implicit - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

implicit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"implicit" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
General
implicit s. içerik
implicit s. kesin
implicit s. dolaylı olarak anlaşılan
implicit s. tam
implicit s. dahili
implicit s. ima edilen
implicit s. ifade edilmeden anlaşılan
implicit s. itirazsız
implicit s. dokundurma
implicit s. saklı
implicit s. imalı
implicit s. üstü kapalı
implicit s. ima olunan
implicit s. örtülü
implicit s. içkin
implicit s. örtük
implicit s. dolaylı olarak belirten
implicit s. kapalı
implicit s. zımnî
Trade/Economic
implicit zımni
implicit gizli
implicit kapalı
Law
implicit zımni
implicit örtülü
Linguistics
implicit örtük
Ottoman Turkish
implicit mündemiç

"implicit" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be implicit in f. içinde olmak
be implicit in f. -de saklı olmak
implicit power i. tam yetki
implicit trust i. tam güven
implicit amendment i. dolaylı değişiklik
implicit amendment i. zımni değişiklik
implicit recommendation i. üstü kapalı tavsiye
implicit meaning i. örtülü anlam
implicit volatility i. örtülü volatilite
Trade/Economic
implicit contract örtülü sözleşme
implicit gnp deflator zımni gayri safi milli hasıla deflatörü
implicit cost örtülü maliyet
implicit gnp deflator örtülü gayri safi milli hasıla deflatörü
implicit price deflator zımni fiyat deflatörü
implicit cost zımni maliyet
implicit price deflator örtülü fiyat deflatörü
implicit cost gizli maliyet
implicit rent zımni rant
implicit cost örtük maliyet
implicit interest rate saklı faiz oranı
implicit interest rate zımni faiz oranı
implicit inflation targeting örtük enflasyon hedeflemesi
implicit inflation targeting örtülü enflasyon hedeflemesi
implicit inflation örtülü enflasyon
Law
implicit declaration of intent zımni irade beyanı
implicit declaration of intent üstü örtülü irade beyanı
implicit admission tevilli ikrar
Politics
with the implicit approval of bilgisi dahilinde
implicit contract theory zımni sözleşme teorisi
Technical
implicit value örtük değer
Computer
implicit function örtük işlev
implicit selection tuşa basmadan seçme
implicit deny gizli engelleme
implicit deny/block gizli engell
implicit interface implementation kapalı arayüz uygulaması
Informatics
implicit function örtük işlev
implicit declaration örtük bildirim
implicit conversion istemsiz dönüşüm
implicit casting istemsiz dönüşüm
Telecom
implicit dialling dolaylı arama
Marine
alternating direction implicit scheme sayısal benzeşimde adi yöntemi şeması
semi-implicit method for pressure linked equations basınç bağlantılı denklemler için yarı-kapalı yöntem
Psychology
implicit personality theory örtülü kişilik teorisi
implicit learning örtülü öğrenme
implicit memory örtülü bellek
implicit excitation içerik uyarım
implicit behaviour içerik davranım
implicit spatial information örtük uzaysal bilgi
implicit association test örtük çağrışım testi
Food Engineering
implicit function örtülü işlev
Math
implicit function örtük işlev
implicit differentiation kapalı türevleme
implicit differentiation örtük türevleme
implicit function kapalı fonksiyon
implicit equation örtülü denklem
implicit equation örtük denklem
Statistics
implicit strata tam tabaka
Literature
implicit characterization kapalı karakterleştirme
Linguistics
implicit knowledge örtük bilgi