progress - Turkish English Dictionary
History

progress

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "progress" in Turkish English Dictionary : 41 result(s)

English Turkish
Common Usage
progress v. gelişmek
progress v. gelişim göstermek
progress v. ilerlemek
progress v. mesafe kaydetmek
progress n. gelişim
progress n. kalkınma
progress n. ilerleme
General
progress v. ileri gitmek
progress v. ilerlemek
progress v. gelişme kaydetmek
progress v. devam etmek
progress v. terakki etmek
progress v. kalkınmak
progress v. iyiye doğru gitmek (hasta)
progress v. gelişme göstermek
progress v. mesafe katetmek
progress v. mesafe almak
progress v. -e varmak
progress v. başarmak
progress v. ilerlemesini sağlamak
progress n. iyileşme
progress n. geliştirme
progress n. terakki
progress n. yol alma
progress n. atılım
progress n. yükselme
progress n. seyir
progress n. devam etme
progress n. resmi gezi
progress n. ileriye gitme
progress n. gelişme
progress n. ilerleme
progress n. başarı
Technical
progress gelişme
Computer
progress süre
progress işlem durumu
progress yürütülüyor
progress ilerleme durumu
progress işlem
progress aşama
Military
progress ilerleme

Meanings of "progress" with other terms in English Turkish Dictionary : 215 result(s)

English Turkish
General
make no progress v. yerinde saymak
be in progress v. yapılmak
be in progress v. sürmek
be in progress v. devam etmek
make progress v. yürümek
make progress v. ilerlemek
make no progress v. gelişim göstermemek
make progress v. aşama kaydetmek
progress well v. iyi gitmek
make progress v. ilerleme kaydetmek
make progress v. iyiye doğru gitmek (hasta)
progress further v. daha da ileri gitmek
make progress v. gelişme göstermek
make progress v. gelişme kaydetmek
make progress v. gelişim göstermek
progress to v. -e doğru ilerlemek
progress to v. -e doğru gitmek
progress rapidly v. hızla gelişmek
make progress v. başarı kaydetmek
make progress v. ilerleme göstermek
make progress in one's career v. meslekte ilerlemek
make no progress v. aşama kaydetmemek
company progress n. şirketin gelişimi
social progress n. sosyal terakki
progress of illness n. hastalığın gelişmesi
progress report n. gelişim raporu
social progress n. sosyal inkişaf
social progress n. sosyal gelişim
social progress n. sosyal kalkınma
economic progress n. ekonomik gelişme
economic progress n. iktisadi kalkınma
social progress n. sosyal ilerleme
social progress n. sosyal gelişme
committee of union and progress n. ittihat ve terakki cemiyeti
work in progress n. yapılmakta olan
technological progress n. teknolojik ilerleme
making progress n. gelişme kaydetme
progress management n. gelişme yönetimi
daily progress n. günlük ilerleme
un-declaration of social development and progress n. birleşmiş milletler-sosyal gelişme ve ilerleme bildirgesi
progress chaser n. program izleyicisi
progress report n. ilerleme raporu
progress payments n. hakediş ödemeleri
progress schedule n. iş ilerleme programı
progress payment n. hakediş
progress payment n. ara hakediş
progress in the process n. süreçte ilerleme
progress payment n. parti ödeme
technical progress n. teknik ilerleme
encouraging progress n. cesaret verici ilerleme
progress of mankind n. insanlığın gelişimi
ability to progress n. ilerleme kabiliyeti/yeteneği
lack of progress n. ilerleme eksikliği
ecological progress n. çevresel gelişme
by the time of progress adv. zamanla
in progress of time adv. zamanla
in progress adv. ilerleme halinde
Phrasals
progress with something bir şeyde çalışmayı sürdürmek
progress with something bir şey üzerinde çalışmaya devam etmek
progress toward something 'e doğru ilerlemek
Phrases
in progress ilerlemekte
in progress gelişmekte
in progress devam etmekte
in progress yapılmakta
in progress sürmekte
in progress ilerliyor
cleaning in progress temizlik yapılıyor
cleaning in progress dikkat temizlik var
work in progress inşa ediliyor
Idioms
a rake's progress [old-fashioned] n. zevkusefa alemlerine dalma
a rake's progress n. zevkusefa alemlerine dalma
a rake's progress [old-fashioned] n. hovardalık peşinde koşma
a rake's progress n. hovardalık peşinde koşma
Speaking
there is a meeting in progress devam eden bir toplantı var
there is a meeting in progress sürmekte olan bir toplantı var
are there any progress on the konusunda gelişme var mı
is there any progress on the konusunda bir gelişme var mı
how's that for a progress? nasıl bir gelişim/gelişme ama?
there is much progress to be made kat edecek daha çok yol/yolumuz var
Trade/Economic
inflation adjustments on contract progress yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı
construction in progress yapılmakla olan yatırımlar
progress payment hakediş ödemesi
construction in progress yapılmakta olan yatırımlar
loan in progress görüşmeleri sürmekte olan kredi
progress payment hakediş bedeli
work in progress yarı mamuller
technological progress teknolojik gelişme
increase in stocks of finished goods and in work in progress mamul ve yarı mamul stoklarındaki artışlar
contract progress income yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri
progress payment iş ödemesi
progress billing hakediş
construction in progress inşa halindeki yatırımlar
inflation adjustments on contract progress income yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı
dynamic progress dinamik gelişme
contract progress costs yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
economic progress gelişme
variation in stocks of finished goods and in work in progress mamul ve yarı mamul stoklarındaki değişme
economic progress ekonomik ilerleme
work in progress yarı mamul
construction in progress yapılmakta olan işler
labor saving technological progress sermayenin verimliliğini emeğinkinden daha yüksek oranda artıran teknik gelişme
labor saving technological progress belli bir yenilik veya buluş dolayısıyla aynı emek miktarının kullanılmasıyla daha yüksek bir üretim elde edilmesi
labor saving technological progress emek tasarrufu sağlayan teknolojik gelişme
reduction in stocks of finished goods and in work in progress mamul ve yarı mamul stoklarındaki azalış
progress report gelişme raporu
progress engineer geliştirme mühendisi
progress payment istihkak ödemesi
labor-augmenting technological progress emek geliştirici teknolojik ilerleme
construction-in-progress yapılmakta olan yatırımlar
scale-neutral technological progress ölçekten bağımsız teknolojik ilerleme
social progress sosyal ilerleme
economic progress ekonomik gelişme
work progress işin ilerlemesi
progress payments for long-term construction and repair projects yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri
progress payment report hakediş raporu
progress payment hak ediş ödemesi
advances received on contracts in progress devam eden sözleşmeler için alınan avanslar
work in progress devam eden işler
progress billing hak ediş
increase-decrease in stocks and work in progress stoklardaki artış ve azalmalar ile devam eden işler
contracts in progress devam eden sözleşmeler
stocks and contracts in progress devam eden stoklar ve sözleşmeler
amounts written off contracts in progress devam eden sözleşmelerden düşülen miktarlar
orders in progress devam eden siparişler
disembodied technological progress üretim girdilerinin etkisini artıran teknolojik değişiklik/gelişme
genuine progress index gerçek gelişme endeksi
genuine progress indicator gerçek gelişim göstergesi
progress payment hakediş
final progress payment kesin hakediş
progress of the project projenin gidişatı
technical progress teknik ilerleme
Politics
five year progress plan beş yıllık kalkınma planı
progress plan kalkınma planı
progress report ilerleme raporu
progress indicators ilerleme göstergeleri
turkey's progress towards europe türkiye'nin ab'ye katılım yönünde ilerlemesi
party of union and progress ittihat ve terakki cemiyeti
party of union and progress ittihat ve terakki fırkası
committee of union and progress ittihad ve terakki cemiyeti
committee for the adaptation to technical progress of the directives on the removal of technical barriers to trade in cosmetic products kozmetik ürünler ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin direktiflerin teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in detergents deterjan ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of the directives on the removal of technical barriers to trade in colouring matters which may be added to medicinal products tıbbi ürünlere katılabilecek renklendirici maddelerin ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin direktiflerin teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in aerosol dispensers aerosol kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in electro-medical equipment used in human or veterinary medicine tıpta ve veterinerlikte kullanılan elektro-medikal cihazların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee on the adaptation to technical progress of the directives for the elimination of technical barriers to trade in dangerous substances and preparations tehlikeli madde ve preparatların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılması hakkındaki direktiflerin teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in measuring instruments ölçme araçları ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in pressure vessels basınçlı kaplar ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in fertilisers gübre ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in motor vehicles and their trailers motorlu araçlar ve römorklarının ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in agricultural and forestry tractors tarım ve orman traktörleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
Tourism
gantt progress chart gantt şeması
Technical
work in progress üretim aşamasındaki işler
work in progress imal safhasındaki işler
work progress iş ilerlemesi
lubrication in progress devam eden yağlama
call progress tones çağrı kotarılma tonları
phased progress aşamalı ilerleme
work-in-progress queue işlenmekte olan işler kuyruğu
in progress devam etmekte
progress chart ilerleme grafiği
progress chart iş programı
rapid progress of work işin çabuk ilerlemesi
Computer
test progress sınama ilerleme durumu
test progress sınama ilerlemesi
total progress toplam ilerleme
verification progress doğrulama durumu
reporting progress durum raporu
rename progress yeniden adlandırma durumu
search progress arama ilerlemesi
call progress tones çağrı kotarılma tonları
backup progress yedekleme durumu
copy in progress kopyalama sürüyor
cut in progress kesme sürüyor
display call progress arama durumunu görüntüle
delete in progress silme sürüyor
erase progress silme durumu
file progress dosya ilerleme durumu
file send command is in progress dosya gönder komutu yürütülüyor
file progress dosya ilerlemesi
format progress biçimlendirme durumu
in progress işlemde
in progress sürüyor
in progress üzerinde çalışılıyor
in progress işleniyor
in progress işlem sürüyor
import progress alma durumu
merge progress birleştirme durumu
paste in progress yapıştırılıyor
progress bar ilerleme çubuğu
progress indicator durum göstergesi denetim
progress dialog ilerleme iletişim kutusu
progress done ilerleme tamamlandı
progress text durum metni
download in progress yükleme devam ediyor
Telecom
progress of economic ekonominin gelişimi
connection in progress kurulmakta olan bağlantı
connection-in-progress signal sürekli bağlantı işareti
Construction
progress meeting hakediş toplantısı
progress payment hakediş
construction progress yapımın ilerlemesi
progress payments for construction work inşaat hakedişleri
construction progress payments inşaat hakedişleri
Medical
progress slowly yavaş seyretmek
progress rapidly hızlı seyretmek
progress to death from respiratory failure solunum yetersizliğinden ölüme doğru ilerlemek
clinical progress of multiple sclerosis multipl skleroz’un klinik seyri
progress in molecular genetics moleküler genetikteki ilerleme
Pathology
progress multifocal leukoencephalopathy ilerleyici multifokal lökoensefalopati
progress supranuclear ophthalmoplegia progresif supranükleer oftalmopleji
Statistics
gannt progress chart gannt gelişme şerit grafiği
gantt progress chart gantt durum grafiği
Linguistics
progress test gelişim sınavı
Military
progress test gelişme testi
union and progress association ittihat ve terakki cemiyeti
progress chart iş ilerleme grafiği