almak - Turco Inglés Diccionario
Historia

almakSignificados de "almak" en diccionario inglés turco : 85 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
almak get v.
almak take v.
almak buy v.
almak obtain v.
almak receive v.
General
almak seize v.
almak accommodate v.
almak permit in v.
almak suck v.
almak induct v.
almak acquire v.
almak appropriate v.
almak fetch v.
almak enucleate v.
almak embrace v.
almak clean v.
almak obtain v.
almak cover v.
almak accept v.
almak remove v.
almak admit v.
almak contract v.
almak draw v.
almak derogate v.
almak withdraw v.
almak capture v.
almak take away v.
almak collect v.
almak sweep v.
almak travel v.
almak conquer v.
almak take v.
almak abstract v.
almak derive from v.
almak pick v.
almak take in marriage v.
almak hold v.
almak move v.
almak siphon off v.
almak dust v.
almak excerpt v.
almak extract v.
almak pick up v.
almak take down v.
almak excise v.
almak derive v.
almak recover v.
almak hear v.
almak buy v.
almak sense v.
almak garner v.
almak take up v.
almak take in v.
almak take on v.
almak pull off v.
almak get v.
almak receive v.
almak enter upon v.
almak assume v.
almak attach to v.
almak have v.
almak jerk v.
almak contain v.
almak keep v.
almak score v.
almak trade v.
almak borrow v.
almak seise v.
almak lead v.
almak adempt [obsolete] v.
Phrasals
almak latch onto (something)
Idioms
almak fall in for
Trade/Economic
almak purchase
almak receive
almak take
almak get
almak buy
almak enter on
almak take possession
Law
almak elicit
almak derive
Technical
almak have
Computer
almak retrieve
Archaic
almak taketh (take)
British Slang
almak evatch

Significados de "almak" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
sağlama almak ensure v.
manda altına almak mandate v.
intikamını almak avenge v.
ele almak (bir problemi) tackle v.
ablukaya almak blockade v.
esir almak capture v.
almak (dikkati/enerjiyi/zamanı/parayı) absorb v.
geri almak take back v.
almak (bir yere gelip/gidip birini) pick up v.
öcünü almak avenge v.
kilo almak put on weight v.
hafife almak underestimate v.
satın almak purchase v.
kontrol altına almak bring under control v.
sonuç almak get result v.
demir almak weigh anchor v.
dikkate almak consider v.
yedeğini almak backup v.
soluk almak breathe v.
ödünç almak borrow v.
satın almak buy v.
garantiye almak ensure v.
işe almak employ v.
miras olarak almak inherit v.
soluk almak inhale v.
askıya almak suspend v.
teslim almak receive v.
güvenceye almak secure v.
geri almak retrieve v.
zorla almak seize v.
intikam almak revenge v.
zevk almak enjoy v.
tedbir almak take measures v.
(yaptığını) geri almak undo v.
nefes almak breathe v.
(meseleyi) ele almak handle v.
içine almak involve v.
izin almak obtain permission v.
izin almak receive permission v.
izin almak get permission v.
izin almak gain permission v.
etki altına almak influence v.
zorla almak seise v.
geri almak withdraw v.
nişan almak aim v.
General
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele almak contextualize v.
zevk almak delectate v.
hırıltılı nefes almak breathe noisily v.
adını almak be named v.
cephe almak form a group opposed to v.
garantiye almak nail down v.
birini tekeline almak take someone over v.
destek almak get support v.
nefes almak catch one's breath v.
yanına almak take into one's service v.
aklını almak fascinate v.
tadını almak savor v.
zevk almak delight v.
ilham almak inspire v.
soluk almak inhale v.
duş almak shower v.
insanlardan fazla para almak latrocination v.
bir şeyi hiç görmeden satın almak buy something sight unseen v.
saati geriye almak set a clock back v.
elinden almak bereave v.
riski göze almak take chances v.
örnek almak take an example by v.
elinden almak divest of v.
birini örnek almak pattern oneself after someone v.
kokusunu almak get wind of v.
negatif enerji almak get bad vibes from v.
ifade almak take statements v.
su almak make the water v.
alkış almak be acclaimed v.
aklını başından almak distract v.
parmak izini almak fingerprint somebody v.
matrağa almak make fun of v.
askıya almak sling v.
alev almak fire v.
yerini almak (yeni bir şey eski bir şeyin) supersede v.
gerekenden az almak undercharge v.
sağlama almak play it safe v.
çapak almak burr v.
ele almak tackle v.
taşeron olarak (işi) almak subcontract v.
silah altına almak recruit v.
almak (yol) make v.
hakkını kendi eliyle almak take the law into one's own hands v.
kaleme almak indite v.
haber almak learn v.
görevden almak divest v.
fitili almak get into a rage v.
muhafaza altına almak bulwark v.
kaşıkla almak spoon v.
açığa almak lash off an employee temporarily v.
alev almak catch fire v.
varını yoğunu elinden almak deprive of one's possessions v.
isabet almak be hit v.
su almak water v.
geri almak retake v.
faiz almak charge interest v.
satmak için almak have for sale v.
içeri almak pass in v.
zorla almak (askere) press v.
geri almak devest v.
maaşına zam almak get a rise in one's salary v.
öcünü almak revenge oneself on v.
ganimet almak make prize of v.
mükafat almak get a reward v.
ağırdan almak act slowly v.
bir kişiyi bir ülkenin vatandaşlığına almak naturalise v.
kontrolü ele almak gain control over v.
göz önüne almak keep in view v.
makas almak pinch v.
uçlarından almak (saç) trim v.
nefes almak draw a breath v.
hedef almak level off v.
almak (bir sıvının yüzeyinden kaymak/yağ vb'ni) skim off v.
intikamını almak get one's own back on somebody v.
ağzından laf almak pump v.
yerini almak take the place of v.
gırgıra almak make fun of v.
nişan almak train on v.
cesaret almak take heart v.
ağır yara almak be injured seriously v.
gemiyi kullanımdan çıkarıp tekrar kullanılıncaya kadar muhafaza altına almak mothball v.
nazara almak take into account v.
yerini almak sit in for v.
ayağını denk almak mind one's step v.
anlam olarak almak have as a meaning v.
ağırdan almak take it easy v.
nefes almak take a short break v.
hafife almak disdain v.
zorla yerini almak oust v.
soluk almak inspire v.
geri almak retract v.
kollarına almak fold in one's arms v.
bilgi almak obtain information v.
bir şeyi birinden zorla çekip almak wrench something away from someone v.
sorumluluğu üstüne almak take charge v.
bütün boyutlarıyla ele almak consider in detail v.
hafife almak make light of v.
yedeğe almak take in tow v.
tedbir almak take measure v.
kaymağını almak skim the cream of v.
ganimet almak capture v.
ayraç içine almak bracket v.
askıya almak prop up temporarily v.
arkasına almak be backed v.
sorumluluğunu üzerine almak assume responsibility for v.
hisse almak share v.
nişan almak draw a bead on v.
askere almak induct v.
bir şeyi verip onun değerini başka bir şeyin bedelinden düşürerek o şeyi satın almak trade something in v.
intikam almak (kötülük yapan birinden) pay someone back v.
bağış için almak taken for granted v.
kozla almak ruff v.
nefes almak take a breath v.
ateş almak go off v.
ateş almak ignite v.
bütün boyutlarıyla ele almak take up in detail v.
yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak buy on margin v.
ayağının altına almak give a beating v.
feyiz almak be enlightened v.
hesaba almak take into account v.
ağırdan almak go slow v.
nişan almak aim at v.
birinden bir şeyi almak strip someone of v.
yumurtalıklarını almak defeminize v.
hava almak let air in v.
su almak leak v.
göze almak face up to v.
almak (kitaptan alıntı vb) excerpt v.
ameliyat altına almak perform a surgical operation v.
bir olay karşısında belirli bir tavır almak take a stand v.
tüm yasal haklarını satın almak buy out v.
karar almak take a decision v.
semeresini almak reap v.
alçıya almak encase in plaster v.
tarihini öne almak (toplantı/randevu vb) put something back to v.
oyun almak win a game v.
dizginleri ele almak take control v.
kilo almak get fatter v.
tedbir almak take precautions v.
paranteze almak bracket v.
intikamını almak revenge oneself on v.
gönül almak placate v.
dayağı göze almak venture a beating v.
yarışmada yer almak go in for v.
almak (dölütü) abort v.
kaale almak take somebody seriously v.
ara sıra nefes almak breathe spasmodically v.
zevk almak feast v.
ödünç almak borrow v.
sağlama almak make sure v.
geri almak set back v.
filmini almak film v.
yerini almak relay v.
olur almak be allowed v.
emeklerinin karşılığını almak be rewarded for one's efforts v.
kepçe ile almak ladle v.
hıncını almak get one's own back v.
kabahati üzerine almak bear the blame v.
ucuza almak get something on the cheap v.
nişan almak take sight v.
garantiye almak make sure v.
kaymağını almak separate v.
bilgi almak draw information v.
durum almak take a stand v.
direktif almak take orders v.
zevk almak savor v.
koz ile almak trump v.
bir şeyden hevesini almak get something out of one's system v.
ruhsat almak receive certificate v.
birinden emir almak take an order v.
tekeli altına almak monopolize v.
içeri almak allow to enter v.
bir şeyi alttan almak take something lying down v.
bir şeyi ortaklaşa satın almak buy something between themselves v.
viraj almak corner v.
komünyon almak communicate v.
intikam almak revenge oneself on v.
kendine örnek almak model oneself on v.
içine almak hem about v.
omzuna almak shoulder v.
kabasını almak roughhew v.
sipariş almak receive an order v.
öcünü almak take one's revenge v.
zevk almak delight in v.
kalıbını almak shape v.
güvence altına almak secure v.
zevk almak bask in v.
suçunu üzerine almak bear the blame for v.
ateş almak misfire v.
kelleyi koltuğa almak take one's life into one's hands v.
zorla almak wrest v.
yönetimi ele almak take over v.
ağırdan almak defer v.
almak (bilgi) extract v.
bütün boyutlarıyla ele almak take up comprehensively v.
ileri almak set forward v.
sağlama almak make sure of v.
karantinaya almak put in quarantine v.
zor kullanarak kontrol altına almak (bir yeri/halkı) subdue v.
kokusunu almak smell out v.
emniyete almak ensure v.
garantiye almak make certain of v.
içeri almak allow in v.
şeytanca zevk almak gloat over v.
gözaltına almak intern v.
silah altına almak call to arms v.
göz önüne almak make allowances for v.
ortaya almak center v.
doktora derecesi almak commence v.
muhafaza altına almak guard v.
öç almak revenge oneself on somebody v.
soluk almak take a breath v.
gönül almak please v.
çok miktarda almak buy up v.
sinirini başka birinden almak wreak one's anger on v.
izin almak get permission v.
tavır almak attitudinize v.
esir almak latch on to somebody v.
sözünü geri almak swallow one's words v.
banyo almak take a bath v.
yol almak cruise v.
örnek almak imitate v.
tavsiye almak take somebody's advice v.
işsizlik yardımı almak be on the dole v.
çember içine almak circle v.
satın almak get v.
kokusunu almak get a whiff v.
ele almak take v.
sesli nefes almak snuffle v.
dünyadan almak get from the earth v.
nazarı dikkate almak pay attention to v.
haber almak get wind of v.
elinden almak dispossess somebody of something v.
ele almak treat v.
izin almak (işten) get off from v.
kokusunu almak snuff v.
birini ciddiye almak have time for v.
vize almak take visa v.
içeri almak admit v.
programına almak fit in v.
rol almak act a part v.
hıncını almak settle accounts with v.
intikamını almak vindicate v.
gırgıra almak ride v.
öç almak revenge oneself on v.
bir ısırık almak grab a bite v.
üs almak exponentiate v.
siper almak take shelter v.
öne almak (tarih) advance v.
şekil almak take form v.
bir şeyden bir ısırık almak take a bite of something v.
izin almak (birinden bir şey için) be in the clear with v.
keyif almak get a kick out of something v.
malumat almak get information v.
göze almak venture v.
bir şeyi not almak put something down v.
maaş almak receive a salary v.
ekmeğini elinden almak take (someone's) livelihood away v.
birinden intikam almak avenge upon v.
kordon altına almak cordon off v.
öç almak get back at v.
kontrolü altına almak (bir yeri) subjugate v.
güvenceye almak secure v.
çembere almak hoop v.
zorla almak reave v.
zorla almak wrench v.
halatın boşunu almak take up the slack v.
göze almak take a risk v.
gönlünü almak appease v.
hava almak draw a blank v.
kaale almak take something seriously v.
emeklerinin karşılığını almak receive a recompense for one's work v.
yeniden göz önüne almak reevaluate v.
intikamını almak take the law into one's own hands v.
göz önüne almak consider v.
göç almak allow immigrants v.
taksitle satın almak buy on credit v.
not almak take a message v.
önlem almak make provision for v.
çember içine almak ring v.
garantiye almak make certain v.
bilgi almak get information v.
söz almak begin to speak v.
yerini almak supplant by v.
görevden almak remove v.
tozunu almak dust v.
almak (elle/ellerle) take v.
başına belayı satın almak get one round one's back v.
göç almak let in immigrants v.
nişan almak train v.
askere almak enroll v.
cevap almak get an answer v.
yer almak rank as v.
şans eseri satın almak pick up v.
kıtıra almak scoff v.
kollarına almak nurse v.
tedbir almak take steps v.
öç almak pay off v.
tavır almak develop an attitude towards v.
tavsiye almak pick one's brains about something v.
tekel altına almak monopolize v.
tümünü satın almak buy up v.
hava almak get nothing v.
arabayla birini almak pick up v.
alçaktan almak sing small v.
zevk almak indulge v.
su almak (tekne) take on water v.
görevden almak relieve of duty v.
nefes almak draw in v.
onay almak receive approval v.
örnek almak (birini) imitate v.
maytapa almak make fun of v.
şantajla para almak racketeer v.
bir yere almak permit in v.
küre içine almak ensphere v.
içine almak environ v.
birinin vaktini almak take someone's time v.
ileri almak put forward v.
yerini almak be in place v.
yanıt almak receive answer v.
ağırdan almak rest on one's oars v.
kontrol altına almak smother v.
demir almak get under way v.
rol almak have a part in v.
kokusunu almak savor v.
gözaltına almak hold v.
avaraya almak disengage v.
kendi kendine servis yaparak yiyeceklerden almak help oneself to v.
can almak kill v.
konuk sanatçı olarak rol almak guest v.
görüş almak receive opinion v.
alev almak deflagrate v.
yer almak fall within v.
bademciklerini almak remove one's tonsilis v.
buyruğu altına almak subject to v.
hesaba almak provide for v.
nöbeti almak take turn v.
randevu almak make an appointment v.
birinden fikir almak pick one's brain v.
sağlama almak assure v.
zorla askere almak crimp v.
numune almak take sample v.
tadını almak enjoy v.
yol almak make v.
randevu almak get an appointment with v.
silah altına almak mobilize v.
taksitle satın almak buy on installment v.
haksız olarak almak misappropriate v.
patent almak patent v.
eve almak take home v.
miras almak inherit v.
kasede almak tape v.
tat almak enjoy v.
mektup almak hear v.
yanına almak take along v.
öç almak avenge oneself v.
meydan almak spread v.
önlem almak provide v.
yedeğe almak tow v.
cesaret almak take courage from v.
hıncını almak take revenge on v.
hıncını almak get one's revenge v.
vaktini almak take time v.
biçim almak form v.
yetkisini almak disable v.
eline almak handle v.
öç almak requite v.
almak (gidip/gelip) collect v.
zorla almak rape v.
bilgi almak debrief v.
kaleme almak pen v.
intikamını almak revenge v.
görevden almak dismiss v.
esir almak take captive v.
çapraşık bir hal almak ensnarl v.
ganimet almak seize v.
öne almak backdate v.
göz almak blind v.
kafaya almak take the piss v.
dikkate almak pay regard to v.
hesaba almak allow for v.
puan almak score v.
toplantı tarihini ileri almak put something forward to v.
düşünmeden almak take unawares v.
gerekli önlemleri almak take due precautions v.
ceza almak be fined v.
nasibini almak have one's share v.
zevk almak take pleasure v.
haz almak take pleasure v.
güvenoyu almak win a vote of confidence v.
teybe almak record on tape v.
avucunun içine almak get somebody under one's thumb v.
sağlama almak insure v.
teminat altına almak guarantee v.
sağlama almak underwrite v.
ifadesini almak hear v.
önünü almak tackle v.
haberini almak hear about v.
askıya almak temporarily suspend v.
esir almak take prisoner v.
esir almak buttonhole v.
ağırdan almak fall behind intentionally v.
görev almak be assigned v.
kucağına almak take on one's lap v.
ifadesini almak whip v.
gönlünü almak soften v.
telif hakkı almak copyright v.
almak (mesaj vb) receive v.
bedelini verip geri almak redeem v.
geri almak retrieve v.
içine almak comprehend v.
yerini almak substitute v.
kaşıkla almak spoon up v.
gidip almak fetch v.
ağır yara almak be heavily wounded v.
hıncını almak revenge v.
alaya almak make fun v.
saati geriye almak set a watch back v.
ganimet almak prize v.
ağırdan almak drag v.
ele almak go around v.
ekmeğini elinden almak strip somebody of his job v.
örnek almak take as an example v.
azizler listesine almak canonize v.
almak (kilo) put on v.
merkez almak center v.
birlikte ele almak be paired with v.
soluk almak breathe v.
ablukaya almak make a blockade v.
alev almak burst into flames v.
kokusunu almak get an inkling of v.
hedef almak level v.
tavsiye almak receive advice on v.
keyif almak enjoy v.
öç almak avenge v.
ele almak approach v.
lafı ağzından almak take the words out of somebody's mouth v.
koku almak nose v.
patentini almak patent v.
nişan almak present v.
yol almak proceed v.
rol almak play v.
intikamını almak be revenged v.
meydan almak increase v.
ulusal haklarını elinden almak denationalize v.
soluk almak draw breath v.
açığa almak lay off from a job v.
parantez içine almak parenthesize v.
ilaç almak get drugged v.
belirli bir vitese almak shift down into v.
aklını başından almak enamour v.
yer almak fall into v.
içine almak be inclusive of v.
hesaba almak make allowances for v.
hafife almak consider unimportant v.