırmak
lean something on v. dayandırmak
lean back v. arkaya yaslanmak
lean up v. güvenmek
grow lean v. zayıflamak
lean against v. abanmak
lean on v. güvenmek
lean over v. abanmak
cause to lean v. dayatmak
lean out v. eğilmek
lean out v. sarkmak
lean against v. yüklenmek
grow lean and gaunt v. avurdu avurduna geçmek
lean out of (a window/balcony) v. dışarı sarkmak
become lean v. çirozlaşmak
lean out of the window v. pencereden sarkmak
lean (something) on v. dayandırmak
lean (one thing) against (another) v. dayandırmak
lean towards v. olumlu bakmak
lean towards something v. sıcak bakmak
lean toward v. sıcak bakmak
lean to v. sıcak bakmak
lean toward v. olumlu bakmak
lean to v. olumlu bakmak
lean towards v. sıcak bakmak
lean towards something v. olumlu bakmak
lean over v. üzerine eğilmek
lean against v. istinat etmek
lean out of the window v. pencereden aşağı sarkmak
lean out of the window v. pencereden dışarı sarkmak
lean back on the wall v. sırtını duvara yaslamak
have no family to lean on v. sırtını yaslayacağı bir ailesi olmamak
have no family to lean on v. sırtını dayayacağı bir ailesi olmamak
become arid/lean v. kıraçlaşmak
get lean v. zayıflamak
get lean v. incelmek
get lean v. kilo vererek incelmek
lean coal n. zayıf kömür
lean atmosphere n. zayıf atmosfer
lean gas n. zayıf gaz
lean meat n. yağsız (et)
lean-to roof n. sundurma
lean-to shed n. sundurma
lean body weight n. yağsız vücut ağırlığı
the lean times n. sıkıntılı dönemler
lean technology n. yalın teknoloji
lean muscle n. yağsız kas
lean engineer n. yalın üretim mühendisi
extra lean ground beef n. yağsız dana kıyması
lean thinking system n. yalın düşünce sistemi
lean tools n. yalın araçlar
lean laboratory n. yalın laboratuvar
leant (lean) adj. eğik
lean-to adj. yan binaya yaslı
lean-to adj. dayanmış
lean-to adj. yanaşmış
lean-to adj. yaslanmış
Phrasals
lean forward ileriye doğru eğilmek
lean forward öne doğru eğilmek
lean forward ileri eğilmek
lean backwards geriye yaslanmak
lean back geriye yaslanmak
lean back arkasına yaslanmak
lean backwards arkasına yaslanmak
lean something against something bir şeyi bir şeye dayamak/yaslamak
lean down eğilmek
lean something forward bir şeyi öne doğru eğmek/bükmek
lean forward öne eğilmek
lean toward yaslanmak
lean toward dayanmak
lean into fayda sağlamak için olumsuz bir durumu kabul etmek
lean towards sıcak bakmak
Proverb
better a lean peace than a fat victory ufak bir barış büyük bir zaferden daha iyidir
Colloquial
lean back arkana yaslan
Idioms
as lean as an alley cat bir deri bir kemik
lean over backwards kıçını yırtmak
lean on dayanmak
lean on birine gereksinimi olmak
lean on muhtaç olmak
lean on yaslanmak
lean against dayanmak
lean on birine dayanmak
lean on gözdağı vermek
lean on gözünü korkutmak
lean on sırtından geçinmek
lean on istediğini yaptırtmak
lean to ardiye
lean to müştemilat
lean to eğilmek
lean to yönelmek
lean over backwards yardımcı olmak için elinden geleni yapmak
lean over backwards elinden geleni yapmak
lean over backwards varını yoğunu ortaya koymak
lean over backwards çırpınmak
lean over backwards birisini memnun etmek için her yolu denemek
lean times ahead gelecekteki sıkıntılı dönem
lean towards the idea that fikrine meyilli olmak
lean and mean sıkı bir çalışmaya hazır ve nazır
lean and mean kollarını sıvamış bekliyor
lean back on someone birine yaslanmak
run lean and mean verimli bir şekilde çalışmak
Speaking
lean back geriye yaslan
lean in yüklen
lean in omuz ver
lean back a bit! biraz geriye yaslan!
Trade/Economic
lean six sigma yalın altı sigma
lean accounting yalın muhasebe
lean production yalın imalat
lean management yalın yönetim
lean manufacturing yalın üretim
lean production yalın üretim
lean year zarar yılı
lean operation yalın operasyon
Technical
lean clay zayıf kil
lean mixture fakir mahlut
lean clay yağsız kil
lean mix güçsüz karışım
lean mix yetersiz karışım
lean gas jeneratör gazı
lean concrete grobeton
lean mix zayıf karışım
double lean-to roof çift sundurma çatı
wheel lean tekerleğin yana yatması
lean atmosphere arık atmosfer
lean coal zayıf kömür
lean atmosphere zayıf atmosfer
lean soil yağsız toprak
lean soil zayıf toprak
lean production düşük maliyetli imalat
lean fuel mixture fakir karışım
lean mortar seyreltik harç
lean atmosphere seyreltik atmosfer
lean fuel gas seyreltik yakıt gazı
lean furnace atmosphere seyreltik fırın atmosferi
lean-gas firing seyreltik gazla ateşleme
lean mixture seyreltik karışım
lean coal parlak kömür
lean manufacturing yalın imalat
lean gas zayıf gaz
lean burn zayıf yanma
Computer
lean right/left yasla sağ/sol
Mechanic
lean production düşük maliyetli imalat
Construction
lean concrete zayıf beton
lean concrete düşük dozajlı beton
lean concrete grobeton
lean-to roof sundurma çatı
lean concrete düşük dozlu beton
lean mixture zayıf karışım
lean-to ladder dayama merdiven
lean mix zayıf karışım
lean mortar zayıf harç
Automotive
lean mixture fakir karışım
lean mixture zayıf karışım
air fuel ratio over lean mulfunction hava yakıt oranı aşırı düşük arızası
lean air-fuel mixture fakir karışım
electronic lean burn elektronik kontrollü fakir yanma
lean mixture fakir karışım
lean nox catalyst fakir karışım azot oksit katalisti
lean misfire fakir karışıma bağlı tekleme
lean burn engine fakir karışımla çalışan motor
lean out fakirleştirmek
lean roll kısma
ultra lean combustion çok fakir yanma
stratified lean burn katmanlı fakir yanma
Medical
lean body mass yağ dışı vücut kütlesi
lean tissue mass yağsız doku kütlesi
lean body mass yağsız vücut kitlesi
Food Engineering
lean fish yağsız balık
Sport
lean body mass (lbm) yağsız vücut kitlesi
lean body weight (lbw) yağsız vücut ağırlığı
Volleyball
passes which lean to one side yatık paslar