gizli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gizli"gizli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 141 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gizli confidential s.
gizli hidden s.
gizli secret s.
General
gizli camera i.
gizli backroom i.
gizli unseen s.
gizli snug s.
gizli in camera s.
gizli cryptical s.
gizli huggermugger s.
gizli occult s.
gizli sneaking s.
gizli slinky s.
gizli undercover s.
gizli perdu s.
gizli classified s.
gizli shrouded s.
gizli masked s.
gizli closet s.
gizli blind s.
gizli teteàtete s.
gizli undisclosed s.
gizli intimate s.
gizli submersed s.
gizli under one's hat s.
gizli esoterical s.
gizli unsearchable s.
gizli sealed s.
gizli underarm s.
gizli shady s.
gizli subterraneous s.
gizli surreptitious s.
gizli quiet s.
gizli delitescent s.
gizli unknown s.
gizli disguised s.
gizli underground s.
gizli mystic s.
gizli under cover s.
gizli restricted s.
gizli underhand s.
gizli underhanded s.
gizli potential s.
gizli subterranean s.
gizli sneaky s.
gizli sneak s.
gizli ulterior s.
gizli perdue s.
gizli furtive s.
gizli inner s.
gizli cryptic s.
gizli stealthy s.
gizli private s.
gizli arcane s.
gizli dark s.
gizli secluded s.
gizli recondite s.
gizli backdoor s.
gizli submerged s.
gizli esoteric s.
gizli privy s.
gizli covert s.
gizli clandestine s.
gizli latent s.
gizli secret s.
gizli confidential s.
gizli hidden s.
gizli incognita s.
gizli back-door s.
gizli hush-hush s.
gizli hugger-mugger s.
gizli hole-and-corner s.
gizli invisible s.
gizli close s.
gizli concealed s.
gizli backstairs s.
gizli backstair s.
gizli subtler s.
gizli backstage s.
gizli underlying s.
gizli unrevealed s.
gizli out of one's way s.
gizli underhand s.
gizli latescent s.
gizli virtual s.
gizli hid s.
gizli hideaway s.
gizli hidlings [scotland] s.
gizli hugger mugger s.
gizli retruse s.
gizli hush s.
gizli hushed s.
gizli clancular [obsolete] s.
gizli darn s.
gizli offscreen s.
gizli off-the-record s.
gizli on the side s.
gizli opertaneous s.
gizli in petto s.
gizli dormant s.
gizli off the record zf.
gizli secretly zf.
gizli sub rosa zf.
gizli confidentially zf.
gizli in confidence zf.
gizli sneakingly zf.
gizli crypto ök.
Colloquial
gizli the dl (down low) i.
gizli the down low i.
gizli underarm s.
gizli dern s.
gizli behind closed doors expr.
Idioms
gizli back door s.
gizli backdoor s.
gizli back room s.
gizli closed-door s.
gizli hole-in-the-corner expr.
gizli in purdah expr.
gizli on the hush expr.
gizli on the hush-hush expr.
gizli under hat expr.
Trade/Economic
gizli confidential s.
gizli concealed s.
gizli implicit s.
gizli anonymous s.
Law
gizli clandestine s.
gizli in camera s.
gizli concealed s.
gizli confidential s.
Technical
gizli latent s.
Computer
gizli invisible s.
gizli secret s.
gizli hidden s.
Medical
gizli larvate s.
Military
gizli cache s.
gizli surreptitious s.
gizli esoteric s.
gizli underground s.
gizli confidential s.
Slang
gizli under the table expr.
gizli on the low (on the down low) expr.

"gizli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gizli anlaşma collusion i.
gizli tutmak keep confidential f.
gizli (bilgi) classified s.
General
gizli kamera candid camera i.
gizli ve kişiye özel bilgiler confidential and privileged information i.
gizli işsizlik concealed unemployment i.
gizli sistem dosyaları hidden system files i.
gizli işlev latent function i.
gizli ilişki (cinsel) liaison i.
abd'de gizli bir yasadışı grup cosa nostra i.
gizli yer recesses i.
kötü amaçla yapılan gizli anlaşma conspiracy i.
gizli güç potential i.
gizli topluluklar secret societies i.
gizli etki undercurrent i.
gizli yapı analizleri latent structure analysis i.
gizli değişkenler latent variables i.
gizli aşk macerası intrigue i.
gizli operasyon covert operation i.
gizli haber alma teşkilatı secret service i.
gizli bir şeyi açığa vuran exposer i.
gizli şifre secret code i.
çok gizli hush hush i.
gizli etki backstairs influence i.
gizli polis teşkilatı secret service i.
gizli oda closet i.
gizli plan secret plan i.
gizli polis teşkilatı secret police i.
gizli kamera hidden camera i.
gizli işleri açığa vuran makale exposé i.
gizli görüşmeler confidential communications i.
gizli duygu undertone i.
gizli yer cache i.
esrarkeşlere mahsus gizli kahvehane opium den i.
çin gizli derneği tong i.
gizli işsizlik disguised unemployment i.
gizli gündem a hidden agenda i.
gizli belge confidential document i.
gizli danışmanlar grubu camarilla i.
gizli etki back influence i.
gizli barınak lair i.
gizli görüntü latent image i.
gizli cemiyet secret society i.
gizli zaman latent period i.
gizli düzen scheme i.
gizli çekim secret videotaping i.
gizli celse secret cession i.
gizli oturum secret cession i.
gizli kusurları meydana çıkaran exposer i.
gizli kamera secret filming i.
gizli ajan secret agent i.
gizli tutma stealth i.
gizli cereyan undercurrent i.
gizli nesneler invisible objects i.
gizli polis secret police i.
gizli plan plot i.
gizli iş wave i.
gizli alay sarcasm i.
gizli ajan agent i.
gizli iş undercover work i.
gizli tehlike pitfall i.
gizli anlaşma conspiracy i.
gizli yazışma secret writing i.
gizli tutma suppression i.
gizli oylama ballot i.
gizli eğilim undercurrent i.
gizli iş stealth i.
gizli kapaklı tarafı behind the scenes i.
gizli örgüt underground i.
gizli dernek secret society i.
gizli hareket stealth i.
gizli duruşma private hearing i.
gizli komünist closet communist i.
gizli yer recess i.
gizli oy secret vote i.
gizli bilgi confidential information i.
gizli pençe half sole i.
gizli çekim hidden cam i.
gizli alay irony i.
gizli mikrofon bug i.
gizli görevli secret agent i.
gizli dini toplantı conventicle i.
elektronik gizli dinleme ve görüntüleme electronic eavesdropping and visualization i.
gizli operasyon clandestine operation i.
gizli yer retirement i.
gizli antlaşma collusion i.
gizli bir tuzak hidden catch i.
gizli açma mekanizması (mücevher kutusu vb) hidden catch i.
gizli şart hidden catch i.
gizli soru secret question i.
gizli meraklı lurker i.
gizli kayıtlar confidential records i.
rakamların gizli gücü bilimi numerology i.
gizli anlaşma collusion i.
gizli anlam hidden meaning i.
gizli gündem hidden agenda i.
gizli isim cryptonym i.
gizli dinleme eavesdropping i.
özellikle düşman bölgesinde görev yapan gizli ajan action officer i.
gizli kahraman secret hero i.
gizli dinleme aygıtı bug i.
gizli şey confidence i.
gizli kapı back door i.
gizli geçme blind joint i.
gizli metin blind text i.
gizli bilgi blind text i.
gizli ajan emissary i.
gizli maksat arrière-pensée i.
gizli düşünce arrière-pensée i.
gizli yol by-way i.
gizli anlamı olma left-handedness i.
gizli güç secret-concealed-natural power i.
gizli kusur hidden defect i.
gizli ve sessiz gülme chuckle i.
gizli kalma latency i.
gizli soruşturma confidential investigation i.
gizli iş ya da eylem stealth i.
gizli yapı latent structure i.
gizli örgüt lodge i.
gizli benzerlik latent ambiguity i.
gizli bilgi classified information i.
gizli buluşma secret rendezvous i.
gizli randevu secret rendezvous i.
gizli tehlike potential danger i.
gizli yetenek hidden talent i.
gizli lider secret leader i.
gizli icat secret invention i.
gizli tuzaklar pitfalls i.
gizli tehlikeler pitfalls i.
gizli tehlike a hidden hazard i.
gizli sözcük secret word i.
gizli kelime secret word i.
gizli cevap secret answer i.
gizli kamera şakası hidden camera prank i.
gizli köşe hidden corner i.
gizli delil secret evidence i.
gizli kanıt secret evidence i.
gizli seçim secret election i.
gizli yetenek secret talent i.
gizli cevher secret/hidden potential i.
birisindeki gizli cevher secret/hidden potential i.
birisindeki gizli cevher hidden talent i.
gizli cevher hidden talent i.
vatikan'ın gizli arşivleri archivum secretum vaticanum i.
vatikan'ın gizli arşivleri vatican secret archives i.
gizli gündem unspoken agenda i.
gizli ilişki secret relationship i.
gizli ilişki confidential relationship i.
gizli/örtülü savaş covert war i.
çok gizli bir birim a top-secret unit i.
çok gizli rapor confidential report i.
gizli bütçe black budget i.
gizli bütçe secret budget i.
gizli bir laboratuvar a secret laboratory i.
bilinçaltına gönderilen gizli mesaj subliminal message i.
muhtemel sonucun gizli kanunu the hidden law of probable outcome i.
mesaj ve çeşitli dokümanların değiş-tokuş edildiği gizli yer dead drop i.
mesaj ve çeşitli dokümanların değiş-tokuş edildiği gizli yer dead letter box i.
gizli doküman secret document i.
gizli belge secret document i.
gizli saklanma yeri secret hiding place i.
gizli üs secret base i.
gizli bir operasyon a sting operation i.
gizli tehlike hidden danger i.
gizli kamera çekimi hidden camera shooting i.
çok gizli bir muhbir a well-hidden informer i.
gizli bebek bakıcısı kamerası hidden babysitter cam i.
gizli dadı kamerası hidden nanny cam i.
gizli bir mağara a secret cave i.
gizli anlam secret meaning i.
gizli hazine hidden treasure i.
gizli kayar kapı pocket door i.
gizli tanık secret witness i.
gizli tanık anonymous witness i.
gizli pencere secret window i.
gizli alkolik secret alcoholic i.
(alkol) gizli içici secret drinker i.
gizli alkolizm secret alcoholism i.
gizli bölme false bottom i.
gizli aşk secret love i.
gizli aşık secret lover i.
gizli tanrı deus absconditus i.
gizli çember the secret circle i.
gizli bilgi need-to-know i.
gizli giriş backdoor i.
gizli oda backroom i.
gizli geçit secret passage i.
gizli buzlanma black ice i.
gizli amaç arriere pensee i.
gizli iş çevrilen yol backstairs i.
gizli yerde saklanan şey cache i.
gizli bilgiler classified information i.
gizli noel baba secret santa i.
gizli santa secret santa i.
kapalı/gizli olmama aletheia i.
gizli bir bölme a hidden compartment i.
gizli kimlik covert identity i.
gizli giriş surreptitious entry i.
gizli/belirtilmemiş yer undisclosed location i.
gizli tarih cryptohistory i.
gizli dosya secret file i.
gizli güç secret power i.
gizli tarif secret recipe i.
gizli yemek tarifi secret recipe i.
gizli gündem secret agenda i.
gizli kural secret rule i.
gizli bir şekilde yük vagonunda seyahat edilmesi train hopping i.
gizli bir şekilde yük vagonunda seyahat edilmesi freighthopping i.
batman'in gizli merkezi batcave i.
gizli olmayan ek non-confidential annex i.
gizli hayran secret admirer i.
gizli hesap hidden account i.
gizli hesap secret account i.
gizli numara unknown caller i.
gizli arkadaş secret friend i.
gizli cennet hidden paradise i.
gizli cemiyetler secret societies i.
gizli dernekler secret societies i.
gizli ırkçı closet racist i.
gizli ırkçılık closet racism i.
gizli bilgileri veren isimsiz kaynak deep throat i.
gizli, zor ve ezoterik konularda uzmanlaşmış kişi cabalist i.
gizli kasa secret safe i.
gizli kasa hidden safe i.
gizli işbirliği cahoots i.
gizli takip tailing i.
gizli takip shadowing i.
gizli düşman secret enemy i.
gizli düşman backfriend i.
gizli ve hassas bilgiler silinerek yayıma hazırlanmış doküman redaction i.
yayıma hazırlanmış dokümandan (gizli veya hassas bilgiyi) silme redaction i.
gizli işlerin döndüğü yer backroom i.
gizli dedikodu backstairs gossip i.
gizli ifade note i.
sayıların gizli anlamları ve insan hayatı üzerindeki doğaüstü etkisini inceleyen kimse numerologist i.
bireyler/gruplar arasında gizli düşmanlık tension i.
gizli durum the dark i.
italya'da gizli bir suç örgütü the mafia i.
gizli bağlantı tie-in i.
gizli hazine treasure-trove i.
gizli işler yapan kimse trinketer [obsolete] i.
gizli gizli yapılan iş trinketing i.
gizli toplantı trist [obsolete] i.
gizli kapaklı eylem trunkwork i.
gizli toplantı confidential meeting i.
gizli toplantı confidential record i.
gizli örgüt underground i.
gizli anlam undersong i.
bir imalat tekniği hakkında gizli bilgileri olan kimse arcanist i.
gizli şüphe mental reservation i.
gizli amaç mental reservation i.
gizli olma ulteriority i.
gizli görevli undercover agent i.
gizli operasyon undercover operation i.
gizli teşkilat secret organization i.
gizli kamera concealed camera i.
iktidardaki hükümeti devirmeye çalışan veya düşmanca planlar kuran, genellikle milliyetçi olan gizli örgüt underground i.
kaçaklara yardım ve yataklık eden gizli bir ağ underground railroad i.
gizli duygu undernote i.
gizli tutku underpassion i.
gizli hırs underpassion i.
gizli ihtiras underpassion i.
gizli numara underplot i.
gizli etki underrun i.
gizli eğilim underrun i.
gizli cereyan underrun i.
bir ucu birine/bir şeye, diğer ucu da yükselebilen ve alçak uçan bir hava aracının yakalayıp havalandırdığı büyük bir balona bağlı kablo (askeri veya gizli servislerin kişileri tehlikeli durumlardan kurtarmak için kullandığı bir yöntem) skyhook i.
gizli/göze çarpmayan durum kicker i.
gizli şeyler enwrappings i.
gizli şeyler inwrappings i.
gizli bir sistemin sırlarının öğretildiği kimse epopt i.
gizli inançları olan kimse esoteric i.
gizli düşmanlık latent hostility i.
1864'te kurulmuş gizli bir hayır kurumuna mensup kimse knight of pythias i.
gizli saklanma yeri latibulum i.
gizli haberleşme materyallerinin veya yasadışı malların tutulduğu ve sonrasında hemen elden çıkarıldığı önceden belirlenmiş yer mail drop i.
gizli haberleşme materyallerini veya yasadışı malları depolama faaliyeti mail drop i.
gizli haberleşme materyallerinin veya yasadışı malların tutulup sonrasında hemen elden çıkarıldığı önceden belirlenmiş yer maildrop i.
gizli haberleşme materyallerini veya yasadışı malları depolama faaliyeti maildrop i.
gizli bilgi bibful i.
tüm teklifler alınana kadar açılmayan gizli yazılı teklif bid i.
italya'da şantaj ve şiddet uygulayan gizli bir suç örgütü black hand i.
gizli sorun hair shirt i.
gizli dert hair shirt i.
çok gizli rapor whisper i.
gizli içerikli iletişim whisper i.
gizli koz wildcard i.
gizli bilgi wind i.
gizli dikiş blind stitching i.
kendilerini doğaüstü varlıkları yatıştırmaya adamış kuzey amerika yerlilerinin kurduğu gizli bir topluluk medicine lodge i.
aşırı derecede ince veya gizli akıl yürütme metaphysics i.
gizli yer mew i.
gizli duyum anonymous tip i.
gizli problemlerle karşılaşılan konu minefield i.
gizli etken hidden hand i.
gizli anlamlı sembol hieroglyph i.
gizli anlamlı resim hieroglyph i.
gizli olmayıp yazılabilen eser metni monitor i.
gizli olmayıp yazılabilen talimat metni monitor i.
gizli bilgi verilmiş kimse repository i.
hile amaçlı kullanan gizli cihaz gaff i.
kutsal nesnelerin tapınan kişilere gösterildiği, kaidelerin okunduğu, yıkama, yeme, içme ve kurban etme gibi törensel faaliyetlerin yapıldığı gizli bir dini ayin mystery i.
sadece üyelerine açıklanan ritüel, faaliyet veya öğretileri bulunan gizli bir topluluğa kabul edilmiş kimse mystic i.
gizli şey obscure i.
gizli olma obscurement i.
gizli köşe by-corner i.
gizli yer byplace i.
gizli yer by-place i.
gizli oda byroom i.
gizli oda by-room i.
gizli daire by-room i.
gizli sokak bystreet i.
gizli yol bystreet i.
gizli yol by-turning i.
gizli yol by-walk i.
gizli yer hideout i.
hayatını gizli tutan kimse dark horse i.
şifrelenmiş gizli mesaj decipher i.
gizli mesaj çözen kimse decoder i.
gizli işlerin çevrildiği küçük ve az aydınlatılmış yer den i.
düşmanca ve genellikle hile barındıran gizli kapaklı proje veya tertip design i.
düşmanlarını yok etmek için şiddete başvuran gizli bir mormon örgütüne mensup kimse destroying angel i.
(nazi rejiminde) alman gizli devlet polisi gestapo i.
gizli polis aracı ghost car [canada] i.
gizli danışman grey eminence i.
gizli karar verici grey eminence i.
(gizli cemiyetin) birbirlerini tanımak için kullandıkları özel tokalaşma şekli grip i.
gizli nefret heartburning i.
cahil papaz tarafından kıyılan gizli nikah hedge marriage i.
18. yüzyılda ingiltere'de kurulan gizli bir yardımlaşma derneğinin üyesi odd fellow i.
18. yüzyılda ingiltere'de kurulan gizli bir yardımlaşma derneğinin üyesi oddfellow i.
gizli olmama open i.
gizli olması gerekirken herkesin bildiği şey open secret i.
kötü veya yasadışı amaca ulaşmak için yapılan gizli plan connivence i.
gizli anlaşma connivery i.
gizli anlam deuteroscopy i.
gizli iş disingenuity i.
gizli saklı olma inexposure i.
(hükümete ait) ihbarcının kimliğini gizli tutma hakkı informer's privilege i.
birinden gizli yapmak do something behind one's back f.
gizli tutmak conceal f.
faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak go underground f.
gizli gizli dolaşmak lurk about f.
ardında gizli olmak lie behind f.
fenalıklar geçirmeye veya o zamana kadar gizli tuttuğu her şeyi ifşa etmeye başlamak go to pieces f.
gizli tutmak suppress f.
gizli tutmak keep secret f.
gizli dinleme aygıtını sökmek debug f.
gizli plan kurmak compass f.
gizli dinleme aygıtı yerleştirmek bug f.
gizli konuşmak collogue f.
gizli hazırlık yapmak brew f.
gizli bir yere saklamak cache f.
gizli mikrofon yerleştirmek bug f.
gizli bir mevziden ateş açmak snipe at f.
gizli tutmak hush up f.
kaynamak (gizli bir iş) simmer f.
gizli gizli dolaşmak lurk around f.
gizli tutmak hide f.
gizli tutmak keep something secret f.
bir şeyi gizli tutmak keep something under one's hat f.
gizli tutmak keep something under wraps f.
gizli bir bilgiyi açıklamak take the lid off f.
gizli tutmak keep under one's hat f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagram f.
gizli bir beraberlik (aşk ilişkisi) yaşamak be having a secret love affair f.
gizli tutmak keep something hidden f.
bir şeyi gizli tutmak keep (something) close to one's chest f.
gizli kalmak lie snug f.
-de gizli olmak lurk in f.
(gizli bilgilere vb) ulaşmak get access f.
(gizli bir yere vb) erişmek get access f.
arkasında gizli olmak lie behind f.
(odaya vb) (gizli) kamera yerleştirmek install a hidden camera f.
(odaya vb) (gizli) kamera koymak install a hidden camera f.
(odaya vb) (gizli) kamera yerleştirmek secretly install a hidden camera in a room f.
(odaya vb) (gizli) kamera koymak secretly install a hidden camera in a room f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a withheld number f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a private number f.
gizli numaradan çağrı atmak make a missed call from a private number f.
gizli numaradan çağrı bırakmak ring from a private number f.
gizli numaradan çağrı bırakmak give a missed call f.
gizli kamera koymak place a hidden camera f.
gizli kamera yerleştirmek place a hidden camera f.
gizli kamera yerleştirmek install a hidden camera f.
gizli kamera koymak install a hidden camera f.
kişiye özel ve gizli tutmak keep confidential and secret f.
gizli gücü ortaya çıkarmak potentise f.
gizli gücü ortaya çıkarmak potentize f.
gizli olduğunu duyurmak classify f.
gizli gizli yudumlamak sneak a sip from f.
gizli gizli yudumlamak sneak sips from f.
gizli gizli yudumlamak sneak sip f.
ismi gizli/saklı kalmak remain anonymous f.
isminin/kimliğinin gizli/saklı kalmasını istemek wish/want to remain anonymous f.
gizli tutmak keep private f.
birisi hakkında gizli bilgiler vermeyi teklif etmek overshare f.
haddinden fazla gizli bilgi ifşa etmek overshare f.
gizli gizli böbürlenmek humblebrag f.
gizli işler çevirmek tamper f.
gizli bağlantı yaparak telefonu dinlemek tap f.
yayıma hazırlanmış dokümandan (gizli veya hassas bilgiyi) silmek redact f.
gizli toplantı yapmak be in conclave f.
(düşüncelerini, amaçlarını) gizli tutmak keep counsel f.
gizli bir şekilde ilerlemek steal a march f.
gizli bir şekilde üstünlük sağlamak steal a march f.
gizli iş çevirmek trinkle [obsolete] f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagrammatise f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagrammatize f.
gizli tutmak undisclose f.
(bir şeyi) gizli yerinden çıkarmak untuck f.
gizli bir istihbarat operasyonunu ortaya çıkarıp tehlikeye atmak blow f.
gizli bir istihbarat operasyonunu ortaya çıkaran gazete haberi blow f.
gizli tutmak hele [dialect] f.
(mekanizma yüzeyinin bir bölümünü) normalde gizli olan detayları ortaya çıkarmak için kırılmış gibi çizmek veya boyamak break out f.
gizli kalmak hide f.
gizli gizli hareket etmek hint [scotland] f.
gizli tutmak hugger mugger f.
gizli tutmak huggermugger f.
gizli tutmak hush-hush f.
gizli bir yere koymak deposit f.
gizli tutmak dern f.
gizli tutmak hoard f.
gizli tutmak overhele [obsolete] f.
gizli maksadı olmayan undesigning s.
gizli kapaklı secretive s.
çok gizli top secret s.
gizli çalışan undercover s.
gizli yapılan undercover s.
gizli anlaşma ile ilgili collusive s.
anlamı gizli abstruse s.
gizli kapaklı obscure s.
gizli yapılan clandestine s.
gizli kapaklı clandestine s.
gizli anlamlı oracular s.
gizli kapaklı covert s.
gizli tutulmuş runaway s.
gizli yapılan backstairs s.
gizli inançları olan esoteric s.
başlangıçtan gizli born classified s.
gizli kalması gereken confidential s.
en gizli inmost s.
gizli bir dinleme cihazı bulunan oda veya nesne bugged s.
gizli ve kapsamlı deep laid s.
gizli ve ustaca hazırlanmış deep laid s.
gizli saklı hidden s.
gizli olmayan nonconfidential s.
gizli olmayan nonsecret s.
gizli kalmış secret s.
gizli olmayan non-confidential s.
çok gizli top-secret s.
gizli olmayan overt s.
çok gizli classified s.
gizli kapaklı tortuous s.
çok gizli strictly confidential s.
gizli kalmış remained/stayed hidden s.
gizli kapaklı yapılan backstairs s.
çok gizli olmayan not-so-subtle s.
gizli veya saklı anlama sahip cabalistic s.
gizli saklı backroom s.
kurumların gizli operasyonlarıyla ilgili backstage s.
özel hayatın gizli kusurlarıyla ilgili backstair s.
gizli saklı dönen işlerle ilgili backstage s.
gizli saklı backstage s.
gizli olmayan nonclandestine s.
sayıların gizli anlamları ve insan hayatı üzerindeki doğaüstü etkisinin incelenmesiyle ilgili numerological s.
gizli tutulan unemphatic s.
gizli olmayan unashamed s.
aşırı gizli ultrasecret s.
tamamen gizli ultrasecret s.
gizli bilgi verilmesi güvenli olmayan (kimse) uncleared s.
gizli olmayan uncoy s.
gizli güçler tarafından alt edilmiş underwrought [obsolete] s.
gizli olmayan unsecret s.
maksadı gizli left-handed s.
gizli tutulan behind-the-scenes s.
gizli yapılan behind-the-scenes s.
çok gizli black s.
özel bir alanda gizli ayrıntılar veya prosedürlerle meşgul olan wonky s.
kimliği gizli blind s.
gizli saklı olmayan board s.
en gizli hiddenmost s.
gizli yapılan hole-in-corner s.
gizli kapaklı hole-in-corner s.
gizli kapaklı hugger mugger s.
gizli olmayıp ekrana basılan monitorial s.
gizli kapaklı mystical s.
daha gizli obscurer s.
karmaşık ve gizli byzantine s.
doğaüstü etkenlerden kaynaklı gizli bilgilere ait occult s.
doğaüstü etkenlerden kaynaklı gizli bilgiler ile ilgili occult s.
doğaüstü etkenlerden kaynaklı gizli bilgilerle uğraşan occult s.
gizli kapaklı clancular [obsolete] s.
gizli olan dark s.
(nazi rejiminde) alman gizli devlet polisine ait gestapo s.
(nazi rejiminde) alman gizli devlet polisiyle ilgili gestapo s.
(nazi rejiminde) alman gizli devlet polisine özgü gestapo s.
başkalarından gizli yürütülen offline s.
başkalarından gizli olarak yürütülen off-line s.
kamuoyundan gizli olan offstage s.