memur - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

memurSens de "memur" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 33 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
memur officer n.
memur official n.
memur civil servant n.
General
memur government official n.
memur government employee n.
memur warden n.
memur functionary n.
memur civil servant n.
memur employee n.
memur public servant n.
memur jobholder n.
memur government officer n.
memur intendant n.
memur officials n.
memur office holder n.
memur incumbent n.
memur office bearer n.
memur institor n.
memur office-holder n.
memur office-bearer n.
memur white-collar worker n.
memur clerk n.
memur collector n.
memur employe n.
memur white-collar adj.
Trade/Economic
memur servant
memur official
memur clerk
memur incumbent
memur collector
memur employee
memur agent
Politics
memur functionary

Sens de "memur" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 164 résultat(s)

Turc Anglais
General
memur olarak çalışmak clerk v.
memur olmak be charged v.
memur etmek authorize v.
memur etmek appoint v.
memur etmek commission v.
memur olmak be commissioned v.
memur olmak be appointed v.
memur etmek employ v.
memur etmek authorise v.
kilisede çalışan küçük memur clerk n.
memur sınıfı officialdom n.
şüpheli ölüm olaylarını araştıran memur coroner n.
memur olma (bir makamda) tenancy n.
ulusal yetkili memur national authorizing officer n.
eski romada yüksek rütbeli memur prefect n.
kasabada yüksek mevkili memur reeve n.
kendini beğenmiş memur bumble n.
görevli memur commissioned officer n.
memur suçları employee crimes n.
şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur probation officer n.
özel görevi olan memur envoi n.
görevi nedeniyle kendini birşey sanan memur panjandrum n.
müzakereye memur kimse negotiator n.
görevli askeri memur commissioned military officer n.
yeminli memur jurat n.
çin'de yüksek memur mandarin n.
topuz şeklinde merasim asasını taşıyan memur mace n.
onaylayan memur certifying officer n.
memur güvenliği officer safety n.
memur emniyeti officer safety n.
nöbetçi memur officer on call n.
nöbetçi memur on duty officer n.
resmi memur official n.
özel bir görevle gönderilmiş memur emissary n.
istihbarat memur intelligence officer n.
seçim memur returning-officer n.
yüksek memur constable n.
özel gönderilmiş memur emissary n.
yüksek memur magister n.
yüksek memur dignitary n.
memur zihniyeti civil servant mentality n.
memur zihniyeti civil servant mind-set n.
yer gösteren memur boxkeeper n.
yolsuzluk yapan memur corrupt official n.
rüşvet yiyen memur corrupt official n.
banka gişesindeki memur teller n.
teknik memur technical officer n.
devlete miras kalan mallara nezaretle görevli memur cheater [obsolete] n.
okunaksız ya da yanlış adres sebebiyle sahibine ulaşmayan postalardan sorumlu memur nixie clerk n.
mülklerin sınırlarını işaretleyen memur liner [scottish] n.
memur gibi clerkly adv.
Idioms
gıcık memur civil serpent n.
sorun yaratan memur civil serpent n.
insanı bezdiren memur civil serpent n.
kendini beğenmiş mevki sahibi memur high-muck-a-muck
kendini beğenmiş mevki sahibi memur pooh-bah
Speaking
memur vuruldu officer down
Slang
memur vuruldu officer down
şartlı tahliye edilmiş olup peşinde bir memur olmak have a tail
beyaz mahkum veya memur chuck
mahkumlara memur arkadaşları hakkında bilgiler veren ispiyoncu ceza evi memuru duck
(cezaevinde) memur geliyor anlamında bir uyarı floor wet
(cezaevinde) memur five-o
memur geliyor anlamına gelen bir uyarı hook down
(ceza evi argosu) memur geliyor anlamında bir uyarı hot water
yalnızca masabaşı çalışan memur chair jockey
Trade/Economic
devletin mali işlerine bakan memur receiver general n.
vakıf kurumundaki memur trust officer n.
memur kadrosundaki değişiklik changes in the staff
memur kadrosu staff
memur kadrosu kalabalık olan overstaffed
memur kadrosunda değişiklik changes in the staff
yetkili memur certified official
gönüllü memur unsalaried clerk
memur tazminatı employee compensation
memur aracılığı ile tebliğ notification by officer
yeminli memur certified official
memur personel müdürü director of clerks-personnel
memur ücret ve giderleri civil servants wages and expenses
görevli memur commissioner
büro memur ücretleri office salaries
yetkili memur superintendent
memur teminatları safeguards of government officials
mağaza memur ücretleri warehouse salaries
şirket karından memur ve müstahdemlere ayrılan pay wage-dividend
defteri tutan memur ledger clerk
işlemleri defterikebire kaydeden memur ledger clerk
lisans kayıt işleri ile uğraşan memur registrar of companies
ödeme emrini onaylayan memur certifying officer
meslekten yetişme memur career employee
memur hatası clerical error
tahsis edilmeyen memur maaşları unallocatable staff salaries
aday memur probationary employee
stajyer memur probationary employee
kısa süreli memur turnover-prone employee
yaş haddinden dolayı emekli olması gereken memur superannuated employee
saat başına ücret alan memur hourly employee
imzaya yetkili memur authorized signatory
imzaya yetkili memur authorized signatory officer
imzaya yetkili memur authorised signatory
damga vuran memur stamper
memur zihniyeti civil servant mentality
kıdemli memur/çalışan senior employee
kadrolu memur pozisyonu tenure track
kıdemli memur senior officer
memur arkadaş fellow employee
Law
ağaçların bakımından sorumlu memur tree warden n.
görevlendirilen memur designee
memur aleyhine cürüm felony against government officials
oy tasnifiyle görevlendirilen memur canvasser
roma'da devlet gelirlerini tahsil etmekle görevli yüksek dereceli memur quaestor
memur aleyhine görevinde yolsuzluk iddiasıyla takibat açmak impeach
yeminli memur jurat
haciz işlemlerini takiple görevli memur official receiver
asayişi sağlamakla görevli memur peace officer
devlete miras kalan mallara nezaretle görevli memur escheator
mahkemeye yapılacak olan itirazın makul olup olmadığını incelemekle görevli olan memur trier
mahkemeye yapılacak olan itirazın makul olup olmadığını incelemekle görevli olan memur trior
kazai bir görevi olan sivil memur magistrate
tereke tasfiye memur personal representative
vazifeyi suistimal suçu işlemiş memur/kamu görevlisi malfeasant
yüksek memur senior constable
roma'da devlet gelirlerini tahsil etmekle görevli yüksek dereceli memur questor
Politics
oy tasnifiyle görevlendirilen memur canvaser n.
(kasaba idaresinde) yüksek memur reeve n.
kraliyete ait olan borçları toplamaktan sorumlu memur remembrancer [brit] n.
ulusal yetkili memur national authorised officer
ulusal yetkili memur national authorized officer
resmi görevli olmayan memur noncommissioned officer
üst düzey memur high-ranking official
memur etmek appoint
belediyede çalışan memur municipal officer
fiili memur officer de jure
meşru ve yasal memur officer de facto
meşru ve yasal memur officer de jure
fiili memur officer de facto
(bir memur vb) doğuya sürülmek be relegated to a post in east
idari memur administrative officer
eski memur ex-officer
yüksek dereceli bir memur magistratus
Technical
fıçı ve varillerin kapsamını ölçen memur gauger
Railway
demiryolu bakım istasyonundan sorumlu memur train dispatcher n.
demiryolu bakım istasyonundan sorumlu memur yardmaster n.
demiryolu bakım istasyonundan sorumlu memur trainmaster n.
Marine
fiili memur warrant officer
karaya oturan gemiye bakmakla görevli memur receiver of wreck
History
aşar vergisini toplayan memur tithe commissioner n.
aşar vergisini toplayan baş memur tithingman n.
aşar vergisini toplayan baş memur tithe man n.
aşar vergisi toplayan memur tithe proctor n.
eski ingiliz kraliyet komisyonunda dilekçeleri uygun makama yönlendiren memur trier n.
şebekeye su veren vanayı açmakla görevli memur turncock n.
roma imparatorluğunda devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesi ile ilgili ödeneklerden sorumlu memur aedile
Military
sivil memur civilian official
sözleşmeli memur contracted officer
sivil memur civil servant
mahalli uyruklu memur local national
askeri memur military employee
askeriyede çalışan sivil memur military officer
askerlerin giriş kayıt işlemlerini yapan görevli memur recruiter
askeri memur armed forces officer
askeri memur military officer
rütbeli memur military officer
British Slang
askeri memur rupert