aniden - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aniden"aniden" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 39 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aniden suddenly zf.
aniden all of a sudden zf.
aniden acutely zf.
General
aniden slap-bang zf.
aniden out of nowhere zf.
aniden sharp zf.
aniden dead zf.
aniden out of the blue zf.
aniden abruptly zf.
aniden in a flash zf.
aniden on a sudden zf.
aniden at a blow zf.
aniden at once zf.
aniden out of clear sky zf.
aniden short zf.
aniden slap zf.
aniden extempore zf.
aniden at a stroke zf.
aniden all at once zf.
aniden instantly zf.
Phrases
aniden out of the blue
Colloquial
aniden with a bang
aniden all at once
Idioms
aniden come out of the blue
aniden in a flash
aniden like a bolt from the blue
aniden at a single stroke
aniden in a stroke
aniden come out of a clear blue sky
aniden in no time at all
aniden at one stroke
aniden at the instant
aniden in next to no time
aniden like a bolt out of the blue
aniden like a bat out of hell
aniden in one stroke
aniden come out of the clear blue sky
Technical
aniden sudden
aniden jerking

"aniden" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 154 sonuç

Türkçe İngilizce
General
aniden açmak burst f.
aniden alevlenmek flare-up f.
aniden belirmek crop up f.
aniden belirmek pop up f.
aniden çekip gitmek pop out f.
aniden çekmek yank off f.
aniden çekmek hoick out f.
aniden çekmek jerk f.
aniden çekmek yank f.
aniden direksiyonu kırmak swerve f.
aniden durmak stop short f.
aniden düşmek nose-dive f.
aniden gitmek (bir yerden) skip f.
aniden hareket etmek lurch f.
aniden hareket etmek snap f.
aniden hiddetlenmek flare up f.
aniden kaçmak dodge f.
aniden kapamak snap shut f.
aniden kaybolmak be lost suddenly f.
aniden kaybolmak vanish f.
aniden kaybolmak disappear f.
aniden kesmek break off f.
aniden kıpırdamak twitch f.
aniden kıpırdatmak twitch f.
aniden kopmak fly off f.
aniden ölmek die a natural sudden f.
aniden ölmek die suddenly f.
aniden ölmek die a sudden death f.
aniden parlamak flare up f.
aniden saldırıp yere sermek coldcock f.
aniden saldırmak turn on f.
aniden saldırmak coldcock f.
aniden saldırmak pounce f.
aniden uyanmak wake up suddenly f.
aniden yakalamaya çalışmak catch at f.
aniden yükselmek surge f.
aniden yükselmek ve düşmek spike f.
belirli bir alanda aniden çok başarılı olmak take someone by storm f.
aniden akla gelen parlak fikir brain wave i.
aniden akla gelen parlak fikir brainwave i.
aniden çıkan olay emergency i.
aniden duygusal ilişkisini bitirme jilting i.
aniden esen rüzgar a capful of wind i.
aniden gelen güzel fikir a brain wave i.
aniden gelen parlak fikir brain wave i.
aniden gelen sel flash flood i.
aniden gelen soğuk hava cold snap i.
aniden kaçış dodge i.
aniden olma suddenness i.
aniden problemin çözümünü bulma anı eureka moment i.
aniden ve şiddetle belirme (bir his) surge i.
aniden yükselme surge i.
havanın aniden soğuması cold snap i.
kişinin bilmediği bir dilde aniden konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin ortaya çıkması xenoglossia i.
kişinin konuşurken aniden durması abscission i.
önceden yaşanmış bir olayın aniden hatırlanması automnesia i.
sözünü aniden kesme aposiopesis i.
aniden değişen saltatory s.
aniden gelişmiş shot up s.
aniden yapılan snap s.
aniden zuhur etmiş emerged s.
çabuk etkilenip aniden değişebilen volatile s.
aniden bastırarak (yağmur, rüzgar vb) gustily zf.
Phrasals
(aniden) ortaya çıkmak bubble up
(elini vb.) aniden çekmek yank away
aniden çıkmak spring out
aniden gelişip/büyük veya önemli bir şey haline gelmek/dönüşmek mushroom into something
aniden geri dönmek pop back
aniden geri gelmek pop back
aniden karar değiştirmek veer away
aniden önüne kırmak cut off
aniden saldırmak come upon
aniden ve çabucak gitmek breeze away
aniden yönünü değiştirmek swerve away
bir şeyi birinden (elinden vb) hızla/aniden kapmak snatch something away from somene
bir şeyi birinden (elinden vb) hızla/aniden kapmak jerk something away from someone
bir şeyi birinden (elinden vb) hızla/aniden kapmak jerk something off
bir şeyi birinden (elinden vb) hızla/aniden kapmak jerk something off of someone
bir şeyi birinden (elinden vb) hızla/aniden kapmak pull something back from someone
birini bir yerden hızla/aniden çekmek jerk someoneout of something
birini bir yerden hızla/aniden çekmek jerk someone out
işi aniden bırakmak quit on someone
Phrases
hemen/acil/aniden verilen karar on the spot decision
Colloquial
aniden açılmak fly open
aniden ölmek drop dead
aniden ünlü olma overnight sensation
işler aniden sarpa sardı suddenly fat hit the fire
Idioms
(aniden/birden) tuvaleti gelmek be caught short
(arabanın) aniden hızını artırmak put one's foot to the floor
(bir yeri) aniden terk etmek walk out
aniden bırakmak stop dead
aniden bırakmak stop cold
aniden çalışmak/hareket etmek jolt to a start
aniden durmak draw oneself up short
aniden durmak jolt to a stop
aniden durmak stop dead
aniden durmak stop cold
aniden durmak stop dead in one's tracks
aniden durmak stop in your tracks
aniden durmak stop one dead in one's tracks
aniden durmak stop on a dime
aniden durmak stop one dead in tracks
aniden gelen soğuk hava a cold snap
aniden gitmek turn on one's heel
aniden konuyu değiştirmek switch gears
aniden konuyu değiştirmek shift gears
aniden kötüleşmek go to hell in a bucket
aniden kötüleşmek go to hell in a handbasket
aniden ortaya çıkmak come from nowhere
aniden ölmek drop in one's tracks
aniden saldırmak hit below the belt
aniden saldırmak take by storm
aniden seyrini değiştirmek turn on a dime
aniden sinirlenmek fly into a rage
aniden sinirlenmek fly into a temper
aniden susmak shut up like a clam
aniden yakalamak lay violent hands on
aniden yok olmak into thin air
aniden yönünü değiştirmek turn on a dime
işlerin aniden sarpa sarması fat hit the fire
söylediği ya da yaptığı şeyden aniden vazgeçmek catch oneself
Slang
aniden bastıran yağmurda yabancı birinin şemsiyesinin altında yürümek umbrella hitchhike
aniden duyguları değişmek flip the switch
aniden zengin olmak strike it rich
önde yürürken aniden durup arkadakini engelleyen kişi walk blocker
Trade/Economic
aniden düşmek plummet
Politics
aniden boşalan yer emergency vacancy
Technical
aniden alevlenmek spunk
aniden kırılma abruption
aniden sıvılanma spontaneous liquefaction
kritik sıcaklığın üzerindeki tavlanmış çeliği sertliğini arttırmak için yağ veya diğer bir sıvıya batırarak aniden soğutma işlemi hardening
Construction
aniden soğutmak quench
Aeronautic
aniden yukarıya döndürmek (uçak) hoick
aniden yukarıya döndürmek (uçak) hoik
kabin basıncının aniden düşmesi decompression
uçağı aniden yukarı döndürmek hoick
Medical
aniden ortaya çıkan hastalık fulminant
hastalık belirtilerinin aniden artması paroxysm
türde aniden oluşan genetik değişmeyle ilgili saltatory
Psychology
aniden kesme abrupt cessation
Food Engineering
aniden dondurulmuş flash-frozen
Biology
aniden görülen (tabaka) abrupt s.
Marine Biology
yumurtlama yerine aniden hızla yaklaşarak yumurtaları döllemeye çalışan küçük, baskın olmayan erkek balık sneaky male
Botanic
aniden sonlanma abruptness i.
Literature
bir kurguda beklenmedik, yapay veya imkansız bir karakterin senaryo akışı içinde beklenmedik bir yerde aniden ortaya çıkması ve çözülmesi imkansız görünen bir sorunu ansızın çözmesi deux ex machina
Environment
aniden patlama burst
nükleerün aniden durdurulması reactor trip
Basketball
dripling esnasında aniden 360 derecelik dönüş yaparak karşıdaki savunmacıyı ekarte etmek reverse
dripling esnasında aniden 360 derecelik dönüş yaparak karşıdaki savunmacıyı ekarte etmek spin move
dripling sonunda aniden atılan şut pop shot
koşan oyuncunun aniden durması stopping on a dime
top almak için yapılan kat çembere doğru 1-2 adım atıp aniden yön değiştirip topu almaya çalışma v-cut
Football
aniden defansın arkasına sarkmak cut behind
Cinema
seyircileri aniden korkutmayı amaçlayan bir korku filmi taktiği jump scare