ele almak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ele almak"ele almak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 31 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ele almak discuss f.
General
ele almak go about f.
ele almak go around f.
ele almak approach f.
ele almak deal f.
ele almak go at f.
ele almak tackle f.
ele almak take f.
ele almak treat f.
ele almak handle f.
ele almak turn over f.
ele almak take something in hand f.
ele almak embrace f.
ele almak treat f.
ele almak review f.
ele almak approach f.
ele almak excuss [obsolete] f.
Phrasals
ele almak dispose of f.
ele almak kick around f.
ele almak kick about f.
ele almak go at f.
ele almak talk over f.
ele almak tackle with f.
ele almak go into f.
ele almak take up f.
Idioms
ele almak take something on board f.
ele almak have in hand f.
ele almak get one's hands on f.
Politics
ele almak address f.
ele almak deal with f.
Technical
ele almak handle f.

"ele almak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 146 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ele almak (bir problemi) tackle f.
(meseleyi) ele almak handle f.
General
tekrar ele almak reconsider f.
kontrolü ele almak take upper hand f.
esaslarını ele almak come to grips with f.
birlikte ele almak be paired with f.
yeniden ele almak rehash f.
kontrolü ele almak takeover f.
yönetimi ele almak take the lead f.
kontrolü ele almak take the upper hand f.
yönetimi ele almak take in hand f.
idareyi ele almak take command f.
yeniden ele almak reconsider f.
kontrolü ele almak get upper hand f.
bir işi ele almak go about a task f.
bütün boyutlarıyla ele almak scrutinize f.
bir şeyi bir bütünsellik içinde ele almak keep something in perspective f.
kontrolü ele almak gain control over f.
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele almak contextualize f.
bütün boyutlarıyla ele almak take up in detail f.
dizginleri ele almak take control f.
bütün boyutlarıyla ele almak consider in detail f.
bütün boyutlarıyla ele almak take up comprehensively f.
yönetimi ele almak take over f.
bütün boyutlarıyla ele almak discuss something with scrupulous attention to detail f.
bütün boyutlarıyla ele almak discuss something in utter detail f.
konuyu çeşitli açılardan ele almak consider the problem from various aspects f.
idaresini ele almak take in hand f.
bütün olarak ele almak handle something as a whole f.
bütün olarak ele almak deal with a (subject/matter) entirely f.
farklı açıdan ele almak consider (a matter) from a different angle f.
ipleri ele almak run the show f.
konuyu ele almak handle the subject f.
ayrıntılı ele almak examine in detail f.
ayrıntıyla ele almak discuss in detail f.
ayrıntıyla ele almak examine in detail f.
ayrıntılı ele almak discuss in detail f.
inisiyatifi ele almak take the initiative f.
inisiyatifi ele almak gain the initiative f.
inisiyatifi ele almak regain the initiative f.
inisiyatifi ele almak seize the initiative f.
dini bakımdan ele almak theologise f.
dini bakımdan ele almak theologize f.
dizginleri ele almak get a grip f.
olarak ele almak regard f.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele almak contextualise f.
detaylı biçimde ele almak work through f.
etraflıca ele almak work through f.
bir sorunu ele almak discuss a problem f.
bir problemi ele almak discuss a problem f.
bir konuyu ele almak address an issue f.
farklı bir açıdan ele almak consider (a matter) from a different angle f.
sorunu ele almak tackle an issue f.
problemi/sorunu ele almak tackle a problem f.
bir problemi ele almak address a problem f.
yeniden ele almak rehandle f.
konuyu olduğu gibi değil göründüğü gibi ele almak take matters at face value f.
ele almak zorunda olmak need to address f.
herhangi bir konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele almak contextualize f.
bütün boyutlarıyla ele almak scrutinise f.
herhangi bir konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele almak contextualise f.
davayı ele almak hear the application f.
yeniden ele almak readdress f.
komutayı ele almak steer the ship f.
tekrar ele almak revisit f.
kontrolü ele almak take control f.
yeni bir açıdan ele almak readress f.
konuyu yeni bir bağlamda ele almak recontextualise f.
konuyu yeni bir bağlamda ele almak recontextualize f.
yeniden ele almak redefine f.
yeniden ele almak reembrace f.
yeniden ele almak re-embrace f.
idareyi ele almak take the chair f.
tipolojik bir şekilde ele almak typologize f.
konuyu çeşitli açılardan ele almak deal with the problem from many aspects f.
idaresini ele almak underfong [obsolete] f.
kontrolü ele almak enmesh f.
kontrolü ele almak ensnarl f.
kontrolü ele almak entrap f.
bir işi kabaca ve dikkatsizce ele almak mall f.
(konuyu) çok uzun, ayrıntılı ve sınırlı bir şekilde ele almak wiredraw f.
uzun uzadıya ele almak wiredraw f.
Phrasals
eylem planı yapmak amacıyla problemi tekrar tekrar ele almak thrash over f.
(problemi) tekrar tekrar ele almak thresh over f.
kaba bir şekilde ele almak monkey with f.
olarak ilgilenmek/ele almak play something as something f.
(birini/bir şeyi başka biri/bir şey) olarak ele almak treat (someone or something) as (someone or something else) f.
birini/bir şeyi başka bir şey olarak ele almak treat someone or something as something f.
olarak ele almak treat as f.
(birinin/bir şeyin bir şeyini) almak (birinin/bir şeyin bir şeyini) ele geçirmek expropriate (something) from (someone or something) f.
(bir konuyu) enine boyuna ele almak bat something around f.
(bir şeyi) uzunca tartışmak/ele almak go into (something) f.
olarak ele almak play as f.
kontrolü ele almak take over f.
birini ele almak take someone up f.
birini kandırıp bir şeyini almak/ele geçirmek inveigle something out of someone f.
birinin aklını çelip bir şeyini almak/ele geçirmek inveigle something out of someone f.
herkesten önce ele geçirmek/satın almak snatch up f.
yeniden/tekrar ele almak warm over f.
ile hakimiyetini ele almak occupy with f.
(bir şeyi) ele almak hit upon someone or something f.
(bir şeyi) ele almak hit on someone or something f.
birini/bir şeyi ele almak start in on someone or something f.
bir fikri ele almak bounce something back and forth f.
Colloquial
dikkatle ele almak hash f.
bir toplantıda hiç kimsenin ele almak istemediği konu/sorun moose on the table i.
Idioms
eldiven kullanmadan ele almak handle without mittens f.
dizginleri ele almak take the bit in (one's) mouth f.
dizginleri ele almak take the bit in one's mouth f.
dizginleri ele almak blow open f.
asıl işi ele almak get down to business f.
aydınlatmak ya da bir tek konuyu derinlemesine ele almak cover a lot of ground f.
bir konuyu tüm ayrıntılarıyla ele almak cover the waterfront f.
bir durumu tüm ayrıntılarıyla ele almak cover all the bases f.
bir durumu tüm ayrıntılarıyla ele almak touch all the bases f.
bir konuyu tüm ayrıntılarıyla ele almak cover the territory f.
değişik konuları ele almak cover a lot of ground f.
dizginleri ele almak take up the reins f.
dizginleri ele almak take matters into own hands f.
dizginleri ele almak hold the reins f.
her yönüyle/bütün detaylarıyla ele almak go into the ins and outs f.
kontrolü ele almak run the show f.
kontrolü ele almak take the bit in one's teeth f.
tüm detaylarıyla ele almak cover the waterfront f.
alanı kapsamlı olarak ele almak cover the field f.
alanı baştan sona ele almak cover the field f.
aynı konuyu ele almak cover the same ground f.
aynı konuyu ele almak go over the same ground f.
birinin bıraktığı yerden ele almak take it from there f.
birinin bıraktığı yerden ele almak take it from here/there f.
(birinin/bir şeyin) kontrolünü tamamen ele almak have (someone or something) by the tail f.
ipleri tamamen ele almak run (one's) own show f.
kontrolü tamamen ele almak run (one's) own show f.
dizginleri ele almak pull in the reins f.
kontrolü ele almak pull in the reins f.
dizginleri ele almak take (something) into (one's) own hands f.
(birini) bütün boyutlarıyla ele almak run the rule over (one) [uk] f.
bir konunun bir noktasını ele almak/tartışmak argue the point f.
bir konuyu bir yönden ele almak/tartışmak argue the point f.
zorlukları ele almak hash out f.
Politics
öncelikle ele almak accord priority treatment f.
Geometry
geometrik açıdan ele almak geometrize f.
geometrik açıdan ele almak geometrise f.
Literature
(eseri, konuyu, vb.) farklı bir tema ile ele almak rehandle f.
Philosophy
(konuyu) metafiziksel olarak ele almak metaphysicize f.
(konuyu) metafiziksel olarak ele almak metaphysicise f.