increase - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

increase

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"increase" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 58 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
increase i. artma
increase i. artış
increase f. arttırmak
increase f. artmak
increase f. çoğalmak
increase f. artırmak
increase f. çoğaltmak
increase i. artırma
General
increase i. yükselme
increase i. çoğaltma
increase i. üreme
increase i. artım
increase i. çoğalma
increase i. hasılat
increase i. yavrulama
increase i. yükseliş
increase i. zam
increase i. büyüme
increase i. mahsul
increase i. ürün
increase i. kar
increase i. tezyid
increase i. artış
increase f. artış sağlamak
increase f. büyümek
increase f. üremek
increase f. tırmanmak
increase f. gelişmek
increase f. artış göstermek
increase f. kabarmak
increase f. yükseltmek
increase f. yükselmek
increase f. çoklaşmak
increase f. verimli olmak
increase f. meydan almak
increase f. fazlalaşmak
increase f. zam yapmak
increase f. geliştirmek
increase f. artırmak
increase f. artışa geçmek
increase f. gelişme göstermek
increase f. sayısı artmak
increase f. çoğaltmak
increase f. artmak
increase f. çoğalmak
increase f. arttırıma gitmek
Trade/Economic
increase i. artış
increase f. artırmak
increase f. artmak
Law
increase i. artış
Politics
increase f. büyütmek
increase f. çoğaltmak
Technical
increase i. artış
increase i. arttırma
increase f. artmak
increase f. çoğalmak
Computer
increase expr. arttır
increase expr. çoğalt

"increase" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 432 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
wage increase i. zam
salary increase i. zam
General
pressure increase i. basıncın artması
increase in value i. kıymet artışı
salary increase i. maaş zammı
percentage increase i. artış yüzdesi
heavy increase i. hızlı artış
increase (in price) i. bindirim
pressure increase i. basınç artışı
rate of increase i. artış oranı
increase in salary i. maaş zammı
temperature increase i. sıcaklık artışı
increase in price i. fiyat artışı
ways to increase production i. üretimi artırma yolları
population increase i. nüfusun artması
increase by i. artırma
increase in salary i. maaş artışı
increase in population i. nüfus artışı
price increase i. fiyat artışı
population increase i. nüfus artışı
numerical increase i. sayısal artış
population increase rate i. nüfus artış oranı
increase of prices i. fiyatların tırmanması
wage increase i. maaş zammı
wage increase i. maaş artışı
extreme increase i. aşırı yükseliş
enormous increase i. aşırı yükselme
enormous increase i. aşırı yükseliş
extreme increase i. aşırı yükselme
increase of wealth i. servet artışı
increase of prices i. fiyatların yükselmesi
arithmetical increase i. aritmetik artış
limit increase i. limit artışı
increase in length i. boy uzaması
a good news of increase/raise of salary i. (memura/işçiye vb) zam müjdesi
performance increase i. performans artışı
increase of the amount i. miktardaki artış
increase in the amount i. miktardaki artış
significant increase i. anlamı artış
increase in crime rates i. suç oranlarındaki artış
rent increase i. kira artışı
sharp increase i. keskin yükseliş
increase trend i. yükseliş eğilimi
increase trend i. yükseliş trendi
increase of violence against women i. kadınlara yönelik şiddetin artması
excessive increase i. aşırı artış
considerable increase i. kayda değer artış
considerable increase i. önemli artış
increase rate i. artış oranı
substantial increase i. önemli artış
substantial increase i. ciddi artış
substantial increase i. kayda değer artış
slight increase i. az artış
slight increase i. küçük artış
steady increase i. sabit artış
steady increase i. sürekli artış
steady increase i. devamlı artış
increase the price f. pahalandırmak
increase the price of f. pahalandırmak
increase in numbers f. üremek
increase the quality of life f. yaşam kalitesini artırmak
increase one's authority f. yetkisini arttırmak
increase in value f. değeri artmak
increase in value f. değerlenmek
increase the frequency of f. sıklaştırmak
increase the value of f. kıymetlendirmek
show increase f. artış göstermek
increase the quality of living f. yaşam kalitesini artırmak
increase efficiency f. verimi arttırmak
increase productivity f. verimliliği arttırmak
(for a) price increase f. zam gelmek
increase the value of (something) f. değerlendirmek
increase much f. daha fazla artmak
increase the cycle f. devri yükseltmek
increase the value f. değerini arttırmak
increase a lot f. daha fazla artmak
increase the radius of action f. hareket alanını arttırmak
increase the radius of action f. hareket alanını genişletmek
increase numerically f. sayısal olarak artmak
increase in number f. sayısal olarak artmak
increase one's salary f. maaşını yükseltmek
increase one's scope f. kapsamını genişletmek
increase one's salary f. maaşını arttırmak
increase one's speed f. hızını arttırmak
increase one's salary f. maaşına zam yapmak
reflect the price increase f. zammı yansıtmak
increase the number of f. sayısını artırmak
increase the number f. sayıyı artırmak
increase the demand f. talebi arttırmak
increase the demand f. talebi yükseltmek
start to increase f. artışa geçmek
start to increase f. yükselişe geçmek
increase one's efficiency f. etkinliğini artırmak
increase the capacity f. kapasite artırmak
increase one's profitability f. karlılığını arttırmak
increase profit f. kar doğurmak
be on increase f. ivme yakalamak
increase the coordination f. koordinasyonu arttırmak
increase the capacity f. kapasiteyi yükseltmek
increase the capacity f. kapasiteyi arttırmak
increase in importance f. önemi artmak
(one's profit) increase f. karı yükselmek
increase one's importance f. önemini arttırmak
increase the cost f. maliyeti yükseltmek
increase the cost f. maliyet arttırmak
increase share f. pay artırmak
increase the cost f. maliyet artırmak
increase the tourism f. turizmi artırmak
increase the significance of f. önemini arttırmak
increase the capital f. sermayeyi arttırmak
increase the cost f. maliyeti artırmak
(one's length) to increase f. boyu uzamak
increase skill f. beceri geliştirmek
increase motivation f. motivasyon artırmak
increase skill f. yetenek geliştirmek
increase the speed f. hız arttırmak
increase the price f. fiyatı yükseltmek
increase the price f. fiyatı arttırmak
increase the price f. fiyatı artırmak
gradually increase f. giderek artmak
gradually increase f. aşama aşama artırmak
increase the tempo f. tempoyu artırmak
(something's price) to increase f. fiyatı artmak
increase the production f. üretimi artırmak
something's price increase f. fiyatı yükselmek
increase significantly f. önemli oranda artmak
increase dramatically f. önemli oranda artmak
increase considerably f. önemli oranda artmak
increase substantially f. önemli oranda artmak
increase enormously f. önemli oranda artmak
increase the price f. fiyatı yukarı çekmek
increase one's appetite f. iştahını açmak
increase arithmetically f. aritmetik olarak artmak
increase in number f. sayısı artmak
increase in intensity f. yoğunluğunu artırmak
increase incrementally f. katlanarak artmak
increase in number f. sayısında artış olmak
increase the tension f. gerilimi artırmak
increase the tension f. gerginliği artırmak
increase the performance f. performansı arttırmak
increase the average score f. not ortalamasını yükseltmek
increase life-span f. ömrü uzatmak
one's popularity to increase f. popülaritesi artmak
show an increase f. yükseliş kaydetmek
show an increase f. yükseliş göstermek
increase in number f. sayıca artmak
increase revenue f. gelir artırmak
increase income f. gelir artırmak
increase the pain f. acıyı artırmak
increase in value f. değer kazanmak
increase the consumption f. tüketimi artırmak
enhance/increase the employment opportunities f. istihdam olanaklarını artırmak
have a tendency to increase f. artış eğiliminde olmak
increase one's contribution f. katkısını artırmak
increase the engine power f. motor gücünü yükseltmek
increase the engine power f. motor gücünü arttırmak
increase one's grade f. notunu yükseltmek
increase one's grades f. notlarını yükseltmek
increase grade f. not yükseltmek
increase its strength f. mukavemetini arttırmak
increase the strength f. mukavemetini arttırmak
increase the pressure on someone f. birinin üzerindeki baskıyı artırmak
increase sales from four million to six million dollars f. satışları dört milyondan altı milyona artırmak
increase productivity f. verimi arttırmak
increase the quality of life f. yaşam kalitesini yükseltmek
increase the quality of living f. yaşam kalitesini yükseltmek
increase the risk of injury f. sakatlık riskini arttırmak
increase the risk of injury f. sakatlık riskini artırmak
increase quality in education f. eğitimde kaliteyi artırmak
increase one's appetite f. iştahını artırmak
increase the rent by 10 percent f. kiraya yüzde 10 zam yapmak
increase the rent by 10 percent f. kirayı yüzde 10 arttırmak
increase the pressure on f. üzerindeki baskıyı artırmak
increase the tension f. tansiyonu yükseltmek
increase the tension f. tansiyonu arttırmak
increase the tension f. gerilimi tırmandırmak
increase the punishment f. suçu ağırlaştırmak
increase in value f. değer olarak artmak
increase the gap f. makası açmak
shallow increase f. ufak artış
show an increase f. artış kaydetmek
show an increase f. artış göstermek
increase profitability f. karlılığı arttırmak
increase the value of (something) f. değerini arttırmak
increase the value of (something) f. değerini arttırmak
increase the portfolio f. portföyü artırmak
increase threefold f. üçe katlanmak
on the increase s. artmakta
on the increase s. gittikçe artmakta
Phrasals
increase (something) from (something) f. (bir şeyden bir şeye) yükseltmek
increase (something) from (something) f. (bir şeyden bir şeye) çıkarmak
increase (something) from (something) f. (bir boyuttan bir boyuta) büyütmek
increase something (from something) (to something) f. bir şeyi (bir şeyden bir şeye) yükseltmek
increase something (from something) (to something) f. bir şeyi (bir şeyden bir şeye) çıkarmak
increase something (from something) (to something) f. bir şeyi (bir boyuttan bir boyuta) büyütmek
increase (something) by (something) f. (bir şeyi bir oranda/seviyede) artırmak
increase (something) by (something) f. (bir şeyi bir oranda/seviyede) genişletmek
increase in f. (bir şey) artışı/büyümesi/gelişmesi
increase in f. (bir yönden) artmak/büyümek/gelişmek
increase in (something) f. (bir yönden) gelişmek/büyümek
Phrases
there's an increase expr. artış gözlendi
Idioms
increase by leaps and bounds f. hızla artmak
Speaking
how can I increase my height? expr. boyumu nasıl uzatabilirim?
Trade/Economic
increase in supply i. arzın artması
increase margin i. artırım payı
rate of increase i. artış oranı
increase/decrease rate i. artış azalış oranı
increase rate i. artma oranı
percentage increase i. artış yüzdesi
assets increase i. aktif çoğalması
rate of increase i. artma oranı
increase/decrease percentage i. artış azalış yüzdesi
increase of assets i. aktif artışı
increase in assets i. aktifte çoğalma
increase or decrease occurred depreciation expenses of the period because of changes in depreciation methods and depreciation calculating techniques i. amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış veya azalış
sudden increase i. ani yükseliş
temporary increase i. arızi yükselme
increase duty i. artan gümrük resmi
rate of increase i. artış hızı
increase in supply i. arz artışı
increase in supply i. arz eğrisinde kayma
slight increase i. az artış
capital increase through rights issues i. bedelli sermaye artırımı
paid capital increase i. bedelli sermaye arttırımı
capital increase through rights issues i. bedelli sermaye arttırımı
paid capital increase i. bedeli ödenmiş sermaye artırımı
capital increase through bonus issues i. bedelsiz sermaye artırımı
capital increase by bonus issue i. bedelsiz sermaye artışı
increase in copper prices i. bakır fiyatlarındaki artış
capital increase by bonus issue i. bedelsiz sermaye artırımı
gains from the increase stock markets i. borsada oluşan değer artışları
massive increase i. büyük artış
amount of revaluation increase in current period i. cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
increase of value i. değer artışı
increase in value i. değer artışı
increase in non-current assets i. duran varlıkların tutarında artış
increase in current assets i. dönen varlıkların tutarında artış
natural increase of population i. doğal nüfus artışı
electricity price increase i. elektrik zammı
electricity price increase i. elektriğe zam
increase of price i. fiyatın yükselmesi
non-transitory increase i. geçici olmayan artış
increase of price i. fiyat artışı
price increase analysis i. fiyat artış analizi
across the board increase i. geniş kapsamlı maaş zammı
hidden price increase i. gizli fiyat artışı
slight increase in value i. hafif değer artışı
violent price increase i. hızlı fiyat artışı
slight increase i. hafif zam
rapid increase i. hızlı yükseliş
rate of employment increase i. istihdam artış oranı
export increase i. ihracat artışı
amount of non-paid up shares received from participations and subsidiaries due to capital increase realised from internal resources i. iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
increase of the provision i. ihtiyatın çoğalması
employment increase i. istihdam artışı
capacity increase i. kapasite artışı
non-transitory increase i. kalıcı artış
capacity increase i. kapasite gelişimi
profitability increase i. karlılığın artması
capacity increase i. kapasite artırımı
increase of capacity i. kapasite artışı
increase in short term foreign sources i. kısa vadeli borçlarda artış
cash received from increase in short term liabilities i. kısa vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit
rent increase rate i. kira artış oranı
expenses of formation and capital increase i. kuruluş masrafları ve sermaye artışı
merit increase i. liyakat zammı
pay increase i. maaş zammı
tax base increase i. matrah arttırımı
salary increase i. maaş artışı
cost increase fund i. maliyet bedeli artışları fonu
wage increase and compensations i. maaş zamları ve tazminatlar
salary increase rate i. maaş artış/zammı oranı
cost increase i. maliyet artışı
wage increase i. maaş zammı
tax base increase i. matrah artırımı
pay increase i. maaş artışı
cost increase i. maliyetin tahmin edilen tutarı aşması
limit increase demand i. limit artırım talebi
wage increase i. maaş artışı
merit salary increase i. liyakata göre maaş artışı
limit increase i. limit artırımı
cost increase fund i. maliyet artış fonu
salary increase i. maaş zammı
increase in stocks of finished goods and in work in progress i. mamul ve yarı mamul stoklarındaki artışlar
increase in cash i. nakit artışı
net increase i. net artış
automatic salary increase i. normal maaş artışı
relative price increase i. nispi fiyat artışı
population increase i. nüfus artışı
population increase i. nüfus artış hızı
increase in liabilities i. pasiflerde çoğalma
liability increase i. pasifteki artma
liability increase i. pasif artışı
sales increase i. satış artışı
record increase i. rekor artış
pronounced increase in the risk premium i. risk priminde kayda değer artış
constant increase i. sabit artış
amortization of capitalized capital increase costs i. sermayeye ekli sermaye artış giderleri amortismanı
capital increase i. sermaye artırımı
capital increase i. sermaye arttırımı
cash received from share capital increase i. sermaye artışlarından sağlanan nakit
increase of capital i. sermayenin çoğaltılması
increase of capital i. sermayenin yükseltilmesi
increase of capital i. sermaye artışı
increase of capital i. sermaye artırımı
capital increase i. sermaye artırımı
capital increase i. sermayenin artırılması
capital increase i. sermaya arttırma
capital increase i. sermaye artışı
share capital increase i. sermaye artırımı
water price increase i. suya zam
increase-decrease in stocks i. stoklardaki artış ve azalmalar
continuous increase i. sürekli artış
continuous price increase i. sürekli fiyat artışı
stable increase i. stabil artış
increase-decrease in stocks and work in progress i. stoklardaki artış ve azalmalar ile devam eden işler
increase in inventories i. stoklardaki artışlar
water price increase i. su zammı
increase in demand i. talep artışı
increase in demand i. talep eğrisinde kayma
demand increase i. talep artışı
increase in trade receivables i. ticari alacaklardaki artışlar
cost increase fund i. tesise katılma payları
promotional salary increase i. terfi sonucu maaşın artması
increase in trade payables i. ticari borçlardaki artışlar
increase in demand i. talebin artması
salary increase i. ücret artışı
yield increase i. verim artışı
increase of taxation i. vergi artışı
tax increase i. vergi artışı
increase in efficiency i. verim artışı
pay increase i. ücret artışı
salary increase i. ücret zammı
cash received from increase in long term liabilities i. uzun vadeli yabancı kaynak artışlardan sağlanan nakit
increase in long term foreign sources i. uzun vadeli borçlarda artış
wage increase i. ücret artışı
increase in pay i. ücret artışı
increase in productivity i. verim artışı
linear increase of taxation i. verginin doğrusal artırılması
wage increase i. ücret zammı
rate of increase i. yükselme oranı
high increase i. yüksek artış
increase rate i. yükselme oranı
increase in size f. büyümek
increase the price f. fiyatı yükseltmek
increase the employment opportunities f. istihdam olanaklarını artırmak
increase the crisis f. krizi tırmandırmak
increase one's market share f. pazar payını arttırmak
be on the increase f. yükselmekte olmak
Law
penalty increase i. ceza artırımı
rent increase i. kira zammı
Politics
ad hoc quota increase i. geçici olarak kotalarının artırılması
quota increase i. kota artışı
quota increase i. kotaların artırılması
selective capital increase i. seçici sermaye artışı
longevity increase i. uzun hizmet zamanı
Media
increase one’s circulation f. tirajını artırmak
Technical
rate of increase i. artış hızı
pressure increase ratio i. basınç artması oranı
increase in pressure i. basınç yükselmesi
increase of pressure i. basıncın artması
increase of pressure i. basınç artışı
pressure increase i. basınç artışı
increase of pressure i. basıncın yükselmesi
increase in pressure i. basınç artımı
increase of strain i. deformasyon artması
increase in volume i. hacim artması
increase of tension i. gerilimin yükselmesi
increase of stress i. gerilme artımı
stress increase i. gerilim artması
increase in volume i. hacimce büyüme
increase in volume i. hacim büyümesi
temperature increase i. ısı artışı
increase in thickness i. kalınlık artışı
measurement of mass increase i. kütle artışının ölçülmesi
strength increase i. mukavemet artışı
increase in ambient pressure i. ortam basıncındaki artış
increase in ambient pressure i. ortam basıncında artış
increase in settlement i. oturmanın artması
increase in settlement i. oturmada artma
increase of the level of i. seviyesinin artması
temperature increase i. sıcaklık artışı
increase of tension i. voltaj yükselmesi
increase in load i. yük artması
increase in load i. yükteki artma
Computer
increase hanging indent expr. asılı girintiyi artır
increase vertical space expr. dikey aralığı artır
increase indent expr. girintiyi artır
increase decimal expr. ondalık artır
increase the point size expr. puntoyu büyült
increase the point size expr. puntoyu büyüt
increase font size expr. yazıtipi boyutunu artır
increase horizontal space expr. yatay aralığı artır
increase font size expr. yazıtipi boyutunu büyüt
Telecom
shielding increase i. ekranlama artışı
Electric
increase the voltage f. voltajı yükseltmek
Automotive
pressure increase valve i. basınç yükseltici valf
fuel increase i. yakıt arttırma
increase cycle i. yükseltme çevrimi
Traffic
(traffic) increase f. trafik yoğunlaşmak
Medical
abnormal cell increase i. anormal hücre çoğalması
increase in atrial filling i. atrial doluşta artma
increase in sputum purulence i. balgam pürülansında artış
increase of bilirubin level i. bilirubin düzeyinin yükselmesi
increase in skin thickness i. deri kalınlığında artış
increase in skin thickness i. deri kalınlığının artması
increase in folic acid level i. folik asit düzeyinde artış
rapidly progressive increase in shortness of breath i. gittikçe ilerleyen nefes darlığı
intracellular calcium increase i. hücre-içi kalsiyum artışı
increase in number of patients i. hasta sayısındaki artış
intracellular calcium increase i. intrasellüler kalsiyum artışı
increase in intracranial pressure i. intrakraniyal basıncın artışı
increase in the liver function tests i. karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme
acute increase in intra-abdominal pressure i. karın içi basıncında akut artış
cortical perfusion increase i. kortikal perfüzyon artışı
mitotic activity increase i. mitotik aktivite artışı
mitochondrial increase i. mitokondriyon artışı
increase of pericardial echogenity i. perikardial ekojenite artışı
palmitoylcarnitine-induced increase in intracellular calcium level i. palmitoil karnitinin indüklediği hücre içi kalsiyum artışı
sympathetic tonus increase i. sempatik tonus artışı
increase in troponin level i. troponin düzeyinde yükselme
increase in body temperature i. vücut ısısında artış
increase testosterone levels f. testosteron düzeylerini yükseltmek
increase with age f. yaşla artmak
Physics
quantum increase i. kuantum artış
Marine Biology
instantaneous rate of natural increase i. anlık doğal artış oranı
rate of natural increase i. doğal artış oranı
intrinsic rate of increase i. içsel artış oranı
Geology
load increase i. yük artışı
Military
length of service increase i. hizmet zammı
Sport
increase of weights i. ağırlık artırımı
increase the speed f. sürat artırmak