ilerlemek - Turkish English Dictionary
History

ilerlemekMeanings of "ilerlemek" in English Turkish Dictionary : 66 result(s)

Turkish English
Common Usage
ilerlemek proceed v.
ilerlemek progress v.
ilerlemek advance v.
General
ilerlemek improve v.
ilerlemek march on v.
ilerlemek get better v.
ilerlemek push on v.
ilerlemek hold v.
ilerlemek move on v.
ilerlemek frame v.
ilerlemek get ahead v.
ilerlemek run v.
ilerlemek come along v.
ilerlemek forge ahead v.
ilerlemek make progress v.
ilerlemek grow v.
ilerlemek go v.
ilerlemek get along v.
ilerlemek proceed v.
ilerlemek move v.
ilerlemek march v.
ilerlemek go forward v.
ilerlemek keep going v.
ilerlemek flourish v.
ilerlemek gain v.
ilerlemek make headway v.
ilerlemek keep v.
ilerlemek proceed with v.
ilerlemek rise v.
ilerlemek come to the fore v.
ilerlemek forge v.
ilerlemek move ahead v.
ilerlemek make one's way v.
ilerlemek pick up v.
ilerlemek run on v.
ilerlemek progress v.
ilerlemek strike v.
ilerlemek boom v.
ilerlemek develop v.
ilerlemek wheel v.
ilerlemek move forward v.
ilerlemek go along v.
ilerlemek go on v.
ilerlemek go ahead v.
ilerlemek pick v.
ilerlemek troop v.
ilerlemek move along v.
ilerlemek march forward v.
ilerlemek advance v.
ilerlemek come on v.
ilerlemek get on v.
ilerlemek get on (with) v.
ilerlemek get down to v.
Phrasals
ilerlemek leap forward
ilerlemek pass on
ilerlemek lope along
ilerlemek move up to
ilerlemek pull forward
Colloquial
ilerlemek make headway
Idioms
ilerlemek go ahead
ilerlemek grow apace
ilerlemek get off the ground
Trade/Economic
ilerlemek advance
Technical
ilerlemek advance
Computer
ilerlemek go-ahead
Automotive
ilerlemek feed

Meanings of "ilerlemek" with other terms in English Turkish Dictionary : 154 result(s)

Turkish English
Common Usage
solucan gibi kıvrılarak ilerlemek worm v.
General
zorla ilerlemek plow through v.
altına sıçanyolu kazarak ilerlemek sap v.
çamurda ilerlemek slush v.
el yordamıyla ilerlemek feel one's way v.
dumanlar çıkararak ilerlemek (lokomotif/vapur belirli bir yöne doğru) puff v.
güçlükle ilerlemek plough through v.
ayaklarının ucuna basarak ilerlemek tiptoe v.
bir açıda ilerlemek proceed at an angle v.
iş hayatında ilerlemek get ahead v.
ilerlemek için bir kariyer seçmek go in for v.
yavaş ilerlemek nose v.
bata çıka ilerlemek flounder v.
yavaş ilerlemek wear on v.
emin adımlarla ilerlemek take firm steps forward v.
belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek (bir iş) be on target v.
kazarak ilerlemek burrow through v.
kalabalık bir halde ilerlemek throng v.
güçlükle ilerlemek labor v.
uçak pist üzerinde ilerlemek taxi v.
hızla ilerlemek forge ahead v.
topluca ilerlemek troop v.
sendeleye sendeleye ilerlemek (yeni yürümeye başlayan çocuk) toddle v.
bir yere doğru ilerlemek head for v.
akıntıya karşı ilerlemek stem the current v.
ilerlemek (zaman/yaş) get along v.
bir yandan bir yana hafifçe sallanarak gitmek/ilerlemek (motorlu araç) careen v.
topluca ilerlemek press v.
şiddetle ilerlemek sweep v.
pistte ilerlemek (uçak) taxi v.
hızla ilerlemek press forward v.
solucan gibi kıvrılarak ilerlemek worm v.
arasından dikkatle ve yavaş yavaş ilerlemek pick one's way through v.
sürünerek ilerlemek creep v.
sinsice ve sessizce ilerlemek/gitmek sneak v.
zorla ilerlemek wade v.
zorla ilerlemek plough through v.
ilerlemek (zaman/yaş) get on v.
yavaş ilerlemek (trafik) crawl v.
düşe kalka ilerlemek slither v.
yavaş yavaş ilerlemek inch along v.
ağır ağır ve güçlükle ilerlemek wade through v.
hızla ilerlemek scuttle v.
sürünerek ilerlemek scramble v.
el yordamıyla aramak/ilerlemek grope v.
mesleğinde ilerlemek go places v.
motorlu araç bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek careen down the road v.
güçlükle ilerlemek plow through v.
yılan gibi sessizce ilerlemek snake v.
hızla ve gururla ilerlemek sweep v.
hızla ilerlemek dash v.
hızla ilerlemek sweep v.
yavaş ilerlemek crawl v.
güçlükle ilerlemek scramble v.
ağır ilerlemek plod v.
adım adım ilerlemek proceed step by step v.
çıkışa doğru ilerlemek move forward to the exit v.
çıkışa doğru ilerlemek proceed to the exit v.
-e doğru ilerlemek bear down on v.
-e ilerlemek bear down on v.
-e doğru ilerlemek be on the road to v.
-e doğru ilerlemek move towards v.
-e doğru ilerlemek progress to v.
yan yan ilerlemek edge v.
kalabalığı yararak ilerlemek push one's way through v.
itiş kakış ilerlemek fight one's way through the crowd v.
kalabalığı yararak ilerlemek fight one's way through the crowd v.
(ile) ilerlemek push ahead with v.
(taşıt) yavaş yavaş ilerlemek labour v.
meslekte ilerlemek make progress in one's career v.
meslekte ilerlemek climb the corporate ladder v.
meslekte ilerlemek build one's career v.
zıplayarak ilerlemek leapfrog v.
(gemi) bir yere doğru ilerlemek float into something v.
(gemi) suda yavaşça ilerlemek float through something v.
güneye doğru ilerlemek be heading south v.
(ormandan) (ağaçları vb keserek) ilerlemek hack one's way through something v.
çuf çuf/çufçuflamak/çufçuflayarak ilerlemek chuff v.
çok yavaş ilerlemek move so slowly v.
beleşten ilerlemek coast v.
trafikte araçların arasından geçerek ilerlemek weave in and out of traffic v.
(taşıt) yavaş yavaş ilerlemek labor v.
güçlükle ilerlemek labour v.
(sekmeyi/görüntüyü) kaydırarak ilerlemek scroll through v.
hızlı ilerlemek go ahead fast v.
hızlı ilerlemek move fast v.
düm düz ilerlemek go straight v.
kavisli yollarda kıvrılarak ilerlemek serpentine v.
hızla ilerlemek gather steam v.
hızla ilerlemek gain steam v.
sendeleyerek ilerlemek teeter v.
motor sesi çıkararak yavaşça ilerlemek chug v.
Phrasals
alanında ilerlemek improve on
doğru ilerlemek make towards
yuvarlanarak ilerlemek roll away
ilerlemek (bir alan vb. boyunca) move across
(işinde vb.) ilerlemek get ahead (in something)
sürünerek ilerlemek crawl along
sürünerek ilerlemek crawl across
(yavaş yavaş) bir yere doğru ilerlemek drift in
yavaşça hareket etmek/ilerlemek drift off
yavaşça/sessiz/sakin bir şekilde yol almak/ilerlemek/dönmek roll along
hantal hantal gitmek/ilerlemek lumber off
önüne geçmek/ilerlemek move ahead of
bir konuda bir şeyle ilerlemek/ileri gitmek move forward with something
...aşarak yükselmek/ilerlemek move up through something
..geçerek yükselmek/ilerlemek. move up through something
bir şeyde güçlükle ilerlemek plough through something
bir şeyde güçlükle ilerlemek plow through something
'e doğru ilerlemek progress toward something
bir şeyde ilerlemek push ahead on something
'e doğru hareket etmek/ilerlemek push toward someone or something
yılan gibi kıvrılarak ilerlemek snake along
(çamurda/karda) bata çıka yürümek/ilerlemek slog through something
(kitap/roman) zorla ilerlemek wade through
Colloquial
trafik adım adım ilerlemek (traffic) to be at a snail's pace
aynı düzeyde ilerlemek keep pace
aynı düzeyde ilerlemek keep step
kalabalığı yararak ilerlemek push one's way through the crowd
Idioms
ağır aksak ilerlemek inch along
başarı yolunda ilerlemek gain ground
yavaş ilerlemek hang on
kalabalığı yararak ilerlemek elbow one's way across
kalabalığı yara yara ilerlemek elbow one's way across
kalabalığı yararak ilerlemek crowd into
kalabalığı yararak ilerlemek crowd in
itiş kakış ilerlemek crowd into
itiş kakış ilerlemek crowd in
oraya buraya çarparak ilerlemek crash about
(düşmanın vb) üzerine doğru ilerlemek advance upon
(düşmanın vb) üzerine doğru ilerlemek advance towards
(düşmanın vb) üzerine doğru ilerlemek advance on
yolunda ilerlemek stay the course
yavaş yavaş ilerlemek move like glue
kalabalığı yararak ilerlemek shove one's way (somewhere)
kağnı gibi ilerlemek move at a glacial pace
adım adım/yavaş yavaş ilerlemek inch forward
kalabalığı vs yararak ilerlemek fight one's way out of something
kalabalığı vs yararak ilerlemek fight one's way out
çok yavaş bir şekilde hareket etmek/hareket ederek ilerlemek inch one's way across something
çok yavaş bir şekilde hareket etmek/hareket ederek ilerlemek inch oneself across something
çok yavaş bir şekilde hareket etmek/hareket ederek ilerlemek inch oneself along something
çok yavaş bir şekilde hareket etmek/hareket ederek ilerlemek inch one's way along something
diğer/öteki insanları iterek/itekleyerek yürümek/ilerlemek push past someone or something
kalabalığı yararak yürümek/ilerlemek push past someone or something
(ağaçlık/sazlık vb) arasından dikkatle ve ağır ağır ilerlemek make one's way through something
(ağaçlık/sazlık vb) arasından dikkatle ve ağır ağır ilerlemek pick one's way through something
Technical
pist üzerinde ilerlemek (uçak) taxi
yavaş ilerlemek lag
Computer
yavaş yavaş yol almak veya belli bir hızda ilerlemek chug along
Aeronautic
pist üzerinde ilerlemek taxi
Marine
rüzgara karşı ilerlemek beat
Medical
solunum yetersizliğinden ölüme doğru ilerlemek progress to death from respiratory failure
Military
ilerlemek (askerler) gain ground