capacity - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

capacity

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"capacity" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 51 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
capacity i. kapasite
General
capacity i. iktidar
capacity i. yeterlik
capacity i. kabiliyet
capacity i. liyakat
capacity i. mevki
capacity i. debi
capacity i. kudret
capacity i. içe alma sınırı
capacity i. bir taşıtın azami yük taşıma kabiliyeti
capacity i. hacim
capacity i. yetki
capacity i. görev
capacity i. sığdırma sınırı
capacity i. azami
capacity i. alım
capacity i. oylum
capacity i. istiap haddi
capacity i. dirayet
capacity i. mecazi anlamda kavrama yeteneği
capacity i. verim
capacity i. ehliyet
capacity i. kapsama gücü
capacity i. kapasite
capacity i. yetenek
capacity i. sıfat
capacity i. güç
capacity i. sığa
capacity i. mevkii
capacity i. durum
capacity i. yeti
capacity s. üst sınıra ulaşmış
capacity s. kapasitesini doldurmuş
capacity s. tıka basa
Trade/Economic
capacity güç
capacity yetenek
capacity sıfat
capacity yasal ehliyet
capacity ehliyet
Law
capacity ehliyet
Politics
capacity yetki
Technical
capacity alınabilir güç
Computer
capacity i. hafıza
capacity i. depolama aygıtında saklanabilecek kelime veya karakter sayısı
capacity sığım
capacity sığa
Informatics
capacity sığa
Automotive
capacity uygulama veya tutma yeteneği
capacity kapasite
Food Engineering
capacity kapasite
Biochemistry
capacity yeti

"capacity" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
work at peak capacity f. tam kapasiteyle çalışmak
overstrain one's capacity f. şartlarını zorlamak
exceed capacity f. kapasiteyi aşmak
have the capacity f. kapasiteye sahip olmak
have the capacity for f. ... yapacak kapasiteye sahip olmak
lose one's capacity to cope f. mücadele yeteneğini kaybetmek
increase the capacity f. kapasiteyi arttırmak
use capacity f. kapasite kullanmak
expand the capacity f. kapasite attırmak
expand the capacity f. kapasiteyi arttırmak
increase the capacity f. kapasiteyi yükseltmek
increase the capacity f. kapasite artırmak
expand the capacity f. kapasiteyi yükseltmek
work in full capacity f. tam kapasiteyle çalışmak
run in full capacity f. tam kapasite ile çalışmak
work in full capacity f. tam kapasite ile çalışmak
operate in full capacity f. tam kapasite ile çalışmak
operate in full capacity f. tam kapasiteyle çalışmak
run in full capacity f. tam kapasiteyle çalışmak
uplift capacity i. teleferik kapasitesi
volumetric evaporative capacity i. oylumsal buharlaşma sığası
mental capacity i. zihin gücü
load capacity i. yük kapasitesi
magnetic capacity i. manyetik kapasite
specific capacity i. özgül kapasite
capacity building i. kabiliyet geliştirme
unutilised capacity i. atıl kapasite
bearing capacity i. taşıma kapasitesi
distribution capacity i. dağıtım kapasitesi
weighing capacity i. çeker
excess capacity i. aşırı kapasite
capacity and disability i. hukuki ehliyet ve ehliyetsizlik
the loss of the earning capacity in the profession i. meslekte kazanma gücü kaybı
uplift capacity i. bir teleferiğin ya da bir tesisteki teleferiklerin tümünün bir saatte yokuş yukarı taşıyabileceği kapasitesi
fiscal capacity equalization i. mali kapasite denkleştirmesi
breaking capacity i. kesme gücü
capacity enhancement plan i. kapasite geliştirme planı
legal capacity i. kanuni ehliyet
industrial capacity i. endüstriyel kapasite
capacity decrease i. kapasite indirimi
small capacity public service vehicles i. küçük kapasiteli genel servis taşıtları
british capacity unit i. ingiliz hacim birimi
carrying capacity i. yük kapasitesi
loading capacity i. yükleme kapasitesi
lifting capacity i. kaldırma kapasitesi
computer capacity i. bilgisayar kapasitesi
criminal capacity i. cezai ehliyet
telephone switchboard capacity i. telefon santralı kapasitesi
at full capacity i. tam kapasitede
capacity building i. kapasite geliştirme
the loss of the earning capacity in the profession i. meslek ifa edememe
accommodation capacity i. konaklama kapasitesi
theoretical capacity i. teorik kapasite
cubic capacity i. silindir hacmi
contractual capacity i. medeni hakları kullanabilme
unit capacity i. adet kapasitesi
manufacturing capacity i. imalat kapasitesi
vital capacity i. nefes gücü
annual capacity i. yıllık kapasite
accommodation capacity i. ağırlama kapasitesi
absorbing capacity i. emicilik gücü
absorbing capacity i. emme gücü
absorbing capacity i. emicilik
capacity reduction i. kapasitenin azaltılması
capacity reduction i. kapasitenin düşürülmesi
capacity reduction i. kapasite azaltma
capacity reduction i. kapasite azaltımı
seating capacity i. oturma kapasitesi
barrel capacity i. fıçı kapasitesi
available capacity i. kullanılabilir kapasite
net capacity i. net kapasite
reserve capacity i. yedek kapasite
effective capacity i. net kapasite
effective capacity i. net güç
over-capacity i. fazla kapasite
sexual characteristic-capacity i. cinsel sıfat
legal capacity i. hukuki ehliyet
appropriate capacity i. uygun kapasite
route capacity i. yol kapasitesi
road capacity i. yol kapasitesi
highway capacity i. yol kapasitesi
seating capacity i. koltuk kapasitesi
seating capacity i. koltuk sayısı
lack of capacity i. kapasitesizlik
lack of capacity i. kapasite yetersizliği
lack of capacity i. kapasite eksikliği
capacity insufficiency i. kapasite yetersizliği
hearing capacity i. duyma/işitme kapasitesi
intellectual capacity i. zihinsel kapasite
metacognitive capacity i. metakognitif kapasite
capacity for empathy i. empati yeteneği
vacant capacity i. boş kapasite
artistic capacity i. sanatsal kapasite
capacity audience i. tıklım tıklım izleyici
capacity audience i. kapalı gişe oynama
capacity audience i. tüm seyirci koltuklarının dolu olması
with person capacity s. kişi kapasiteli
- person capacity s. kişi kapasiteli
in one's capacity zf. sıfatıyla
in an advisory capacity zf. danışman olarak
in one's capacity zf. yetkisiyle
in the capacity of ed. sıfatıyla
in her/his capacity as ed. sıfatıyla
in her/his capacity as ed. sıfatı ile
Phrases
acting in the capacity of ... sıfatıyla hareket ederek
acting in the capacity of ... sıfatıyla hareket eden
acting in the capacity of imzalayanın sıfatı
acting in its capacity as ... sıfatıyla hareket ederek
acting in its capacity as ... sıfatıyla hareket eden
in my capacity as chairman yönetim kurulu başkanı ünvanımla/sıfatımla
Proverb
genius is an infinite capacity for taking pains deha ile huzur bir araya gelmez
Speaking
it's not within her capacity kapasitesi ona yetmez
Trade/Economic
economic capacity ekonomik kapasite
ideal capacity teorik kapasite
subnormal capacity usage eksik kapasite kullanımı
capacity output tam kapasite üretimi
idle capacity kullanılmayan kapasite kısmı
unutilized capacity kullanılmayan kapasite
capacity ratio kapasite kullanım oranı
capacity variance kapasite sapması
capacity management kapasite yönetimi
idle capacity atıl kapasite
service capacity çalışma süresi
absorptive capacity kalkınmakta olan bir ülkenin yabancı kamu veya özel mali yardımları etkin biçimde massedebilme
service capacity üretim kapasitesi
deadweight capacity bir geminin taşıyabileceği yük kapasitesi
service capacity iş görme gücü
capacity ratio fiili üretimin maksimum üretime oranı
service capacity hizmet kapasitesi
deadweight capacity geminin taşıyabileceği yük kapasitesi
plant capacity bir fabrikanın en yüksek üretim kapasitesi
idle capacity expenses and losses çalışmayan kısım gider ve zararları
normal capacity of production facilities üretim tesislerinin normal kapasitesi
production capacity surplus üretim kapasitesi fazlalığı
capacity utilization kapasite kullanımı
production capacity üretim kapasitesi
capacity cost tam kapasite maliyeti
capacity utilisation kapasite kullanımı
rate of capacity utilisation kapasite kullanım oranı
competitive capacity rekabet gücü
productive capacity of an economy ekonominin üretim kapasitesi
idle production capacity boş üretim kapasitesi
absorptive capacity massetme kapasitesi
unutilized capacity atıl kapasite
earning capacity bir kişinin kazanma gücü
excess capacity problem aşırı kapasite sorunu
earning capacity value sermayenin gelir sağlayabilme rolü
capacity differences of general production expenses genel üretim giderleri kapasite farkları
spare capacity atıl kapasite
idle capacity boş kapasite
idle production capacity atıl üretim kapasitesi
idle capacity aylak kapasite
dead weight capacity dedveyt tonajı
business capacity işletme kapasitesi
yield capacity getiri kapasitesi
plant capacity fabrika kapasitesi
ideal capacity ideal kapasite
capacity ratio kapasite nispeti
capacity plan kapasite planı
surplus capacity kapasite fazlası
measure of capacity istiap ölçüsü
ideal capacity kuramsal kapasite
ordinary capacity normal kapasite
earning capacity normal kazanç kapasitesi
disposing capacity ölüme bağlı tasarrufta bulunma ehliyeti
dead weight capacity tam yük kapasitesi
carrying capacity taşıma kapasitesi
optimum scale capacity optimum ölçek kapasite
practical capacity pratik kapasite
productive capacity üretken kapasite
productive capacity üretim kapasitesi
taxable capacity vergilenebilir kapasite
capacity for representation temsil salahiyeti
idle capacity expenses losses çalışmayan kısım gider ve zararları
large trade capacity yüksek ticaret hacmi
high production capacity yüksek üretim kapasitesi
large production capacity yüksek üretim kapasitesi
full-capacity output level tam kapasite üretimi
marginal capacity düşük kapasite
single capacity tek kapasite
import capacity index ithalat kapasite indeksi
mental capacity temyiz kudreti
pay capacity istiap haddi
producing capacity istihsal kapasitesi
fiscal capacity mali kapasite
excess capacity aşırı kapasite
absorptive capacity emme kapasitesi
double capacity çift kapasite
capacity output azami üretim miktarı
capacity loss kapasite kaybı
capacity to compete rekabet yeteneği
capacity ratio kapasite oranı
capacity factor kapasite faktörü
earning capacity value kazanç kapasite değeri
idle capacity atıl üretim potansiyeli
idle capacity cost atıl üretim kapasitesi maliyeti
loss of the working capacity iş yeteneğinin kaybolması
cargo capacity yük kapasitesi
competition capacity rekabet yeteneği
net capacity net kapasite
producing capacity üretim kapasitesi
productive capacity verim kapasitesi
measure of capacity sığma ölçüsü
measure of capacity sığdırma ölçüsü
maximum plant capacity maksimum tesis kapasitesi
above capacity kapasite üstü
business capacity iş kapasitesi
capacity to enter into a contract sözleşme akdetme ehliyeti
grain cubic capacity dökme yük hacmi
increase of capacity kapasite artışı
capacity increase kapasite artışı
high capacity yüksek kapasite
capacity report kapasite raporu
rough cut capacity planning kaba kapasite planlama
capacity requirements planning kapasite gereksinim planlaması
capacity requirements planning kapasite ihtiyaç planlama
rough cut capacity planning kaba kapasite planlaması
capacity rate kapasite oranı
installed capacity kurulu kapasite
capacity usage (rate) kapasite kullanım oranı
capacity usage (ratio) kapasite kullanım oranı
capacity enhancement kapasite gelişimi
capacity development kapasite gelişimi
capacity increase kapasite gelişimi
lost production capacity kayıp üretim kapasitesi
cash-generating capacity nakit yaratma kapasitesi
long-term capacity costs uzun vadeli
repayment capacity geri ödeme kapasitesi
working capacity çalışma kapasitesi
marketing capacity pazarlama kapasitesi
capacity use rate kapasite kullanım oranı
capacity planning kapasite planlaması
production capacity üretim sığası
unused capacity atıl kapasite
unused capacity kullanılmayan kapasite
capacity confirmation kapasite teyidi
risk acceptance capacity risk kabul kapasitesi
production capacity planning üretim kapasitesi planlama
production capacity planning üretim kapasite planlama
exceeding the capacity kapasitenin aşılması
administrative capacity idari kapasite
capacity requirement planning kapasite ihtiyaç planlaması
full production capacity tam üretim kapasitesi
capacity building efforts kapasite artırma çabaları
employment capacity istihdam kapasitesi
in a private capacity kendi adına/hesabına
capacity utilization rate kapasite kullanım oranı
spare capacity aşırı kapasite
spare capacity fazla kapasite
excess capacity fazla kapasite
capacity increase kapasite artırımı
income generation capacity gelir yaratma kapasitesi
income generation capacity gelir oluşturma kapasitesi
corporate capacity kurumsal kapasite
organizational capacity kurumsal kapasite
institutional capacity kurumsal kapasite
capacity associated cost kapasite ilişkili maliyet
sales capacity satış kapasitesi
capacity and replacement investments kapasite ve yenileme yatırımları
export capacity ihracat kapasitesi
production capacity üretim kapasitesi
capacity utilization rate kapasite kullanım oranı
unutilised capacity atıl kapasite
investment capacity yatırım kapasi̇tesi̇
Law
certificate of legal capacity to marry evlenme ehliyet belgesi
capacity and disability hukuki ehliyet ve ehliyetsizlik
capacity to have rights hak ehliyeti
capacity to sue davaya ehliyet
criminal capacity cezai ehliyet
capacity to act temyiz kudreti
capacity to act fiil ehliyeti
financial capacity mali iktidar
juridical capacity fiil ehliyeti
loss of capacity fiil ehliyetinin kaybı
mental capacity temyiz kudreti
mental capacity şuur
testamentary capacity tasarrufa ehliyet
capacity of marriage evlenme ehliyeti
capacity of succeeding mirasa ehliyet
disposing capacity medeni hakları kullanma
capacity to sue dava edebilme ehliyeti
capacity to sue dava edebilme yeterliği
capacity of suing and being sued davaya ehliyet
legal capacity cezai ehliyet
legal capacity hukuki ehliyet
criminal capacity ceza ehliyeti
contracting capacity ahit ehliyeti
mental capacity temyiz gücü
testamentary capacity vasiyet yapabilme yetkisi
testamentary capacity vasiyet yapabilme gücü
lose one's legal capacity hukuki ehliyetini kaybetmek
lose one's legal capacity hukuki ehliyetini yitirmek
contractual capacity hukuki muamele yapma ehliyeti
capacity and genuine assent ehliyet
capacity to have rights and obligations hak ehliyeti
capacity to sue dava ehliyeti
capacity to act fiil ehliyeti
Politics
legal capacity hukuki ehliyet
in an official capacity resmi yetkisine dayanarak
in an official capacity resmi hüviyetle
infrastructure capacity altyapı kapasitesi
in ones personal capacity kişisel yetkisine dayanarak
telephone switchboard capacity telefon santrali kapasitesi
in ones personal capacity kişisel yetkisiyle
legal capacity fiil ehliyeti
capacity building kapasite geliştirme
capacity analysis kapasite analizi
electoral capacity seçim ehliyeti
electoral capacity seçim yeterliği
absorption capacity hazmetme kapasitesi
advisory capacity danışman sıfatı
concessional lending capacity ayrıcalıklı kredi verme kapasitesi
capacity building kapasite oluşturma
capacity building kapasite oluşturma
debt management capacity borç yönetim kapasitesi
production capacity üretim kapasitesi
Institutes
office of development and implementation of border management legislation and administrative capacity sınır yönetimi mevzuatı ve idari kapasitesi geliştirme ve uygulama bürosu
Industry
capacity requirements planning kapasite ihtiyaçları planlaması
spare capacity atıl kapasite
Insurance
market capacity piyasa kapasitesi
deadweight capacity dedveyt kapasitesi
Technical
capacity for heat i. ısıyı absorb etme gücü
capacity for heat i. ısı kapasitesi
water absorption capacity su emme kapasitesi
heat capacity ısı kapasitesi
traffic capacity trafik kapasitesi
absorption capacity emme kapasitesi
capacity planning sığa tasarlama
bearing capacity taşıma sığası
safe bearing capacity müsaade edilen taşıma gücü
working capacity iş gücü kapasitesi
flow capacity akım yetkesi
limited capacity sınırlı kapasite
traffic capacity trafik sığası
capacity reactance kapasite reaktansı
carrying capacity taşıma kapasitesi
water storage capacity su depolama kapasitesi
highway capacity karayolu kapasitesi
coil capacity bobin kapasitesi
dead storage capacity ölü depolama hacmi
filtravation capacity filitrasyon kapasitesi
artesian capacity basınçlı yeraltısuyu sığası
load carrying capacity yük taşıma kapasitesi
practical capacity pratik kapasite
capacity regulator kapasite regülatörü
active capacity aktif kapasite
active capacity etkin yetke
cooling capacity soğutma kapasitesi
air capacity hava kapasitesi
charge capacity şarj kapasitesi
bunker capacity tank yakıt kapasitesi
gross capacity brüt kapasite
firm capacity sabit kapasite
boiler capacity kazan gücü
available capacity kullanılabilir kapasite
carrying capacity taşıyabilirlik
water capacity su kapasitesi
ultimate bearing capacity of soil zeminin nihai taşıma kapasitesi
average capacity ortalama kapasite
swelling capacity şişme kapasitesi
heat insulating capacity ısı izolasyon kapasitesi
gross reservoir capacity brüt rezervuar kapasitesi
compressor capacity kompresör kapasitesi
capacity controller kapasite kontrolörü
road capacity yol kapasitesi
storage capacity bellek kapasitesi
capacity heat ısı kapasitesi
safe bearing capacity emniyetli taşıma kapasitesi
absorbing capacity emme yetkesi
load carrying capacity taşıma gücü
transportation capacity taşıma kapasitesi
carrying capacity taşıma sığası
acoustic capacity akustik güç
capacity moment sınır moment
throughput and capacity error iş yapma ve kapasite hatası
allowable bearing capacity kabul edilebilir taşıma kapasitesi
basic capacity temel kapasite
battery capacity akümülatör kapasitesi
absorbing capacity absorbe etme kapasitesi
specific heat capacity özgül ısı kapasitesi
possible capacity mümkün kapasite
rated capacity nominal güç
bearing capacity taşıma yetkesi
circuit capacity devre kapasitesi
net capacity net kapasite
capacity control kapasite kontrolü
discharging capacity boşaltma kapasitesi
turbine capacity türbin kapasitesi
inactive storage capacity aktif olmayan depolama hacmi
register capacity yazmaç sığası
channel capacity kanal kapasitesi
discharge capacity boşalma kapasitesi
cooler capacity soğutucu kapasitesi
total storage capacity toplam depolama hacmi
battery capacity batarya kapasitesi
condensing unit capacity soğutma ünitesi kapasitesi
overload capacity fazla yük kapasitesi
floor load capacity zemin yoklama kapasitesi
volumetric capacity hacimsel kapasite
active capacity etkin sığa
thermal capacity ısı kapasitesi
active capacity etkin alabilirlik
bearing capacity taşıma gücü
capacity planning kapasite planlama
dead storage capacity ölü hacim kapasitesi
capacity unit hacim birimi
register capacity yazmaç kapasitesi
breaking capacity kesme yeteneği (şalter vb)
capacity reducer kapasite indirgeci
dust holding capacity toz tutma kapasitesi
peak capacity pik kapasite
flow capacity akabilirlik
useful capacity kullanılabilir kapasite
storage capacity bellek sığası
absorbing capacity emme sığası
spillway capacity dolusavak kapasitesi
available storage capacity faydalı biriktirme hacmi
boiler capacity kazan kapasitesi
flow capacity akım kapasitesi
daily capacity günlük kapasite
hoisting capacity of crane kreyn kaldırma kapasitesi
expansion valve capacity genleşme valfi kapasitesi
payload capacity yük kapasitesi
artesian capacity artezyen kapasitesi
reservoir capacity curve rezervuar kapasite eğrisi
ideal capacity ideal kapasite
capacity measure hacim ölçüsü
static bearing capacity statik taşıma kapasitesi
inactive storage capacity etkin olmayan biriktirme oylumu
carrying capacity taşıma gücü
capacity factor kapasite faktörü
lane capacity şerit kapasitesi
load capacity of the floor zemin taşıma yükü
reservoir capacity rezervuar kapasitesi
flow capacity akış kapasitesi
ultimate carrying capacity nihai taşıma kapasitesi
inverted capacity boşaltma kapasitesi
condenser capacity kondansatör kapasitesi
ampere hour capacity amper saat kapasitesi
theoretical capacity teorik kapasite
pump capacity pompa kapasitesi
daily beet slicing capacity günlük pancar işleme kapasitesi
reserve capacity yedek kapasite
active capacity aktif hacim
active capacity yararlı hacim
bearing capacity taşıma kapasitesi
bearing capacity factor taşıma gücü katsayısı
available storage capacity yararlı biriktirme hacmi
bearing capacity of soil zemin taşıma gücü
capacity reactance sığa reaktansı
heat capacity ısı sığası
furnace capacity fırın kapasitesi
furnace capacity fırın sığası
drilling capacity delme kapasitesi
cubic capacity silindir hacmi
engine capacity motor silindir hacmi
moisture holding capacity nem tutma kapasitesi
expansion valve capacity genleşme valfı kapasitesi
ampere-hour capacity amper-saat kapasitesi
bearing-capacity problem taşıma gücü sorunu
load-carrying capacity yük taşıma kapasitesi
sand-carrying capacity kum taşıma kapasitesi
water-holding capacity su tutma kapasitesi
watt-hour capacity vat-saat kapasitesi
infiltration capacity süzülme kapasitesi
ultimate bearing capacity enson taşıma gücü
refill capacity doldurma kapasitesi
effective capacity net güç
effective capacity kapasite
idle capacity kullanılmayan sığa
bale capacity maksimum yük kapasitesi
plant capacity tesis sığası
absorbing capacity soğurma yeteneği
allowable bearing capacity izin verilen taşıma kapasitesi
starting air capacity başlangıçtaki hava kapasitesi
breaking capacity kesme yeteneği
capacity regulator kapasite ayarlayıcısı
current capacity izin verilen akım şiddeti
breaking capacity şalterin kesme yeteneği
total rated capacity toplam nominal kapasite
charging capacity yükleme kapasitesi
lifting capacity kaldırma kapasitesi
water holding capacity su tutma kapasitesi
loading capacity yükleme kapasitesi
lifting capacity yükseltme gücü
loading capacity yükleme sığası
lifting capacity kaldırma gücü
making capacity kapama yeteneği
nominal capacity anma gücü
rated capacity nominal kapasite
rated capacity saymaca sığa
suction capacity emme kapasitesi
feeding capacity besleme kapasitesi
drainage capacity drenaj kapasitesi
established capacity kurulu kapasite
wet capacity ıslak kapasite
high capacity digital radio yüksek kapasiteli dijital telsiz
capacity load yükleme kapasitesi
wheel load capacity yüke dayanma kapasitesi
excess capacity artık değer