row - Turco Inglés Diccionario
Historia

row

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "row" en diccionario turco inglés : 52 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
row n. sıra
row n. dizi
General
row v. kavgaya karışmak
row v. gürültülü bir şekilde kavga etmek
row v. kıyameti koparmak
row v. sözlü olarak kavga etmek
row v. sandalla gezdirmek
row v. kürekle donatmak
row v. münakaşa etmek
row v. kürek çekmek
row v. kürekle yürütmek
row n. sıra evleri olan sokak
row n. kürek çekme
row n. ağız dalaşı
row n. gürültü
row n. çıngar
row n. evlerin hiza çizgisi
row n. sıralı evleri olan sokak
row n. hırgür
row n. patırtı
row n. sıra evler
row n. hır
row n. tartışma
row n. sandal gezisi
row n. kargaşa
row n. gürültülü kavga
row n. kavga
row n. şamata
row n. maraza
row n. ağız kavgası
row n. arbede
row n. atışma
row n. sandal gezintisi
row n. tabur
row n. dizi
row n. sıra
row adj. saf
Colloquial
row tartışma
row ağız dalaşı
row gürültü
Technical
row yataç
row sıra
row dizi
row kürek çekmek
Computer
row sıra satır
row dizeç
row sat
row satırlar
Medical
row dizi
row satır
Math
row satır
Chemistry
row satır

Significados de "row" con otros términos en diccionario inglés turco: 319 resultado(s)

Inglés Turco
General
have a row v. ağız kavgası etmek
have a row with v. tartışmak
make a row v. kıyameti koparmak
have a row v. tartışmak
arrange in a row v. dizmek
kick up a row v. kıyameti koparmak
arrange in a row v. dizilemek
have a row with v. kavga etmek
kick up a row v. gürültü çıkarmak
kick up a row v. çıngar çıkarmak
have a row with v. atışmak
row against the tide v. güçlüklere karşı çabalamak
kick up a row v. hır çıkarmak
row against the tide v. akıntıya karşı kürek çekmek
kick up a row v. karışıklık çıkarmak
raise a hell of a row v. kızılca kıyameti koparmak
kick up a row v. patırtı çıkarmak
have a row v. ağız dalaşı yapmak
make a row v. çıngar çıkarmak
kick up a row v. kavga çıkarmak
kick up a row v. yeri göğü inletmek
kick up a row (about something) v. kavga çıkarmak
kick up a row v. gürültü yapmak
kick up a row (about something) v. mesele çıkarmak
kick up a row v. ortalığı birbirine katmak
row a boat v. kürek ile yürütmek (sandalı vb)
win five games in a row v. peş peşe beş maç kazanmak
win five games in a row v. arka arkaya beş maç kazanmak
be champion three years in a row v. üç sene üst üste şampiyon olmak
row housing n. bitişik düzen
row crop n. çapa ürünü
row houses n. sıraevler
death row n. ölüm hücresi
five in a row n. beşi bir arada
first row n. birinci sıra
tough row to hoe n. çetin ceviz
hard row to hoe n. çetin ceviz
row-crop tractor n. çapa traktörü
row house n. şehir evi
row pitch n. satır aralığı
front row n. ön sıra
row z n. (gösteri salonunda/stadyumda) en arkadaki/üstteki sıra
frow (front row) n. defileleri izlemek için ön sırada bulunan en prestijli ve arzu edilen koltukların bulunduğu alan
back row n. arka sıra
back row n. rugby'de iki takımın sekiz oyuncusunun birbirine kenetlenmesi sırasında arka bölümdeki uç oyuncuları
in the row state adj. sıralı
in the row state adj. bir sırada
row upon row adj. bir sürü
row upon row adv. alay alay
two in a row adv. ikisi bir arada
twice in a row adv. art arda iki kez
in a row adv. art arda
two years in a row adv. iki sene üst üste
two years in a row adv. iki yıl üst üste
two years in a row adv. iki yıl arka arkaya
four years in a row adv. dört yıl üst üste
in a row adv. ardı ardına
in a row adv. üst üste
those on the back row pron. arka sıradakiler
a good row clears the air iyi bir kavga havayı yumuşatır.
Phrasals
row over kürek yarışında rakibini geçip yarışı kazanmak
row over kürek çekerek geçip gitmek
Phrases
on the front row ön sırada
at the front row ön sırada
row after row sıra sıra
Colloquial
be in the back row arka sırada olmak
three years in a row üç yıl üst üste
three years in a row üç sene üst üste
three years in a row üç sene arka arkaya
three years in a row üç yıl arka arkaya
Idioms
have one's ducks in a row hazırlıklarını tamamlamak
have one's ducks in a row işlerini yoluna koymak
get one's ducks in a row hazırlıklarını tamamlamak
get one's ducks in a row işlerini yoluna koymak
hard row to hoe çetin ceviz
tough row to hoe çetin ceviz
kick up a row kavga çıkarmak
get one's ducks in a row işini yoluna koymak
row in the same boat bir kazanda kaynamak
kick up a row sorun çıkarmak
kick up a row olay çıkarmak
kick up a row mesele çıkarmak
a hard row to hoe üstesinden gelinmesi zor durum
a tough row to hoe üstesinden gelinmesi zor durum
hoe one's own row kendi işine bakmak
have one's ducks in a row işleri muntazamca yapmak
have ducks in a row işleri nizam içinde yürütmek
have one's ducks in a row işleri düzenlemek
have ducks in a row işleri muntazamca yapmak
get one's ducks in a row işleri nizam içinde yürütmek
have one's ducks in a row işleri nizam içinde yürütmek
get one's ducks in a row işleri düzenlemek
have ducks in a row işleri düzenlemek
get one's ducks in a row işleri muntazamca yapmak
tough row to hoe zor görev
hard row to hoe zor görev
kick up a row rahatsızlık yaratmak
kick up a fuss/row/stink olay çıkarmak
kick up a row kıyameti koparmak
kick up a row hır çıkarmak
kick up a fuss/row/stink hır çıkarmak
kick up a fuss/row/stink kıyameti koparmak
a hard/tough row to hoe zor/güç durum
a hard/tough row to hoe üstesinden gelinmesi zor durum
have a row with someone about something birisiyle bir konu hakkında tartışmak
get one's ducks in a row deveyi düze çıkarmak
have one's ducks in a row deveyi düze çıkarmak
be caught up in a row with külahları değişmek
be caught up in a row with bozuşmak
be caught up in a row with arası açılmak
be caught up in a row with kavga etmek
be caught up in a row with tartışmak
Slang
kick up a row karşı çıkmak
skid row şehrin batak bölgesi
skid row varoş
fish row cezaevine yeni gelmiş mahkumların tutulduğu bölüm
Law
death row inmates idam mahkumları
Politics
deepening political row Derinleşen Politik Anlaşmazlık
diplomatic row diplomatik anlaşmazlık
Technical
card row kart satırı
row of struts payanda sırası
row matrix satır matris
single row tek sıralı
single row grouting tek sıralı enjeksiyon
row rank satır kertesi
row parity check satır boyu eşlik denetimi
double row bearings çift sıralı rulmanlı yataklar
row pitch satır aralığı
binary row ikili satın
binary row satır delgili kart
row binary ikili sayı sırası
row of piles kazık sırası
one row of sliver cans band hazırlama
double row çift sıralı
double row çift sıra
double-row radial engine çift sıra radyal motor
double-row çift sıra
double row-self aligning ball bearings iki sıra bilyalı oynak yataklar
pile row kazık sırası
row spacing sıra arası
row of spikes kirpiparmaklık
split row planter sıralı mibzer
double-row ball bearing çift sıralı bilyalı yatak
multi-row çok sıralı
single row self-aligning roller bearing bir sıra oynak makaralı rulman
single row ball bearing tek sıralı bilyalı yatak
single row self-aligning roller bearing bir sıra oynak makaralı rulmanlı yatak
row-stone sıra taşlı (kuyumculuk)
double row ball bearing çift sıra bilyalı yatak
inter-row mowing unit sıra-arası çayır biçme ünitesi
reversing blade row yönlendirme kademesi
single-row turbine tek basamaklı türbin
single-row velocity stage tek basamaklı hız kademesi
moving blade row hareketli kanat kademesi
two-row velocity stage iki sıralı hız kademesi
rotating blade row hareketli kanat kademesi
blade row kanat sırası
blade row kanat kademesi
stationary blade row sabit kanat sırası
single row connector with non-removable ribbon cable contact sabit şerit kablo kontaklı tek sıralı konektör
double row labyrinth seal çift sıra labirent keçe
double row-self aligning ball bearings iki/çift sıralı, kendinden hizalı bilyalı yataklar
Computer
start of row satır başlangıcı
start import at row veri alma başlangıç satırı
include row/col satır/sütun içer
exclude row/col satır/sütun dışla
top row üst satır
by row/column satır/sütun
table row tablo satırı
use row and column names satır ve sütun adlarını kullan
row delete satır silme
row insert satır ekleme
row labels satır etiketleri
row type satır türü
row truncation satır kesilmesi
row and column headers satır sütun başlıkları
row source type satır kaynak türü
row spacing satır aralığı
row input cell satır giriş hücresi
row totals satır toplamları
row drop area satır bırakma alanı
row headings satır başlıkları olarak
row & column headings satır ve sütun başlıkları
row height satır yüksekliğini
row grand total satır genel toplamı
row header satır başlığı
row range satır aralığı
row direction satır yönü
row height satır yüksekliği
row height rule satır yüksekliği kuralı
row height satır yükseklik
row boundary satır sınırı
row height is satır yüksekliği
row by row satır satır
row limit satır sınırı
row for satır için
row width satır genişliği
row headers satır başlıkları
row height must be between 0 and 409 satır yüksekliği 0 ile 409 arasında olmalıdır
row properties satır özellikleri
row heading satır başlığı
row source satır kaynağı
row and column headings satır ve sütun başlıkları
row differences satır farklılıkları
select row satır seç
series names y labels in first row seri adları y etiketleri ilk satırda
series names in first row seri adları ilk satırda
row input cell satır girdi hücresi
row align satır hizalama
row alignment satır hizalama
add row satır ekle
row height satır genişliği
by row satıra göre
row area satır alanı
row column satır sütun
add row field satır alanı ekle
allow row to break across pages satır sayfalar arasında kesilebilir
bottom row alt satır
categories x values in first row kategoriler x değeri ilk satırda
column row sütun satır
crl row id crl satır kimliği
deal next row yeni sırayı dağıt
delete row satır silmeyi
delete row satır sil
delete entire row tüm satırı sil
error in row satırında hata
equal row heights eşit satır yükseklikleri
entire row tüm satırı
end of row satır sonu
end of row mark satır sonu imi
error in row satırda hata
entire row tüm satır
exclude row satırı dışla
exclude row satır dışla
fields per row satır başına düşen alan
field names in header row üstbilgi satırındaki alan adları
first row contains ilk satır içeriği
header row üstbilgi satırı var
hide row satır gizle
header row başlık satırı var
header row üstbilgi satırı
first row contains field names ilk satır alan adları içerir
first row ilk satır
include row satır içer
insert paste row araya satır yapıştır
last row son satır
macro row makro satırı
minimum row height en az satır yüksekliği
matrix row spacing dizey satır aralaması
multi row çok satırlı
multiple cell row çok hücreli satır
new row or col yeni satır veya sütun
no header row üstbilgi satırı yok
move to row satıra taşı
no header row başlık satırı yok
next row sonraki satır
print row & column headings satır ve sütun başlıklarını bas
print row and column headings satır ve sütun başlıklarını bas
previous row önceki satır
omit row name if same row aynı satırsa satır adını geç
number across row satırdaki sayı
odd row stripes tek numaralı satır şeritleri
omit row name if same aynı ise satır adını gözardı et
binary row satır delgili kart
binary row ikili satırı
card row kart satırı
row pitch satır aralığı
row binary ikili sayı sırası
variable-size row matrix değişken boyutlu satır dizeyi
row auto-insert satır otomatik ekleme
row-level locking kayıt seviyesinde kilitleme
display row sıra görüntüle
Informatics
row matrix satır matris
row rank matrisin satır kertesi
Textile
double row çift dizi
single row tek dizi
Construction
row of bricks tuğla sırası
row of spikes duvar kirpisi
column row kolon sırası
row houses sıraevler
Automotive
rear row of seats sıra tipi arka koltuklar
second row seat belts ikinci sıra koltuk emniyet kemerleri
additional row seat belts ilave koltuk sırası için emniyet kemeri
multi-row chain çok sıralı zincir
Mining
prop row direk dizisi
row of holes delik dizisi
Medical
multi-detector row ct angiography çok detektör sıralı bt anjiyografi
single-detector row ct angiography tek detektör sıralı bt anjiyografi
multidetector row ct pulmonary angiography multi detektör bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiografi
proximal row carpectomy proksimal sıra karpektomi
Math
row rank satır rankı
elementary row operations yalın satır işlemleri
row matrix satır matrisi
row vector satır vektörü
row space satır uzayı
elementary row operations yalın dizeç işlemleri
Agriculture
row crop tractor sıra ekim traktörü
row crop tractor çapa traktörü
row crop sıra mahsulü
row irrigation karık usulü sulama
row crop çapa ürünü
equipment for row-crop cultivation sıra bitkileri bakım ekipmanları
single-row disc harrow tek sıralı diskli tırmık
narrow row planting dar sıra ekim
Military
mine row mayın sırası
row marker mayın sıra işareti
row stack sıra istif
row coordinate sıra koordinatı
Sport
seated row machine kürek çekme makinesi
seated row machine oturarak kürek çekme makinesi
British Slang
camp as a row of pink tents gey
camp as a row of tents homoseksüel
camp as a row of tents gey
camp as a row of pink tents homoseksüel
camp as a row of tents homo
camp as a row of tents nonoş
camp as a row of pink tents homo
camp as a row of pink tents nonoş
like a row of bombed houses çarpık çurpuk (dişler)