bordo - İspanyolca İngilizce Sözlük
Geçmiş

bordo

Play ENESESes
Play ENESESmx


Meanings of "bordo" in English Spanish Dictionary : 44 result(s)

İspanyolca İngilizce
Common
bordo [v] first-person singular present indicative of bordar
General
bordo [m] side (of a ship)
bordo [m] tack
bordo [m] shipboard
bordo [m] board
bordo [m] MX dyke
bordo [m] AR:Nw rur. edge
bordo [m] MX medium dam
bordo [m] AR:Ne disused mound of sand
bordo [m] AR:Nw rur. seashore
bordo [m] MX small dam
bordo [m] MX HN SV NI BO AR dam
bordo [m] MX medium dam
bordo [m] AR:Nw rur. bank
bordo [m] MX waste management plant
bordo [m] BO AR rur. soil slab between two grooves
bordo [m] AR:Ne disused mound of soil
bordo [m] MX speed bump
bordo [m] PE berm
bordo [m] HN NI river bank
bordo [m] NI steep slope of a mountain range
bordo [m] HN:E rur. slope
bordo [m] NI rur. slope
bordo [m] GT bump
bordo [m] HN NI ravine
bordo [m] AR:Nw rur. shore
bordo [m] outer edge
bordo [m] MX HN NI ridge
bordo [m] MX HN NI dam
bordo [m] LAM dam
bordo [m] LAM ridge
bordo [m] MX HN NI side
bordo [m] MX HN NI edge
bordo [m] HN CO EC edge
Engineering
bordo [m] ship's side
bordo [m] ship side
bordo [m] edge
bordo [m] dike
bordo [m] side of a ship
Maritime
bordo [m] side
bordo [m] tack
Nautical
bordo [m] side of a ship
Transportation
bordo [m] board
bordo [m] leg

Meanings of "bordo" with other terms in English Spanish Dictionary : 408 result(s)

İspanyolca İngilizce
General
subir a bordo (un avión) [v] board
ir a bordo [v] board
capitán de alto bordo [m] captain
a bordo (de un barco) [adv] aboard
a bordo (de un medio de transporte) [adv] aboard
a bordo [adv] aboard
de bordo a bordo [adv] HN from side to side
de bordo a bordo [adv] HN from bank to bank (rivers)
estar a bordo [v] be on board
subir a bordo de un barco [v] board a ship
llevar a bordo [v] carry onboard
subirse a bordo [v] get on board
subirse a bordo [v] go on board
subir a bordo [v] get on board
estar a bordo del barco [v] be aboard the ship
elaborar un manifiesto de provisiones de a bordo [v] draw up the statement of an average
¡todos a bordo! [interj] all aboard for
¡todo el mundo a bordo! [interj] all aboard for
patín a bordo [m] SV rubbing alcohol
pase a bordo [m] CU EC BO boarding pass
pase a bordo [m] CU EC BO boarding card
a bordo de [prep] aboard
a bordo de (avión) [prep] aboard
a bordo shipboard
compañero de a bordo shipmate
a bordo aboard
a bordo del barco aboard ship
diario de a bordo log
diario de a bordo logbook
franco a bordo free on board
bebé a bordo baby on board
bordo (costado exterior) [m] border
a bordo [adv] a shipboard
a bordo de [adv] on board
ir a bordo [v] go aboard
llevar a bordo [v] take aboard
llevar a bordo [v] boat
poner a bordo [v] boat
virar de bordo en redondo [v] stand to leeteard
poner a bordo [v] ship
ir a bordo [v] ship
libre de gastos a bordo [adj] free on board (fob)
navio de alto bordo [m] ship of the line
camarada de a bordo [m/f] shipmate
Idioms
a bordo [adv] on board
subir a bordo [v] come aboard
venir a bordo [v] come aboard
ir a bordo [v] come aboard
subir a bordo [v] go aboard
de alto bordo [adj] large
de alto bordo [adj] large capacity
de alto bordo [adj] vip
de alto bordo [adj] very important
a bordo on board
Speaking
¡todos a bordo! all aboard!
bebé a bordo baby on board
bienvenido a bordo welcome on board
eres bienvenido a bordo welcome on board
Phrasals
ir a bordo [v] get on
transportar algo a bordo de algo [v] carry something onto something
subir a bordo [v] get aboard
Colloquial
ir a bordo [v] go on board
Phrases
a bordo [adv] on board
con el equipamiento de a bordo with equipment on board
a bordo on board
¡todos a bordo! all aboard!
Business
subir a bordo [v] to go aboard
libre de gastos a bordo [adj] free on board
franco a bordo [adj/adv] free on board (fob)
fab (franco a bordo (fab) [abrev] free on board (fob)
a bordo on board
libre a bordo fob
libro de a bordo journey logbook
mercancía recibida a bordo goods actually shipped on
franco a bordo free on board (f.o.b.)
auxiliar de a bordo flight attendant
libre a bordo free on board (fob)
puesto a bordo free on board
franco a bordo free on board (fob)
libre a bordo free on board
a bordo aboard
libre a bordo free on board
libre de gastos a bordo free on board
libros de a bordo ship’s papers
libre a bordo fob (free on board)
franco a bordo free on board
franco a bordo fob (free on board)
conocimiento de embarque a bordo on-board bill of lading
franco a bordo free on board (fob)
franco a bordo punto de destino delivered ex ship (des)
Foreign Trade
franco a bordo (fob) free on board (fob)
Accounting
franco a bordo free on board (fob)
libre a bordo (lab) free on board (fob)
Finance
franco a bordo fob
franco a bordo free on board (fob)
cotización lab (libre a bordo) fob (free on board) pricing
libre a bordo (lab) free on board (fob)
Economy
libre a bordo free on board
puesto a bordo free on board
Insurance
recibo de a bordo mate's receipt
limpio a bordo clean on board
a bordo on board
clausula f.o.b. (libre a bordo) fob clause
conocimiento de embarque a bordo on board bill of lading
Law
franco a bordo fob
a bordo on board
diario de a bordo sea letter
franco a bordo free on board
libre a bordo free on board
Politics
libre a bordo LAM free on board
Computer
a bordo on-board
Electricity
estación de a bordo on-board station
Electrics/Electronics
estación de a bordo de comunicaciones on-board communication station
Electronics
láser de a bordo [m] airborne laser
láser de a bordo airborne laser
Engineering
fuera de bordo [adj] outboard
luz de aterrizaje a bordo board landing light
ordenador de a bordo airborne computer
a bordo de air-cored
electrónica de a bordo onboard electronics
ordenador de a bordo on-board computer
puesto a bordo clear on board
libre a bordo-lab free on board-fob
radar de a bordo airborne radar
a bordo afloat
a bordo waterborne
a bordo inboard
receptor de a bordo airborne receiver
ordenador de a bordo on board computer
a bordo shipboard
a bordo de shipborne
recibo de a bordo mate’s receipt
a bordo in-flight
transmisor de a bordo airborne transmitter
ordenador de a bordo onboard computer
grupo de reconocimiento a bordo boarding team
equipo electrónico de a bordo airborne electronics
instrumento de navegación a bordo airborne instrument
radar de interceptación de a bordo airborne intercept radar
aproximación por radar de a bordo airborne radar approach
trasmisor de a bordo airborne transmitter
tasa de a bordo aircraft charge
equipo de a bordo aircraft equipment
estación de a bordo aircraft station
radiobaliza de a bordo inner marker beacon
operador de radio de a bordo flight radio operator
equipo de a bordo on board equipment
procesado a bordo on board processing
diario de a bordo logbook
estación de a bordo station on board
radar de a bordo ship radar
estación de a bordo ship station
radar de a bordo shipboard radar
radar de barco la bordo shipboard radar
radar de a bordo shipborne radar
bordo de contención dike
fuera de bordo outboard
bordo provisional MX cofferdam
bordo de encauzamiento levee
bordo de contención levee
Astronomy
a bordo [adv] on board
computadora de a bordo [f] LAM on-board computer
conmutación a bordo [f] onboard switching
interconexión a bordo [f] on-board switching
proceso de serial a bordo [m] on-board processing
proceso de transformación a bordo [m] on-board processing
equipo de a bordo [m] on-board equipment
ordenador de a bordo [m] ES on-board computer
equipo de a bordo on-board equipment
a bordo on-board
ordenador de a bordo on-board computer
sistema de a bordo on-board system
computadora de a bordo on-board computer
conmutación a bordo on-board switching
computador de a bordo on-board computer
Construction
cubierta de bordo libre freeboard deck
eje fuera de bordo tail shaft
Construction Machinery
instalación a bordo on-board installation
libre a bordo f.o.b.
Dam Terms
bordo libre freeboard
Technical
subir a bordo [v] hand in
subir a bordo [v] go on board
Mechanics
diagnósticos a bordo on-board diagnostics
computador de a bordo on-board computer
fuera de bordo outboard
Telecom
estación de comunicaciones a bordo [f] on-board communication station
abonado a bordo [m] onboard subscriber
Telecommunication
a bordo [adj] in-flight
estación de comunicaciones a bordo on-board communication station
abonado a bordo on-board subscriber
Automotive
módulo a bordo on-board module
diagnóstico a bordo on-board diagnostics
computador de a bordo on-board computer
Aeronautics
de a bordo shipborne
sistema ligero multiuso de a bordo light airborne multipurpose system (lamps)
navegador digital experimental de a bordo digital experimental airborne navigator (dexan)
persona a bordo person on board (pob)
computadora de a bordo airborne computer
instrumentos de a bordo aircraft instruments
franco a bordo en el sitio de embarque fob shipping point
radar de a bordo de cobertura lateral side-looking airborne radar (slab)
laboratorio de instrumentas de a bordo airborne instruments laboratory
radio de a bordo de banda multifuncional multifunction band airborne radio (mfbar)
aproximación con el radar de a bordo airborne radar approach
magnetoscopio de a bordo airborne video tape recorder (avtr)
radar de a bordo de banda lateral side looking airborne radar (slar)
libre a bordo del buque free on steamer (fos)
tablero de instrumentos de a bordo instrument panel
navegador digital experimental de a bordo digital experimental airborne navigator
sistema autónomo de a bordo para obtención de oxigeno on board oxigen generating system (obogs)
diario de a bordo log
magnetoscopio de a bordo airborne video tape recorder
a bordo on shipboard
poner a bordo de un avión enplane
radar de antenas de a bordo de deflección electrónica shipborne electronic deflection array radar
radar navegaciónal de a bordo shipborne navigational radar
cuaderno meteorológico de a bordo meteorological log
teléfono de a bordo interphone
armamento de a bordo guiado por radar airborne gun laying radar (aglr)
aviónica de a bordo airborne electronics
generador de oxigeno de a bordo on board oxigen generator
laboratorio de instrumentas de a bordo airborne instruments laboratory (ail)
estación de a bordo ship station
radiobaliza de a bordo inner marker beacon
suministros de a bordo stores
navegación con radar doppler de a bordo doppler navigation
sistema telefónico de a bordo interphone system
diario de a bordo flight log book
sistema integrado de información de a bordo airborne integrated data system
libro de a bordo logbook
precio puesto a bordo price free on board
sistema avanzado de radar estratégico de a bordo advanced strategic airborne radar system
instrumento de radio de a bordo airborne radio instrument (ari)
a bordo on board
terminal de a bordo de comunicaciones por satélite shipborne satellite communications terminal (scot)
a bordo shipboard
instrumento de a bordo ac instrument
equipo electrónico de a bordo airborne electronics
equipo instalado a bordo airborne equipment
ordenador de a bordo airborne data automation (ada)
mecánico de a bordo operational engineer
sistema de control a bordo airborne control system
sistema de iluminación general de a bordo airborne general illumination light set
fallo de equipo de a bordo airborne equipment failure (aef)
comunicación telefónica de a bordo interphone communication
instrumentos de a bordo de alcance avanzado advanced range instrumentation aircraft
aeroplano de a bordo shipboard aircraft
libro de a bordo journey logbook
sistema ligero multiuso de a bordo light airborne multipurpose system
radioperador de a bordo flight radio operator
radar de antenas de a bordo de deflección electrónica shipborne electronic deflection array radar (sedar)
equipo de a bordo on board equipment
radar de aproximación de a bordo airborne radar approach (ara)
entrega puesto a bordo free on board (fob)
ordenador espacial de a bordo de control de averías fault tolerant spaceborne computer (ftsc)
radar meteorológico de a bordo airborne weather radar
sistema de aumentación a bordo de aeronave aircraft-based augmentation system
sistema de control de armas de a bordo air weapons control system (awcs)
error del equipo vor de a bordo vor airborne equipment error
cargamento a bordo freight on board
radar de a bordo director de tiro airborne gun sight radar
aparato de radio de a bordo air transportable radio set
radiotelegrafista de a bordo flight radio operator
interceptación de a bordo airborne interception
procesador de enlace de datos de a bordo airborne data link processor
fallo de equipo de a bordo airborne equipment failure
radiogoniómetro de a bordo airborne radio direction finding
alerta de a bordo airborne alert
instrumentos avanzados de a bordo de alcance advanced range instrumentation aircraft (aria)
emisor/receptor a bordo de un avión airborne radar responder
radar de a bordo de largo alcance forward looking airborne radar (flar)
selector del radial de vor de a bordo omnibearing selector (obs)
radar de a bordo de largo alcance forward looking airborne radar
radar meteorológico de a bordo weather avoidance radar
de a bordo on board
emisor bordo autoprotector de interferencias airborne self protection jammer (aspj)
estación de a bordo on board station
ordenador de a bordo airborne computer
instrumentos de a bordo board instruments
entrega puesto a bordo free on board delivery
instrumento de a bordo flight instrument
a bordo aboard
a bordo ashipboard
terminal de a bordo de comunicaciones por satélite shipborne satellite communications terminal
armamento de a bordo aircraft armament
de a bordo aboard
transmisor de a bordo aircraft transmitter
sistema integrado de calculo de los datos de a bordo aircraft integrated data system (aids)
radar de a bordo para dirección del tiro airborne gun laying radar
fuente de energía de a bordo on board power supply
radio de a bordo de banda multifuncional multifunction band airborne radio
de a bordo airborne
estación radio de a bordo aircraft radio station
ordenador de a bordo on board computer (obc)
sistema avanzado de radar estratégico de a bordo advanced strategic airborne radar system (asars)
personal auxiliar de a bordo non-technical flight personnel
precio a bordo free on board (fob)
detector magnético de a bordo magnetic airborne detector
radar de a bordo airborne radar
personal auxiliar de a bordo cabin attendants
transmisor de a bordo airborne transmitter
ordenador de a bordo airborne data automation
luz de aterrizaje instalada a bordo board landing light
libro de a bordo journey log book
jefe de a bordo captain
radiogoniómetro de a bordo airborne radio direction finding (ardf)
sistema anticolisión de a bordo airborne collision avoidance system
instrumentas de a bordo airborne instruments
ordenador espacial de a bordo de control de averías fault tolerant spaceborne computer
armamento de a bordo aircraft weapon
Marine
bote de a bordo ship's boat
bordo del buque shipboard
a bordo on board
izar a bordo hoist
fuera de bordo outboard
a bordo del buque on shipboard
policía de a bordo master-at-arms
a bordo aboard
a bordo on shipboard
uso a bordo shipboard use
Maritime
subir a bordo [v] board
rendir un buque el bordo en alguna parte [v] arrive
rendir un buque el bordo sobre alguna parte [v] arrive
franco bordo [m] maximum legal load height
tripulantes a bordo those on board
médico de a bordo ship's doctor
franco a bordo free on board
del mismo bordo on the same tack
de a bordo ship-borne
conocimiento a bordo on board bill of lading
bordo de entrada leading edge
uso a bordo use on board
segundo de a bordo number one
vida a bordo ship's life
radar de a bordo shipborne radar
documentación de a bordo ship papers
segundo de a bordo second in command
limpio a bordo clean on board
a bordo shipboard
a bordo waterborne
a bordo on shipboard
cocinero de a bordo ship's cook
vida a bordo shipboard life
documentación de bordo yacht's papers
bordo a bordo side by side
con práctico a bordo with pilot on board
bordo de salida trailing edge
vida a bordo life at sea
conocimiento recibo a bordo shipped b/l
documentación de a bordo ship's papers
cláusula libre a bordo fobclause (free on board)
Nautical
bordo con bordo [adv] alongside
virar de bordo [v] go about
virar de bordo [v] tack
recibir a bordo la tripulación [v] ship
fogón a bordo de un barco [m] caboose
bordo de ceñida beating leg
a bordo on board
personas a bordo persons on board (pob)
bordo de través beam reach leg
del mismo bordo on the same tack
a bordo aboard
franco bordo freeboard
cocina a bordo de un barco caboose
franco bordo AR freeboard
Oceanography
halar a bordo [v] haul on board
a bordo aboard
halar a bordo haul on board
Maritime Transport
provisiones de a bordo ship’s stores
conocimiento de embarque a bordo on board bill of lading
recibo de a bordo mate’s receipt
a bordo on board
sobre bordo on board
franco a bordo free on board
Transportation
a bordo de [adv] on board
terminal de a bordo [f] shipboard terminal
meter a bordo [v] put on board
fuera de bordo [adj] outboard
diario de a bordo [m] flight log
indicador de aviso de proximidad de a bordo [m] airborne proximity warning indicator
ingeniero de a bordo [m] flight engineer
bordo del buque [m] shipboard
bote de a bordo [m] ship’s boat
libro de a bordo [m] journey logbook
equipo de a bordo de ambulancia [m] ambulance installation
equipo de a bordo del avión [m] aircraft equipment
equipo electrónico aeronáutico de a bordo [m] avionics
chicote de a bordo [m] LAM bitter end
libros y cuadernos de a bordo [m/pl] ship's books
franco a bordo free on board
verificación a bordo on-board check
Agriculture
franco a bordo fob
Petrol
a bordo [adj] aboard
franco a bordo free on board
franco a bordo (FAB) free on board (FOB)
bordo libre freeboard
franco a bordo (fab) free on board (fob)
a bordo on board
Energy
bordo libre freeboard
bordo de contención dike
franco a bordo free on board
Hydrology
bordo libre freeboard
Military
a bordo [adv] on board
radar de a bordo aircraft radar
a bordo on board
libre a bordo free on board
Naval Forces
servicio a bordo service afloat
virar (de bordo) run ashore