particular - Turkish English Dictionary
History

particular

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "particular" in Turkish English Dictionary : 37 result(s)

English Turkish
Common Usage
particular adj. özel
particular adj. belirli
General
particular n. nokta
particular n. husus
particular n. özellik
particular n. ayrıntı
particular n. madde
particular adj. muayyen
particular adj. diğerlerinden farklı
particular adj. farklı
particular adj. belli
particular adj. istisnai
particular adj. tekil
particular adj. dikkate değer
particular adj. detaylı
particular adj. -e özgü
particular adj. teferruatlı
particular adj. şahsi
particular adj. has
particular adj. hususi
particular adj. dikkatli
particular adj. bireysel
particular adj. mahsus
particular adj. müşkülpesent
particular adj. özgü
particular adj. ayrıntılı
particular adj. olağandışı
particular adj. tek
particular adj. tikel
particular adj. mahalli
particular adj. belirli
particular adj. tam
particular adj. etraflı
particular adj. titiz
particular adj. değişik
particular adj. meraklı
Technical
particular tikel

Meanings of "particular" with other terms in English Turkish Dictionary : 106 result(s)

English Turkish
General
act in a particular manner v. davranış sergilemek
adopt a particular attitude v. tavır almak
attach particular importance to v. özel (ayrı bir) önem vermek
attach particular importance to v. aşırı önem vermek
attach particular importance to v. çok önem vermek
be a particular concern to v. yakından ilgilendirmek
be of particular concern to v. yakından ilgilendirmek
be of particular importance v. özel öneme sahibi olmak
be particular about v. seçmek
be particular about v. titizlik göstermek
be too particular v. ince eleyip sık dokumak
give particular importance to something v. çok önem vermek
give particular importance to something v. özel önem vermek
give particular importance to something v. ön planda tutmak
pay particular attention on something v. özel önem vermek
pay particular attention to v. tüm dikkatini vermek
place a particular importance v. ayrı bir önem vermek
put particular emphasis on v. üzerinde özellikle durmak
a particular development stage n. belli bir gelişim evresi
a particular importance n. ayrı bir önem
a particular product n. belirli bir ürün
particular attention n. özel dikkat
particular case n. özel durum
particular customs n. özel örf ve adet kuralları
particular interest n. özel ilgi
particular person n. belirli kişi
particular situation n. özel mevki
particular situation n. özel durum
particular way n. belli bir yol/biçim
particular will n. cüzi irade
particular to adj. -e özgü
in a particular area adv. belirli bir alan içinde
in a particular way adv. belli bir biçimde
in a particular way adv. belli bir şekilde
in particular adv. bilhassa
in particular adv. özellikle
in particular/certain points adv. belli noktalarda
in this particular adv. bu konuda
Phrases
at a particular time kararlaştırılan zamanda
at a particular time belirlenen zamanda
more in particular özellikle
more in particular bilhassa
nothing particular özel bir şey yok
within (that) particular time/period bu zaman zarfında
Colloquial
ain't particular önemli değil!
ain't particular fark etmez!
for no particular reason at all ortada hiçbir neden yokken
in particular özellikle
some time later for no particular reason bir süre sonra hiçbir neden yokken
Speaking
i would like to express my gratitude to everyone and in particular to xxx başta xxx olmak üzere herkese teşekkür ederim
i would like to express my gratitude to everyone to xxx in particular başta xxx olmak üzere herkese teşekkür ederim
Trade/Economic
free of particular average özel avarya hariç
free of particular average (f.p.a) özel avarya franko şartı
particular agency özel acentelik
particular agency hususi acentalık
particular agent özel temsilci
particular agent özel mümessil
particular agent hususi mümessil
particular average yolculuğun normal sonucu olmayan hasar veya zarar
particular average özel avarya
particular average küçük avarya
particular average özel küçük avarya
particular average loss özel avarya kaybı
particular charges özel masraflar
particular equilibrium özel denge
particular equilibrium özel muvazene
particular fund özel fon
particular lien özel hak
particular partnership özel şirket
particular power hususi vekaletname
particular power özel vekaletname
petty particular average küçük özel avarya
warrant free from particular average özel avarya hariç
with particular average özel avarya dahil
Law
in particular hususi olarak
particular average hususi avarya
particular customs özel örf ve adetler
particular lien belirli bir eşya üzerindeki geçici haciz
particular lien belirli bir eşya üzerindeki ihtiyati haciz
Politics
european convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches sportif karşılaşmalarda ve özellikle futbol maçlarında seyircilerin şiddet gösterilerine ve taşkınlıklarına dair avrupa sözleşmesi
in particular articles thereof özellikle buradaki maddelerle ilgili olarak
particular international law kısmi devletler hukuku
Insurance
free of particular average özel avarya hariç koşulu
free of particular average hususi avarya hariç
particular average hususi avarya
particular average özel avarya
particular average müşterek avaryadan olmayan zarar ziyan
particular average küçük avarya
particular average loss özel avarya kaybı
particular charges hususi masraflar
particular charges özel masraflar
particular conditions özel şartlar
Technical
particular end-use özel son kullanım
particular requirements for the application of en iso 9003 en iso 9003 standardının uygulanması için özel şartlar
Computer
particular solution özel çözüm
Informatics
particular solution özel çözüm
Marine
particular average özel avarya
particular average küçük avarya
particular purpose anchorage özel amaçlı demirleme
particular purpose quay özel amaçlı rıhtım
Psychology
particular complex özel kompleks
Food Engineering
foodstuffs intended for particular nutritional uses özel beslenme amaçlı gıdalar
Math
particular integral özel tümlev
particular integral özel integral
particular order özel sıra
particular solution özel çözüm