character - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

character

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"character" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 75 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
character i. karakter
character i. huy
character i. mizaç
character i. şahsiyet
General
character f. oymak
character f. nakşetmek
character f. hakketmek
character f. yazmak
character f. nitelendirmek
character f. simgesi olmak
character i. eksantrik/komik kimse
character i. nitelik
character i. nevi şahsına münhasır bir kimse
character i. tip bir kimse
character i. harf
character i. özyapı
character i. kişilik
character i. işaret
character i. şahıs
character i. harf türü
character i. mahiyet
character i. el yazısı
character i. şan
character i. vasıf
character i. bonservis
character i. kahraman
character i. sıfat
character i. durum
character i. şöhret
character i. seciye
character i. statü
character i. isim
character i. kişi (roman/hikaye/oyun vb'nde)
character i. nam
character i. tip
character i. cibilliyet
character i. karakteristik yapı
character i. ıra
character i. haslet
character i. hususiyet
character i. özellik
character i. tabiat
character i. karakter
character i. damga
character i. ahlak
character i. referans mektubu
character i. önceki bir çalışanın yetkinlik ve güvenilirliğine ilişkin eski işveren tarafından verilen yazı
character i. saygınlık
character i. itibar
character i. ün
character i. kişi
character i. alem/tuhaf kimse
character i. alamet
character i. tarz
character i. üslup
character i. stil
character i. tür
character s. kişilik özelliği ile ilgili
character s. karakteristik yapıdan gelen
Technical
character i. şifreli yazmak için kullanılan sembol
Computer
character i. bilgiyi aktarmak için düzenlenmiş harf ya da rakam
character i. bir karakteri temsil eden sayısal kod
character damga
Textile
character i. yün lifinin kıvrılma özelliği
Biology
character i. organizmanın genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen yapısı, işlevi ve özelliği
Breeding
character i. (köpek için) saha deneyinde davranış tarzı
Linguistics
character i. çince karakter
Cinema
character s. sabit karakteristik özellikler gösteren rolleri yorumlamakta uzmanlaşmış olan (oyuncu)
character s. bir karakter oyuncusunun rolü yorumlamasıyla ilgili
character s. oyuncunun oynadığı rol
character s. canlandırılan rol
Archaic
character f. temsil etmek
character f. yansıtmak
character f. tasvir etmek
character i. niteliklerin detaylı tasviri

"character" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be out of character f. (bir davranış için) birinin karakterine uymamak
be out of character f. (bir davranış için) birinin her zamanki davranışlarına uymamak
be in character f. bir davranış birinin karakterine uymak
break character f. rolden çıkmak
fictional character i. hayali karakter
nongraphic character i. grafik olmayan karakter
fictitious character i. hayali karakter
non printing character i. basılamaz karakter
leading character i. önce gelen karakter
character sketches i. karakter taslakları
line feed character i. satır besle karakteri
a good judge of character i. adam sarrafı
bits per character i. karakter
aggressive character i. saldırgan kişilik
turkish legendary character i. türk masal kahramanı
bits per character i. ikil
ethical character i. ahlaki karakter
leader character tab i. sekme izi karakteri
official character i. resmiyet
character analysis i. kişilik analizi
layout character i. yapı denetim karakteri
judge of character i. insan sarrafı
magnetic character i. manyetik karakter
character actor i. karakter oyuncusu
character assassination i. kişilik katli
new line character i. satır başı karakteri
favorite fictional character i. favori hayali karakter
virtual character i. sanal karakter
anal character i. inatçı ve cimri kişilik
political character i. siyasi nitelik
political character i. siyasi özellik
political character i. siyasi karakter
exemplary character i. örnek karakter
character check i. karakter denetimi
escape character i. gündelikçi (kadın)
greatness of character i. şahsiyetin yüceliği
greatness of character i. şahsiyetin büyüklüğü
dominant character i. başat karakter
recessive character i. resesif karakter
recessive character i. çekinik karakter
universal character set i. genel karakter takımı
public character i. popüler kimse
public character i. halka mal olmuş kimse
cartoon character i. çizgi karakter
cartoon character i. çizgi film karakteri
mythological character i. mitolojik karakter
exemplary character i. örnek kişilik
character-wise i. karakter sahibi
architectural character i. mimari karakter
strength of character i. karakter gücü
stock character i. standart tipleme
decimal numeric character i. onluk sayısal karakter
distinctive character i. ayırt edici nitelik/karakter/özellik
imaginary character i. hayali karakter
real character i. gerçek karakter
side/secondary character i. yan karakter
bad character i. kötü kişi
bad character i. kötü ahlak
character defect i. karakter zayıflığı
legal character i. hukuki nitelik
character traits i. karakter özellikleri
kaloghlan (a turkish fictional character) i. keloğlan
bald boy (a turkish fictional character) i. keloğlan
character trait i. karakter özelliği
supporting character i. yardımcı karakter
colourful character i. renkli karakter
colorful character i. renkli karakter
my favorite character i. beğendiğim karakter
my favorite character i. favori karakterim
acquired character i. sonradan kazanılan özellik
acquired character i. zamanla kazanılan nitelik
acquired character i. edinsel özellik
character [obsolete] i. görünüş
character [obsolete] i. dıştan görünür özellik
character assassination i. birisinin itibarını zedelemek amacıyla yapılan saldırı
character assassination i. itibar suikastı
character assassination i. karakter suikastı
character assassination i. adını lekeleme
character reference i. referans mektubu
character reference i. önceki bir çalışanın yetkinlik ve güvenilirliğine ilişkin eski işveren tarafından verilen yazı
out of character s. karakterine aykırı
character-wise s. sağlam karakterli
in character zf. karakter olarak
without a stain on his character zf. alnının akıyla
in his character of ed. sıfatıyla
Idioms
saintly black character i. kutsal siyah karakter
saintly black character i. sinema veya edebiyatta sadece beyaz karakterlere yardım etmek için bulunan standart karakter
in character tipik özellik
in character karakterine uygun
shady character tekin durmayan/gözükmeyen tip
shady character şüphe/kuşku uyandıran biri
a suspicious character şüpheli biri
a suspicious character tekin durmayan/gözükmeyen tip
a suspicious character şüphe/kuşku uyandıran biri
shady character şüpheli biri
Speaking
he is a character o bir alemdir
the character i played oynadığım karakter
i'm in character role girdim
Slang
main male character esas oğlan
Trade/Economic
state monopolies of commercial character ticari nitelikli devlet tekelleri
optical character recognition optik okuma sistemi
steady character sağlam karakter
Law
chaste character namusluluk
chaste character fazilet
chaste character iffet
previous chaste character of female namuslu olma
previous chaste character of female iffet sahibi olma
character evidence karakter delil
character evidence karakter yapısı delil gösterilerek sunulan kanıt
character witness karakter/kişilik tanığı
Politics
national character ulusal karakter
Technical
parallel by character karakter koşutluğu
character check karakter denetimi
block ignore character öbek unut karakteri
accuracy control character doğruluk denetim karakteri
parallel by character karakter paralelliği
character repertoire karakter dağarcığı
character format damga biçimi
start of heading character başlık karakteri başlangıcı
illegal character kullanımsız karakter
character set mapping karakter kümesi eşleştirmesi
character element karakter öğesi
character style damga stili
magnetic ink character manyetik mürekkep karakter tanıma
character scaling damga ölçeklendirmesi
graphic character çizge karakter
tab character sekme karakteri
numeric character set sayısal karakter takımı
character rate karakter oranı
bell character çağrı karakteri
extended character set genişletilmiş karakter kümesi
colloidal character koloidal karakter
enquiry character bilgi ver karakteri
communication control character iletişim denetim karakteri
inquiry character sorgulama karakteri
tab character sekme damgası
alphabetic character alfabetik karakter
sync character eşzamanlama karakteri
special character özel damga
fill character dolgu karakteri
ignore character boş geçirtme karakteri
error character hata karakteri
matrix character matris karakteri
character reader karakter okuyucu
wildcard character joker karakteri
transmission control character gönderme denetim karakteri
character width grid karakter genişliği kılavuzu
character analysis karakter analizi
magnetic ink character reader manyetik mürekkep karakter okuyucu
block cancel character öbek unut karakteri
binary coded character ikili kodlu karakter
numeric coded character set sayısal kodlu karakter takımı
ignore character yasaklama karakteri
character oriented karaktere yönelik
character map damga eşlem
block ignore character blok ihmal karakteri
operational character işletim karakteri
alphanumeric character alfasayısal karakter
alternate character set diğer karakter seti
cancel character iptal karakteri
new line character yeni satır karakteri
sign character işaret damgası
coded character set kodlu karakter takımı
check character kontrol karakteri
redundant character fazlalık karakter
petrographic character petrografik karakter
character density karakter yoğunluğu
character width grid damga genişliği kılavuzu
character recognition equipment karakter tanıma donatısı
character repeat damga yineleme
erase character silme karakteri
cancel character unut karakteri
shift out character özel koda geçiş damgası
leader character dolgu karakteri
block check character blok çek karakteri
check character çek karakteri
escape character kaçış karakteri
parity character eşlik karakteri
form feed character konum ilerletme karakteri
carriage return character satır başına dönüş karakteri
alphanumeric character display alfanümerik karakter ekranı
leader character öncül damga
space character boşluk karakteri
print control character yazma denetim karakteri
character fill karakter doldurma
parity character parite karakteri
nonnumeric character sayısal olmayan karakter
character rate karakter hızı
end of transmission block character iletim öbeği sonu damgası
null character onaltılı sistemde sıfır
character set karakter seti
pad character doldurma karakteri
device control character aygıt denetim karakteri
character boundary karakter sınırı
optical character recognition optik damga tanıma
block check character öbek sınama karakteri
space character aralık damgası
alphabetic character set alfabetik karakter seti
extended character set genişletilmiş damga kümesi
alternate character set öteki karakter seti
character register karakter yazmaç
character preview damga önizleme
function character işlev karakteri
inactive character etken olmayan karakter
gap character aralık karakteri
negative acknowledge character olumsuz yanıt karakteri
information separator character bilgi ayırıcı karakter
backspace character geriletme karakteri
character repertoire karakter içeriği
character modifier karakter değiştiricisi
skew character sapma karakteri
character emitter karakter yayıcı
carriage control character yazıcı kontrol karakteri
decimal character ondalık damga
leader character dolgu damgası
end of character karakter sonu
functional character işlevsel karakter
operational character işletimsel karakter
code extension character düğüm genişletme damgası
data link escape character veri bağlacı kaçış karakteri
illegal character geçersiz karakter
inquiry character sorgu damgası
sign character işaret karakteri
most significant character en önemli karakter
character delay damga gecikmesi
check character sınama karakteri
character mapping: damga eşleştirme
forbidden character yasak karakter
leader character öncül karakter
null character değersiz karakter
block cancel character öbek silme damgası
character mapping: karakter eşleştirme
continuation character sürdürme damgası
additional character ek karakter
most significant character en soldaki karakter
block cancel character blok iptal karakteri
alternate character set öteki karakter kümesi
character set bitiş
character set karakter kümesi
character generator karakter üreteci
character set karakter takımı
character pitch karakter sıklığı
code-directing character kodlu yöneltme karakteri
font-change character font değişim karakteri
forbidden-character code yasak karakter kodu
end-of-message character mesaj sonu karakteri
end-of-text character metin sonu karakteri
end-of-medium character ortam sonu karakteri
character-at-a-time printer karakter yazıcı
end-of-transmission character gönderim sonu karakteri
line-feed character satır ilerletme karakteri
shift-in character olağan koda geçiş karakteri
start-of-text character metin-başı damgası
start-stop character başlama-bitmeli karakter
shift-out character özel koda geçiş karakteri
idle character boş damga
idle character eylemsiz damga
identification character tanıtma damgası
insertion character araya sokma damgası
invalid character geçersiz damga
gap character aralık damgası
leader character iz karakteri
bits per character karakter başına ikil
alternate character set başka damga takımı
null character onaltılı sayı sisteminde sıfır
wildcard character joker
wildcard character genel arama karakteri
polling character sorgulama damgası
pitch of a character karakter yazım sıklığı
character printer karakter yazıcı
ionic character iyonsal özgelik
european character repertoire avrupa karakter repertuvarı
alphanumeric character sets for optical recognition optik algılamaya ait alfanümerik karakter kümeleri
character generator karakter jeneratörü
Computer
character encoding i. karakter kodlaması
character set i. karakter kodlaması
character encoding i. karakter kodlaması
character encoding i. karakter kodlama
shift in character içeri kayma karakteri
shift out character özel koddan çıkış damgası
special character özel simge
start of heading character başlık başı karakteri
start of text character metin başı karakteri
shift out character dışarı kayma karakteri
shift in character özel koda geçiş damgası
start of character başı damgası
special character özel karakter
stop character durma damgası
stop character dur karakteri
subscript to left of character karakterin soluna altindis
synchronous idle character eşzamanlı boşa işleme karakteri
synchronous idle character uyum karakteri
tab character tab karakteri
superscript to left of character karakterin soluna üstindis
bits per character ikil/karakter
subscript and superscript to left of character karakterin soluna üstindis ve altindis
tab character sekme karakteri tab karakteri
suspend character asılı karakter
fractions 1/2 with fraction character ½ kesirleri 1/2 kesir karakteri ½ ile
substitute character hatalı karakterin yerine gelen karakter
tab leader character sekme boşluklarını doldurmak için kullanılan
underscore character altçizgi karakteri
unit separator character birim ayırıcısı karakteri
unsupported character desteklenmeyen karakter
vertical tabulation character dikey durak karakteri
xoff character xoff karakteri
wildcard character eşleme karakterleri
wildcard character genel kütük adı karakteri
xon character xon karakteri
character boundary karakter sınırı
character at a time printer karakter yazıcı
delete character silme karakteri
coded character kodlu karakter
scrolling character sarılan karakter
code directing character kodlu yöneltme karakteri
character repertoire karakter repertuvarı
character subset karakter alttakımı
bits per character bit/karakter
character group karakter grubu
accuracy control character doğruluk kontrol karakteri
acknowledge character alındı karakteri
acknowledge ascii character olumlu alındı karakteri
about character map karakter eşlem hakkında
cancel character vazgeç damgası
acknowledge character alındı damgası
bullet character madde imi karakteri
cancel character unut damgası
alphabetic character abecesel damga
alternate character set almaşık karakter seti
alphanumeric character alfasayısal damga
alphabetic character alfabetik damga
alternate character set öteki karakter kümesi
alternate character set diğer karakter kümesi
any character herhangi bir karakter
any character herhangi karakter
ansi character set ansı karakter kümesi
blank character boş karakter
character recognition damga tanıma
character constant karakter değişmezi
character pitch damga sıklığı
character code karakter kodu
character string karakter dizesi
character printer karakter yazıcı
character fill damga doldurmak
character set damga takımı
character code damga kodu
character set damga kümesi
character string damga dizgisi
character cell karakter kutusu
character font damga fontu
character string karakter dizgisi
character font karakterin yazıtipi
character generator damga üreteci
character set karakter kümesi
character grid unit karakter ızgara birimi
character sets karakter kümeleri
character grid karakter ızgarası
character map karakter eşlem
character spacing karakter aralığı
character scaling karakter ölçekleme
character style karakter biçemi
character box karakter kutusu
character generator karakter üreteci
character emphasis karakter vurgulama
character repeat karakter yineleme
boolean character boole damgası
caret character karet karakteri
character field karakter alanı
caret character şapka karakteri
character mapping karakter eşleştirme
character color karakter rengi
bitmapped character nokta esaslı karakter
character formatting keys karakter biçimlendirme tuşları
character set karakter takımı
character formatting yazı biçimleme
character preview karakter önizleme
character format karakter biçimi
character spacing karakter aralama
character pitch karakter sıklığı
blank character boşluk karakteri
character recognition karakter tanıma
character key karakter tuşu
character codes karakter kodları
character count harf sayısı
character id karakter kimliği
character formatting karakter biçimlendirme
character string karakter dizilimi
character style karakter stili
character delay karakter gecikmesi
character variable karakter değişkeni
character sequence karakter sırası
character formatting tags karakter biçimlendirme imleri
check character sağlama damgası
check character denetim damgası
closing character kapatma karakteri
control character kontrol damgası
copy character karakter kopyala
continuation character sürdürme karakteri
control character denetim karakteri
continuation character devam karakteri
control character kontrol karakteri
data link escape character veri bağı kaçışı karakteri
decimal character ondalık karakter
device control character 2 yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 2
device control character 3 yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 3
device control character 1 yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 1
decimal character ondalık karakteri
device control character 4 yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 4
delete character ortam doldurma karakteri
delete character sil damgası
delimiter character sınırlayıcı karakter
error character hata damgası
end of transmission character iletim sonu karakteri
enquiry character sorgu karakteri
end of text character metin sonu karakteri
end of character sonu damgası
drawing character çizim karakteri
eof character eof karakteri
drawing character çizim damgası
end of medium character ortam sonu karakteri
end of transmission block character iletim öbeği sonu karakteri
event character olay karakteri
escape character çıkış karakteri
escape character kaçış damgası
escape character değiştirme damgası
escape character escape karakteri
extended character mapping uzatılmış karakter eşlemesi
extended character set genişletilmiş karakter takımı
extended graphic character set genişletilmiş grafik karakter takımı
expanded character spacing genişletilmiş karakter aralığı
extended character set genişletilmiş karakter
file separator character dosya ayırıcısı karakteri
fill character doldurma karakteri
graphic character grafik karakter
global character joker
group separator character grup ayırıcısı karakteri
horizontal tabulation character yatay durak karakteri
hardware character donanım karakteri
graphic character grafik damga
first character ilk karakter
global character değiştirilebilir damga
gap character aralık damgası yazı işleme
global file name character genel kütük adı karakteri
form feed character sayfa ilerletme karakteri
illegal character geçersiz damga
ignore character unut damgası
illegal character yasak damga
identification character tanıtma damgası
idle character eylemsiz damga
inverse character ters karakter
insertion character araya sokma damgası
leader character sekme iz karakteri
leader character tab sekme iz karakteri
least significant character en önemsiz damga
invalid character geçersiz damga
least significant character en sağdaki damga
idle character boş damga
illegal character kuraldışı damga
idle character uyum karakteri
line draw character çizgi çizme karakteri
magnetic ink character recognition manyetik mürekkepli karakter tanıma
magnetic ink character reader manyetik mürekkepli karakter okuyucu
line feed character satır ilerletme karakteri
logical character styles mantıksal karakter stilleri
marking character imleme karakteri
national language character set ulusal dil karakter kümesi
multinational character set çok uluslu karakter kümesi
next character sonraki karakter
most significant character en önemli damga
negative acknowledge character olumsuz alındı damgası
monospaced character eşaralıklı karakter
most significant character en soldaki damga
newline character satır başı karakteri
multinational character set çok uluslu karakter takımı
nonlocking shift character kilitlemesiz damga değiştirme
national language character set ulusal dil karakter takımı
next character sonraki karaktere git
nonprint character basılmayan karakter
negative acknowledge character olumsuz alındı karakteri
native character set yerli karakter takımı
polling character sorgulama damgası
printer character yazıcı damgası
pitch of a character karakter yazım sıklığı
physical character styles fiziksel karakter stilleri
overstrike character üste basılan karakter
numeric character sayısal karakter
numeric character set sayısal damga takımı
numeric character sayısal damga
null character sıfır
optical character reader optik karakter okuyucu
opening character açma karakteri
null character boş karakter
optical character reader optik damga okuyucu
optical character recognition optik karakter tanıma
readable character okunabilir karakter
record separator character kayıt ayırıcısı karakteri
proportional character spacing orantılı karakter boşluğu
reset character format karakter biçimini sıfırla
illegal character bilgisayarın kabul etmediği karakter
illegal character geçersiz karakter