write - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

write

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "write" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 19 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
write v. yazmak
Irregular Verb
write v. wrote - written
General
write v. kaydetmek
write v. kağıda dökmek
write v. yazarlık yapmak
write v. kalem oynatmak
write v. kalem yürütmek
write v. yazmak
write v. yazı yazmak
write v. bestelemek
write v. kaleme almak
write v. yazıp çizmek
write n. yazı yazma
write n. yazma
Idioms
write kalem yürütmek
write kalem oynatmak
Insurance
write sigortalamak
Computer
write yaz
write nesnesini yaz

Sens de "write" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 409 résultat(s)

Anglais Turc
General
write someone off v. birinin işe yaramaz olduğuna karar vermek
cause to write v. yazdırmak
write copy v. kopyalı yazmak
write something off v. bir şeyin işe yaramaz olduğuna karar vermek
write down v. not düşmek
talk or write in purple prose v. edebiyat parçalamak
write petitions v. arzuhalcilik yapmak
write down v. tahrir etmek
write up v. tamamen yazmak
talk or write bombastically v. edebiyat parçalamak
write a cheque v. çek yazmak
write in v. eklemek
write back v. cevap yazmak
write the invoice details v. fatura girmek
write one's reminiscences v. hatıralarını yazmak
write something out v. bir şeyi yazıya dökmek
write off for v. mektup göndererek bir şey istemek
write out v. doldurmak
write out v. bir dokümanı elle çıkartmak
write to each other v. yazışmak
write of v. ile ilgili yazı yazmak
write off a debt v. bir borcu silmek
write down a report v. zabıt tutmak
write out a check v. çek yazmak
write something up v. birini/bir olayı makale konusu yapmak
write out a prescription v. reçete yazmak
write effectively v. kaleminden kan damlamak
write something down v. not etmek
write something down v. yazmak
ghost write v. birinin yerine yazmak
write a diatribe v. döşenmek
write poetry v. şiir yazmak
write something up v. kitap vb haline sokmak
write a receipt v. makbuz kesmek
write down v. kağıda dökmek
write off a debt v. borç silmek
write something up v. kitap vb'ne dönüştürmek
write something down v. kaydetmek
write in code v. şifreli yazmak
write out v. kopyasını yazmak
write out v. (çek vb) yazmak
write out v. tam olarak yazmak
write out v. yazmak
write out v. tamamını yazmak
write out v. hepsini yazmak
write up v. kaleme almak
write out v. kaleme almak
write off v. silmek (borç)
write off v. çizmek
write off v. iptal etmek
write off v. hurdahaş etmek (araba)
write off v. mektupla başvurmak
write off v. hayatından çıkarmak
write out v. düzenlemek
write minutes v. tutanak tutmak
write to minute v. tutanağa geçirmek
write off v. silmek
write up v. övgüyle söz etmek
write up v. öyküsünü yazmak
write down v. not etmek
write in full v. kısaltmasız yazmak
write a script v. senaryolaştırmak
write up v. düzenlemek
write up v. rapor hazırlamak
write out v. her bir parçasını yazmak
write a petition v. dilekçe yazmak
write down the changes v. değişiklikleri kaydetmek
write something item by item v. madde madde yazmak
write slowly v. yavaş yazmak
write an article v. makale yazmak
learn how to read and write v. okuma yazma öğrenmek
write a letter of guarantee v. teminat mektubu yazmak
teach someone how to read and write v. okuma yazma öğretmek
know to read and write v. okuma yazma bilmek
know how to read and write v. okuma yazma bilmek
write a prescription v. reçetelemek
write a prescription v. reçete yazmak
write out a prescription v. reçetelemek
write a thesis v. tez hazırlamak
write up a thesis v. tez yazmak
write a thesis v. tez yazmak
write up a thesis v. tez yapmak
write up a thesis v. tez hazırlamak
write a thesis v. tez yapmak
write off debt v. borç silmek
write back v. karşılık yazmak
write an option v. opsiyon yazmak
write an order form for medication v. reçetelemek
write a software v. yazılım yazmak
write a letter v. mektup yazmak
write a song v. şarkı yazmak
write it on one's tab v. hesaba yazmak
be able to write v. eli kalem tutmak
write out a duplicate v. kopya etmek
write in v. mektupla başvurmak
write off v. değersiz kılmak
write off v. başarısız olarak görmek
write down v. yazmak
write down v. kaydetmek
write script v. senaryo yazmak
write a dissertation v. tez hazırlamak
write back immediately v. derhal cevap yazmak
write it on one's tab v. borç hanesine yazılmak
write a computer program v. program yazmak
write something v. bir şeyler yazmak
write a check v. çek yazmak
write something on (something) v. üzerine yazmak
write something on (something) v. (birşeyin) üzerine birşeyler yazmak
write history v. tarih yazmak
write a receipt v. dekont kesmek
write a paragraph v. paragraf yazmak
write stories v. hikayeler yazmak
write about v. hakkında yazı yazmak
write again v. tekrar yazmak
write again v. yeniden yazmak
write again v. yine yazmak
write again v. tekrardan yazmak
write it off v. bir kalemde silmek
write something/somebody off v. bir kalemde silmek
write a check to someone v. birisine çek yazmak
write on the blackboard v. tahtaya yazmak
write a script v. bir senaryo yazmak
write in reply to v. cevaben yazmak
write in response v. cevaben yazmak
write a novel v. roman yazmak
write a book v. kitap yazmak
write someone a check v. birine çek yazmak
write a traffic ticket v. trafik cezası kesmek
write a paragraph v. bir paragraf yazmak
write bad check v. karşılıksız çek vermek
write a contrarian piece v. muhalif bir yazı yazmak/kaleme almak
co-write v. birlikte yazmak
write poem v. şiir yazmak
write everything v. her şeyi yazmak
write someone a check v. birine fiş yazmak
write off each other's debts v. helalleşmek
write a project v. proje yazmak
write a message v. mesaj yazmak
write a story v. hikaye yazmak
write song lyrics v. söz yazmak
write song lyrics v. şarkı sözü yazmak
write lyrics v. söz yazmak
write lyrics v. şarkı sözü yazmak
write a song v. söz yazmak
write a song v. şarkı sözü yazmak
write a play v. oyun yazmak
write about someone v. biri hakkında yazmak
write off n. hurda
write off n. telafisi imkansız mali zarar
write-up n. rapor
write-off n. çıkarma
write-up n. eleştiri yazısı
write-off n. tahsil edilmesi imkansız borç
write-off n. telafi edilmesi imkansız mali zarar
read write cycle n. okuma yazma çevrimi
write-up n. kritik
write-up n. yazı
write-up n. makale
tax write-off n. vergiden düşülebilen miktar
tax write-off n. vergiden düşme
Phrasals
write away yazıp durmak
write away yazmak
write on someone biri hakkında yazmak
write on someone birinin üzerinde bir şey yazmak
write on someone birinin üzerine bir şey yazmak
write up temize çekmek
Phrases
write to me soon kısa süre içinde bana yaz
Proverb
write injuries in sand, kindness in marble sana yapılan iyiliği mermere, kötülüğü toza yaz
Idioms
write things that bring tears to the eyes kaleminden kan damlamak
write effectively and movingly kaleminden kan damlamak
it's nothing to write home about ahım şahım bir şey değil
nothing to write home about üzerinde durmaya değmez
nothing to write home about o kadar önemli değil
be nothing much to write home about yeni birşey olmamak
not much to write home about çok fazla değişiklik olmamak
be nothing much to write home about çok fazla değişiklik olmamak
not much to write home about yeni birşey olmamak
write something on the back of a postage stamp bir konu hakkında çok az bilgisi olmak
write his own ticket istediği gibi at oynatmak
Speaking
write it on my tab hesabıma yaz
i can not write yazamıyorum
write me a letter bana mektup yaz
remember to write yazmayı unutma
don't forget to write yazmayı unutma
i can't even write two sentences iki cümle bile yazamıyorum
don't bother to write no one would read boşuna yazma kimse okumaz
when did you learn to read and write? okuma yazmayı ne zaman öğrendin?
how long did it take you to write it? bunu yazmak ne kadar zamanını aldı?
how long did it take you to write it? ne kadar zamanda yazdın bunu?
what kind of songs do you write? ne tür şarkılar yazıyorsun?
write about your family ailen hakkında yaz
write about your family aileniz hakkında yazın
please write me back lütfen bana geri yaz
why didn't you write to me? neden bana yazmadın?
write about yourself kendinle ilgili yaz
write about yourself kendin hakkında yaz
write the shops you buy the things from alışveriş yaptığın dükkanları yaz
write the questions under the correct pictures soruları doğru resimlerin altında yazız
write your feelings hislerini yaz
write your story hikayeni yaz
Slang
don't let your mouth write a check that your ass can't cash yiyemeyeceğin yarağın altına yatma
Trade/Economic
write off borcu silmek
write off iptal etmek
write up değer artışlarını kaydetmek
write off zarar yazmak
write an article haber yazmak
write off gider yazmak
write something off tahsil edilmesi imkansız borcu veya telafi edilmesi imkansız mali zararı defterden silmek
write off aktif bir hesabı masrafa veya kar zarara geçirme
write a cheque (to somebody) (birine) çek yazmak
write up değerini yüksek göstermek
write off listeden çıkarmak
write down nominal değerini azaltmak
write with yazışmak (bir başka firmayla)
write a receipt makbuz kesmek
write-down kayıttan düşme
write-down defter değerini azaltma
write-up değerinden yüksek gösterme
write-down defter değerini düşürme
write off (down) iptal etmek
write off (down) hesabı kapatmak
write off (down) aktif hesabın arta kalanını masrafa veya kar ve zarara geçirmek
write down aktif olarak işlem gören bir hesap bakiyesinin bir kısmının diğer bir masraf hesabına veya kar-zarar hesabına devri
write off (down) amorti etmek
write up amortisman ayırmak
tax write-off vergi indirimi
write off bad debts tahsil edilemez alacakları defterden silmek
write-back of depreciation and of amounts written off amortismanın ve düşülen miktarların yeniden girişi
write-back of tax provisions vergi karşılıklarının yeniden girişi
write-back of provisions for extraordinary liabilities and charges olağanüstü borç ve giderlerin karşılıklarının yeniden girişi
utilization and write-back kullanım ve yeniden giriş
adjustment of income taxes and write-back of tax provisions gelir vergilerinin ayarlanması ve gelir karşılıklarının yeniden girişi
write-back of amounts written off financial fixed assets mali duran varlıklarda n düşülen miktarların yeniden girişi
write off vergiden düşmek
Law
not qualified to write a will vasiyetname yapacak durumda olmayan
not qualified to write a will vasiyetname yapma yeterliğine sahip olmayan
Politics
write-in candidate bağımsız aday
Technical
write protect yazma korumalı
write head yazma kafası
read/write head okuma/yazma kafası
write access yazma erişimi
write protect tab yazma korumalı anahtar
write time yazma zamanı
write rate yazma hızı
write once optical disk bir kere yazılır optik disk
write access yazmak için
write register yazma belleği
gather write birleştirerek yazma
write protect tab yazılmaya karşı koruma anahtarı
write protected yazma korumalı
write enable notch yazılabilir çentiği
write protect notch yazmaya korumalı çentik
read/write check indicator okuma yazma denetim göstericisi
write cycle yazma çevrimi
read/write channel okuma/yazma kanalı
write protected yazılmaya korunmuş
write ring yazma halkası
write current yazma akımı
magnetic read-write head manyetik okuma’-yazma kafası
write-once-read-many bir defa yaz çok defa oku
write-protect notch yazma engeli çentiği
write-protect notch koruma çentiği
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
write down yazmak
write down kaydetmek
write down not etmek
non-write protected diskette yazılmaya korunmamış disket
read-write magnetic track okuma yazma manyetik kanalı
write once read many bir kere yazılır bellek
Computer
read/write memory n. rastgele erişimli bellek
read/write memory n. okuma/yazma belleği
spp write count spp yazma sayısı
system write sistem yaz
exec read/write çalıştırılabilir okuma/yazma
read/write okuma/yazma
i/o write bytes g/ç yazma baytı
read/write oku/yaz
write protect notch yazılmaya karşı koruma çentiği
write none hiçbirini yazma
write classes sınıfları yaz
write signature imzayı yaz
write protect notch yazım koruma çentiği
write for windows windows için write
write+read yaz+oku
write warning yazma uyarısı
write once bir kere yaz
write conflict yazma çakışması
write only salt yazılır
write all items tüm öğeleri yaz
write copy yazma kopyası
windows write windows write
write owner yazma sahibi
write time yazma süresi
write dac dac yaz
write key anahtarı yaz
write combining yazma birleşme
write dac dac yazma
windows write converter windows write dönüştürücüsü
write protected yazmaya karşı korunmuş
write irps ırp'leri yaz
write clipboard pano yaz
write message ileti yaz
write count yazma sayısı
write execute yazma ve yürütme
write property yazma özelliği
write data veri yaz
windows write conversion windows write dönüşümü
write file dosyayı yaz
write owner sahibi yaz
write protect yazım koruma
write class sınıfı yaz
write protect tab yazım koruma dili
write protect error yazma koruma hatası
write owner sahibini yaz
write failure yazma hatası
write owner yazma iyesi
write protect tab yazmaya karşı koruma anahtarı
write + read yazma + okuma
write fault error yazma hatası
write access yazmak için erişim
write back geri yaz
write execute yazma yürütme
write reservation password yazma hakkı parolası
write reservation password yazma koruma parolası
write instances örnekleri yaz
write through içe yaz
write instance kopyayı yaz
cannot write yazılamadı
autoexec write protected autoexec yazma korumalı
disk write error diske yazma hatası
disk write fault disk yazma hatası
exec write copy çalıştırılabilir yazma kopyası
file write dosya yaz
generic write genel yazma
full write tam yaz
last write time son yazma saati
partial write yarı yazma
write/read okuma/yazma
provider write sağlayıcı yaz
write bytes/sec yazılan bayt/sn
reenter write reservation password yazma koruma parolasını yeniden girin
write protected yazılmaya korunmuş
read write okuma yazma
read write cycle okuma yazma çevrimi
read and write oku ve yaz
write (w) yaz w
write address adres yaz
write time yazma zamanı
write ring yazma halkası
write head yazma kafası
write rate yazma hızı
gather write birleştirerek yazma
read/write channel okuma/yazma kanalı
block-write blok yazma
magnetic read-write head manyetik okuma-yazma kafası
read-write access oku-yaz erişimi
non-write protected diskette yazılmaya korunmamış disket
read-write oku-yaz
read-write okuma-yazma
write-up dinleyici notu hazırla
write-protect yazma-koruma
write-protect yazmayı engellemek
write protected yazma-korumalı
write-once read-many bir kere yazılır bellek
write-protected yazma korumalı
write-protect mechanism yazmaya karşı koruma
write-back geri yaz
write-through içe yaz
write-protect yazım-koruma
write protected yazmaya karşı korunmuş yazma-korumalı
write access yazma erişimi
write current yazma akımı
write protect tab yazılmaya karşı koruma anahtarı
write register yazma belleği
write-once-read-many bir kere yazılır bellek
write cycle yazma çevrimi
write once optical disk bir kere yazılır optik disk
write a computer program program yazmak
write a computer program bilgisayar programı yazmak
write software bilgisayar programı yazmak
write software program yazmak
write-protected yazmaya karşı korumalı
write your name isminizi yazın
write your name adınızı yazın
write document belgeyi yaz
write-only memory (wom) sadece yazma bellek
write-only memory (wom) salt yazılır bellek
write-only memory (wom) sadece yazılır bellek
write-only memory (wom) salt bellek
Informatics
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
write-protect yazma korumalı
write protect tab yazmaya karşı koruma anahtarı
write error yazma hatası
write-enable yazmaya erkli
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
write access yazmak için
write-once-read-many bir yaz-çok oku
write enable notch yazılabilir çentiği
read-write protection okuma ve yazmaya karşı koruma
write current yazma akımı
read-write channel okuma-yazma kanalı
read-write head okuma-yazma kafası
write access yazma erişimi
write protected yazma korumalı
Telecom
read/write opening okuma/ yazma açılımı
read/write slot okuma/ yazma dilimi
temporary read/write error geçici okuma/yazma hatası
Education
write a doctorate thesis doktora tezi yazmak
listen and write dinle ve yaz