derhal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

derhal"derhal" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 74 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
derhal immediately zf.
derhal at once zf.
General
derhal instant s.
derhal pronto zf.
derhal right now zf.
derhal now zf.
derhal right off zf.
derhal in an instant zf.
derhal out of hand zf.
derhal in a twinkling zf.
derhal presently zf.
derhal right off the bat zf.
derhal in no time zf.
derhal on the nail zf.
derhal on the spot zf.
derhal the moment zf.
derhal like a shot zf.
derhal erelong zf.
derhal this very moment zf.
derhal anon zf.
derhal forthwith zf.
derhal first thing zf.
derhal instanter zf.
derhal right after zf.
derhal thereupon zf.
derhal straightaway zf.
derhal at a moment's notice zf.
derhal outright zf.
derhal at a shot zf.
derhal straight off zf.
derhal at a word zf.
derhal instantaneously zf.
derhal promptly zf.
derhal right away zf.
derhal instantly zf.
derhal immediately zf.
derhal directly zf.
derhal chop-chop zf.
derhal on-the-spot zf.
derhal soonish zf.
derhal just now zf.
derhal as immediate as possible zf.
derhal at short notice zf.
derhal on short notice zf.
derhal stat zf.
derhal tout de suite (french) zf.
derhal as soon as bağ.
Phrases
derhal on the very spot
Colloquial
derhal at the drop of a hat
derhal off the bat
derhal right off the bat
derhal here and now
derhal on the spot
derhal right off
derhal straight away
derhal on the nail
Idioms
derhal in a jiffy
derhal at the drop of a hat
derhal right off the bat
derhal hell for leather
derhal straight off the bat
derhal without a moment to spare
derhal not a moment to spare
derhal in a heartbeat
derhal tout suite
derhal yesterday wouldn't be too soon
Speaking
derhal before you know it
Slang
derhal toot sweet
Technical
derhal urgently
Military
derhal pronto
Latin
derhal statim
British Slang
derhal dreckly
derhal p.d.q./ pdq
derhal pronto

"derhal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 58 sonuç

Türkçe İngilizce
General
derhal geri bildirim almak receive prompt feedback f.
derhal cevap yazmak write back immediately f.
derhal bildirmek give prompt notice f.
derhal ihbarda bulunmak give prompt notice f.
derhal bildirimde bulunmak give prompt notice f.
derhal harekete geçmek take action immediately f.
derhal harekete geçmek act immediately f.
derhal olan instant s.
derhal olan immediate s.
... olduğu derhal anlaşılabilen instantly recognisable as s.
hemen derhal without delay zf.
hemen derhal readily zf.
hemen derhal promptly zf.
Phrases
beni derhal bilgilendirin inform me as soon possible
derhal/hemen olacak no sooner said than done
derhal bol su ile durulayınız rinse immediately with plenty of water
Idioms
(artık sevmediği bir kişiyle) derhal ilişkiyi kesmek drop something like a hot potato
(artık sevmediği bir kişiyle) derhal ilişkiyi kesmek drop something like a hot brick
hemen/derhal müdahale etmek be quick off the mark
derhal/acilen yapmak get right on something
Speaking
derhal çöz beni untie me right now
seninle derhal konuşmam gerek i need to talk to you immediately
Trade/Economic
derhal paraya dönüştürülebilecek varlıklar cash asset
derhal para çevrilebilir liquid
derhal teslim şartlı satış spot sale
alacaklının talebi üzerine derhal ödenecek borç demand loan
nakit karşılığı derhal yapılan satış spot selling
derhal teslim malın fiyatı spot price
derhal karşılanması ya da iptal edilmesi gereken sipariş fill or kill order
borsada derhal al-sat emri immediate order
derhal teslim için satış sale for prompt delivery
mütedavil kıymetlerin derhal paraya çevrilme oranı coefficient of immediate liquidity
derhal paraya çevrilebilen kıymetler assets ready convertible into cash
derhal teslim spot delivery
derhal teslim immediate delivery
derhal teslim edilecek malın fiyatı cash price
derhal teslim edilecek malın fiyatı spot price
derhal satmak sell on the spot
derhal yürürlüğe girmek üzere with immediate effect
derhal geçerli olmak üzere with immediate effect
derhal işten çıkarma immediate dismissal
Law
derhal ifa immediate performance
derhal itiraz etmek object forthwith
derhal ifa punctual performance
derhal yapılması gereken ihbar immediate notice
bir suçlunun yakalandığı yerde derhal cezalandırılması jedwood justice
derhal verilen ceza summary proceeding
derhal zilyetlik immediate possession
derhal ve kendiliğinden immediately and automatically
derhal uygulanırlık ilkesi principle of immediate application
kira sözleşmesinin sona ermesini takiben kiralanan mülkün mülk sahibine derhal iade edilmesi immediate reversion
derhal fesih immediate cancellation
derhal fesih immediate termination
Politics
komisyonu durumdan derhal haberdar ederler they shall forthwith inform the commission thereof
derhal cevaplanması gereken soru privileged question
derhal basına sunulacaktır for immediate release
Technical
ısıyı derhal ileten transcalent
Military
derhal müdahale etmek respond promptly