increase - Turco Inglés Diccionario
Historia

increase

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "increase" en diccionario turco inglés : 56 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
increase v. arttırmak
increase v. artmak
increase v. çoğalmak
increase v. artırmak
increase v. çoğaltmak
increase n. artma
increase n. artış
General
increase v. zam yapmak
increase v. geliştirmek
increase v. kabarmak
increase v. artış göstermek
increase v. yükselmek
increase v. yükseltmek
increase v. meydan almak
increase v. fazlalaşmak
increase v. çoklaşmak
increase v. verimli olmak
increase v. artış sağlamak
increase v. büyümek
increase v. üremek
increase v. tırmanmak
increase v. gelişmek
increase v. artırmak
increase v. artışa geçmek
increase v. gelişme göstermek
increase v. sayısı artmak
increase v. çoğaltmak
increase v. artmak
increase v. çoğalmak
increase v. arttırıma gitmek
increase n. mahsul
increase n. artım
increase n. hasılat
increase n. yavrulama
increase n. çoğalma
increase n. yükseliş
increase n. ürün
increase n. yükselme
increase n. çoğaltma
increase n. üreme
increase n. zam
increase n. büyüme
increase n. kar
increase n. tezyid
increase n. artış
Trade/Economic
increase artmak
increase artırmak
increase artış
Law
increase artış
Politics
increase çoğaltmak
increase büyütmek
Technical
increase çoğalmak
increase artmak
increase artış
Computer
increase çoğalt
increase arttır

Significados de "increase" con otros términos en diccionario inglés turco: 420 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
wage increase n. zam
salary increase n. zam
General
increase in numbers v. üremek
increase the quality of life v. yaşam kalitesini artırmak
increase the price of v. pahalandırmak
increase the frequency of v. sıklaştırmak
increase in value v. değerlenmek
increase in value v. değeri artmak
increase the value of v. kıymetlendirmek
increase the quality of living v. yaşam kalitesini artırmak
show increase v. artış göstermek
increase one's authority v. yetkisini arttırmak
increase the price v. pahalandırmak
increase efficiency v. verimi arttırmak
increase productivity v. verimliliği arttırmak
(for a) price increase v. zam gelmek
increase the value of (something) v. değerlendirmek
increase much v. daha fazla artmak
increase a lot v. daha fazla artmak
increase the cycle v. devri yükseltmek
increase the value v. değerini arttırmak
increase the radius of action v. hareket alanını arttırmak
increase the radius of action v. hareket alanını genişletmek
increase numerically v. sayısal olarak artmak
increase one's salary v. maaşını yükseltmek
increase one's scope v. kapsamını genişletmek
increase one's salary v. maaşına zam yapmak
increase in number v. sayısal olarak artmak
increase one's salary v. maaşını arttırmak
increase one's speed v. hızını arttırmak
reflect the price increase v. zammı yansıtmak
increase the number of v. sayısını artırmak
increase the number v. sayıyı artırmak
increase the demand v. talebi yükseltmek
increase the demand v. talebi arttırmak
start to increase v. artışa geçmek
start to increase v. yükselişe geçmek
increase the capacity v. kapasiteyi yükseltmek
increase the capacity v. kapasite artırmak
increase one's profitability v. karlılığını arttırmak
be on increase v. ivme yakalamak
increase the coordination v. koordinasyonu arttırmak
increase the capacity v. kapasiteyi arttırmak
increase in importance v. önemi artmak
(one's profit) increase v. karı yükselmek
increase one's efficiency v. etkinliğini artırmak
increase profit v. kar doğurmak
increase one's importance v. önemini arttırmak
increase the cost v. maliyeti yükseltmek
increase the cost v. maliyet artırmak
increase the cost v. maliyet arttırmak
increase share v. pay artırmak
increase the tourism v. turizmi artırmak
increase the significance of v. önemini arttırmak
increase the capital v. sermayeyi arttırmak
increase the cost v. maliyeti artırmak
(one's length) to increase v. boyu uzamak
increase skill v. beceri geliştirmek
increase motivation v. motivasyon artırmak
increase skill v. yetenek geliştirmek
increase the speed v. hız arttırmak
increase the price v. fiyatı yükseltmek
increase the price v. fiyatı arttırmak
increase the price v. fiyatı artırmak
gradually increase v. giderek artmak
gradually increase v. aşama aşama artırmak
increase the tempo v. tempoyu artırmak
(something's price) to increase v. fiyatı artmak
increase the production v. üretimi artırmak
something's price increase v. fiyatı yükselmek
increase dramatically v. önemli oranda artmak
increase considerably v. önemli oranda artmak
increase significantly v. önemli oranda artmak
increase enormously v. önemli oranda artmak
increase substantially v. önemli oranda artmak
increase the price v. fiyatı yukarı çekmek
increase one's appetite v. iştahını açmak
increase the portfolio v. portföyü arttırmak
increase arithmetically v. aritmetik olarak artmak
increase in number v. sayısı artmak
increase in intensity v. yoğunluğunu artırmak
increase incrementally v. katlanarak artmak
increase the tension v. gerginliği artırmak
increase the tension v. gerilimi artırmak
increase in number v. sayısında artış olmak
increase the performance v. performansı arttırmak
increase the average score v. not ortalamasını yükseltmek
increase life-span v. ömrü uzatmak
one's popularity to increase v. popülaritesi artmak
show an increase v. yükseliş göstermek
show an increase v. yükseliş kaydetmek
increase in number v. sayıca artmak
increase revenue v. gelir artırmak
increase income v. gelir artırmak
increase the pain v. acıyı artırmak
increase in value v. değer kazanmak
increase the consumption v. tüketimi artırmak
enhance/increase the employment opportunities v. istihdam olanaklarını artırmak
have a tendency to increase v. artış eğiliminde olmak
increase one's contribution v. katkısını artırmak
increase the engine power v. motor gücünü arttırmak
increase the engine power v. motor gücünü yükseltmek
increase one's grades v. notlarını yükseltmek
increase grade v. not yükseltmek
increase one's grade v. notunu yükseltmek
increase the strength v. mukavemetini arttırmak
increase its strength v. mukavemetini arttırmak
increase the pressure on someone v. birinin üzerindeki baskıyı artırmak
increase sales from four million to six million dollars v. satışları dört milyondan altı milyona artırmak
increase productivity v. verimi arttırmak
increase the quality of living v. yaşam kalitesini yükseltmek
increase the quality of life v. yaşam kalitesini yükseltmek
increase the risk of injury v. sakatlık riskini artırmak
increase the risk of injury v. sakatlık riskini arttırmak
increase quality in education v. eğitimde kaliteyi artırmak
increase one's appetite v. iştahını artırmak
increase the rent by 10 percent v. kirayı yüzde 10 arttırmak
increase the rent by 10 percent v. kiraya yüzde 10 zam yapmak
increase the pressure on v. üzerindeki baskıyı artırmak
increase the tension v. tansiyonu yükseltmek
increase the tension v. tansiyonu arttırmak
increase the tension v. gerilimi tırmandırmak
increase the punishment v. suçu ağırlaştırmak
increase in value v. değer olarak artmak
increase the gap v. makası açmak
shallow increase v. ufak artış
show an increase v. artış kaydetmek
show an increase v. artış göstermek
increase profitability v. karlılığı arttırmak
increase the value of (something) v. değerini arttırmak
increase the value of (something) v. değerini arttırmak
salary increase n. maaş zammı
temperature increase n. sıcaklık artışı
increase in salary n. maaş zammı
increase in price n. fiyat artışı
rate of increase n. artış oranı
pressure increase n. basıncın artması
increase in value n. kıymet artışı
pressure increase n. basınç artışı
increase (in price) n. bindirim
heavy increase n. hızlı artış
percentage increase n. artış yüzdesi
ways to increase production n. üretimi artırma yolları
population increase n. nüfusun artması
increase by n. artırma
increase in salary n. maaş artışı
increase in population n. nüfus artışı
price increase n. fiyat artışı
population increase n. nüfus artışı
numerical increase n. sayısal artış
population increase rate n. nüfus artış oranı
increase of prices n. fiyatların tırmanması
wage increase n. maaş artışı
wage increase n. maaş zammı
extreme increase n. aşırı yükseliş
enormous increase n. aşırı yükselme
extreme increase n. aşırı yükselme
enormous increase n. aşırı yükseliş
increase of prices n. fiyatların yükselmesi
increase of wealth n. servet artışı
arithmetical increase n. aritmetik artış
limit increase n. limit artışı
increase in length n. boy uzaması
a good news of increase/raise of salary n. (memura/işçiye vb) zam müjdesi
performance increase n. performans artışı
increase of the amount n. miktardaki artış
increase in the amount n. miktardaki artış
significant increase n. anlamı artış
increase in crime rates n. suç oranlarındaki artış
rent increase n. kira artışı
sharp increase n. keskin yükseliş
increase trend n. yükseliş eğilimi
increase trend n. yükseliş trendi
increase of violence against women n. kadınlara yönelik şiddetin artması
excessive increase n. aşırı artış
considerable increase n. önemli artış
considerable increase n. kayda değer artış
increase rate n. artış oranı
substantial increase n. önemli artış
substantial increase n. ciddi artış
substantial increase n. kayda değer artış
slight increase n. az artış
slight increase n. küçük artış
steady increase n. sabit artış
steady increase n. sürekli artış
steady increase n. devamlı artış
on the increase adj. artmakta
on the increase adj. gittikçe artmakta
Phrases
there's an increase artış gözlendi
Idioms
increase by leaps and bounds hızla artmak
Speaking
how can I increase my height? boyumu nasıl uzatabilirim?
Trade/Economic
pay increase ücret artışı
increase in supply arz artışı
capital increase sermaye artırımı
increase in size büyümek
increase of capital sermaye artırımı
increase in stocks of finished goods and in work in progress mamul ve yarı mamul stoklarındaki artışlar
liability increase pasifteki artma
increase of capital sermayenin yükseltilmesi
paid capital increase bedeli ödenmiş sermaye artırımı
capital increase through bonus issues bedelsiz sermaye artırımı
pay increase maaş artışı
cash received from share capital increase sermaye artışlarından sağlanan nakit
increase in pay ücret artışı
increase in demand talep artışı
increase in demand talep eğrisinde kayma
increase in cash nakit artışı
capital increase through rights issues bedelli sermaye artırımı
increase in short term foreign sources kısa vadeli borçlarda artış
tax increase vergi artışı
cash received from increase in long term liabilities uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit
hidden price increase gizli fiyat artışı
capital increase sermaya arttırma
increase in supply arz eğrisinde kayma
cash received from increase in short term liabilities kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit
amortization of capitalized capital increase costs sermayeye ekli sermaye artış giderleri amortismanı
share capital increase sermaye artırımı
increase in long term foreign sources uzun vadeli borçlarda artış
increase in current assets dönen varlıkların tutarında artış
cost increase fund tesise katılma payları
capital increase sermaye arttırımı
capital increase sermaye artışı
increase one's market share pazar payını arttırmak
rate of increase artış hızı
pay increase maaş zammı
increase in inventories stoklardaki artışlar
natural increase of population doğal nüfus artışı
merit increase liyakat zammı
population increase nüfus artış hızı
capital increase through rights issues bedelli sermaye arttırımı
relative price increase nispi fiyat artışı
gains from the increase stock markets borsada oluşan değer artışları
assets increase aktif çoğalması
rate of increase artış oranı
violent price increase hızlı fiyat artışı
net increase net artış
liability increase pasif artışı
capital increase by bonus issue bedelsiz sermaye artırımı
capital increase by bonus issue bedelsiz sermaye artışı
employment increase istihdam artışı
paid capital increase bedelli sermaye arttırımı
amount of non-paid up shares received from participations and subsidiaries due to capital increase realised from internal resources iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
increase in non-current assets duran varlıkların tutarında artış
increase or decrease occurred depreciation expenses of the period because of changes in depreciation methods and depreciation calculating techniques amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış veya azalış
increase in trade payables ticari borçlardaki artışlar
increase in trade receivables ticari alacaklardaki artışlar
increase of taxation vergi artışı
increase in value değer artışı
increase of value değer artışı
increase of capital sermaye artışı
percentage increase artış yüzdesi
merit salary increase liyakata göre maaş artışı
temporary increase arızi yükselme
increase duty artan gümrük resmi
increase of assets aktif artışı
amount of revaluation increase in current period cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
increase of price fiyat artışı
increase of capital sermayenin çoğaltılması
promotional salary increase terfi sonucu maaşın artması
automatic salary increase normal maaş artışı
increase margin artırım payı
increase in liabilities pasiflerde çoğalma
be on the increase yükselmekte olmak
wage increase maaş zammı
increase in assets aktifte çoğalma
across the board increase geniş kapsamlı maaş zammı
rapid increase hızlı yükseliş
increase of price fiyatın yükselmesi
sudden increase ani yükseliş
increase in supply arzın artması
increase in demand talebin artması
increase of the provision ihtiyatın çoğalması
increase rate artma oranı
increase the price fiyatı yükseltmek
rate of increase artma oranı
increase rate yükselme oranı
rate of increase yükselme oranı
rent increase rate kira artış oranı
increase the crisis krizi tırmandırmak
record increase rekor artış
profitability increase karlılığın artması
rate of employment increase istihdam artış oranı
price increase analysis fiyat artış analizi
capacity increase kapasite artışı
increase of capacity kapasite artışı
slight increase hafif zam
slight increase az artış
continuous increase sürekli artış
cost increase fund maliyet bedeli artışları fonu
cost increase fund maliyet artış fonu
capacity increase kapasite gelişimi
increase/decrease rate artış azalış oranı
increase/decrease percentage artış azalış yüzdesi
water price increase suya zam
electricity price increase elektrik zammı
electricity price increase elektriğe zam
water price increase su zammı
non-transitory increase kalıcı artış
non-transitory increase geçici olmayan artış
increase-decrease in stocks stoklardaki artış ve azalmalar
expenses of formation and capital increase kuruluş masrafları ve sermaye artışı
linear increase of taxation verginin doğrusal artırılması
increase-decrease in stocks and work in progress stoklardaki artış ve azalmalar ile devam eden işler
slight increase in value hafif değer artışı
continuous price increase sürekli fiyat artışı
salary increase rate maaş artış/zammı oranı
stable increase stabil artış
constant increase sabit artış
increase the employment opportunities istihdam olanaklarını artırmak
capital increase sermayenin artırılması
high increase yüksek artış
wage increase and compensations maaş zamları ve tazminatlar
massive increase büyük artış
increase in copper prices bakır fiyatlarındaki artış
demand increase talep artışı
cost increase maliyet artışı
cost increase maliyetin tahmin edilen tutarı aşması
wage increase maaş artışı
salary increase maaş zammı
salary increase ücret zammı
salary increase ücret artışı
salary increase maaş artışı
wage increase ücret zammı
wage increase ücret artışı
capacity increase kapasite artırımı
tax base increase matrah arttırımı
tax base increase matrah artırımı
limit increase limit artırımı
limit increase demand limit artırım talebi
increase in efficiency verim artışı
yield increase verim artışı
increase in productivity verim artışı
pronounced increase in the risk premium risk priminde kayda değer artış
sales increase satış artışı
population increase nüfus artışı
capital increase sermaye artırımı
export increase ihracat artışı
Law
penalty increase ceza artırımı
rent increase kira zammı
Politics
quota increase kotaların artırılması
longevity increase uzun hizmet zamanı
ad hoc quota increase geçici olarak kotalarının artırılması
quota increase kota artışı
selective capital increase seçici sermaye artışı
Media
increase one’s circulation tirajını artırmak
Technical
increase in load yük artması
increase in pressure basınç artımı
increase in pressure basınç yükselmesi
increase in settlement oturmada artma
increase of strain deformasyon artması
increase in settlement oturmanın artması
increase in thickness kalınlık artışı
pressure increase ratio basınç artması oranı
increase of stress gerilme artımı
increase in load yükteki artma
strength increase mukavemet artışı
increase of tension gerilimin yükselmesi
increase in volume hacim artması
increase in volume hacimce büyüme
increase in volume hacim büyümesi
increase of pressure basıncın artması
increase of pressure basıncın yükselmesi
increase of tension voltaj yükselmesi
increase of pressure basınç artışı
temperature increase sıcaklık artışı
stress increase gerilim artması
temperature increase ısı artışı
increase of the level of seviyesinin artması
measurement of mass increase kütle artışının ölçülmesi
pressure increase basınç artışı
rate of increase artış hızı
increase in ambient pressure ortam basıncında artış
increase in ambient pressure ortam basıncındaki artış
Computer
increase the point size puntoyu büyüt
increase hanging indent asılı girintiyi artır
increase indent girintiyi artır
increase font size yazıtipi boyutunu artır
increase vertical space dikey aralığı artır
increase the point size puntoyu büyült
increase font size yazıtipi boyutunu büyüt
increase decimal ondalık artır
increase horizontal space yatay aralığı artır
Telecom
shielding increase ekranlama artışı
Electric
increase the voltage voltajı yükseltmek
Automotive
fuel increase yakıt arttırma
pressure increase valve basınç yükseltici valf
increase cycle yükseltme çevrimi
Traffic
(traffic) increase trafik yoğunlaşmak
Medical
increase testosterone levels testosteron düzeylerini yükseltmek
abnormal cell increase anormal hücre çoğalması
increase with age yaşla artmak
increase in number of patients hasta sayısındaki artış
intracellular calcium increase hücre-içi kalsiyum artışı
intracellular calcium increase intrasellüler kalsiyum artışı
mitochondrial increase mitokondriyon artışı
increase in troponin level troponin düzeyinde yükselme
increase in intracranial pressure intrakraniyal basıncın artışı
sympathetic tonus increase sempatik tonus artışı
rapidly progressive increase in shortness of breath gittikçe ilerleyen nefes darlığı
increase in skin thickness deri kalınlığında artış
increase in skin thickness deri kalınlığının artması
increase in atrial filling atrial doluşta artma
increase of pericardial echogenity perikardial ekojenite artışı
increase of bilirubin level bilirubin düzeyinin yükselmesi
mitotic activity increase mitotik aktivite artışı
palmitoylcarnitine-induced increase in intracellular calcium level palmitoil karnitinin indüklediği hücre içi kalsiyum artışı
acute increase in intra-abdominal pressure karın içi basıncında akut artış
increase in sputum purulence balgam pürülansında artış
increase in the liver function tests karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme
increase in body temperature vücut ısısında artış
increase in folic acid level folik asit düzeyinde artış
cortical perfusion increase kortikal perfüzyon artışı
Physics
quantum increase kuantum artış
Marine Biology
rate of natural increase doğal artış oranı
instantaneous rate of natural increase anlık doğal artış oranı
intrinsic rate of increase içsel artış oranı
Geology
load increase yük artışı
Military
length of service increase hizmet zammı
Sport
increase the speed sürat artırmak
increase of weights ağırlık artırımı