burst - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

burst

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"burst" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 49 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
burst f. patlamak
burst i. patlak
Irregular Verb
burst f. burst - burst
General
burst f. fışkırmak
burst f. aniden açmak
burst f. patlatmak
burst f. infilak etmek
burst f. fırlamak
burst f. atılmak
burst f. patlak vermek
burst f. ortaya çıkmak
burst f. çatlamak
burst f. patlamak
burst f. patlama yapmak
burst f. şişip çatlamak
burst i. çatlama
burst i. infilak
burst i. açılma
burst i. ileri atılma
burst i. yarık
burst i. atış
burst i. hamle
burst i. patlama
burst i. patlayış
burst i. parlama
burst i. çakma
burst s. patlamış
burst s. patlak
Slang
burst tutuklama
Advertising
burst flash yazı
Technical
burst otomatik tüfeğin seri olarak ateş etmesi
burst gaz iyonlaşması
burst patlamak
burst yarılmak
burst ayrılmak
Computer
burst çoğuşma
burst kağıt ayırma
burst tekil
burst kağıt ayırmak
Informatics
burst kağıt ayırmak
Automotive
burst lastik patlaması
Linguistics
burst patlama
Environment
burst hızlanma
burst aniden patlama
burst patlak
burst arıza
Geology
burst püskürme
Military
burst seri atış
burst infilak

"burst" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 299 sonuç

İngilizce Türkçe
General
burst into flames f. alev almak
burst inbud f. tomurcuklanmak
burst into laughter f. kahkaha atmak
burst out f. patlak vermek
burst in upon f. atılmak
burst in on f. pat diye girmek
burst into laughter f. kahkahayı basmak
burst into bud f. tomurcuklanmak
burst upon f. yarıda kesmek
burst out f. haykırmak
burst forth f. açılmak
burst into f. aceleyle girmek
burst into laughter f. makaraları koyuvermek
burst in f. haykırmak
be ready to burst with anger f. hırsından çatlamak
burst on f. birden hücum etmek
burst in upon f. pat diye girmek
burst into flames f. tutuşmak
make burst f. patlatmak
burst into tears f. birden ağlamaya başlamak
burst into laughter f. kahkahayı koyuvermek
burst up f. batmak
burst up f. iflas etmek
burst out crying f. birden ağlamaya başlamak
burst out f. birden başlamak
burst inward f. birden içeriye girmek
burst a sewer f. lağım patlamak
burst with f. coşmak
burst in f. söyleyivermek
burst out f. söyleyivermek
burst with impatience f. çatlamak
burst into anger f. harlamak
burst into tears f. gözyaşlarını tutamamak
burst into tears f. gözlerinden yaş boşanmak
burst into tears f. gözyaşlarına boğulmak
burst out laughing f. kahkahayı basmak
burst out laughing f. kahkahayı patlatmak
burst out laughing f. gülmekten çatlamak
burst out laughing f. gülmekten kırılmak
burst with curiosity f. meraktan çatlamak
burst into loud laughter f. kahkahalarla gülmek
burst into loud laughter f. kahkahalar atmak
burst into loud laughter f. kahkahaya boğulmak
the sales burst f. satış patlamak
burst in on f. yarıda kesmek
burst into f. birden -e başlamak
burst into f. -e boğulmak
burst with anger f. küplere binmek
burst with anger f. çok öfkelenmek
burst with anger f. öfkeden köpürmek
burst with anger f. çok sinirlenmek
burst with anger f. sinirden köpürmek
burst the tyre f. lastiği patlatmak
burst the tire f. lastiği patlatmak
burst inward f. içeriye patlamak
burst into prominence f. ön plana çıkmak
burst into prominence f. şöhret kazanmak
drink until burst f. çatlayana kadar içmek
pipe burst i. boru patlaması
low order burst i. yavaş paralanma
burst of applaud i. alkış tufanı
demand burst i. talep patlaması
burst of laughter i. birden kahkaha atma
burst-up i. alem
burst-up i. batma
burst-up i. patlama
burst-up i. infilak
burst-up i. cümbüş
burst of emotion i. duygu patlaması
burst of rage i. öfke patlaması
burst of anger i. öfke patlaması
Phrases
the truth burst in upon me birden gerçeği anladım ki
the truth burst upon me birden gerçeği anladım ki
truth burst upon me birden gerçeği anladım ki
truth burst in me birden gerçeği anladım ki
Colloquial
burst forth birden ortaya çıkmak
burst forth pat diye önüne çıkmak
burst forth birden önüne çıkmak
burst into fits of rage küplere binmek
Idioms
burst like a bubble sabun köpüğü gibi sönmek
a burst of applause alkış tufanı
burst into tears gözlerinden yaş boşanmak
burst a blood vessel tepesi atmak
burst into flames alev almak
burst with joy sevinçten kabına sığamamak
burst the bubble foyasını meydana çıkarmak
burst a blood vessel çok çaba sarf etmek
burst a blood vessel çok sinirlenmek
burst a blood vessel her yolu denemek
burst a blood vessel küplere binmek
burst a blood vessel burnundan solumak
burst a blood vessel öfkelenmek
burst at the seams mahşer yeri gibi olmak
burst at the seams tıklım tıklım olmak
burst into laughs kahkaya boğulmak
burst into laugh kahkahalara boğulmak
burst into laugh gülmekten kendini alamamak
burst into laugh kahkaha patlatmak
burst someone's bubble hayallerini yıkmak
burst somebody's bubble umutlarını köreltmek
burst somebody's bubble uykudan uyandırmak
burst somebody's bubble hayallerini yıkmak
burst someone's bubble uykudan uyandırmak
burst the bubble of somebody uykudan uyandırmak
burst someone's bubble umutlarını köreltmek
burst the bubble of somebody umutlarını köreltmek
burst the bubble of somebody hayallerini yıkmak
burst into sight kendini göstermek
burst upon the scene olay yerine intikal etmek
burst into sight görünmek
burst with excitement heyecanla dolmak
burst into sight görünmeye başlamak
burst with joy sevinç dolu olmak
burst on the scene olay yerine intikal etmek
burst with excitement heyecanla dolu olmak
burst on the scene olay yerine gelmek/varmak
burst through something dalıp/delip geçmek
burst into flame alev almak
burst at the seams hıncahınç dolu
burst out into blossom çiçek açmak
burst out into laughter kahkahalara boğulmak
burst out laughing kahkahalara boğulmak
burst out crying gözyaşlarına boğulmak
burst onto the scene şöhret olmak
burst out of somewhere (bir yerden) ortaya çıkmak
burst with pride gurur dolu olmak
burst with pride gurur duymak
burst into sight at the horizon ufukta görünmek
burst upon the scene olay yerine gelmek/varmak
burst onto the scene bir anda belirmek/ortaya çıkmak
burst onto the scene bir anda ünlenmek
burst into sight belirmek
burst at the seams iğne atacak yer yok
burst onto the scene yırtık dondan çıkar gibi bitivermek
burst onto the scene birdenbire ortaya çıkıvermek
burst with pride gururdan göğsü kabarmak
burst with pride gururdan koltukları kabarmak
burst the bubble hayallerini yıkmak
burst a blood vessel dinden imandan çıkmak
burst out crying göz yaşları sel olmak
Speaking
a pipe burst bir boru patlamış
a pipe burst bir boru patladı
my appendix burst apandisitim patladı
my appendix burst apandistim patladı
Technical
colour synchronizing burst renk senkronizasyon sinyali
burst mode patlama modu
error burst hata grubu
ball burst test bilye patlama deneyi
error burst hata zinciri
colour burst renk senkronizasyon sinyali
mullen burst müllen patlama
error burst hata patlaması
rock burst kaya patlaması
exhaust burst egzoz patlaması
burst hose patlak hortum
burst communication patlamalı iletişim
burst can kılıfın çatlaması
pipe burst boru patlaması
burst mode iletim kipi
high altitude burst yüksek paralanma
optimum height of burst paralanmanın optimum yüksekliği
centre of burst orta paralanma noktası
point of burst paralanma noktası
noise burst signal gürültü yayma sinyali
nuclear exoatmospheric burst atmosfer dışı patlama
electrical fast transient burst immunity test elektriksel hızlı geçici rejim patlama bağışıklık deneyi
internal burst iç yarık
centre burst merkez çatlaması
burst pipe patlak boru
burst martensite patlak martensit
burst phenomenon patlama olgusu
ratios of proof and burst pressure to design working pressure patlama ve deneme basınçlarının tasarım çalışma basıncına oranları
minimum burst pressure minimum patlama basıncı
burst disturbance test patlama bozulma deneyi
burst immunity test patlama bağışıklık deneyi
burst test patlatma testi
Computer
burst errors received alınan sinyal dizisi hatası
burst packets dropped bırakılan veri paketleri
burst mode çoğuşma kipi
burst packets dropped bırakılan burst paketleri
burst mode tekelci kip
burst receive gap time burst alma aralığı süresi
burst mode communication çoğuşmalı iletişim
burst send gap time burst gönderme aralığı süresi
burst mode tekil kip
burst length veri bloğu uzunluğu
burst size veri bloğu boyutu
burst communication çoğuşmalı iletişim
error burst hata çoğuşması
gun burst silah patlaması
pipeline burst ardışık düzen veri bloğu
burst mode patlama kipi
burst mode patlama modu
error burst hata zinciri
error burst hata grubu
error burst hata patlaması
error burst hata çoğalması
non-burst tekil olmayan
Informatics
burst mode tekil kip
error burst hata çoğuşması
noise burst gürültü kırpıcı
Telecom
burst gate darbe geçidi
burst switching ani darbe anahtarlaması
burst speed anlık veri gönderme hızı
burst firing control darbe başlatma denetimi
maximum burst size azami patlama hacmi
data burst randomizer veri patlamasını rasgele yapan cihaz
burst type patlama işaret tipi
burst speed patlama hızı
color burst renk patlaması
error burst hata yığılması
burst sequence patlama dizisi
error burst hata patlaması
black burst siyah renk patlaması
transmitter burst envelope verici patlama zarfı
dim-and-burst kısma ve patlama
Television
color burst renk paketi
colour synchronizing burst renk senkronizasyon sinyali
colour burst renk senkronizasyon sinyali
Automotive
anti-burst lock emniyet kilidi
Aeronautic
burst strength patlama dayanımı
burst disk parçalanma diyaframı
burst strength parçalanma dayanım
Medical
sub surface burst yüzey altı patlama
sub-surface burst yüzey altı patlama
oxidative burst capacity oksidatif patlama kapasitesi
burst eardrum kulak zarı patlaması
respiratory burst capacity solunumsal patlama kapasitesi
Psychology
extinction burst sönümleme patlaması
Food Engineering
burst strength patlama dayanımı
Marine Biology
burst speed ani hız
Environment
true surface burst gerçek yüzey patlaması
nuclear surface burst nükleer yüzey patlaması
nuclear underground burst nükleer yeraltı deneme patlaması
contained underground burst kapalı yeraltı patlaması
height of burst infilak yüksekliği
optimum height of burst patlatmanın optimal irtifası
underground burst yeraltı patlaması
rock burst kaya patlaması
air burst havada meydana gelen patlama
nuclear underwater burst nükleer sualtı deneme patlaması
high altitude burst yüksek irtifada gerçekleşen infilak
underwater burst su altı patlaması
surface burst yüzeyde patlatılma
Military
center of burst i. orta vuruş noktası
nuclear contact surface burst i. nükleer temas yüzeyi patlaması
nuclear proximity-surface burst i. yakın satıhta nükleer infilak
contact burst preclusion temas patlaması önleyici
nuclear underground burst yer altı nükleer infilak
high-burst ranging yüksek paralanma noktası düzeltme tanzimi
high-burst ranging yüksek ihtirak ile ateş tanzimi
aerial burst fuze tutuşmalı tapa
high burst registration yüksek ihtiraklı ile ateş tanzimi
underground burst yer altı patlaması
low order burst yavaş paralanma
graze burst yerde paralanma
graze burst zeminde paralanma
high-burst ranging yüksek ihtiraklı ile atış tanzimi
nuclear burst nükleer infilak
nuclear burst report nükleer paralanma raporu
probable error height of burst muhtemel paralanma yüksekliği hatası
muzzle burst namlu ağzı paralanması
nuclear subsurface burst satıh altında nükleer paralanma
graze burst satıhta paralanma
ricochet burst sekme paralanması
types of burst patlama tipleri
burst range paralanma mesafesi
optimum height of burst optimum patlama yüksekliği
burst interval paralanma fasılası
burst centre orta paralanma noktası
zero height of burst sıfır paralanma yüksekliği
height of burst paralanma yüksekliği
surface burst satıhta paralanma
types of burst paralanma tipleri
mean point of burst orta paralanma yüksekliği
mean height of burst orta paralanma yüksekliği
burst fire sequence salvo atış sürati
burst interval paralanma aralığı
nuclear surface burst satıhta nükleer infilak
surface burst satıhta patlama
nuclear underwater burst sualtı nükleer infilak
fire for burst darbe ateşi
fallout safe height of burst emniyetli serpinti yüksekliği
safe burst height emniyetli paralanma yüksekliği
burst command füze atış komutanı
aerial burst fuze ihtiraklı tapa
burst wave infilak dalgası
types of burst infilak tipleri
burst transmission anlık yayın
atomic underwater burst atomik sualtı infilakı
burst of fire ateş darbesi
low burst alçak ihtiraklı infilak
minimum normal burst altitude asgari normal paralanma yüksekliği
atomic underground burst atomik yer altı infilakı
three shot automatic burst üç atım otomatik darbeli
Hunting
burst-fire mode makineli tüfeklerde üçer üçer mermi atmayı sağlayan mod
Printery
burst strength patlama mukavemeti
British Slang
fit to burst tıka basa dolu
fit to burst doymuş