appropriate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

appropriate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"appropriate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 39 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
appropriate f. el koymak
appropriate s. münasip
appropriate s. uygun
General
appropriate f. özelleştirmek
appropriate f. üstüne yatmak
appropriate f. tasarruf etmek
appropriate f. iç etmek
appropriate f. ayırmak
appropriate f. tahsis etmek
appropriate f. almak
appropriate f. sahiplenmek
appropriate f. deve yapmak
appropriate f. üstüne oturmak
appropriate f. temellük etmek
appropriate f. kendine mal etmek
appropriate f. kendine ayırmak
appropriate f. çalmak
appropriate f. kendine maletmek
appropriate f. zimmetine almak
appropriate f. mahsup etmek
appropriate f. mal etmek
appropriate f. sahipsiz birşeyi almak
appropriate f. ihraz etmek
appropriate f. zimmetine geçirmek
appropriate f. aşırmak
appropriate f. (küçük çapta) hırsızlık yapmak
appropriate f. çalmak
appropriate f. gasp etmek
appropriate s. has
appropriate s. yakışık alır
appropriate s. mahsus
appropriate s. sıralı
appropriate s. biçilmiş kaftan
appropriate s. özgü
appropriate s. yerinde
appropriate s. uygun
appropriate s. gerekli
Law
appropriate f. mahsup etmek
Technical
appropriate s. uygun

"appropriate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 99 sonuç

İngilizce Türkçe
General
appropriate funds f. ödenek ayırmak
appropriate for f. tahsis etmek
appropriate for oneself f. mal etmek
appropriate funds for f. ödenek ayırmak
appropriate for f. ayırmak
be found appropriate f. uygun görülmek
find appropriate f. tensip etmek
be found appropriate f. uygun bulunmak
be appropriate for f. elverişli olmak
be appropriate for f. uygun olmak
become appropriate f. uygun hale gelmek
look appropriate f. uygun gözükmek
look appropriate f. uygun görünmek
provide the appropriate conditions f. koşulu sağlamak
provide the appropriate conditions f. koşulu yerine getirmek
consider appropriate f. uygun görmek
appropriate time i. punt
appropriate technology i. uygun teknoloji
appropriate time for favourable opportunities i. eşref-i saat
appropriate capacity i. uygun kapasite
appropriate position i. uygun pozisyon
appropriate intervention i. yerinde müdahale
appropriate condition i. uygun şart
appropriate condition i. uygun koşul
appropriate conditions i. uygun koşullar
appropriate conditions i. uygun şartlar
appropriate behaviour i. yerinde davranış
appropriate behaviour i. uygun davranış
appropriate policy i. uygun politika
appropriate engine i. uygun motor
developmentally appropriate practice i. gelişim gereklerine uygun uygulama
developmentally appropriate practice i. gelişimsel bakımdan uygun uygulama
appropriate sign i. uygun işaret
appropriate time i. uygun zaman
appropriate price i. uygun fiyat
appropriate technical document i. uygun teknik belge
appropriate product i. uygun ürün
appropriate circumstance i. uygun durum
appropriate situation i. uygun durum
the most appropriate s. en yerinde
appropriate for s. uygun
appropriate for s. -e uygun
appropriate for s. için uygun
Phrasals
appropriate for f. el koymak
appropriate for f. kapmak
appropriate for f. gasp etmek
appropriate something for something f. bir şey için bir şey ayırmak
appropriate something for something f. bir şey için bir şey tahsis etmek
appropriate something for something f. bir şey için belirli bir miktar para ayırmak/tahsis etmek
appropriate something for something f. bir şey için bir şey uydurmak/ayarlamak
Phrases
appropriate to the original expr. aslına uygundur
when appropriate expr. yeri geldiğinde
if deemed as appropriate expr. uygun görünürse
if deemed appropriate expr. uygun görünürse
if deemed as appropriate expr. uygun görüldüğü takdirde
if deemed appropriate expr. uygun görüldüğü takdirde
if appropriate expr. uygun görüldüğü takdirde
if appropriate expr. uygun görüldüğünde
if appropriate expr. uygun görünürse
Speaking
if you deem appropriate expr. eğer uygun görürsen
if you deem appropriate expr. eğer uygun görürseniz
if it is appropriate for you expr. sizin için uygunsa
if it is appropriate for you expr. senin için uygunsa
if it is appropriate for you expr. sizin için de uygunsa
where appropriate expr. uygun olduğunda
Trade/Economic
appropriate bargaining unit i. ayrı bir pazarlık birimi
appropriate bargaining unit i. toplu pazarlık görüşmeleri için bir işçi örgütünün temsil ettiği ve anlaşma ile bir araya gelmiş işçiler grubu
appropriate technology i. uygun teknoloji
appropriate action i. uygun eylem
appropriate methods i. uygun yöntemler
Law
set off and to appropriate f. mahsup ve temellük etmek
indication of appropriate court i. merci tayini
Politics
explore appropriate guarantees f. yeterli güvenceyi almak
most appropriate i. geçerli
as appropriate i. uygun görüldüğü şekilde
appropriate supervision i. uygun denetim
appropriate oversight i. uygun gözetim
deemed appropriate i. uygun görülen
most appropriate s. en uygun
if appropriate expr. gerekli görüldüğü takdirde
where appropriate expr. uygun olduğu hallerde
Technical
transfer-appropriate processing i. transfere uygun işleme
appropriate method i. uygun metot
appropriate method i. uygun yöntem
appropriate equipment i. uygun ekipman
Aeronautic
appropriate air traffic services authority i. uygun hava trafik hizmetleri otoritesi
Medical
appropriate therapeutic measures i. uygun tedavi edici önlemler
appropriate supportive management i. uygun destek tedavisi
appropriate filler agent i. uygun dolgu materyali
aga (appropriate for gestational age) kısalt. gebelik yaşına uygun
Psychology
transfer-appropriate processing i. transfere elverişli işlem
appropriate affect i. uygun duygulanım
appropriate death i. uygun ölüm
appropriate affect i. uygun duygu
age-appropriate maturity i. yaşa uygun olgunluk
age-appropriate behavior i. yaşa uygun davranış
Statistics
appropriate distribution function i. uygun dağılım fonksiyonu
Environment
appropriate method of disposal i. uygun imha etme yöntemi
Military
all appropriate action i. mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan misilleme