route - Turkish English Dictionary
History

route

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "route" in Turkish English Dictionary : 24 result(s)

English Turkish
Common Usage
route n. güzergah
route n. rota
General
route v. sevk etmek
route v. belirli bir yolla göndermek
route v. belli bir kanaldan yollamak
route v. nakletmek
route v. göndermek
route n. yol
route n. her zamanki yol
route n. tarik
route n. gezi yolu
route n. hat
route n. güzergâh
route n. rota
Trade/Economic
route takip edilecek yol
route sevk etmek
route (mal) göndermek
Technical
route yol
route rota
Computer
route yöneltmek
route dolaştır
Traffic
route güzergah
route geçki
Railway
route güzergah

Meanings of "route" with other terms in English Turkish Dictionary : 316 result(s)

English Turkish
General
be en route back to v. geri dönüş yolunda olmak
map out a route v. bir yol haritası çizmek
map out a route v. güzergah belirlemek
plot a route v. bir yol haritası çizmek
plot a route v. güzergah belirlemek
re-route v. bilet veya güzergahın rotasını değiştirmek
take a devious route v. dolana dolana gelmek
take a devious route v. arka yollardan dolanarak gitmek
take route v. yön almak
alternative route n. seçenek yol
bus route n. otobüs hattı
caravan route n. kervan yolu
coach route n. otobüs hattı
cycle route n. bisikletle yolculuk yapanlara tahsis edilmiş yol
cycle route n. bisiklet yolu
escape route n. kaçış rotası
escape route n. kaçış yolu
escape route n. kaçış güzergahı
ferry route n. vapur hattı
freeway route n. karayolu güzergahı
highway route n. karayolu güzergahı
holiday route n. (turistik bir yere giden) muhteşem manzaralı yol
inbound route n. geliş güzergahı
incoming route n. geliş güzergahı
land route n. karayolu
mail route n. postacının güzergahı
mail route n. posta yolu
metro route n. metro hattı
migration route n. göç yolu
migration route n. (göçmen kuşların) göç yolu
migratory route n. göç yolu
minibus route n. minibüs hattı
motorway route n. karayolu güzergahı
northeast route n. kuzeydoğu rotası
outbound route n. gidiş güzergahı
paper route n. gazete dağıtma işi
paper route n. gazete dağıtımı ve bunu yaparken kullanılan güzergah
paper route n. gazete dağıtıcılığı
railroad route n. tren hattı
railway route n. tren güzergahı
railway route n. tren hattı
right route n. doğru güzergah
route capacity n. yol kapasitesi
route charges n. yol ücretleri
route lanes n. yol hatları
route map n. yol haritası
route map n. güzergah haritası
runway route n. uçakların iniş kalkış pisti
scenic route n. (turistik bir yere giden) muhteşem manzaralı yol
sea route n. rota
ship route n. vapur hattı
ship route n. rota
shortest route n. en kısa yol
signalling route n. sinyalleme yolu
silk route n. ipek yolu
state route n. devlet karayolu
the route being followed n. izlenmekte olan rota
the route being followed n. izlenen rota
theme route n. (turistik bir yere giden) muhteşem manzaralı yol
toll route n. paralı yol
tourist route n. (turistik bir yere giden) muhteşem manzaralı yol
trade route n. ticaret yapılan yol
trade route n. ticaret yolu
train route n. tren hattı
transit route n. transit yolu
trunk route n. ana hat
tube route n. metro hattı
underground route n. metro hattı
well-trodden path/track/route n. sık kullanılan yol
well-trodden path/track/route n. işlek yol
by chemical route adv. kimyasal yol ile
by the most direct route adv. en direkt yoldan
en route adv. yolda
en route adv. gitmekte
en route adv. giderken
en route adv. yolunda
Idioms
on the right route doğru rotada
Speaking
keep the route rotada seyret
Trade/Economic
access route erişim yolu
access route erişim rotası
air route hava yolu
buyer's right to route alıcının malın sevkiyatında takibedilecek yolu belirleme hakkı
contract of transit international route tır sözleşmesi
customs route gümrük yolu
en route seyir halinde
land route karayolu
mail route posta yolu
parts distribution route parça dağıtım güzergahı
postal route posta yolu
sea route deniz yolu
trade route ticaret yolu
trade route ticari rota
trading route ticaret yolu
Politics
via the balkan route balkan yolu üzerinden
Tourism
tour route tur güzergahı
Technical
air route hava yolu
air route hava rotası
air route traffic control center hava rotası trafik kontrol merkezi
alternate route yedek rota
alternate route seçenek yol
alternative route seçenek yol
approach route yaklaşma rotası
axial route eksenine yol
axial route eksenine rota
double flow route çift gidişli yol
emergency route acil durum yolu
en route yolda giderken
en route sefer halinde
overhead-line route havai hat güzergahı
pipeline route boru güzergahı
reconnaissance of route yol keşfi
route map güzergah haritası
route mining yolların mayınlanması
route reconnaissance yol keşfi
route survey güzergah ölçümü
route-expiration timer yol süresi dolma zamanlayıcısı
route-removal timer yol kaldırma zamanlayıcısı
selection of route güzergah tespiti (yol)
signalling route sinyalleşme yolu
standard route standart yol
thin route network seyrek trafikli ağ
virus infiltration route virüs sızma yolu
Computer
add route yol ekle
alternate route seçenek yol
alternative route seçenek yol
bad route bozuk yol
default route öntanımlı rota
default route varsayılan rota
delete route yolu sil
delete route yol sil
emergency route acil durum yolu
network routenetwork route ağ yolu
new route yeni yol
route count yol sayısı
route document yönlendir belge
route document belge dolaştır
route document to belgeyi dolaştır
route document to all recipients all at once belgeyi tüm alıcılara aynı anda gönder
route down aşağı yönelt
route filter yol süzgeci
route filters süzgeçleri yönlendir
route info yol bilgileri
route left sola yönelt
route of application uygulama yolu
route right sağa yönelt
route source yol kaynağı
route sources yol kaynakları
route to recipients alıcılara dolaştır
route up yukarı yönelt
signalling route imleşim yolu
static route statik yol
virus infiltration route virüs sızma yolu
Informatics
emergency route acil durum yolu
least-weight route en düşük maliyetli yol
route a call bir çağrıyı yönlendirmek
secure route güvenli yol
signaling route imleşim yolu
signaling route işaretleşme yolu
thin route network seyrek trafikli ağ
Telecom
air route surveillance radar hava yolu gözetleme radarı
automatic route selection otomatik güzergah seçimi
recorded announcement route kaydedilmiş anons yönü
route a call bir çağrıyı yönlendirmek
route a call çağrıyı yönlendirmek
route extension yönlendirme uzantısı
route extension güzergah uzantısı
route map yönlendirme haritası
route map güzergah haritası
route optimization yönlendirme optimizasyonu
route processor güzergah işlemcisi
route processor yönlendirme işlemcisi
route redistribution yönlendirme yeniden dağıtımı
route redistribution güzergah yeniden dağıtımı
route summarization güzergah özetleme
route summarization yönlendirmenin özetlenmesi
route switch module yönlendirici anahtarlama modülü
route switch module güzergah anahtar modülü
source route transparent bridging kaynak yönlendirmeli saydam köprüleme
thin route network seyrek güzergahlı ağ
virtual route sanal güzergah
Electric
cable route kablo kanalı
Construction
route survey yolboyu etüdü
Automotive
route guides yol haritası
vehicle route guidance/navigation subsystem taşıt yol yönlendirme/navigasyon tali sistemi
Traffic
freeway route karayolu güzergahı
motorway route karayolu güzergahı
Railway
route cost güzergah maliyeti
route reconnoitering güzergah istikşafı
route section güzergah kesimi
route study güzergah etüdü
shunting route manevra güzergahı
spiral mountain route spiral dağ yolu
spiral mountain route dar yarıçaplı dağ yolu
transport route taşıma güzergahı
Aeronautic
advisory route kontrollü yol
air route uçuş rotası
air route hava yolu
air route hava rotası
air route uçuş güzergahı
air route surveillance radar hava yolu gözlem radarı
air route traffic control center hava rotası trafik kontrol merkezi
air traffic service route hava trafik yolu
air traffic service route hava trafik hizmet yolu
air transit route hava transit rotası
alternate route yedek rota
approach route yaklaşma rotası
area navigation route saha seyrüseferi yolu
ats route ats yolu
conditional route şartlı rota
designated rnav route belirlenmiş rnav rotası
designated rnav route rnav rota belirlenmesi
domestic route iç hat
en route yolda
en route yol aşaması
en route airspace yol aşaması hava sahası
en route alternate yedek yol boyu havaalanı
en route kit tamir takımı
en route marker beacon mesafe işaret farı
en route marker beacon rota işaret farı
en route navigation yol üzerinde seyrüsefer
en-route airspace yol aşaması
estimated time en route tahmini yolda geçen süre
estimated time en route tahmini uçuş zamanı
flight route uçuş rotası
great circle route büyük daire rotası
great circle route chart büyük daire rota haritası
off-route vector yol dışına vektör
overseas route denizaşırı rota
permanent air traffic service route kalıcı hava trafik hizmet yolu
rnav route radyo seyrüsefer yolu
route chart rota haritası
route segment yol dilimi
search-by-route rotaya göre arama
standard arrival route standart geliş rotası
standard terminal arrival route standart terminal geliş rotası
trunk air route ana hava yolu
Marine
compass route pusulayla gidilen rota
en route seyahat sırasında
en route yolda
en route seyir sırasında
en route seyir halinde
en route yolculuk sırasında
evacuation route tahliye rotası
standard terminal arrival route standart varış rotası
water-route su istikameti
Medical
by oral route oral yolla
by oral route oral yoldan
by rectal route rektal yoldan
central route merkezi yol
exposure route maruziyet yolu
hematological route hematolojik yol
route of administration uygulama yolu
route of administration veriliş yolu
route of administration not applicable alışılagelmişin dışındaki uygulama yolları
route of entry giriş yolu
through oral route oral yolla
through oral route oral yoldan
vaginal route vajinal yol
Psychology
central route to persuasion merkezi ikna yolu
peripheral route to persuasion çevresel ikna yolu
Statistics
route sampling yollara göre örnekleme
route sampling yol örneklemesi
Education
emergency escape route kaçış yolu
History
spice route baharat yolu
the spice route baharat yolu
Environment
leveling route seviye dengeleme güzergahı
route of exposure temas yolları
transmission route isale güzergahı
transportation route ulaşım güzergahı
Geography
route survey güzergah topografya ölçümü
Military
advisory route tavsiyeli yol
air route uçuş mesafesi
air route hava yolu
air route traffic control centre hava yolu trafik kontrol merkezi
approach route yaklaşma rotası
basic military route network temel askeri rota ağı
coastal route kıyı rotası
connecting route irtibat yolu
controlled route kontrollü güzergah
convoy route konvoy rotası
delay en route mehil
delay en route gecikme müddeti
domestic freight route order number yurt içi yük gönderme sıra numarası
en route charts yol haritaları
en route personnel yeni kıtalarına gitmekte olan personel
estimated time en route yolda geçen tahmini süre
evasion and escape route kaçıp kurtulma yolu
great circle route büyük daire rotası
great circle route büyük daire seyri
helicopter retirement route helikopter yaklaşma yolu
lateral route cepheye paralel yol
lateral route ateş hattına paralel yol
limited access route sınırlı giriş yolu
line route map hat güzergah haritası
link-route segments hat-yol dilimleri
low level transit route alçak irtifalı transit koridor
main supply route ana ikmal yolu
military route askeri güzergah
motor route order number otobüsle sevk emri numarası
off-route rota dışı
operational route harekat hattı
reserved route özel yol
retirement route çekilme yolu
route classification yol sınıflandırması
route classification yol tasnifi
route formation seyahat kol uçuşu
route order rahat atlı yürüyüş düzeni
route order rahat motorlu yürüyüş düzeni
route schedule yürüyüş zaman çizelgesi
route schedule yürüyüş cetveli
route transport operations hava ulaştırma faaliyetleri
route transportation belirli yolla yer değiştirme
signed route belirlenmiş yol
single flow route tek akış yolu
supervised route kontrollü yol
transit route intikal rotası