appropriate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

appropriate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"appropriate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 39 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
appropriate f. el koymak
appropriate s. münasip
appropriate s. uygun
General
appropriate f. özelleştirmek
appropriate f. üstüne yatmak
appropriate f. tasarruf etmek
appropriate f. iç etmek
appropriate f. ayırmak
appropriate f. tahsis etmek
appropriate f. almak
appropriate f. sahiplenmek
appropriate f. deve yapmak
appropriate f. üstüne oturmak
appropriate f. temellük etmek
appropriate f. kendine mal etmek
appropriate f. kendine ayırmak
appropriate f. çalmak
appropriate f. kendine maletmek
appropriate f. zimmetine almak
appropriate f. mahsup etmek
appropriate f. mal etmek
appropriate f. sahipsiz birşeyi almak
appropriate f. ihraz etmek
appropriate f. zimmetine geçirmek
appropriate f. aşırmak
appropriate f. (küçük çapta) hırsızlık yapmak
appropriate f. çalmak
appropriate f. gasp etmek
appropriate s. has
appropriate s. yakışık alır
appropriate s. mahsus
appropriate s. sıralı
appropriate s. biçilmiş kaftan
appropriate s. özgü
appropriate s. yerinde
appropriate s. uygun
appropriate s. gerekli
Law
appropriate mahsup etmek
Technical
appropriate uygun

"appropriate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 87 sonuç

İngilizce Türkçe
General
appropriate funds f. ödenek ayırmak
appropriate funds for f. ödenek ayırmak
appropriate for f. tahsis etmek
appropriate for oneself f. mal etmek
appropriate for f. ayırmak
be found appropriate f. uygun görülmek
find appropriate f. tensip etmek
be found appropriate f. uygun bulunmak
be appropriate for f. uygun olmak
be appropriate for f. elverişli olmak
become appropriate f. uygun hale gelmek
look appropriate f. uygun görünmek
look appropriate f. uygun gözükmek
provide the appropriate conditions f. koşulu sağlamak
provide the appropriate conditions f. koşulu yerine getirmek
consider appropriate f. uygun görmek
appropriate time i. punt
appropriate technology i. uygun teknoloji
appropriate time for favourable opportunities i. eşref-i saat
appropriate capacity i. uygun kapasite
appropriate position i. uygun pozisyon
appropriate intervention i. yerinde müdahale
appropriate condition i. uygun koşul
appropriate condition i. uygun şart
appropriate conditions i. uygun şartlar
appropriate conditions i. uygun koşullar
appropriate behaviour i. yerinde davranış
appropriate behaviour i. uygun davranış
appropriate policy i. uygun politika
appropriate engine i. uygun motor
developmentally appropriate practice i. gelişim gereklerine uygun uygulama
developmentally appropriate practice i. gelişimsel bakımdan uygun uygulama
appropriate sign i. uygun işaret
appropriate time i. uygun zaman
appropriate price i. uygun fiyat
appropriate technical document i. uygun teknik belge
appropriate product i. uygun ürün
the most appropriate s. en yerinde
appropriate for s. uygun
Phrases
appropriate to the original aslına uygundur
when appropriate yeri geldiğinde
if deemed as appropriate uygun görüldüğü takdirde
if deemed appropriate uygun görüldüğü takdirde
if appropriate uygun görüldüğü takdirde
if deemed appropriate uygun görünürse
if deemed as appropriate uygun görünürse
if appropriate uygun görünürse
if appropriate uygun görüldüğünde
Speaking
where appropriate uygun olduğunda
if it is appropriate for you sizin için uygunsa
if it is appropriate for you sizin için de uygunsa
if you deem appropriate eğer uygun görürsen
if you deem appropriate eğer uygun görürseniz
if it is appropriate for you senin için uygunsa
Trade/Economic
appropriate technology uygun teknoloji
appropriate bargaining unit ayrı bir pazarlık birimi
appropriate bargaining unit toplu pazarlık görüşmeleri için bir işçi örgütünün temsil ettiği ve anlaşma ile bir araya gelmiş işçiler grubu
appropriate methods uygun yöntemler
appropriate action uygun eylem
Law
set off and to appropriate mahsup ve temellük etmek
indication of appropriate court merci tayini
Politics
appropriate supervision uygun denetim
as appropriate uygun görüldüğü şekilde
most appropriate geçerli
most appropriate en uygun
explore appropriate guarantees yeterli güvenceyi almak
if appropriate gerekli görüldüğü takdirde
where appropriate uygun olduğu hallerde
deemed appropriate uygun görülen
appropriate oversight uygun gözetim
Technical
appropriate equipment uygun ekipman
appropriate method uygun metot
appropriate method uygun yöntem
transfer-appropriate processing transfere uygun işleme
Aeronautic
appropriate air traffic services authority uygun hava trafik hizmetleri otoritesi
Medical
appropriate therapeutic measures uygun tedavi edici önlemler
appropriate supportive management uygun destek tedavisi
aga (appropriate for gestational age) gebelik yaşına uygun
appropriate filler agent uygun dolgu materyali
Psychology
appropriate death uygun ölüm
appropriate affect uygun duygu
appropriate affect uygun duygulanım
age-appropriate behavior yaşa uygun davranış
age-appropriate maturity yaşa uygun olgunluk
transfer-appropriate processing transfere elverişli işlem
Statistics
appropriate distribution function uygun dağılım fonksiyonu
Environment
appropriate method of disposal uygun imha etme yöntemi