accept - Turco Inglés Diccionario
Historia

accept

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "accept" en diccionario turco inglés : 28 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
accept v. kabullenmek
accept v. kabul etmek
General
accept v. almak
accept v. normal karşılamak
accept v. eyvallah demek
accept v. anlamak
accept v. razı olmak
accept v. katlanmak
accept v. üstlenmek
accept v. teslim almak
accept v. hazmetmek
accept v. tanımak
accept v. tasdik etmek
accept v. icabet etmek
accept v. onaylamak
accept v. kabul etmek
accept v. evet demek
accept v. razı gelmek
accept v. doğru saymak
accept v. geçerli saymak
Trade/Economic
accept v. (ödemeyi) kabul etmek
Law
accept kabul etmek
accept tesellüm etmek
accept razı olmak
Technical
accept olumlamak
Computer
accept kabul et
accept onayla kabul etmek
Medical
accept v. (nakledilen organı) kabul etmek

Significados de "accept" con otros términos en diccionario inglés turco: 148 resultado(s)

Inglés Turco
General
accept a bribe v. rüşvet almak
accept in advance v. baştan kabul etmek
accept responsibility for v. sorumluluğunu üzerine almak
accept the facts v. gerçekleri kabul etmek
accept unanimously v. oybirliği ile kabul etmek
accept one's absence v. yokluğunu kabullenmek
accept a case v. davayı kabul etmek
accept an invitation v. daveti kabul etmek
accept as an evidence v. delil olarak kabul etmek
accept a bribe v. para yemek
accept a bribe v. rüşvet yemek
accept the correctness of something v. doğru olduğunu kabul etmek
accept the trueness of something v. doğru olduğunu kabul etmek
accept one's job application v. işe kabul etmek
accept the court's sentence v. mahkeme kararını tanımak
accept an application v. başvuruyu kabul etmek
not accept any fault v. hata kabul etmemek
accept as is v. olduğu gibi kabul etmek
accept in advance v. önceden kabul etmek
accept with sorrow v. üzüntüyle karşılamak
accept with sorrow v. üzüntü ile karşılamak
accept a gift v. hediye almak
accept the invitation v. davete icabet etmek
accept one's proposal v. evlilik teklifini kabul etmek
accept the case v. dava kabul etmek
accept the case v. davayı kabul etmek
accept one's proposal v. evlenme teklifini kabul etmek
accept the order v. siparişi kabul etmek
accept the proposal v. teklifi kabul etmek
accept the offer v. teklifi kabul etmek
accept the proposal v. teklif kabul etmek
accept the offer v. teklif kabul etmek
accept responsibility v. sorumluluk kabul etmek
accept reality v. gerçeği kabullenmek
accept one's fault v. hatasını kabul etmek
accept one's mistake v. hatasını kabul etmek
accept one's fate v. kaderine boyun eğmek
unanimously accept v. oybirliğiyle kabul etmek
accept one's destiny v. kaderine boyun eğmek
accept an apology v. özrü kabul etmek
accept and declare v. kabul ve beyan etmek
accept return v. iade almak
accept and undertake v. kabul ve taahhüt etmek
not to accept someone's refusal v. reddedilmeyi kabul etmemek
accept in principle v. prensip olarak kabul etmek
accept beforehand v. peşinen kabul etmek
accept without questioning v. peşinen kabul etmek
accept as a present v. hediye olarak kabul etmek
accept as a gift v. hediye olarak kabul etmek
accept the greetings v. tebrikleri kabul etmek
accept the congratulations v. tebrikleri kabul etmek
accept one's resignation v. istifasını kabul etmek
accept/acknowledge that one is responsible for v. sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etmek
accept one’s death v. birinin öldüğünü kabullenmek
accept deposits v. mevduat kabul etmek
accept in advance v. peşinen kabul etmek
accept the world the way it is v. dünyayı olduğu gibi kabullenmek
accept the gift v. hediyeyi kabul etmek
get/accept/receive application(s) v. başvuru almak
accept formally v. resmen kabul etmek
accept the case n. davaya girmek
may allah accept n. allah kabul etsin
please accept my condolences interj. başın sağ olsun
Phrases
please accept my apologies for replying late geç cevap verdiğimden dolayı lütfen özürlerimi kabul edin
please kindly accept lütfen kabul buyurun
please kindly accept lütfen kabul edin
accept the assurance of my highest consideration en derin saygılarımı sunarım
first of all please accept our apologies öncelikle özür dileriz
Colloquial
can't accept içine sindirememek
can't accept kabul edememek
please accept my sympathy for your loss başınız sağolsun
please accept my sympathy for your loss başın sağ olsun
please accept my sympathy for your loss başın sağolsun
please accept my sympathy for your loss başınız sağ olsun
Idioms
accept something as gospel doğru kabul etmek
I can't accept that bunu kabul edemem (sana inanmıyorum)
accept something truth mutlak doğru olarak kabul etmek
accept something as gospel doğru saymak
accept something as gospel mutlak doğru olarak kabul etmek
accept something truth doğru saymak
accept something truth doğru kabul etmek
accept something as gospel truth tamamen inanmak
accept something as gospel truth gerçek kabul etmek
Speaking
i accept and undertake kabul ve taahhüt ederim
accept our apologies özürlerimizi kabul edin
please accept my best wishes en derin saygılarımı lütfen kabul ediniz
please accept my best regards en derin saygılarımı lütfen kabul ediniz
accept this instead of cash para yerine bunu kabul et
please accept lütfen kabul et
accept as a present hediye olarak kabul et
accept as a gift hediye olarak kabul et
may Allah accept Allah kabul etsin
accept as an apology özür olarak kabul et
I hope you will accept umarım kabul edersin
i don't accept that bunu kabul etmiyorum
i can accept that bunu kabul edebilirim
whether you accept it or not kabul etsen de etmesen de
please accept my apologies lütfen özürlerimi kabul edin
when are you going to accept it? ne zaman kabul edeceksin?
i want you to accept that bunu kabullenmeni istiyorum
i want you to accept that bunu kabul etmeni istiyorum
i don't accept kabul etmem
i won't accept kabul etmem
we accept all major credit cards belli başlı tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz
please accept my condolences başsağlığı dileklerimi kabul edin
please accept my condolences başsağlığı dileklerimi kabul buyurun
i accept your job offer iş teklifini kabul ediyorum
what makes you think she'll accept? kabul edeceğini nereden biliyorsun?
what makes you think he'll accept? kabul edeceğini nereden biliyorsun?
i accept your apology özürünü kabul ediyorum
you shouldn't accept rides from strangers yabancıların arabasına binmemelisin
if you accept kabul ederseniz
accept my job offer iş teklifimi kabul et
Chat Usage
accept as a friend arkadaş olarak kabul et
Law
accept declaration at the land registry office tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme
declare and accept declarations tebliğ ve tebellüğ
accept and acknowledge the jurisdiction of the courts and enforcement offices mahkemelerinin ve icra dairelerinin yargı yetkisini tanımak ve kabul etmek
accept declaration at the land registry office takrir almak
accept the case davayı kabul etmek
accept of payment tediyenin kabulü
accept the withdrawal feragati kabul etmek
accept the assurance sigortayı kabul etmek
accept the lawsuit davayı kabul etmek
Politics
accept/take refugees mülteci almak
Technical
accept/refuse message kabul/red mesajı
Computer
task accept görev kabulü
find next after accept/reject benimse/reddet'den sonrakini bul
revision accept düzeltmeyi benimse
accept draw beraberlik kabul et
accept deletion silme işlemini kabul et
accept revisions değişiklikleri benimse
call accept arama kabulü
accept all mine benimkilerin tümünü benimse
accept all tümünü benimse
accept other diğerini benimse
accept mine benimkini benimse
accept pause duraklatmayı kabul et
cancel accept onaylamayı iptal et
accept settings ayarları kabul et
accept change değişikliği kabul et
accept proposal teklifi kabul et
accept stop durdurmayı kabul et
change accept düzeltmeyi benimse
don't accept kabul etme
i don't accept kabul etmiyorum
i accept kabul ediyorum
accept my friendship request arkadaşlık isteğimi kabul et
accept my friendship request arkadaşlık isteğimi onayla