possession - Turkish English Dictionary
History

possession

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "possession" in Turkish English Dictionary : 41 result(s)

English Turkish
Common Usage
possession n. mülk
possession n. sahiplik
General
possession v. almak
possession n. cin çarpması
possession n. delilik
possession n. sahibi olma
possession n. iyelik
possession n. irade gücü
possession n. hakim olma
possession n. sahip olma
possession n. mülk edinme
possession n. sahip olunan şey
possession n. zilliyet
possession n. beden istilası
possession n. mal mülk
possession n. varlık
possession n. tasarruf
possession n. cinnet
possession n. müstemleke
possession n. mülkiyet
possession n. kafayı takma
Trade/Economic
possession mülk
possession servet
possession hüküm
possession sahiplik
possession mal
possession elinde bulundurma
possession sahip olma
possession zilyetlik
possession sömürge
possession egemenlik
Law
possession zilyetlik
possession malik olma
possession zilyetlik
Politics
possession abd dışında abd'nin mülkiyet ve idaresi altında bulunan topraklar
Construction
possession zilyetlik
Railway
possession hat kapatması
Basketball
possession top hakimiyeti
Football
possession topla oynama oranı
possession topa hakim olma
possession topla oynama yüzdesi

Meanings of "possession" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

English Turkish
General
be charged with criminal possession of a controlled substance in the first degree v. birinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the second degree v. ikinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the third degree v. üçüncü dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be in possession of v. -si olmak
be in possession of v. sahip olmak
be in possession of oneself v. kendine hakim olmak
be in possession of oneself v. kendine sahip olmak
be in the possession of v. mülkiyetinde olmak
claim possession on something v. bir şeyin üzerinde hak iddia etmek
come in possession of v. haline gelmek
come into one's possession v. mülkiyetine geçmek
come into possession v. temellük etmek
come into possession of v. -in sahibi olmak
enter into possession v. temellük etmek
fail to keep possession of v. sahipliğini yitirmek
fail to keep possession of v. elinden kaçırmak
fail to keep possession of v. kaybetmek
get possession of v. sahip olmak
give possession v. teslim etmek
give possession v. vermek
go out of one's possession v. elden çıkmak
have a gun on one's possession v. silah bulundurmak
have possession of v. sahibi olmak
have possession of v. sahip olmak
pass into someone's possession v. mülkiyetine geçmek
take in possession v. temellük etmek
take possession v. ele geçirmek
take possession of v. -in sahibi olmak
take possession of v. ele geçirmek
take possession of v. -e el koymak
take possession of something v. ele geçirmek
constructive possession n. yasal mülkiyet hakları
constructive possession n. yasal mülkiyet hakkı
drug possession n. uyuşturucu bulundurma
prize possession n. en gözde şey
prize possession n. en değerli şey
self possession n. temkin
self possession n. soğukkanlılık
self-possession n. denge
self-possession n. kendine hakim olma
self-possession n. sakinlik
self-possession n. vakar
self-possession n. temkin
self-possession n. soğukkanlılık
self-possession n. itidal
self-possession n. irade gücü
the instinct of possession n. sahip olma güdüsü
the instinct of possession n. elde etme güdüsü
in one's possession adv. maliki bulunduğu
in possession adv. tasarrufunda
in possession adv. elinde
in possession adv. elde etmiş
under your possession adv. nezdinizde
Proverb
possession is nine tenths of the law hukukun onda dokuzu (yüzde doksanı) mülkiyettir
possession is nine-tenths of the law mühür kimdeyse süleyman o'dur
possession is nine-tenths of the law tapu kimdeyse mal onundur
Colloquial
possession is nine points of the law bir malın sahipliği mülkiyet hakkının en büyük delilidir
Idioms
come into somebody's possession mülkiyetine girmek
Trade/Economic
adverse possession fiili işgal
adverse possession yasal nedene dayanmayan fiili zilyetlik
disturbance of possession başkasının malına tecavüz
possession in deed fiili zilyetlik
possession in deed fiilen elinde bulundurma
possession utility mülkiyet faydası
right of possession mülkiyet hakkı
take possession almak
taking possession temellük etme
temporary possession geçici tasarruf
term of possession zilyetlik süresi
Law
acquiring possession without title zilyetliğin tapusuz iktisabı
action against the person in possession zilyed aleyhinde dava
actual possession fiili zilyetlik
actual possession vasıtasız zilyetlik
actual possession aracısız zilyetlik
actual possession doğrudan zilyetlik
be arrested for possession of drugs uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanmak
be arrested for possession of drugs uyuşturucu bulundurma gerekçesiyle tutuklanmak
be in the possession of tasarrufunda olmak
chose in possession malikin zilyetliğindeki menkul eşya
chose in possession malikin elindeki mal
constructive possession yasal zilyetlik
constructive possession kanun yoluyla zilyetlik
delivery of possession zilyedliğin nakli
derivative possession feri zilyetlik
derivative possession fer'i zilyetlik
estate in possession mevcut kullanma hakkını veren yararlanma hakkı
exclusive possession münhasır zilyetlik
having a property whose ownership cannot be proved in one's possession kendinin olduğu ispat olunamayan eşyayı taşımak
hostile possession başkaları tarafından ileri sürülen suçlamaları reddeden gayrimenkul zilyedi
immediate possession derhal zilyetlik
immediate possession doğrudan zilyetlik
law on preventing intrusion or possession of immovable property taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun
limited ownership possession sınırlı mülkiyet
material possession maddi mal varlığı
mediate possession aracılı zilyetlik
mediate possession dolaylı zilyetlik
non-possession zilyed olmama
original possession asli zilyetlik
peaceable possession çekişmesiz sahiplik
peaceable possession ihtilafsız zilyetlik
period of possession zilyetlik müddeti
personal possession kişisel mülk
personal possession kişisel mülkiyet
personal possession şahıs mülkiyeti
physical possession fiili zilyetlik
possession acquiring without delivery zilyetliğin teslimsiz iktisabı
possession as owner asli zilyetlik
possession in bad faith kötü niyetli zilyetlik
possession in deed fiili zilyetlik
possession in fact fiili zilyetlik
possession in good faith iyi niyetli zilyetlik
possession in law hukuki zilyetlik
possession in law yasal bir hakka dayanan zilyetlik
possession is nine points of the law zilyetlik mülkiyet hakkının en büyük delilidir
possession money (haciz edilen malların) emanet harcı
possession money haciz edilen mallar için icra memurunun hak ettiği emanet ücreti
possession of an absolute right tasarruf
possession of firearm during the commission of a crime suç işlendiğinde/işlendiği sırada ateşli silah taşıma/bulundurma
possession of unregistered firearm ruhsatsız silah bulundurma
possession with intent to sell satmak amacıyla bulundurma
proprietary possession asli zilyetlik
protection of possession zilyedliğin himayesi
return of possession zilyetliğin iadesi
right of possession zilyetlik hakkı
right of possession mülkiyet hakkı
shared possession müşterek mülkiyet
suitability for possession hakimiyet kurulmaya elverişli olma
summary possession haksız işgal
summary possession fuzuli işgal
take possession eline geçmek
take possession sahibi olmak
taking possession mülkiyetine alma
temporary possession geçici tasarruf
transfer of actual possession zilyetliğin devri
transfer of possession zilyetliğin devri
unauthorized possession of classified material gizli belgelerin izinsiz muhafazasını yapma
unauthorized possession of classified material izinsiz gizli belge bulundurma suçu
unlawful possession kanuni olmayan zilyetlik
unlawful possession kanuna aykırı zilyetlik
writ of possession zilyetlik icra emri
writ of possession tasarruf ilanı
Psychology
demonic possession şeytan girmesi
Marine Biology
possession limit mülkiyet sınırı
Linguistics
alienable possession aktarılabilir iyelik
indicating possession sahiplik/iyelik bildiren
Environment
possession-only license bulundurma ruhsatı
Sport
possession of the ball topa sahip olma
Basketball
possession arrow top hakimiyetinin hangi takımda olduğunu belirten sayı tabelası oku
Football
ball possession percentage topla oynama yüzdesi
keep possession of the ball topun hakimiyetini korumak