plane - Turco Inglés Diccionario
Historia

plane

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "plane" en diccionario turco inglés : 42 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
plane v. düzlemek
plane n. düz (yüzey)
plane n. düzlem
plane n. uçak
General
plane v. sistirelemek
plane v. uçar gibi gitmek (suyun yüzünde)
plane v. rendelemek
plane v. rende ile düzeltmek
plane v. uçmak (motorsuz)
plane v. planyalamak
plane v. düzeltmek
plane v. tıraşlamak
plane v. süzülmek
plane v. planya ile düzeltmek
plane n. kanat
plane n. el planyası
plane n. safha
plane n. müstevi
plane n. çınar
plane n. satıh
plane n. derece
plane n. planya
plane n. müsavi
plane n. rende
plane n. seviye
plane n. tayyare
plane n. uçak
plane n. çınar ağacı
plane adj. düzlemsel
Construction
plane yüzey
plane düzey
plane düz
Automotive
plane düzlem
Aeronautic
plane uçak
Marine
plane bir teknenin tam hızla ilerlerken gövdesinin ön kısmının su yüzeyiyle teması kesilecek ölçüde kalkma
Medical
plane plan
plane düzlem
Math
plane düz
plane düzlem
Chemistry
plane yassı
Agriculture
plane çayır sürgüsü
Geography
plane düzlük

Significados de "plane" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
go by plane v. uçakla gitmek
build a model plane v. maket uçak yapmak
build a model plane v. uçak maketi yapmak
miss the plane v. uçağı kaçırmak
miss a plane v. uçak kaçırmak
carry gun on plane v. uçakta silah taşımak
take a plane trip v. uçak seyahati yapmak
parachute out of a plane v. uçaktan paraşütle atlamak
be spotted by a plane v. (kazazedeler için kullanılır) bir uçak tarafından fark edilmek
survive the plane crash v. uçak kazasından sağ kurtulmak
catch the plane v. uçağa yetişmek
catch the plane v. uçuşu/uçağı yakalamak
catch the plane v. uçuşa yetişmek
buy a plane v. bir uçak almak
die in a plane crash v. uçak kazasında ölmek
have a plane to catch v. uçağa yetişmesi gerekmek
board the plane v. uçağa binmek
fly a plane v. uçak uçurmak
jump out of the plane v. uçaktan atlamak
fly a plane v. uçak uçurmak
fly a plane v. uçak kullanmak
jump out of a plane v. uçaktan atlamak
training plane n. eğitim uçağı
charter plane n. kiralanmış ucuz tarifeli uçak
pursuit plane n. avcı uçağı
jet plane n. jet
carpenter's plane n. küstere
low wing plane n. alçak kanatlı uçak
propeller plane n. pervaneli uçak
narrow plane n. düztaban
plane trigonometry n. düzlem trigonometri
jack plane n. marangoz rendesi
inclined plane n. eğik düzlem
transport plane n. nakliye uçağı
through plane n. direkt uçak
dado plane n. düz kürsü taşı
datum plane n. referans düzlemi
inclined plane n. eğri yüzey
jet plane n. jet uçağı
plane table n. plançete
fighter plane n. avcı uçağı
plane tree n. çınar
plane tree n. çınar ağacı
jet plane n. tepkili uçak
half plane n. yarıdüzlem
plane figure n. düzlem şekil
scout plane n. keşif uçağı
reconnaisance plane n. gözcü uçağı
passenger plane n. yolcu uçağı
mail plane n. posta uçağı
plane table n. düz masa
land plane n. kara uçağı
combat plane n. muharebe uçağı
meteorological plane n. meteoroloji uçağı
plane curves n. düzlem eğriler
ground plane n. yatay düzlem
plane geometry n. düzlem geometrisi
slant plane n. eğik yüzey
slant plane n. eğik satıh
light plane n. hafif uçak
plane cargo n. hava kargosu
plane cargo n. uçak kargosu
plane-wave reflection coefficients n. düzlem dalga yansıma katsayıları
ground plane n. yer düzlemi
plane crash n. uçak düşmesi
plane crash n. uçağın düşmesi
executive plane n. yönetici uçağı
first plane available n. bulduğum ilk uçak
first plane available n. müsait/kalkacak olan ilk uçak
rescue plane n. kurtarma uçağı
the tail section of the plane n. uçağın kuyruk kısmı
a small plane n. küçük bir uçak
paper plane n. kağıttan uçak
paper plane n. kağıt uçak
chair-o-plane n. zincirli döner salıncak
plane crash n. uçak kazası
giant plane tree n. dev çınar
meridian plane n. meridyen düzlemi
hijacked plane n. kaçırılmış uçak
hijacked plane n. kaçırılan uçak
diving plane n. denizaltı su kanadı
wrecked plane n. uçak enkazı
plane leaf n. çınar yaprağı
stunt plane n. akrobasi uçağı
walking plane n. yürüyen uçak
aerobatic plane n. gösteri uçağı
aerobatic plane n. akrobasi uçağı
woodworking plane n. maket rende
on the same plane adv. aynı düzeyde
on the same plane adv. aynı derecede
by plane adv. uçakla
in plane adv. düz
in plane adv. düz durumda
after a plane crash like this adv. böyle bir uçak kazasından sonra
Phrasals
plane away planya ile düzleştirmek
plane something off rendeleyerek/planya ile yumruları/çentikleri düzleştirmek
plane something down planya ile düzleştirmek
Colloquial
front end of the plane uçağın ön tarafı
make the plane crash uçağı düşürmek
plane to istanbul istanbul’a giden uçak
jump out the plane uçaktan atlamak
Speaking
we couldn't help the plane being late! uçağın gecikmesi bizim kabahatimiz değildi!
has the plane landed yet? uçak henüz inmedi mi?
i'll take the next plane bir sonraki uçağa bineceğim
have you ever flown in a plane? hiç uçağa bindin mi/uçakta uçtun mu?
train is slower than plane tren uçaktan daha yavaştır
we went there by plane biz oraya uçak ile gittik
we went there by plane biz oraya uçakla gittik
Trade/Economic
cargo plane kargo uçağı
through plane direkt uçak
Tourism
cargo plane kargo uçağı
Technical
coordinate plane koordinat düzlemi
circular plane yuvarlak rende
plane of sliding kayma düzlemi
chamfer plane pah rendesi
cargo air plane kargo uçağı
plane flow iki boyutlu akım
cutting plane kesen düzlem
bedding plane tabakalaşma yüzeyi
plane of polarization polarlama düzlemi
slide plane kayma düzlemi
plane of symmetry simetri düzlemi
circular plane dairesel düzlem
axial plane eksen düzlemi
combination plane birleştirme yüzeyi
plane deformation düzlemsel deformasyon
tangential plane teğetsel düzlem
vertical plane düşey düzlem
plane bending düzlemsel eğilme
steel plane çelik rende
sinusoidal plane sinüzoidal düzlem
intersection plane kesit düzlemi
turbo propeller plane turbo motorlu uçak
plane of radial shear radyal kesme düzlemi
bead plane silme rendesi
plane fill düz imla
frontal plane alın düzlemi
plane state of deformation düzlemsel deformasyon hali
bench plane tezgah rendesi
neutral plane tarafsız düzlem
plane flexure eğilme düzlemi
cargo air plane yük uçağı
plane of rupture kopma düzlemi
tangent plane teğet düzlem
plane of principal shearing stress asal kesme gerilmesi düzlemi
aqua plane su kayağı
plane of section kesit düzlemi
plane section kesit düzlemi
collinear plane kolineer düzlem
plane of shear kesme düzlemi
bedding plane tabakalaşma düzlemi
profile plane profil düzlemi
coaxial plane eksendeş düzlem
shear plane makaslama düzlemi
breaking plane kırılma düzlemi
plane flow düzlemsel akım
block plane marangoz planyası
plane angle düzlem açı
plane stress iki boyutlu gerilme
complex plane karmaşık düzlem
plane of polarization polarizasyon düzlemi
inclined shear plane eğik makaslama düzlemi
plane figure düzlem şekiller
plane forces system düzlem kuvvet sistemi
digit plane sayı düzlemi
vertical plane dikey plan
plane of rupture kırılma düzlemi
plane surface of sliding düzlemsel kayma yüzeyi
carpenter's plane marangoz rendesi
intersection plane kesişme düzlemi
sliding plane kayma düzlemi
plane triangle düzlem üçgen
diametral plane herhangi bir kürenin en büyük dairesi
wooden plane ağaç rendesi
charter plane kiralık ucuz tarifeli uçak
neutral plane yansız düzlem
back plane arka düzlem
crystallographic plane kristalografik düzlem
plane figures düzlem şekiller
plane geometry düzlem geometri
plane stress düzlem gerilme
plane of least resistance en ufak mukavemet düzlemi
glide plane kayma düzlemi
plane of separation boundary ayırma düzlemi
jointing plane derz düzlemi
direction of the bedding plane tabakalaşma düzlemi doğrultusu
plane of stratification tabakalaşma düzlemi
major principal plane of stress maksimum asal gerilme düzlemi
plane gasket düz conta
supersonic plane süpersonik uçak
inclined plane test eğik düzlem deneyi
frame plane çerçeve düzlemi
fillister plane macun küsteresi
miter plane gönyeburun rendesi
badger plane şev uçlu el rendesi
badger plane geniş ahşap rende
axial plane eksenel düzlem
bench plane büyük rende
block plane dikine ters perdah rendesi
block plane yatık tığlı metal rende
breaking plane kopma düzlemi
capping plane küpeşte rendesi
compass plane yuvarlak rende
compass plane kavis rendesi
dovetail plane kırlangıç kuyruğu rendesi
dovetail plane kırlangıçkuyruğu rendesi
edge plane kenar rendesi
edge plane köşe rendesi
working plane işleme yüzeyi
fillister plane kamalı kiniş rendesi
fillister plane lamba rendesi
focal plane görüntü düzeyi
fracture plane kırılma düzlemi
fore plane orta boy ön düzleme rendesi
fluting plane oluk rendesi
fore plane kaba rende
focal plane odak düzlemi
h-plane h düzlemi
double-iron plane çift tığlı rende
h-plane bend h düzlemi dirseği
tri-plane üç kanatlı uçak
tail-plane dengeleyici
rebate-plane kiniş rendesi
plane-polarized tek düzlemde titreşim yapan
grooving plane kiniş rendesi
gravity plane vargel rampası
grooving plane oluk rendesi
inclined plane eğik düzlem
principal plane ana düzlem
horizontal plane yatay düzlem
principal plane asal düzlem
jack plane kaba rende
jack plane kabarende
jack plane kaba planya
jack plane adi marangoz rendesi
jack plane marangoz rendesi
plane damper düz amortisör
drafting plane çekim alanı düzeyi
water plane su düzlemi
match plane oluk rendesi
panel plane aynalık rendesi
plane knife rende tığı
plane bit rende tığı
plane surface düzlem yüzey
plane of polarization kutuplanma düzlemi
plane surface düz yüz
plough plane oluk rendesi
plane of polarization polarma düzlemi
plane of polarization ucaylanma düzlemi
plane knife planya tığı
plane iron rende tığı
plane surveying planimetri
plane of reference dayanak düzlemi
plane table plançete
plane of symmetry bakışım düzlemi
plane strain düzlemsel deformasyon
plane grate düz ızgara
rabbet plane oluk rendesi
router plane oluk rendesi
rabbet plane kiniş rendesi
rough plane kaba rende
router plane freze
trying plane düzleme rendesi
trying plane küstere
trying plane planya
universal plane universal rende
toothing plane dişli planya
transverse plane enine düzlük
tooting plane dişli rende
tonguing plane zıvana rendesi
toothing plane rende
tooting plane dişleme rendesi
tonguing plane lamba rendesi
transverse plane enine yüz
principal plane esas düzlem
principal plane alım ekseni
horizontal plane test yatay düzlem deneyi
reflecting plane yansıtma düzlemi
plane mirror düzlem ayna
twinning plane ikizlenme düzlemi
twin plane ikiz düzlemi
jet plane jet uçağı
block plane kaba rende
plane of vibration titreşim düzlemi
principal plane temel düzlem
plane table resim sehpası
bevelling plane şiv rendesi
half plane yarıdüzlem
cleavage plane yarılma düzlemi
reference plane karşılaştırma düzlemi
primary image plane birincil görüntü düzlemi
image plane görüntü düzlemi
active slip plane etkin kayma düzlemi
shear plane kesme düzlemi
invariant plane strain değişmez düzlem gerinimi
invariant plane değişmez düzlem
octahedral plane sekiz yüzlü düzlemi
plane of reflection yansıma düzlemi
slip plane sekme düzlemi
in-plane shear properties düzlemde kayma özellikleri
longitudinal and transverse volume resistance parallel to belt plane bant yüzeyinde enine ve boyuna paralel hacim dayanımı
parting plane ayrırma düzlemi
hexagonal close-packed plane altıgensel sıkı istifli düzlem
eucentric plane doğru merkezli düzlem
plane glass illuminator düz cam aydınlatıcı
plane strain düzlemsel gerinim
slip plane kayma düzlemi
plane-stress fracture tougness düzlemsel gerilimli kırılma tokluğu
lattice plane örgü düzlemi
plane bending test düzlemsel eğme deneyi
plane stress düzlemsel gerilim
plane trigonometry düzlem trigonometri
plane surface düzgün yüzey
forging plane dövme düzlemi
plane angle düzlem açısı
plane-strain conditions düzlemsel gerinim koşulları
plane- spacing equations düzlem aralığı denklemleri
adjacent plane yan düzlem
plane-polarized light düzlemsel ucaylanmış ışık
plane-strain fracture toughness düzlemsel gerinimli kırılma tokluğu
back focal plane arka odak düzlemi
exit plane çıkış düzlemi
parting plane ayırma düzlemi
pyramidal plane piramit taban düzlemi
field plane alan düzlemi
crack plane çatlak düzlemi
crack plane orientation çatlak düzlemi konumu
object plane nesnel düzlem
front focal plane ön odak düzlemi
direction of the plane of vibration titreşim düzleminin yönü
vibration plane direction titreşim düzleminin yönü
test method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan deney yöntemi
plane of working çalışma düzlemi
plane of pivot point döngül nokta düzlemi
distorted plane çarpık düzlem
reglet plane çıta rendesi
adjacent plane komşu düzlem
rabbet plane küştere
skip plane kızaklı uçak
kink plane kıvrım düzlemi
compressive properties in the in-plane direction düzlem yönündeki sıkışma özellikleri
supporting plane destek düzlemi
in-plane shear stress düzlem içi kayma gerilmesi
in-plane shear modulus and strength düzlem içi kayma modülü mukavemeti
inclined plane flow test eğri yüzey akış deneyi
engineering method in an essentially free field over a reflecting plane esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu
horizontal plane method yatay düzlem metodu
plane of polarization kutuplama düzlemi
distortion out of plane düzlemden sapma
complex plane analysis karmaşık düzlem analizi
balancing plane balans düzlemi
plane stress iki eksenli gerilme
datum plane referans düzlemi
engineering methods for free-field conditions over a reflecting plane yansıtıcı bir düzlem boyunca serbest alan şartları için mühendislik yöntemleri
auxiliary plane yardımcı düzlem
phase plane faz düzlemi
phase plane analysis faz düzlemi analizi
anatomic plane anatomik düzlem
construction plane yapım/inşaat düzlemi
construction plane oluşturma/inşa düzlemi
junction plane eklem düzlemi
along the junction plane eklem düzlemi boyunca
in-plane switching (ips) düzlem içi anahtarlama
plane of focus odak düzlemi
out-of-plane load düzlem dışı yük
sagittal plane sagital plan
gliding plane kayma düzlemi
e-plane elektrik alan düzlemi
space plane uzay aracı
hand plane el rendesi
Computer
dive plane dalış uçağı
floor xy plane taban xy düzlemi
image plane görüntüleme düzlemi
plane of polarization ucaylanma düzlemi
plane of polarization polarma düzlemi
plane wave düzlem dalgası
plane of reference dayanak düzlemi
digit plane sayı düzlemi
Informatics
tangent plane teğet düzlem
reference plane referans düzlemi
object plane nesne düzlemi
image bit plane görüntü bit düzlemi
Telecom
distributed functional plane dağınık işlevsel düzlem
plane wave düzlem dalgası
homogeneous plane wave homojen düzlem dalga
uniform plane wave tek düze düzlem dalga
equipotential ground plane eşpotansiyel toprak düzlemi
orbital plane yörünge düzlemi
ground plane antenna yer düzlem anteni
Mechanic
slip plane kayma düzlemi
shear plane kayma düzlemi
Construction
plane stress düzlemsel gerilme
panel plane aynalık rendesi
carpenter's plane marangoz rendesi
dado plane lamba rendesi
dado plane kiniş rendesi
hollow plane kiniş rendesi
hollow plane boşluk rendesi
hollow plane içbükey profil rendesi
match-plane kiniş rendesi
plane tile düz kiremit
plane tile yassı kiremit
plane girder yassı kiriş
plane girder plak kiriş
basal plane taban düzlemi
plane of weakness zayıflık düzlemi
Lighting
working plane yararlı düzlem
work plane yararlı düzlem
working plane çalışma düzlemi
work plane çalışma düzlemi
Woodworking
plane bench marangoz tezgahı
chamfer plane perdah rendesi
jack plane marangoz rendesi
plane bench operator planya tezgahı operatörü
Automotive
body plane kaporta rendesi
back plane ana baskılı devre
inclined plane eğik düzlem
single plane manifold tek basınç odalı emme manifoldu
single plane crankshaft tek düzlemli krank mili
transverse plane enlemesine dikey düzlem
plane of action kavrama düzlemi
pedal plane angle pedal düzlemi açısı
dual plane crankshaft çift düzlemli krank mili
dual plane manifold çift plenumlu manifolt
Aeronautic
adjusting plane n. yanal dengeyi koruyan ufak yüzey
tanker plane n. tanker uçağı
tanker plane n. yangınları söndürmek için taşıdığı kimyasalları riskli alanlara dökmek üzere tasarlanmış uçak
tanker plane n. yangın söndürme uçağı
fore plane uçağın burun kısmı
cross flow plane çapraz akım düzlemi
spy plane casus uçağı
twin propeller plane çift pervaneli uçak
air freight plane hava nakliye uçağı
aera of the nozzle exit plane nozul çıkış alanı
gliding plane planör uçak
general service plane genel hizmet uçağı
fighter plane avcı uçağı
floating plane yüzer uçak
mail plane posta taşıyıcı
mail plane posta uçağı
meteorological plane meteoroloji uçağı
multipurpose plane çok maksatlı uçak
training plane eğitim uçağı
tailless plane kuyruksuz uçak
in-plane oscillation düzlemde salınım
low-wing plane alçak kanatlı uçak
multi-bay plane çok-bölmeli uçak
ski-plane teker yerine kayağı olan uçak
propjet plane turbo pervaneli uçak
land plane kara uçağı
into plane service uçak deposuna ikmal
tug plane römork uçağı
nurse plane benzin ikmal uçağı
light plane hafif uçak
twin-engine plane çift motorlu uçak
acrobatic plane gösteri uçağı
acrobat plane gösteri uçağı
show plane gösteri uçağı
naval plane deniz uçağı
low-wing plane alttan kanatlı uçak
Marine
plane navigation düzlem seyri
beta plane beta düzlemi
plane symmetrical structure bakışık yapılar
reference plane referans düzlemi
plane symmetrical structure düzlemde simetrik
bow plane baş ufki dümen
Medical
horizontal plane horizontal düzlem
horizontal plane gövdeyi üst ve alt iki yarıma ayıran transvers düzlem
coronal plane koronal düzlem
frontal plane frontal düzlem
plane of lower chin alt çene düzlemi
midsagittal plane midsagittal düzlem
Anatomy
midclavicular plane köprücük kemiğini dik kesen düzlem
frankfort plane frankfurt düzlemi
frankfort horizontal plane frankfurt düzlemi
Dentistry
bite plane ısırma splinti
bite plane ısırma plağı
Optics
plane polarization düzlemsel ucaylanma
plane polarization düzlem polarizasyonu
focal plane odak düzlemi
primary image plane birincil görüntü düzlemi
Food Engineering
plane walls in series ardışık düzlem duvarlar
Math
profile plane yanal düzlem
upper half plane üst yarı düzlem
radical plane radikal düzlemi
sectional plane kesik koni
bisecting plane açıortay düzlemi
extended complex plane genişletilmiş karmaşık düzlem
normal plane dik düzlem
rectifying plane doğrultma düzlemi
normal plane normal düzlem
horizontal plane yatay düzlem
osculating plane oskülatör düzlemi
tangent plane teğet düzlemi
oriented plane yönlendirilmiş düzlem
sectional plane kesen düzlem
real plane gerçel düzlem
osculator plane dokunum düzlemi
closed half plane kapalı yarı düzlem
lower half plane alt yarıdüzlem