resolution - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

resolution

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "resolution" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 58 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
resolution n. kararlılık
resolution n. azim
General
resolution n. çözünme
resolution n. azimlilik
resolution n. azim
resolution n. önerge
resolution n. ayırma
resolution n. sebat
resolution n. kararlılık
resolution n. karar
resolution n. iltihabın iyileşmesi
resolution n. kesin karar
resolution n. teklif
resolution n. mertlik
resolution n. metanet
resolution n. önerme
resolution n. çözüm
resolution n. eritme
resolution n. yasa tasarısı
resolution n. cesaret
resolution n. çözülme
resolution n. niyet
resolution n. ayırım gücü
resolution n. çözümleme
resolution n. (ekran) çözünürlük
resolution n. çözme
resolution n. ayırma duyarlılığı
resolution n. yasa tasarısı
resolution n. parçalarına ayırma
resolution n. ayrışma
Law
resolution karar
resolution sebat
resolution metanet
resolution mahkeme kararı
resolution teklif
resolution önerge
resolution resmi karar
resolution meclis kararı
resolution dilek
Politics
resolution tezkere (meclis)
resolution meclis tezkeresi
resolution karar (parlamentoda)
resolution fesih
resolution ilke kararı
Technical
resolution çözünürlük
resolution ayrışma
resolution çözme
resolution çözündürüm
Computer
resolution ayırma duyarlılığı
resolution çözünürlük
resolution netlik
Medical
resolution retisolüsyon
resolution rezolüsyon
resolution iltihabın sona ermesi
Biochemistry
resolution ayrıştırma
Marine Biology
resolution çözünülürlük
Meteorology
resolution çözünülürlük
Music
resolution çözülüm

Sens de "resolution" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 223 résultat(s)

Anglais Turc
General
take a resolution v. karar almak
review the resolution v. kararı gözden geçirmek
adopt a resolution v. bir kanun çıkarmak
adopt a resolution v. bir karara varmak
dispute resolution n. uyuşmazlık kararı
draft resolution n. karar taslağı
security council resolution n. güvenlik konseyi kararı
draft resolution n. taslak çözüm
dispute resolution n. uyuşmazlık çözümü
low resolution graphic n. düşük çözünürlüklü grafik
crisis resolution teams n. kriz çözme ekipleri
just resolution n. adil çözüm
draft joint resolution n. ortak karar taslağı
draft joint resolution n. ortak karar tasarısı
valuation resolution n. takdir kararı
general assembly resolution n. genel kurul kararı
resolution of general assembly n. genel kurul kararı
video resolution n. video çözünürlük
resolution text n. karar metni
resolution of forces n. kuvvetlerin bölünmesi
non-military resolution n. sivil çözüm
new year's resolution n. yılbaşında bir bireyin belirli türdeki davranışlarını değiştirmek için aldığı karar
quasi resolution n. kısmi çözüm
alternative dispute resolution n. alternatif sorun çözümü
dispute resolution system n. uyuşmazlık çözüm sistemi
conflict resolution system n. uyuşmazlık çözüm sistemi
subject of resolution n. kararın konusu
joint resolution n. müşterek karar
resolution number n. karar numarası
new year's resolution n. yeni yıl kararı
insufficient resolution n. yetersiz çözünürlük
high resolution adj. yüksek çözünürlükte
Phrases
with a high degree of resolution adv. son derece ayrışık bir biçimde
Slang
resolution rush yılın ilk haftalarında yeni yıl kararlarını uygulamak için spor salonlarına akın eden insanların yarattığı yoğunluk
Trade/Economic
certified resolution for signatory authority imza sirküleri
adopt a resolution karar ya da yasa çıkartma
resolution of the shareholders’ assembly ortaklar kurulu kararı
certified corporation resolution for signatory authority imza sirküleri
resolution capability (discrimination) çözünürlük sığası (ayrımsama)
resolution capability (discrimination) eşik
joint resolution ortak karar
extraordinary resolution 4'te 3 çoğunlukla verilen karar
extraordinary resolution olağanüstü karar
resolution of the board of directors yönetim kurulu kararı
the resolution of the board of directors yönetim kurulu kararı
disputes resolution authority hal mercii
corporate resolution şirket kararı
alternative dispute resolution alternatif uyuşmazlık çözümü
circular resolution sirküler karar
Law
resolution of a dispute by arbitration tahkim
motion for resolution karar önergesi
dispute resolution anlaşmazlıkların çözümü
dispute resolution mahkemeye gitmeden anlaşmaya varma
by resolution kararla
by resolution karar yoluyla
execution of resolution hükmün icrası
conflict resolution uyuşmazlık çözümlenmesi
conflict resolution uyuşmazlığın çözümü
fifa dispute resolution chamber (drc) fifa uyuşmazlık çözüm dairesi
rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa) oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar
Politics
hereby adopts this resolution işbu ilke kararını kabul etmiştir
introduce draft resolution karar tasarısı sunma
resolution process karar alma süreci
draft resolution taslak örneği
european parliament resolution avrupa parlamentosu ilke kararı
partition resolution taksim planı
pass a resolution önergeyi meclisten geçirmek
pass a resolution önergeye onay vermek
pass a resolution önergeyi onaylamak
conflict-resolution diplomacy sorun çözücü diplomasi
concurrent resolution ortak karar sureti
concurrent resolution ortak karar
concurrent resolution müşterek karar
special resolution özel karar
ordinary resolution adi çoğunlukla alınmış karar
resolution of disputes uyuşmazlıkların çözümü
round robin resolution herkesin imzaladığı karar
congressional resolution parlamento kararı
congressional resolution kongrenin aldığı karar
congressional resolution kongre kararı
congressional resolution meclis kararı
resolution of disputes ihtilafların çözümü
peaceful resolution barışçıl (yollarla/yollardan) çözüm
un security council resolution bm güvenlik konseyi kararı
un resolution bm kararı
conflict resolution çatışmaların çözümlenmesi
conflict resolution çatışmaların çözümü
resolution of international conflicts uluslararası çatışmaların çözümü
resolution plan çözülme planı
resolution planning çözülme planlaması
Technical
low resolution graphics az kararlı grafik
video resolution video çözünürlük
resolution wedge ayar resmi
name resolution ad çözünürlüğü
custom scan resolution özel tarama çözünürlüğü
resolution wedge test resmi
range resolution uzaklık çözünürlüğü
spatial resolution uzamsal çözünürlük
resolution wedge mir
resolution error çözme hatası
mouse resolution fare çözünürlüğü
angular resolution açısal çözünürlük
energy resolution enerji çözünürlüğü
bearing resolution kerteriz çözünürlüğü
resolution of an indicating device gösterge elemanının çözünürlüğü
full resolution tam çözünürlük
high-resolution graphics yüksek kararlı grafik
high resolution yüksek çözünürlük
multi resolution çoklu çözünürlük
horizontal resolution yatay çözünürlük
high resolution yüksek çözünürlü
range resolution erim çözünürlüğü
azimuth resolution istikamet açısı belirleme yeteneği
low-resolution nuclear magnetic resonance düşük ayırma güçlü nükleer manyetik rezonans
spatial resolution uzaysal çözünüm
high-resolution electron microscopy yüksek çözünürlüklü elektron mikroskopisi
airy resolution airy çözünümü
angular resolution açısal çözünüm
airy resolution airy çözünürlüğü
shape resolution biçim çözünürlüğü
axial resolution eksenel çözünürlük
point resolution noktasal çözünürlük
line resolution çizgi çözünürlüğü
true atomic resolution gerçek atomsal çözünüm
resolution setting çözünürlük ayarı
variable-resolution projector değişken çözünürlüklü projektör
lateral resolution length yanal çözünürlük uzunluğu
fixed resolution projector sabit çözünürlüklü projektör
spatial resolution mekansal çözünürlük
sampling resolution örnekleme çözünürlüğü
optical resolution optik çözünürlük
optical resolution optik çözünürlük
Computer
y resolution y çözünürlüğü
reverse address resolution protocol tersine adres çözümleme protokolü
address resolution protocol adres çözümleme protokolü
address resolution protocol adres çifti
address resolution adres çözümleme
angular resolution açısal çözünürlük
bearing resolution kerteriz çözünürlüğü
command resolution denetim duyarlığı
conflict resolution çakışma çözümü
display resolution görüntü birimi çözünürlüğü
enablewins resolution enablewıns çözünürlüğü
full resolution tüm çözünürlük
graphics resolution grafik çözünürlüğü
high resolution yüksek çözünürlük
graphics resolution çizim netliği
full resolution tam çözünürlük
low resolution düşük çözünürlük
low resolution displays düşük çözünürlüklü ekranlar
max resolution en yüksek çözünürlük
max resolution en büyük çözünürlük
name resolution ad çözümlemesi
name resolution isim çözümleme
range resolution erim çözünürlüğü
resolution of an indicating device gösterge elemanının çözünürlüğü
low resolution graphics az kararlı grafik
resolution error çözme hatası
high-resolution graphics yüksek çözümlemeli grafik
low-resolution bitmap düşük çözünürlüklü bit eşlemi
pixel resolution piksel çözünürlük
screen resolution ekran çözünürlüğü
Informatics
address resolution protocol adres çözümleme protokolü
color resolution renk ayrımlanırlığı
angular resolution açısal çözünürlük
full resolution tüm çözünürlük
address resolution adres çözümleme
color resolution renk çözünürlüğü
range resolution uzaklık çözünürlüğü
reverse address resolution protocol ters adres çözümleme protokolü
video resolution video çözünürlük
high resolution yüksek çözünürlük
range resolution erim çözünürlüğü
low resolution düşük çözünürlük
spatial resolution uzamsal çözünürlük
time resolution zaman çözünürlüğü
high-resolution display yüksek çözünürlüklü ekran
scan resolution tarama çözünürlüğü
horizontal resolution yatay çözünürlük
timestamp resolution zaman damgası çözünürlüğü
time stamp resolution zaman damgası çözünürlüğü
Telecom
address resolution adres çözümleme
multicast address resolution service çoğa gönderimde adres ayrımı
low resolution düşük çözünürlük
address resolution protocol adres çözünürlük protokolü
resolution bandwith çözünürlük bant genişliği
reverse address resolution protocol ters adres çözünürlük protokolü
radar resolution cell radar çözünürlük hücresi
horizontal resolution yatay çözünürlük
Electric
machine resolution makine ile ayird etme
Television
resolution wedge mir
resolution wedge test resmi
resolution wedge ayar resmi
native resolution gerçek çözünürlük
Lighting
visual resolution görme keskinliği
Aeronautic
conflict resolution çatışma çözümlenmesi
resolution advisory çözüm önerisi
conflict resolution çatışma çözümü
azimuth resolution azimut hesaplayıcısı
method low resolution nuclear magnetic resonance spectrometry düşük ayırma güçlü nükleer manyetik rezonans spektrometri yöntemi
conflict resolution çakışma çözümlenmesi
Medical
resolution solution ayrışma çözeltisi
high resolution CT yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi
thorax high resolution computerized tomography toraksın yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisi
high resolution computed tomography yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi
thorax high resolution computed tomography imaging toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi incelemesi
Psychology
resolution phase çözülme evresi
interactionalist resolution etkileşimci çözüm
Optics
minimum angle of resolution minimum çözünürlük açısı
resolution acuity çözümleme keskinliği
Food Engineering
continuous-wave low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometric method sürekli dalga düşük ayırma güçlü nükleer manyetik rezonans spektrometrik metot
Physics
velocity resolution hız çözünürlüğü
Chemistry
limit of resolution çözünürlük kısıtı
Environment
high resolution gamma ray spectrometry yüksek ayırma güçlü gamma ışınları spektrometrisi
Meteorology
advanced very high resolution radiometer geliştirilmiş çok yüksek çözümlemeli radyometre
range resolution aralık çözünülürlüğü
high resolution limited area model yüksek çözünürlüklü sınırlı bölge modeli
Military
commercial high resolution satellite ticari yüksek çözünürlüklü görüntü uydusu
range resolution mesafe ayırma yeteneği
resolution in range hedef ayırt etme mesafesi
ground resolution hava fotoğrafı görüntü çözünürlüğü
resolution in azimuth hedef ayırt etme açısı
proposed resolution karar teklifi