boom - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

boom

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"boom" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 87 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
boom f. gümlemek
boom i. patlama sesi
boom i. gümbürtü
General
boom f. gümbürdemek
boom f. çıkış yapmak
boom f. yıldızı parlamak
boom f. yükselmek
boom f. gürlemek
boom f. hızla artmak (ticaret)
boom f. uğuldamak
boom f. güm etmek
boom f. patlama içinde olmak
boom f. gelişmek
boom f. fırlamak
boom f. artırmak
boom f. hızla yükselmek (nüfus vb)
boom f. medh ederek tanıtmak
boom f. reklamını yapmak
boom f. reklam yapmak
boom f. vızıldamak
boom f. patlamak (olumlu bir şekilde)
boom f. geliştirmek
boom f. ilerlemek
boom f. birden artmak
boom i. uğultu
boom i. liman ağzındaki mania
boom i. hamle
boom i. çıkış
boom i. canlılık (pazarda)
boom i. kol (mikrofon, kamera, vinç)
boom i. gürleme
boom i. kamera kolu
boom i. bum
boom i. gövdecik
boom i. akarsuların iki yakasına gerilen ve geçisi önleyen kalın zincir
boom i. uzun putrel
boom i. baston
boom i. ani artış
boom i. derinden gelen ses
boom i. büyük rağbet
boom i. hızlı büyüme
boom i. vinç kolu
boom i. mikrofon kolu
boom i. gümbürtü
boom i. güm
boom i. patlama (bir yerin ticaret, nüfus vb'nde)
boom i. yüzer kütüklerden oluşan engel
boom i. canlanma
boom i. hızlı artış
boom i. piyasada canlılık
boom i. canlılık (piyasa)
boom i. rüzgar uğultusu
boom i. seren
boom i. ışık direği
boom i. fiyatlarda ani yükselme
boom i.
boom i. boru
boom i. yükseliş
boom i. artış
boom ünl. bom (gümbürtü sesi)
Colloquial
boom beklenmedik zenginlik
boom beklenmedik şans
boom talih kuşu
boom gökten gelen refah
Idioms
boom devlet kuşu
boom devletkuşu
Trade/Economic
boom patlama
boom ekonomik canlılık
boom aşırı iyileşme
boom piyasadaki canlılık
boom ekonominin ani ve kısa yükselişi
boom piyasada canlılık
boom piyasada yükselme
boom (yolda) engel
Law
boom yüksek konjonktürde piyasanın aşırı kızışması
boom yüksek konjonktür
Technical
boom vinç kolu
boom bum
boom kaldırma kolu
boom putrel
Construction
boom bom
Automotive
boom gümbürtü
Marine
boom bumba
boom seren
boom baston
Geography
boom etek
Sport
boom yüzücü geçit engeli

"boom" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 126 sonuç

İngilizce Türkçe
General
boom repeatedly f. güm güm etmek
lower the boom on someone f. birini yerden yere vurmak
boom town i. hızla kalkınmış kent
microphone boom i. mikrofon vinci
market boom i. piyasada yaşanan canlılık
sonic boom i. ses duvarını aşan bir uçağın yol açtığı patlama sesi
baby boom i. doğum oranındaki ani artış
boom town i. mantar kent
boom box i. taşınabilir kaset veya cd çalar
boom town i. mantar şehir
demand boom i. talep patlaması
emigration boom i. göç patlaması
migration boom i. göç patlaması
bottom boom i. alt başlık
crime boom i. suç patlaması
boom gates i. tesis/garaj vb gibi mahallerde kullanılan otomatik demir bariyer
boom barrier i. tesis/garaj vb gibi mahallerde kullanılan otomatik demir bariyer
boom year i. patlama yılı
log boom i. nehir bariyeri
Phrasals
boom something out bağırarak söylemek
boom something out yüksek sesle söylemek
boom out gümbürdemek
Idioms
lower the boom on someone birini azarlamak
Slang
boom daddy! harika!
bada-bing bada-boom bir şeyin zorlanmadan veya gecikmeden yapılabileceğini ifade eden söz
Trade/Economic
export boom ihracat patlaması
boom value spekülatif değer
boom company su üzerinde kereste taşıma şirketi
boom value balon değer
boom value gerçeği yansıtmayan değer
boom value şişirme değer
market to boom piyasa canlanmak
economic boom ekonomik patlama
boom and bust ani yükseliş ve düşüş
boom in the market pazarda hareketlilik
market boom pazarda hareketlilik
boom in the market piyasada hareketlilik
market boom piyasada hareketlilik
(the sales) to boom satış patlamak
the sales boom satış patlaması
dot-com boom internet şirketleri patlaması
boom and slump ani artış-düşüş
Politics
baby boom generations i. baby boom kuşağı
baby boom i. doğum oranında artış olan zaman dilimi (bilhassa ikinci dünya savaşı sonrası dönem)
baby boom bebek doğumundaki artış
boom-and-bust episode ani yükseliş ve düşüş dönemi
baby boom doğum patlaması
Tourism
tourist boom turist patlaması
tourism boom turizm patlaması
Technical
compression boom basınç başlığı
boom lift çubuk forklift
tension boom çekme başlığı
boom lift sepetli vinç
sonic boom ses duvarını aşan bir uçağın çıkardığı ses
boom hoist direkli vinç
boom kickout vinç kolu uzaması
boom locking pin bom kilit pini
boom placement concreting method bumlu beton serme yöntemi
boom hinge bum mafsalı
boom length bum uzunluğu
boom hoist bumlu kaldırıcı
boom inclination bum eğimi
boom hoist direkli yükseltici
boom derrick bumlu derik
boom extension bum uzatması/eki
boom elevation bum yüksekliği
boom limit switch bum sınırlama anahtarı
boom pour vinç kolu ile beton dökmek
boom-town mantar kent
reach boom uzun bom
boom cylinder bom silindiri
stub boom sivri bom
boom base pins bom kule bağlantı pimleri
boom drum bom kampanası
fore boom ön bom
microphone boom mikrofon vinci
microphone boom mikrofon arabası
telescopic boom teleskopik bum
sonic boom ses patlaması
boom hoist bomlu vinç
whisker boom civadra çubuğu
boom lift çalışma platformu
boom lift personel yükseltici platform
boom barrier kollu bariyer
mobile lattice boom hydraulic crane kafes bomlu hidrolik mobil vinç
Telecom
gravity gradient boom hacıyatmaz çubuğu
Construction
concreting boom beton dökme bumu
crane boom vinç kolu
side boom boru döşeyici
boom lowering control device bom indirme kontrol tertibatı
loader equipped with side boom yan bomlu yükleyici
crane boom vinç bomu
telescoping-boom cranes teleskopik bumlu vinçler
Automotive
engine boom motor gürültüsü
Aeronautic
flying boom havada yakıt ikmal hortumu
sonic boom ses patlaması
Marine
jib boom geminin baş tarafına uzanan sabit seren
cargo boom yük bumbası
oil boom petrolün yayılmasını önleme çiti
spanker boom toping lift randa bumbası dik ventosu
jib boom cıvadra
lifting boom kaldırma direği
spanker boom randa bumbası
boom vang iskota halatı
awning boom tente omurgası
jib boom büyük baston
boom-guy tackle orsa pupa palangaları
flying gurnard jib-boom civadra bastonu
boom for boats yan mataforası
studding sail boom yan çubuğu
spanker boom randa sereni
derrick boom dikme bomu
derrick boom head fittings dikme bom baş bağlantıları
boom lowering control device kontrollü bom indirme kumanda tertibatı
derrick boom heel fittings dikme vinç bom taban bağlantıları
Mining
boom type roadheader kollu tip galeri açma makinesi
Botanic
kaffir boom (erythrina caffra) i. turuncu çiçekli, mercan kırmızısı tohumları olan yayılan dalı güney afrika ağacı
Social Sciences
pregnancy boom hamilelik patlaması
Geography
sonic boom sonik patlama
Military
jumbo boom cambo dikme
flying boom havadan yakıt ikmal hortumu
Music
mic boom pole mikrofon sopası
boom pole mikrofon sopası
microphone boom pole mikrofon sopası
Cinema
boom operator mikrofoncu
boom man mikrofoncu