get off - Turco Inglés Diccionario
Historia

get off

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "get off" en diccionario turco inglés : 24 resultado(s)

Inglés Turco
General
get off v. yırtmak
get off v. inmek (otobüs/tren/uçaktan)
get off v. arabadan inmek
get off v. çıkmak
get off v. paçayı kurtarmak
get off v. çıkarmak
get off v. ayrılmak
get off v. inmek
get off v. yollamak
get off v. cezadan kurtarmak
get off v. uçaktan inmek
get off v. otobüsten inmek
get off v. trenden inmek
get off v. hareket etmek
get off v. göndermek
get off v. yola çıkmak
get off v. kurtulmak
get off v. -den inmek
get off v. plase etmek
get off v. boşalmak
Speaking
get off git işine
Slang
get off orgazm olmak
Law
get off suçsuz çıkarmak
get off beraat ettirmek

Significados de "get off" con otros términos en diccionario inglés turco: 271 resultado(s)

Inglés Turco
General
get pissed off v. kafası atmak
get somebody off v. kurtarmak
get off the ground v. başlamak (bir iş)
get pissed off v. uyuz olmak
get off the ground v. havalanmak (uçak)
get off cheap v. ucuz kurtulmak
get something off one's chest v. derdini açmak
get cut off v. hattan düşmek
get pissed off v. sinirlenmek
get off cheap v. ucuz atlatmak
get something off one's chest v. boşalmak
get something off one's chest v. içini dökmek
get pissed off v. kıl olmak
get pissed off v. bıkmak
get off work v. işten çıkmak (mesainin bitmesi)
get off from v. izin almak (işten)
get off one's diet v. perhiz bozmak
get off one's diet v. perhizini bozmak
get the caller off the line v. hattı açık tutmak
get the caller off the line v. meşgul etmemek
get off lightly v. ucuz atlatmak
get off lightly v. ucuz kurtulmak
get down off one's high horse v. yelkenleri suya indirmek
get off the motorcycle v. motordan inmek
get off the motorbike v. motordan inmek
get off the motorbike v. motosikletten inmek
get off the motorcycle v. motosikletten inmek
get off the coach v. otobüsten inmek
get off the bus v. otobüsten inmek
get off the tube v. metrodan inmek
get off the underground v. metrodan inmek
get off with v. yakın arkadaşlık kurmak
get off to v. ucuz atlatmak
get off with v. birine gönlünü kaptırmak
get off with v. dostluğu ilerletmek
get off to v. sıyırmak
get off to v. teğet kurtulmak
get off to sleep v. uykuya dalmak
get off with v. yakınlık kurmak
get off to v. az bir cezayla yakayı sıyırmak
get off the ground v. (düşünce vb) filizlenmek
get off to v. kıl payıyla yakayı sıyırmak
get off the ground v. baş göstermek
get off to v. teğet atlatmak
get off the hook v. ağdan kurtulmak
get off to v. cezadan kıl payı kurtulmak
get off with v. abayı yakmak
get off to v. hafif atlatmak
get it off your chest v. ağzındaki baklayı çıkartmak
get off the hook v. zor bir durumdan kurtulmak
get it off your chest v. eteğindeki taşları dökmek
get off the hook v. oltadan kurtulmak
get off work v. işten çıkmak
get off the track v. pistten çıkmak
get off the track v. pist dışına çıkmak
get married off v. evlendirilmek
get a day off v. işten izin almak
get the day off v. işten izin almak
get a day off v. işten bir gün izin almak
get the day off v. işten bir gün izin almak
get off the ground v. havalanmak
get something off one’s hands v. ellerinden çıkarmak
get the teacher off topic v. öğretmeni konudan uzaklaştırmak
get the teacher off topic v. öğretmeni konudan saptırmak
get off the train v. trenden inmek
get someone off the streets v. sokaklardan def etmek
get someone off the streets v. sokaklardan temizlemek
get off the ship v. gemiden inmek
get off a bicycle v. bisikletten inmek
get off a bike v. bisikletten inmek
get off the vehicle v. taşıttan inmek
get off a bus v. otobüsten inmek
Phrasals
command someone to get off something birine bir yerden/bir şeyden inmesini söylemek/emretmek
get off (with something) ucuz kurtulmak
get off on bir şeyden heyecan duymak veya cinsel açıdan tahrik olmak
Colloquial
get off! hadi be oradan
get off! hadi be ordan
get off my seat kalk yerimden
get off my back! düş yakamdan!
get off my back! düş ensemden!
get off my back kendi işine bak
get off my case kendi işine bak
get off! uzaklaş!
get off of me uzak dur benden!
get the encryption off şifreyi kırmak
pay up or get off at the next stop ya ödeyin ya da şimdiki durakta inin
get your hand off my car çek elini arabamdan
get off my tail! düş yakamdan!
get off the booze içkiden kurtul
get off the booze alkolden kurtul
Idioms
get off (someone's) case v. biriyle uğraşmayı bırakmak
get off (someone's) case v. birini eleştirmekten vazgeçmek
get off on the wrong foot sol tarafından kalkmak
get off on the wrong foot kötü bir başlangıç yapmak (ilişkide vb)
get off on the wrong foot bir ilişki ya da projeye başlamak için yanlış bir başlangıç yapmak
get off one's high horse attan inip eşeğe binmek
get someone off the hook birini beladan kurtarmak
get something off one's chest içini dökmek
get off lightly ucuz kurtulmak
get off scot-free kılına bile dokunulmamak
get off scot-free sağ salim kurtulmak
get off scot-free yakayı sıyırmak
get off the ground gelişmek
get off the ground uygulamaya başlamak
get off the ground işe el atmak
get off the ground ilerlemek
get off the ground yürürlüğe girmek
get off the ground başarılı çıkış yapmak
get off the ground işe koyulmak
get off the ground başarıyla uygulanmak
get off the ground başarı kazanmak
get off someone's back rahat bırakmak
get off one's chest yüreğini açmak
get off one's chest birine içini dökmek
get off someone's back yakasından düşmek
get off scot-free cezadan yırtmak
get off one's chest söyleyip rahatlamak
get something off one's chest söyleyip rahatlamak
get off one's chest içini dökmek
get some weight off one's feet oturmak
get time off for good behaviour iyi halden cezası kısaltılmak
get away/off scot-free yaptığı yanına kar kalmak
piss or get off the pot artık harekete geçme zamanı
piss or get off the can artık harekete geçme zamanı
get off on the wrong foot güne kötü başlamak
get off scot-free yaptığı yanına kar kalmak
get off scot-free yanına kar kalmak
get off one's backside aylaklık yapmayı bırakmak
get off on the wrong foot kötü bir başlangıç yapmak
get off on the wrong foot kötü başlamak
get off to a bad start kötü bir başlangıç yapmak
get off to a bad start kötü başlamak
get off on the right foot iyi bir başlangıç yapmak
get off on the right foot bir şeye iyi başlamak
get off to a good start bir şeye iyi başlamak
get off to a good start iyi bir başlangıç yapmak
get someone off one's back silkelemek (mecazi anlamda)
get someone off one's back birinden kurtulmak
get a load off one's mind endişesini gidermek
get a load off one's mind üzerindeki (kafasındaki) yükü atmak
get a weight off one's mind üzerindeki (kafasındaki) yükü atmak
get a weight off one's mind endişesini gidermek
get off somebody's case (birini) rahat bırakmak
get off course yoldan/rotadan çıkmak
get off course plandan sapmak
get off course yoldan/rotadan sapmak
get off lightly beklenen zorlukla karşılaşmamak
get off easy ucuz kurtulmak
get off easy beklenen zorlukla karşılaşmamak
get off the wagon alkole yeniden başlamak
get off the wagon içkiye yeniden başlamak
get off to a flying start çok iyi başlamak
get off to a flying start çok iyi bir başlangıç yapmak
get off to a flying start iyi bir başlangıç yapmak
get a load off one's feet ayaklarını dinlendirmek
get off a few good ones birkaç iyi espri yapmak
get one's rocks off on something bir şeyden keyif almak
get off someone's tail birinin yakasından düşmek
get off someone's tail birinin peşini bırakmak
get somebody off the hook birini (içinde olduğu) zor bir durumdan kurtarmak
get off the mark bir maçta ilk sayıyı yapmak
get off the mark bir maçta ilk golü atmak
get time off for good behavior iyi halden cezası azaltılmak/kısalmak
go/get/stray off the beaten path alışılmışın dışına çıkmak
get the spotlight off himself/herself ilgi çekmek
get off-kilter balansı bozulmak
get off-kilter ayarı kaçmak
get off the subject konudan çıkmak/sapmak
get off to a running start hızlı/iyi bir başlangıç yapmak
get off to the side with someone (bir şeyler konuşmak için) biriyle bir kenara çekilmek
get off on a sidetrack konudan sapmak
get off to a great start iyi bir başlangıç yapmak
tell someone where to get off azarlayarak haddini bildirmek
get laid off from one's job işinden çıkarılmak/kovulmak
get someone off the hook birini ipten almak
get off the track konu dışına sapmak/saptırmak
get it off your chest içini dök rahatla
get it off your chest söyle rahatla
get off the point konudan ayrılmak
get off the point konudan sapmak
get off the point konunun dışına çıkmak
get off the point konudan uzaklaşmak
Speaking
get your hands off me çek ellerini üzerimden
get your hands off me çek ellerini üstümden
get your hands off me ellerini üstümden çek
get your hands off me ellerini üzerimden çek
can i get off the bus here? durakta inecek var?
can i get off the bus here? müsait bir yerde inecek var
may I get off here, please? burada ineyim lütfen
get off my back! benimle uğraşma!
get off my case! benimle uğraşma!
get off my back! beni eleştirmekten vazgeç!
get off my back! beni rahat bırak!
get off my case! beni rahat bırak!
get off my case! beni eleştirmekten vazgeç!
get off my back beni rahat bırak
get off my case beni rahat bırak
get off the road çekil yoldan
let's get off the subject bu konuyu kapatalım
when you get off work today come right home bugün işten çıkınca direkt eve gel
where do you get off? buna nasıl cüret edersin??
where do you get off? bu hakkı nereden buluyorsun?
where do you get off? sana bu hakkı kim veriyor?
where do you get off? buna nasıl cesaret edersin?
let passengers get off the bus before you get on inenlere öncelik tanıyın
get off the phone kapat şu telefonu
get your hands off the wheel çek ellerini direksiyondan
get off the stage in sahneden
get off the crime scene suç mahallinden çıkın
can i get off the bus here? müsait bir yerde inebilir miyim?
get off of me çekil üzerimden
just get off my back beni rahat bırak
get it off me çek şunu üstümden
get it off me çekin şunu üstümden
get off me çekil üstümden
get off of my back düş yakamdan
why don't you get off my back a little bit? biraz yakamdan düşsen nasıl olur?
get your feet off ayaklarını indir
how do I get dye off my hands? ellerimdeki boyayı nasıl çıkartabilirim?
how do I get dye off my hands? boyayı ellerimden nasıl çıkartabilirim?
when i get some time off work işten izin aldığımda
Slang
get pissed off sinirlenmek
get pissed off siniri bozulmak
get pissed off sinirleri bozulmak
get off my dick beni rahat bırak
get pissed off (birisine) ayar olmak
get one's rocks off boşalmak
get off your duff kaldır kıçını
get off your arse! kıçını kaldır!
get off your rear! kıçınızı kaldırın!
get off your ass! kıçınızı kaldırın!
get off your rear! kıçını kaldır!
get off your butt! kıçınızı kaldırın!
get off your ass! kıçını kaldır!
get off your butt! kıçını kaldır!
get cheesed off çileden çıkmak
get cheesed off burnundan solumak
get someone cheesed off küplere bindirmek
get cheesed off küplere binmek
get someone cheesed off çileden çıkarmak
get someone cheesed off çok sinirlendirmek
get off the dime harekete geçmek
you need to get off that shit bu boku yapmaktan vazgeç
shit or get off the pot yapacaksan yap (artık)!
shit or get off the can yapacaksan yap (artık)!
shit or get off the pot lafı bırak da ne yapacaksan yap!
shit or get off the can lafı bırak da ne yapacaksan yap!
get off one's butt tembellik/miskinlik etmeyi bırakıp harekete geçmek/kıçını kaldırmak
get off one's rear tembellik/miskinlik etmeyi bırakıp harekete geçmek/kıçını kaldırmak
get off one's ass tembellik/miskinlik etmeyi bırakıp harekete geçmek/kıçını kaldırmak
get rode off basıp gitmek
get ripped off kazıklanmak
get off one's ass birini rahat bırakmak
get off my planet defol git
Trade/Economic
get time off işten izin almak
Law
get off scot-free (bir sanık) hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak
Automotive
get off it ayağı gazdan çekmek
Marine
get the wind off rüzgarüstü tarafına geçmek
Football
get off to a flier sezona iyi başlamak
British Slang
get off at gateshead (glasgow) boşalmadan önce penisini geri çekmek
get off at paisley (doğum kontrolü amacıyla) vajinanın dışına boşalmak
get off at haymarket (edinburgh) boşalmadan önce penisini geri çekmek
get off at edge hill (doğum kontrolü amacıyla) vajinanın dışına boşalmak
get off at edge hill boşalmadan önce penisini geri çekmek
get off at gateshead (glasgow) (doğum kontrolü amacıyla) vajinanın dışına boşalmak
get off at haymarket (edinburgh) (doğum kontrolü amacıyla) vajinanın dışına boşalmak
get off at paisley boşalmadan önce penisini geri çekmek
get one's kit off elbiselerini çıkarmak
get one's rocks off çok eğlenmek
get one's rocks off seks yapmak
get one's rocks off kurtlarını dökmek