take up - Turco Inglés Diccionario
Historia

take up

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "take up" en diccionario turco inglés : 42 resultado(s)

Inglés Turco
General
take up v. yapmaya başlamak
take up v. meşgul olmak
take up v. giysi daraltmak
take up v. giysiyi kısaltmak
take up v. yakalamak
take up v. karışmak
take up v. tutmak
take up v. kısaltmak
take up v. kaldırmak
take up v. spor aktivitesine başlamak
take up v. kaplamak
take up v. tamamlamak
take up v. işgal etmek (yer/zaman)
take up v. sözünü kesmek
take up v. kısaltmak (etek)
take up v. almak
take up v. merak sarmak
take up v. arkasında olmak (bir işin)
take up v. girişmek
take up v. doldurmak
take up v. yürütmek
take up v. ilgilenmek
take up v. kaplamak (yer/zaman)
take up v. sürdürmek
take up v. devam etmek
take up v. başlamak
take up v. yerden almak
take up v. peşine düşmek (bir işin)
take up v. işgal etmek
take up v. tutuklamak
take up v. çalışmaya başlamak
take up v. (yer/zaman vb) kaplamak
take up v. çekip çıkarmak
take up v. çıkarmak
Phrasals
take up kabul etmek
take up onaylamak
Trade/Economic
take up ödemek
Technical
take up gerdirmek
take up boşluğunu almak
take up giysi kısaltmak
Textile
take up kısaltmak (elbise)
Automotive
take up kavrama yapmak

Significados de "take up" con otros términos en diccionario inglés turco: 143 resultado(s)

Inglés Turco
General
take up the gauntlet v. meydan okuyanın çağrısını kabul etmek
take something up with v. bir meseleyi konuşmak (birisiyle)
take up the slack v. halatın boşunu almak
take up the slack v. halatı boşaltmak
take up with v. kabullenmek
take something up v. sıvıyı emmek
take up the slack v. azalmak
take up a lot of room v. çok yer tutmak
take up residence v. oturma izni almak
take someone up on his offer v. birinin teklifini kabul etmek
take up the slack v. gevşetmek
take up a quarrel v. kavgaya katılmak
take up with v. biriyle arkadaş olmak
take up one's residence v. yerleşmek
take up the slack v. laçka etmek
take up with v. meşgul etmek
take up in detail v. bütün boyutlarıyla ele almak
take up time v. meşgul etmek
take up seriously v. benimsemek
take up comprehensively v. bütün boyutlarıyla ele almak
take somebody up short v. sözünü kesmek
take up the slack v. azaltmak
take up someone's time v. birinin vaktini almak
take up arms v. silaha sarılmak
take something up v. merak sarmak
take someone up on her offer v. birinin teklifini kabul etmek
take up on v. birinin önerisini kabul etmek
take up time v. vakit almak
take up time v. zaman almak
take up room v. yer kaplamak
take the lift up to v. asansörle çıkmak
take up one's pen v. kaleme sarılmak
take up smoking v. sigaraya yeniden başlamak
take off the make-up v. makyaj temizlemek
take one's make-up off v. makyajını silmek
take off one's make-up v. makyajını silmek
take one's make-up off v. makyajını temizlemek
take the make-up off v. makyajını temizlemek
take the make-up off v. makyajını silmek
take up space v. yer kaplamak
take up cudgels for v. şiddetle müdafaa etmek
take up cudgels for v. arkasında olmak
take up cudgels for v. savunmak
take up cudgels for v. tarafını tutmak
take up a business v. bir işe girişmek
take up a bill v. senedi ödemek
take up a bill v. poliçeyi ödemek
take up business v. ticarete atılmak
take up a (new) hobby v. hobi edinmek
take up a (new) hobby v. yeni bir hobi edinmek
take up a position v. bir göreve başlamak
take up a position v. bir göreve gelmek
take up one’s post a week earlier than expected v. görevine beklenenden bir hafta önce başlamak
take up a challenge v. zorluğu kabullenip üstesinden gelmek
take up a challenge v. zorluğu kabullenmek
take up a challenge v. zorluğun üstesinden gelmek
take up a career v. meslek hayatına atılmak
take up the presidency of v. (şirket/kulüp) başına geçmek
take up an appointment v. kadro almak
take up an appointment v. atanmak
Phrasals
take up for birinin tarafını tutmak/ondan yana olmak
Idioms
take up arms v. silahlanmak
take up arms against someone v. birine karşı silahlanmak
take up arms silaha sarılmak
take up the cudgels for arka çıkmak
sit up and take notice dikkat kesilmek
take up with someone düşüp kalkmak
take up the gauntlet çatışmayı kabul etmek
take up the gauntlet düelloyu kabul etmek
take up the gauntlet meydan okumayı kabul etmek
sit up and take notice ansızın ayrımına varmak
take up a position tavrını ortaya koymak
take up a position tavır koymak
take up a position tavrını belli etmek
sit up and take notice birdenbire kavramak
sit up and take notice şaşkınlıktan donakalmak
take up a position görüşünü açıklamak
take up arms against someone birisine karşı silahlanmak
take up arms against someone kavgaya hazırlanmak
take up where one left off bıraktığı yerden başlamak
make somebody sit up and take notice dikkatini çekmek
take up the slack boşluğunu doldurmak
take up the slack boşluğu doldurmak
take up the slack birinin yarım bıraktığı işi devam ettirmek
take up the reins kontrolü ele geçirmek
take up the slack (görev anlamında) birinin yerine geçmek
take a collection up (from someone) (for something) (bir şey için) (birilerinden) para toplamak
take up one's abode bir yeri yuvası yapmak
take up the challenge zorluğu göğüslemek
take up the reins dizginleri ele almak
take up where one left off bıraktığı yerden devam etmek
Speaking
we're sorry to take up your time vaktinizi aldık özür dileriz
we're sorry to take up your time vaktinizi aldığımız için özür dileriz
take up all your courage tüm cesaretini topla
I won't take up much of your time çok vaktinizi almayacağım
Slang
why don't you take and shove them up your ass neden bunları alıp bir yerine sokmuyorsun
take it up the ass haksızlığa/haksız bir davranışa uğramak
take it up the ass götüne almak
tell him he can take his job and shove it up his arse! söyle ona alsın işini kıçına soksun
Trade/Economic
take up shares hisse senedi almak
take up a bill poliçeyi ödemek
Politics
take up an activity bir etkinliğe başlamak ve sürdürmek
Technical
take up screw gerdirme civatası
take up forces kuvvetleri almak
take-up germe işlemi
take-up sleeve germe manşonu
take-up pulley germe kasnağı
take-up nut germe somunu
take-up screw germe cıvatası
take-up çekme
take-up sprocket zincir germe dişlisi
size take-up haşıl alışı
take-up reel alıcı makara
take-up germe
take-up screw gerdirme cıvatası
take-up reel toplayıcı makara
take-up boşunu alma
take-up gevşeklik giderme aleti
take-up gevşeklik giderici
take-up boşluk alma cihazı
Textile
cloth take up machine kumaş sarma makinesi
cloth take-up machine kumaş sarma makinesi
thread take-up spring guide tansiyon yayı kılavuzu
rotary thread take-up horoz
thread take-up horoz
thread take-up spring tansiyon yayı
thread take-up guide shaft tansiyon açma kolu kılavuzu
thread take-up lever tansiyon açma kolu
thread take-up cover horoz muhafazası
thread take-up spindle yürek mili
thread take-up spring stoppers tansiyon yayı tutucuları
electronic take up and let off mechanism elektronik kumaş çekme ve çözgü salma mekanizması
Construction
take-up pulley ağırlık tamburu
take-up cart ağırlık aracı
Automotive
lifting platform take-up points liftle kaldırma noktaları
Marine Biology
take up slack boş alamak
Military
take up a position mevzi almak
Sport
take up athletics atletizm yarışlarına katılmak
Cinema
take-up axis alıcı eksen
take-up axis kamera ekseni
take-up axis alıcı ekseni
take-up spool kamera makarası
take-up spool alıcı makara