pro - Turco Inglés Diccionario
Historia

pro

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "pro" en diccionario turco inglés : 28 resultado(s)

Inglés Turco
General
pro n. olumlu bir yan (bir meseleye ait)
pro n. taraftar
pro n. yararlı bir yan (bir meseleye ait)
pro n. profesyonel kimse
pro n. destekleyen fikir
pro n. lehte fikir
pro n. yandaş
pro n. bir meseleye ait yararlı bir yan
pro n. bir meseleye ait olumlu bir yan
pro n. taraflar
pro n. uzman
pro n. usta
pro adj. lehte
pro adj. profesyonel
pro adj. önce
pro adj. yanında
pro adj. yerine geçen
pro adj. ön
pro adj. önceki
pro adv. lehinde
pro prep. için
pro prep. zarfında
pro prep. yerinde
Slang
pro fahişe
pro orospu
Law
pro lehinde
Medical
pro pro
British Slang
pro fahişe

Significados de "pro" en diccionario inglés turco : 2 resultado(s)

Turco Inglés
Medical
pro pro
pro pro-

Significados de "pro" con otros términos en diccionario inglés turco: 221 resultado(s)

Inglés Turco
General
quid pro quo n. taviz
quid pro quo n. mukabele
pro forma n. proforma fatura
quid pro quo n. karşılık (verilen bir şeye)
quid pro quo n. karşılık
pro- n. taraftarı
pro- n. yanlısı
pro and anti n. yanlılar ve karşıtlar
pro-bono work n. kamu hayrına yapılan iş
protesters chanting pro-terrorist slogans n. terör örgütü lehine slogan atan göstericiler
pro-western n. batı taraftarı/destekçisi
pro-western n. batı sempatizanı
pro-environment message n. çevre yanlısı mesaj
pro-caliphate movement n. hilafetçilik hareketi
pro-arguments n. destekleyici argümanlar
pro-argument and counter argument n. destekleyici ve eleştirel argüman
pro-argument and counter argument n. destekleyici ve karşı argüman
pro-southern n. güneyli yaşama yancısı
pro-am n. yarı profesyonel
pro/am n. yarı profesyonel
pro am n. yarı profesyonel
semi-pro n. yarı profesyonel
pro-life adj. kürtaj karşıtı
pro- adj. -in tarafını tutan
pro bono adj. karşılıksız yapılan
pro-change adj. değişim yanlısı
pro-german adj. alman yanlısı
pro-reform adj. reform yanlısı
pro-sex adj. seks yanlısı
pro-sex adj. seksi destekleyen
pro-government campaign adj. hükümet yanlısı kampanya
pro-caliphate adj. hilafetçi
pro-caliphate adj. halifeliğin sürdürülmesinden yana olan
pro-government adj. hükümet yanlısı
pro-kurdish adj. kürt yanlısı
pro forma adv. geçici olarak
pro rata adv. uygun olarak
pro rata adv. oranla
pro tem adv. iğreti
per pro adv. namına
pro tempore adv. iğreti
pro tempore adv. geçici olarak
pro temp adv. geçici olarak
pro tem adv. geçici olarak
pro and con adv. lehte ve aleyhte
per pro curationem adv. namına
pro rata adv. nispet olarak
pro and con adv. lehte ve aleyhte olarak
pro forma adv. formalite icabı
pro rata adv. mütenasiben
pro rata adv. oranlı olarak
pro rata adv. nispetle
pro forma adv. şekle uyarak
pro rata adv. oranlı (olarak)
pro- prep. yerine
pro- pref. ileri
pro- pref. için
Colloquial
unus pro omnibus, omnes pro uno birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için
pro hac vice bu defaya mahsus
every con has a pro her şerde bir hayır vardır
Speaking
i can go pro if i stick with it üstüne düşersem profesyonel olabilirim
Trade/Economic
pro rata orantılı olarak
quid pro quo karşılık
pro rata sharing orantılı paylaşım
pro forma invoice geçici fatura
pro forma proforma
pro forma balance sheet tahmini bilanço
pro forma invoice proforma fatura
per pro vekaleten imza
pro rota belirli bir oranda
pro rata basis oransal esasa göre
pro forma statement tahmini bilanço
pro rota oransal olarak
pro and con lehinde ve aleyhinde
pro forma geçici
pro forma biçimsel olarak
pro forma invoice ön fatura
pro rota eşitliği sağlayarak
per pro vekaleten imzaya yetkili
pro forma öngörülen
pro forma balance sheet ön bilanço
pro rata basis oransal esas
pro forma working capital statement proforma işletme sermayesi ayarlaması
unaudited interim pro forma transaction balance sheet denetlenmemiş ara proforma işlem bilançosu
pro forma working capital value proforma işletme sermayesi değeri
quid pro quo bedel
pro-trade production effect ticarete yönelik üretim etkisi
pro-trade consumption effect ticarete yönelik tüketim etkisi
ultra-pro-trade-biased growth aşırı ticareti artırıcı yönlü büyüme
pro-trade consumption effect ticareti artırıcı tüketim etkisi
pro-trade biased growth ticareti artırıcı yönlü büyüme
pro-trade production effect ticareti artırıcı üretim etkisi
pro forma account proforma hesap
pro forma bill proforma senet
pro forma balance sheet proforma bilanço
pro forma statement fiktif bilanço
pro-forma invoice pro-forma fatura
pro rata oranlı olarak
pro rata belirli bir oranda
pro forma statement tahmini beyan
pro forma account kesin olmayan hesap
pro forma geçici olarak
pro forma invoice proforma
pro forma ihzari
pro forma tahmini olarak
pro forma şekil bakımından
pro forma balance sheet geçici bilanço
pro forma balance sheet proforma bilançosu
pro rata temporis sürelerle oranlı
pro rata temporis müddetle mütenasip
pro rata temporis kısmi süreyle orantılı
pro-competition policy rekabettten yanlısı politika
pro rata rule orantılı olma kuralı
pro forma proforma/taslak
pro-labor işçi yanlısı
pro-labor emekçi yanlısı
pro-union sendika yanlısı
special pro-rate agreement özel prorasyon anlaşması
pro-rata basis kıst usulü
pro rata temporis kıst-el-yevm
pro rata temporis kıst usulü
pro-rata share garame payı
Law
judge pro tem geçici yetkili yargıç
judge pro tem geçici yargıç
pro and con lehte veya aleyhte
pro and con lehte ve aleyhte
in dubio pro reo şüpheden sanığın faydalanması
nunc pro tunc geriye dönük geçerlilik
pro se kendi adına
pro se kendi başına
pro se kendisini temsilen
pro active unit sokak suçlarıyla mücadele birimi
pro-junta gang cunta yanlısı çete
pro bono case adli yardım davaları
pro bono case finansman olanakları bulunmayan müvekkillere verilen ücretsiz avukatlık hizmeti
pro bono hayır amaçlı
Politics
pro-turkey türkiye yanlısı
pro-turkish türk yanlısı
puid pro quo policy quid pro quo politikası
president pro tempore senato başkanlığına vekaleten başkanlık eden geçici senatör
pro forma amendment şeklen yapılan değişiklik
pro-coup mindset darbeci zihniyet
pro-nuclear nükleer enerji yanlısı (kişi veya kurum)
pro-nuclear nükleer yanlısı
pro-peace barış yanlısı
pro-peace barıştan yana
pro-active citizenship pro-aktif yurttaşlık
pro-authority otorite yanlısı
pro-terror terör yanlısı
pro-tempore presidency geçici dönem başkanlığı
president pro-tempore geçici dönem başkanı
pro-poor spending fakirler için olan harcamalar
pro-business ticaret yanlısı
pro-business iş dünyası yanlısı
pro-business ticareti destekleyen
pro-war rhetoric savaşa kışkırtan konuşma
pro-war rhetoric savaş yanlısı açıklama/konuşma/beyanat
pro-war statements savaş yanlısı açıklamalar
pro-war rhetoric savaşı kışkırtan konuşma
pro-israel israil yanlısı
pro-russian policy rusya yanlısı politika
pro-russian policy rus yanlısı politika
pro-democracy demokrasi yanlısı
pro-migrant göçmen yanlısı
pro-bailout party kurtarma yanlısı parti
pro-shah şah yanlısı
pro-ikhwan ihvan yanlısı
pro-pkk pkk yanlısı
Insurance
pro rata reinsurance bölüşmeli reasürans primlerin reasürör ve sigortacı arasında orantılı olarak paylaştırılması
pro rata nisbi esas
Tourism
pro-poor tourism yoksul yanlısı turizm
Technical
pro fabricate üretmek
Computer
gravis analog pro joystick gravis örneksel pro oyun çubuğu
photo paper pro profesyonel fotoğraf kağıdı
quattro pro for windows windows için quattro pro
Medical
pro urokinase pro ürokinaz
pro parte pro parte
pro die pro die
pro antigene proantijen
pro- pro
pro-treatment period tedavi sonrası dönem
pro re nata duruma göre
pro re nata gerekirse
pro-oestrus proöstrus
n-terminal pro-brain natriuretic peptide n-terminal pro-beyin natriuretik peptid
Biology
ami pro ami pro
pro-natal policy pro-natalist politika
Social Sciences
pro-life kürtaj hakkı karşıtı
pro-choice kürtaj hakkı yanlısı
pro-sex feminism seks-pozitif feminizm
pro-sex feminism seks yanlısı feminizm
pro-lifers yaşam hakkı savunucuları
pro-gay eşcinsellerin haklarını savunan kimse
pro-feminism feminizm yanlısı
pro-life (kürtaj konusunda) yaşam taraftarı
pro-choice (kürtaj konusunda) tercih taraftarı
Education
pro-d day mesleki gelişim günü
Literature
unus pro omnibus, omnes pro uno alexandre dumas'ın üç silahşörler eserinin sloganı olan söz
Linguistics
pro-form ön biçim
pro-verb öneylem
Sport
tennis pro profesyonel tenisçi
golf pro profesyonel golfçü
Tennis
tennis pro profesyonel tenisçi
Latin
pro bono hayır amacıyla yapılan ücretsiz hizmet
taciturnitas stulto homini pro sapientia est aptalın suskunluğu bilgelik sanılır
pro tempore geçici olarak
quid pro quo verilen şey karşılığında alınan şey ya da alınan karşılığında verilen şey
quid pro quo bir şey için bir şey
quid pro quo bir şey karşılığında bir şey
in dubio pro reo şüphe varsa davalının yararına karar verilir
in dubio pro reo şüpheden sanık istifade eder
per pro namına
per pro adına
pro-justitia adaletten yana
pro-justitia adalet yanlısı
quid pro quo alınan şey karşılığında verilen şey
quid pro quo verilen şey karşılığında alınan şey
quid pro quo her şey karşılıklı
omne ignotum pro magnifico bilinmeyen her şey mükemmel zannedilir
pro tanto o ölçüde
pro tanto o kadar