respect - Turco Inglés Diccionario
Historia

respect

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "respect" en diccionario turco inglés : 30 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
respect v. saygı göstermek
respect n. hürmet
respect n. saygı
General
respect v. saymak
respect v. riayet etmek
respect v. saygı duymak
respect v. saygı göstermek
respect v. hürmet etmek
respect v. uymak
respect v. ilgili bulunmak
respect v. itibar etmek
respect v. -e riayet etmek
respect v. -e uymak
respect v. hatır saymak
respect v. hatrını saymak
respect v. itibar göstermek
respect n. yön
respect n. hatır
respect n. uyma
respect n. saygınlık
respect n. münasebet
respect n. açı
respect n. ihtiram
respect n. ayrıcalık gözetme
respect n. itibar
respect n. riayet
respect n. ilgi
respect n. husus
respect n. saygı
respect n. bakım

Significados de "respect" con otros términos en diccionario inglés turco: 224 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
show respect v. saygı göstermek
General
treat with respect v. saygıyla yaklaşmak
treat with respect v. adamdan saymak
respect a law v. yasaya uymak
fail to respect v. saygıda kusur etmek
pay respect v. saygı göstermek
deserve respect v. saygıyı hak etmek
show a lack of respect for v. saygıda kusur etmek
treat (a guest) with respect v. saygıyla ağırlamak
cross the respect line v. saygı sınırını aşmak
earn respect v. saygı kazanmak
have great respect for someone without fail v. saygıda kusur etmemek
earn one's respect v. saygısını kazanmak
respect a law v. yasalara uymak
treat someone with great respect v. baş tacı etmek
fail in respect for v. saygıda kusur etmek
get respect from v. saygı görmek
show great respect v. el üstünde tutmak
have respect for v. saygı duymak
show respect v. hürmet etmek
awaken respect v. saygı uyandırmak
arouse respect v. saygı uyandırmak
be treated with great respect v. el üstünde tutulmak
show a lack of respect v. saygısızlık göstermek
respect someone v. birine saygı göstermek
show someone respect v. birine saygı göstermek
lose one's self-respect v. kendine olan saygısını kaybetmek
regain one's self-respect v. kendine olan saygısını yeniden kazanmak
regain one's self-respect v. kendine olan saygısını kazanmak
earn respect v. saygınlık kazanmak
be lucky in respect of v. yönünden şanslı olmak
be worthy of respect v. takdire şayan olmak
establish an environment that is based on mutual respect and trust v. karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortam yaratmak
establish an environment that is based on mutual respect and trust v. karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortam oluşturmak
respect the judicial process v. yargı sürecine saygı göstermek
be remembered with respect v. saygıyla anılmak
remember with respect v. saygıyla anmak
be remembered with respect v. saygıyla hatırlanmak
show respect v. saygılı olmak
respect the environment v. çevreye saygılı olmak
have self-respect v. kendine saygısı olmak
respect oneself v. kendisine saygısı olmak
respect oneself v. kendisine saygı duymak
respect oneself v. kendine saygı duymak
respect oneself v. kendine saygısı olmak
die with respect v. saygın bir şekilde ölmek
greet with respect v. saygıyla selamlamak
learn to respect their elders v. büyüklerine saygı göstermeyi öğrenmek
win the respect of v. saygısını kazanmak
pay respect v. onore etmek
love and respect someone v. sevip saymak
love and respect someone v. birini sevip saymak
respect for autonomy n. karar hakkına saygı
self respect n. özsaygı
respect and entertaining n. izazü ikram
treating with respect and honour n. ikram
mutual respect n. karşılıklı saygı
self respect n. onur
mutual love and respect n. karşılıklı sevgi ve saygı
lack of self-respect n. haysiyetsizlik
self-respect n. izzetinefis
self-respect n. şeref
self-respect n. haysiyet
self-respect n. benlik
self-respect n. benlik saygısı
self-respect n. izzet-i nefis
self-respect n. özsaygı
self-respect n. öz saygı
self-respect n. onur
self-respect n. kendine saygı
sign of respect n. saygı göstergesi
sense of respect n. saygı anlayışı
self respect/regard n. benlik saygısı
affection and respect n. sevgi ve saygı
love and respect n. sevgi ve saygı
plur (peace, love, unity, and respect) n. barış, sevgi, birlik ve saygı
duty of respect n. saygı (gösterme) sorumluluğu
responsibility of respect n. saygı (gösterme) sorumluluğu
deep respect n. derin saygı
equal respect n. eşit saygı
respect to the elders n. büyüklere saygı
high respect n. yüksek saygı
respect to past n. geçmişe olan saygı
respect to past n. geçmişe saygı
respect for human n. insana saygı
last respect n. son yolculuk (cenaze merasimi)
expression of respect n. saygı ifadesi
newfound respect n. daha önceden kayıtsız oluduğunuz birine karşı şimdi duymaya başladığınız saygı
in this respect adv. bu konuda
in every respect adv. her bakımdan
in one respect adv. bir bakıma
in this respect adv. bu itibarla
in every respect adv. her konuda
in this respect adv. bu bakımdan
in this respect adv. bu hususta
in this respect adv. bu açıdan
in every respect adv. her yönden
in any respect adv. herhangi bir bakımdan
in respect to this adv. bununla ilgili
in respect to this adv. bu bakımdan
without respect adv. saygı göstermeden
in respect to prep. bakımından
with respect to prep. hususunda
in respect of prep. hususunda
with respect to prep. ile ilgili olarak
with respect to prep. ile ilgili
in respect of prep. ile ilgili olarak
in respect to prep. ile ilgili olarak
in respect to prep. hususunda
in respect of prep. itibarıyla
in respect of prep. göre
with respect to prep. konusunda
out of respect to prep. hatırı için
in respect to prep. ile ilgili
with respect to prep. göre
with respect to prep. nazaran
out of respect to prep. yüzü suyu hürmetine
respect to prep. nazaran
with respect prep. yönünden
in respect thereof prep. bu hususta
in respect thereof prep. konuyla ilgili olarak
in respect thereof prep. burada bahsedilen konuda
in respect of prep. gelince
in respect of prep. konusunda
in respect of prep. ilgili olarak
in respect of prep. -e gelince
in respect to prep. -e gelince
with respect to prep. -e gelince
with respect to prep. -e göre
with respect to prep. -e ilişkin
with respect to prep. -e dair
with respect to prep. ilişkin
with respect to prep. bakımından
with respect to prep. istinaden
with respect to prep. -e ilişkin olarak
in respect of prep. ait
in respect of prep. ilişkin
in respect of prep. hakkında
in respect of prep. dair
with respect to prep. gelince
with respect to this prep. buna ilişkin
with respect to this prep. buna ilişkin olarak
wrt (with respect to/with regard to) prep. -e ilişkin
wrt (with respect to/with regard to) prep. -e göre
in respect to prep. göre
Phrasals
respect for -için/dolayı saygı duymak
respect as olarak saygı duymak
Phrases
with all due respect saygısızlık etmek istemem ama
out of respect for hatırı için
with all due respect kusura bakmayın ama
in every respect her açıdan
out of respect for -in hatırı için
out of respect hürmeten
out of respect for -e hürmeten
within the framework of mutual respect karşılıklı saygı çerçevesinde
on the basis of mutual respect karşılıklı saygı çerçevesinde
to this respect bu nedenle
to this respect bundan dolayı
to this respect buna dayanarak
with all due respect size saygım sonsuz ancak
with all due respect kusura bakma ama
with all due respect tüm saygımla söylüyorum
with all due respect affınıza sığınarak
out of respect for hatırına
with respect to scope of work işin kapsamı açısından
with respect to scope of work işin kapsamı ile ilgili
respect for labor emeğe saygı
respect for diversity farklılıklara saygı
in this respect bu meyanda
we must respect differences farklılıklara saygılı olmalıyız
Colloquial
due to my respect saygımdan dolayı
respect your elders and betters büyüklerinize saygılı olun
respect your elders and betters büyüklerine saygılı ol
have some respect for yourself kendine biraz saygı duy
show some respect biraz saygı göster
Idioms
close acquaintance causes lack of respect aşırı yakınlık saygısızlık doğurur
Speaking
I respect your decision kararınıza saygı duyuyorum
I respect your decision kararına saygı duyuyorum
you need to show him respect ona saygı göstermelisin
i hope you can respect that umarım buna saygı duyabilirsin
we have to respect each other birbirimize saygılı olmalıyız
why don't you show us a little respect? bize biraz saygı göstermeye ne dersiniz?
show some respect for what i do yaptıklarıma biraz saygı göster
show them the respect they deserve onlara hak ettiği saygıyı gösterin
Trade/Economic
inaccurate in material respect esasa ilişkin açıdan geçersiz
value adjustments in respect of financial assets and of investments held as current assets finansal varlıklar ve dönen varlıklar olarak elde tutulan menkul kıymetlere ilişkin değer düzeltmeleri
creditors in respect of goods and values held on behalf of, or at risk to and for the benefit of third parties üçüncü şahısların adına ve menfaatine elde tutulan mallar ve kıymetlere ilişkin alacaklılar
shareholders' (proprietor's) contribution in respect of losses zararlarla ilgili hissedarların (sermayedarlar) katkı payı
creditors in respect of other personal guarantees diğer kişisel garantilerle ilgili alacaklılar
debtors in respect of commitments on bills of exchange in circulation dolaşımdaki kambiyo senetleriyle ilgili borçlular
debtors in respect of currencies sold forward vadeli satılan dövizlere ilişkin borçlular
debtors in respect of other personal guarantees diğer kişisel garantilerle ilgili borçlular
debtors in respect of goods sold forward vadeli satışlara ilişkin borçlular
debtors in respect of commitments to dispose verilecek taahhütlere ilişkin borçlular
creditors in respect of currencies purchased forward vadeli alınan dövizlere ilişkin alacaklılar
creditors in respect of rents and instalments kiralar ve taksitlere ilişkin alacaklılar
reserve in respect of own shares held elde tutulan kendi hisselerine ait yedekler
creditors in respect of goods purchased forward vadeli satın alınan mallara ilişkin alacaklılar
creditors in respect of commitments to acquire alınacak taahhütlere ilişkin alacaklılar
creditors in respect of commitments on bills of exchange in circulation dolaşımdaki kambiyo senetleriyle ilgili alacaklılar
other commitments in respect of bills of exchange in circulation dolaşımdaki kambiyo senetleriyle ilgili diğer taahhütler
Law
present with due respect saygı ile arzetmek
right of mutual respect karşılıklı riayet hakkı
right of mutual respect karşılıklı saygı hakkı
claims in respect of patent rights patent haklarından doğan hak talepleri
right to respect to privacy özel hayata saygı gösterilmesi hakkı
right to respect for private and family life özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı
right to respect for family life aile yaşamına saygı hakkı
Politics
countervailing charges in respect of imports ithalata konan telâfi edici vergiler
countervailing charges in respect of exports ihracata konan telafi edici vergiler
countervailing charges in respect of import ithalata konan telafi edici vergiler
european convention on compulsory insurance against civil liability in respect of motor vehicles motorlu taşıtlar açısından hukuki sorumluluğa karşı zorunlu sigortaya dair avrupa sözleşmesi
Technical
with respect -e göre
with respect esas alarak
positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi
Medical
principles and guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and investigational medicinal products for human use beşeri tıbbi ürünlerin iyi imalat ve yeni araştırmalara dair uygulamaları ve kılavuzları
Psychology
self-respect benlik saygısı
Social Sciences
interpersonal respect bireyler arası saygı
Environment
availability of consumer information on fuel economy and co2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars yeni binek otomobillerin yakıt ekonomisi ve co2 emisyonu konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi
guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions kirlenme şartlarına göre izolatörlerin seçilme kuralları kılavuzu
alternative test site suitability with respect to site attenuation saha azaltmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu
Military
full respect for orders emirlere mutlak itaat
Football
respect the referee's decision hakemin kararına saygı göstermek
British Slang
respeck/respect due saygı duy