gizli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gizli"gizli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 116 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gizli confidential s.
gizli hidden s.
gizli secret s.
General
gizli camera i.
gizli backroom i.
gizli unseen s.
gizli snug s.
gizli in camera s.
gizli cryptical s.
gizli huggermugger s.
gizli occult s.
gizli sneaking s.
gizli slinky s.
gizli undercover s.
gizli perdu s.
gizli classified s.
gizli shrouded s.
gizli masked s.
gizli closet s.
gizli blind s.
gizli teteàtete s.
gizli undisclosed s.
gizli intimate s.
gizli submersed s.
gizli under one's hat s.
gizli esoterical s.
gizli unsearchable s.
gizli sealed s.
gizli underarm s.
gizli shady s.
gizli subterraneous s.
gizli surreptitious s.
gizli quiet s.
gizli delitescent s.
gizli unknown s.
gizli disguised s.
gizli underground s.
gizli mystic s.
gizli under cover s.
gizli restricted s.
gizli underhand s.
gizli underhanded s.
gizli potential s.
gizli subterranean s.
gizli sneaky s.
gizli sneak s.
gizli ulterior s.
gizli perdue s.
gizli furtive s.
gizli inner s.
gizli esoteric s.
gizli privy s.
gizli covert s.
gizli cryptic s.
gizli stealthy s.
gizli private s.
gizli arcane s.
gizli dark s.
gizli secluded s.
gizli recondite s.
gizli backdoor s.
gizli submerged s.
gizli clandestine s.
gizli latent s.
gizli secret s.
gizli confidential s.
gizli hidden s.
gizli incognita s.
gizli back-door s.
gizli hush-hush s.
gizli hugger-mugger s.
gizli hole-and-corner s.
gizli invisible s.
gizli close s.
gizli concealed s.
gizli backstairs s.
gizli backstair s.
gizli subtler s.
gizli backstage s.
gizli underlying s.
gizli unrevealed s.
gizli out of one's way s.
gizli underhand s.
gizli secretly zf.
gizli sub rosa zf.
gizli off the record zf.
gizli confidentially zf.
gizli in confidence zf.
gizli sneakingly zf.
gizli crypto ök.
Colloquial
gizli the dl (down low) i.
gizli the down low i.
gizli underarm s.
gizli behind closed doors expr.
Idioms
gizli back door s.
gizli backdoor s.
gizli hole-in-the-corner expr.
gizli in purdah expr.
Trade/Economic
gizli confidential s.
gizli concealed s.
gizli implicit s.
gizli anonymous s.
Law
gizli clandestine s.
gizli in camera s.
gizli concealed s.
gizli confidential s.
Technical
gizli latent s.
Computer
gizli invisible s.
gizli secret s.
Medical
gizli larvate s.
Military
gizli cache s.
gizli surreptitious s.
gizli esoteric s.
gizli underground s.
gizli confidential s.
Slang
gizli under the table expr.

"gizli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gizli tutmak keep confidential f.
gizli anlaşma collusion i.
gizli (bilgi) classified s.
General
gizli plan kurmak compass f.
gizli dinleme aygıtını sökmek debug f.
fenalıklar geçirmeye veya o zamana kadar gizli tuttuğu her şeyi ifşa etmeye başlamak go to pieces f.
gizli tutmak suppress f.
gizli tutmak keep secret f.
ardında gizli olmak lie behind f.
gizli gizli dolaşmak lurk about f.
faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak go underground f.
gizli bir yere saklamak cache f.
gizli konuşmak collogue f.
gizli hazırlık yapmak brew f.
gizli dinleme aygıtı yerleştirmek bug f.
gizli mikrofon yerleştirmek bug f.
gizli tutmak keep something secret f.
gizli tutmak keep something under wraps f.
bir şeyi gizli tutmak keep something under one's hat f.
gizli tutmak hide f.
gizli tutmak hush up f.
kaynamak (gizli bir iş) simmer f.
gizli gizli dolaşmak lurk around f.
gizli bir mevziden ateş açmak snipe at f.
gizli tutmak conceal f.
birinden gizli yapmak do something behind one's back f.
gizli bir bilgiyi açıklamak take the lid off f.
gizli tutmak keep under one's hat f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagram f.
gizli bir beraberlik (aşk ilişkisi) yaşamak be having a secret love affair f.
gizli tutmak keep something hidden f.
bir şeyi gizli tutmak keep (something) close to one's chest f.
gizli kalmak lie snug f.
-de gizli olmak lurk in f.
(gizli bilgilere vb) ulaşmak get access f.
(gizli bir yere vb) erişmek get access f.
arkasında gizli olmak lie behind f.
(odaya vb) (gizli) kamera koymak install a hidden camera f.
(odaya vb) (gizli) kamera yerleştirmek install a hidden camera f.
(odaya vb) (gizli) kamera yerleştirmek secretly install a hidden camera in a room f.
(odaya vb) (gizli) kamera koymak secretly install a hidden camera in a room f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a withheld number f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a private number f.
gizli numaradan çağrı atmak make a missed call from a private number f.
gizli numaradan çağrı bırakmak ring from a private number f.
gizli numaradan çağrı bırakmak give a missed call f.
gizli kamera koymak place a hidden camera f.
gizli kamera yerleştirmek place a hidden camera f.
gizli kamera koymak install a hidden camera f.
gizli kamera yerleştirmek install a hidden camera f.
kişiye özel ve gizli tutmak keep confidential and secret f.
gizli gücü ortaya çıkarmak potentise f.
gizli gücü ortaya çıkarmak potentize f.
gizli olduğunu duyurmak classify f.
gizli gizli yudumlamak sneak a sip from f.
gizli gizli yudumlamak sneak sips from f.
gizli gizli yudumlamak sneak sip f.
ismi gizli/saklı kalmak remain anonymous f.
isminin/kimliğinin gizli/saklı kalmasını istemek wish/want to remain anonymous f.
gizli tutmak keep private f.
birisi hakkında gizli bilgiler vermeyi teklif etmek overshare f.
haddinden fazla gizli bilgi ifşa etmek overshare f.
gizli gizli böbürlenmek humblebrag f.
gizli işler çevirmek tamper f.
gizli bağlantı yaparak telefonu dinlemek tap f.
yayıma hazırlanmış dokümandan (gizli veya hassas bilgiyi) silmek redact f.
gizli toplantı yapmak be in conclave f.
(düşüncelerini, amaçlarını) gizli tutmak keep counsel f.
gizli bir şekilde ilerlemek steal a march f.
gizli bir şekilde üstünlük sağlamak steal a march f.
gizli iş çevirmek trinkle [obsolete] f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagrammatise f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagrammatize f.
gizli tutmak undisclose f.
(bir şeyi) gizli yerinden çıkarmak untuck f.
gizli bilgi confidential information i.
gizli yer retirement i.
gizli yer recess i.
gizli oy secret vote i.
gizli kapaklı tarafı behind the scenes i.
gizli hareket stealth i.
gizli görevli secret agent i.
gizli örgüt underground i.
gizli dernek secret society i.
gizli dini toplantı conventicle i.
elektronik gizli dinleme ve görüntüleme electronic eavesdropping and visualization i.
gizli operasyon clandestine operation i.
gizli plan plot i.
gizli iş wave i.
gizli yazışma secret writing i.
gizli tutma suppression i.
gizli oylama ballot i.
gizli eğilim undercurrent i.
gizli iş stealth i.
gizli komünist closet communist i.
gizli duruşma private hearing i.
gizli iş undercover work i.
gizli tehlike pitfall i.
gizli anlaşma conspiracy i.
gizli alay sarcasm i.
gizli ajan agent i.
gizli alay irony i.
gizli mikrofon bug i.
gizli pençe half sole i.
gizli çekim hidden cam i.
gizli kusurları meydana çıkaran exposer i.
gizli celse secret cession i.
gizli oturum secret cession i.
gizli kamera secret filming i.
gizli ajan secret agent i.
gizli cereyan undercurrent i.
gizli tutma stealth i.
gizli nesneler invisible objects i.
gizli polis secret police i.
gizli danışmanlar grubu camarilla i.
gizli etki back influence i.
gizli kamera hidden camera i.
gizli işleri açığa vuran makale exposé i.
gizli görüşmeler confidential communications i.
gizli duygu undertone i.
gizli yer cache i.
gizli oda closet i.
gizli plan secret plan i.
gizli polis teşkilatı secret police i.
gizli görüntü latent image i.
gizli cemiyet secret society i.
gizli zaman latent period i.
gizli barınak lair i.
gizli düzen scheme i.
gizli belge confidential document i.
gizli işsizlik disguised unemployment i.
esrarkeşlere mahsus gizli kahvehane opium den i.
çin gizli derneği tong i.
gizli gündem a hidden agenda i.
gizli polis teşkilatı secret service i.
gizli çekim secret videotaping i.
gizli etki backstairs influence i.
çok gizli hush hush i.
gizli şifre secret code i.
gizli bir şeyi açığa vuran exposer i.
gizli operasyon covert operation i.
gizli haber alma teşkilatı secret service i.
gizli yapı analizleri latent structure analysis i.
gizli değişkenler latent variables i.
gizli aşk macerası intrigue i.
gizli ilişki (cinsel) liaison i.
abd'de gizli bir yasadışı grup cosa nostra i.
gizli yer recesses i.
gizli işlev latent function i.
gizli sistem dosyaları hidden system files i.
gizli ve kişiye özel bilgiler confidential and privileged information i.
gizli işsizlik concealed unemployment i.
kötü amaçla yapılan gizli anlaşma conspiracy i.
gizli kamera candid camera i.
gizli güç potential i.
gizli topluluklar secret societies i.
gizli etki undercurrent i.
gizli antlaşma collusion i.
gizli açma mekanizması (mücevher kutusu vb) hidden catch i.
gizli bir tuzak hidden catch i.
gizli şart hidden catch i.
gizli soru secret question i.
gizli meraklı lurker i.
gizli kayıtlar confidential records i.
rakamların gizli gücü bilimi numerology i.
gizli anlaşma collusion i.
gizli anlam hidden meaning i.
gizli gündem hidden agenda i.
gizli isim cryptonym i.
gizli dinleme eavesdropping i.
özellikle düşman bölgesinde görev yapan gizli ajan action officer i.
gizli kahraman secret hero i.
gizli dinleme aygıtı bug i.
gizli şey confidence i.
gizli kapı back door i.
gizli bilgi blind text i.
gizli metin blind text i.
gizli geçme blind joint i.
gizli ajan emissary i.
gizli düşünce arrière-pensée i.
gizli maksat arrière-pensée i.
gizli anlamı olma left-handedness i.
gizli yol by-way i.
gizli güç secret-concealed-natural power i.
gizli kusur hidden defect i.
gizli ve sessiz gülme chuckle i.
gizli kalma latency i.
gizli soruşturma confidential investigation i.
gizli iş ya da eylem stealth i.
gizli yapı latent structure i.
gizli örgüt lodge i.
gizli benzerlik latent ambiguity i.
gizli bilgi classified information i.
gizli buluşma secret rendezvous i.
gizli randevu secret rendezvous i.
gizli tehlike potential danger i.
gizli yetenek hidden talent i.
gizli lider secret leader i.
gizli icat secret invention i.
gizli tuzaklar pitfalls i.
gizli tehlikeler pitfalls i.
gizli tehlike a hidden hazard i.
gizli kelime secret word i.
gizli sözcük secret word i.
gizli cevap secret answer i.
gizli kamera şakası hidden camera prank i.
gizli köşe hidden corner i.
gizli delil secret evidence i.
gizli kanıt secret evidence i.
gizli seçim secret election i.
gizli yetenek secret talent i.
birisindeki gizli cevher secret/hidden potential i.
gizli cevher secret/hidden potential i.
birisindeki gizli cevher hidden talent i.
gizli cevher hidden talent i.
vatikan'ın gizli arşivleri archivum secretum vaticanum i.
vatikan'ın gizli arşivleri vatican secret archives i.
gizli gündem unspoken agenda i.
gizli ilişki secret relationship i.
gizli ilişki confidential relationship i.
gizli/örtülü savaş covert war i.
çok gizli bir birim a top-secret unit i.
çok gizli rapor confidential report i.
gizli bütçe secret budget i.
gizli bütçe black budget i.
gizli bir laboratuvar a secret laboratory i.
bilinçaltına gönderilen gizli mesaj subliminal message i.
muhtemel sonucun gizli kanunu the hidden law of probable outcome i.
mesaj ve çeşitli dokümanların değiş-tokuş edildiği gizli yer dead drop i.
mesaj ve çeşitli dokümanların değiş-tokuş edildiği gizli yer dead letter box i.
gizli belge secret document i.
gizli doküman secret document i.
gizli saklanma yeri secret hiding place i.
gizli üs secret base i.
gizli bir operasyon a sting operation i.
gizli tehlike hidden danger i.
gizli kamera çekimi hidden camera shooting i.
çok gizli bir muhbir a well-hidden informer i.
gizli bebek bakıcısı kamerası hidden babysitter cam i.
gizli dadı kamerası hidden nanny cam i.
gizli bir mağara a secret cave i.
gizli anlam secret meaning i.
gizli hazine hidden treasure i.
gizli kayar kapı pocket door i.
gizli tanık anonymous witness i.
gizli tanık secret witness i.
gizli pencere secret window i.
gizli alkolik secret alcoholic i.
(alkol) gizli içici secret drinker i.
gizli alkolizm secret alcoholism i.
gizli bölme false bottom i.
gizli aşk secret love i.
gizli aşık secret lover i.
gizli tanrı deus absconditus i.
gizli çember the secret circle i.
gizli bilgi need-to-know i.
gizli giriş backdoor i.
gizli oda backroom i.
gizli geçit secret passage i.
gizli buzlanma black ice i.
gizli amaç arriere pensee i.
gizli iş çevrilen yol backstairs i.
gizli yerde saklanan şey cache i.
gizli bilgiler classified information i.
gizli noel baba secret santa i.
gizli santa secret santa i.
kapalı/gizli olmama aletheia i.
gizli bir bölme a hidden compartment i.
gizli kimlik covert identity i.
gizli giriş surreptitious entry i.
gizli/belirtilmemiş yer undisclosed location i.
gizli tarih cryptohistory i.
gizli dosya secret file i.
gizli güç secret power i.
gizli tarif secret recipe i.
gizli yemek tarifi secret recipe i.
gizli gündem secret agenda i.
gizli kural secret rule i.
gizli bir şekilde yük vagonunda seyahat edilmesi train hopping i.
gizli bir şekilde yük vagonunda seyahat edilmesi freighthopping i.
batman'in gizli merkezi batcave i.
gizli olmayan ek non-confidential annex i.
gizli hayran secret admirer i.
gizli hesap hidden account i.
gizli hesap secret account i.
gizli numara unknown caller i.
gizli arkadaş secret friend i.
gizli cennet hidden paradise i.
gizli cemiyetler secret societies i.
gizli dernekler secret societies i.
gizli ırkçı closet racist i.
gizli ırkçılık closet racism i.
gizli bilgileri veren isimsiz kaynak deep throat i.
gizli, zor ve ezoterik konularda uzmanlaşmış kişi cabalist i.
gizli kasa secret safe i.
gizli kasa hidden safe i.
gizli işbirliği cahoots i.
gizli takip tailing i.
gizli takip shadowing i.
gizli düşman secret enemy i.
gizli düşman backfriend i.
gizli ve hassas bilgiler silinerek yayıma hazırlanmış doküman redaction i.
yayıma hazırlanmış dokümandan (gizli veya hassas bilgiyi) silme redaction i.
gizli işlerin döndüğü yer backroom i.
gizli dedikodu backstairs gossip i.
gizli ifade note i.
sayıların gizli anlamları ve insan hayatı üzerindeki doğaüstü etkisini inceleyen kimse numerologist i.
bireyler/gruplar arasında gizli düşmanlık tension i.
gizli durum the dark i.
italya'da gizli bir suç örgütü the mafia i.
gizli bağlantı tie-in i.
gizli hazine treasure-trove i.
gizli işler yapan kimse trinketer [obsolete] i.
gizli gizli yapılan iş trinketing i.
gizli toplantı trist [obsolete] i.
gizli kapaklı eylem trunkwork i.
gizli toplantı confidential meeting i.
gizli toplantı confidential record i.
gizli örgüt underground i.
gizli anlam undersong i.
bir imalat tekniği hakkında gizli bilgileri olan kimse arcanist i.
gizli şüphe mental reservation i.
gizli amaç mental reservation i.
gizli olma ulteriority i.
gizli görevli undercover agent i.
gizli operasyon undercover operation i.
gizli teşkilat secret organization i.
gizli kamera concealed camera i.
iktidardaki hükümeti devirmeye çalışan veya düşmanca planlar kuran, genellikle milliyetçi olan gizli örgüt underground i.
kaçaklara yardım ve yataklık eden gizli bir ağ underground railroad i.
gizli duygu undernote i.
gizli tutku underpassion i.
gizli hırs underpassion i.
gizli ihtiras underpassion i.
gizli numara underplot i.
gizli etki underrun i.
gizli eğilim underrun i.
gizli cereyan underrun i.
bir ucu birine/bir şeye, diğer ucu da yükselebilen ve alçak uçan bir hava aracının yakalayıp havalandırdığı büyük bir balona bağlı kablo (askeri veya gizli servislerin kişileri tehlikeli durumlardan kurtarmak için kullandığı bir yöntem) skyhook i.
gizli/göze çarpmayan durum kicker i.
gizli şeyler enwrappings i.
gizli şeyler inwrappings i.
gizli bir sistemin sırlarının öğretildiği kimse epopt i.
gizli inançları olan kimse esoteric i.
gizli yapılan undercover s.
gizli anlaşma ile ilgili collusive s.
gizli kapaklı secretive s.
çok gizli top secret s.
gizli anlamlı oracular s.
gizli maksadı olmayan undesigning s.
gizli kapaklı clandestine s.
gizli çalışan undercover s.
gizli yapılan clandestine s.
anlamı gizli abstruse s.
gizli kapaklı obscure s.
başlangıçtan gizli born classified s.
gizli yapılan backstairs s.
gizli inançları olan esoteric s.
gizli kapaklı covert s.
gizli tutulmuş runaway s.
gizli kalması gereken confidential s.
en gizli inmost s.
gizli bir dinleme cihazı bulunan oda veya nesne bugged s.
gizli ve kapsamlı deep laid s.
gizli ve ustaca hazırlanmış deep laid s.
gizli saklı hidden s.
gizli olmayan nonconfidential s.
gizli olmayan nonsecret s.
gizli kalmış secret s.
gizli olmayan non-confidential s.
çok gizli top-secret s.
gizli olmayan overt s.
çok gizli classified s.
gizli kapaklı tortuous s.
çok gizli strictly confidential s.
gizli kalmış remained/stayed hidden s.
gizli kapaklı yapılan backstairs s.
çok gizli olmayan not-so-subtle s.
gizli veya saklı anlama sahip cabalistic s.
gizli saklı backroom s.
kurumların gizli operasyonlarıyla ilgili backstage s.
özel hayatın gizli kusurlarıyla ilgili backstair s.
gizli saklı dönen işlerle ilgili backstage s.
gizli saklı backstage s.
gizli olmayan nonclandestine s.
sayıların gizli anlamları ve insan hayatı üzerindeki doğaüstü etkisinin incelenmesiyle ilgili numerological s.
gizli tutulan unemphatic s.
gizli olmayan unashamed s.
aşırı gizli ultrasecret s.
tamamen gizli ultrasecret s.
gizli bilgi verilmesi güvenli olmayan (kimse) uncleared s.
gizli olmayan uncoy s.
gizli güçler tarafından alt edilmiş underwrought [obsolete] s.
gizli olmayan unsecret s.
gizli gizli on the sly zf.
gizli bir şekilde restrictedly zf.
gizli bir şekilde arcanely zf.
gizli olarak under pledge of secrecy zf.
gizli anlaşmayla ilgili olarak collusively zf.
gizli bir şekilde latently zf.
gizli olarak disguisedly zf.
gizli bir şekilde esoterically zf.
gizli olarak backstage zf.
gizli bir şekilde invisibly zf.
gizli gizli secretly zf.
gizli olarak latently zf.
gizli olarak off the record zf.
gizli olarak in private zf.
son derece gizli bir şekilde in strict confidence zf.
gizli olarak underground zf.
gizli bir şekilde hiddenly zf.
gizli olarak secretly zf.
gizli olarak in secret zf.
gizli saklı tectly zf.
gizli gizli auricularly zf.
gizli bir şekilde unavowedly zf.
gizli bir şekilde underlyingly zf.
gizli tutarak unemphatically zf.
gizli anlamı veren ön ek under- ök.
Phrasals
sinsice/gizli gizli hareket etmek slink around f.
gizli bir bilgiyi öğrenmeye/edinmeye çalışmak pry around f.
gizli gizli girmek bluff (one's) way into (something) f.
sözlerinin altında başka bir anlam gizli olmak mean (something) by (something) f.
sözlerinin altında başka bir anlam gizli olmak mean by something f.
gizli gizli gezinmek slink about f.
gizli gizli hareket etmek slink about f.
gizli tutmak hush up something f.
gizli tutmak hush something up f.
(gizli bir şeyin) ortaya çıkması blow up f.
gizli gizli hareket etmek creep across something f.
gizli gizli hareket etmek creep over someone or something f.
gizli gizli hareket etmek creep under something f.
(bir şeyin) altından/arkasından gizli gizli bakmak peek out (from something) f.
saklanıp gizli gizli bakmak peek out f.
saklanıp gizli gizli bakmak peek out f.
(gizli bir şeyden birine) bahsetmek breathe (something) to (someone) f.
(biriyle gizli bir şey hakkında) bilgi paylaşmak(birine bir şeyi) ötmek breathe (something) to (someone) f.
gizli (bir şeye/yere) koymak/sokmak tuck into (something) f.
Phrases
gizli gerçek the skinny [usa] i.
içimizde gizli kızıllar/komünistler var reds under the bed expr.
bu bir sır (gizli bilgileri açıklamaya hazır olmadığını ifade etmekte kullanılır) that would be telling expr.
hiçbir şey gizli kalmaz it'll all come out in the wash expr.
gizli tutmak kaydıyla under the seal of secrecy expr.
gizli kalmak şartı ile under the seal of secrecy expr.
gizli olarak to one's secret expr.
isminin gizli kalması koşuluyla on condition of anonymity expr.
gizli/hassas bilgiye erişimi olan on the inside expr.
gizli bilgi verebilecek/sağlayabilecek bir konumda on the inside expr.
çalıştığı yerle ilgili gizli bilgilere sahip on the inside expr.
Colloquial
birine gizli bilgi vermek tip (someone) the wink [brit] f.
gizli tutmak keep to oneself f.
gizli bir yere girip beklemek go into hiding f.
planlarını gizli/saklı tutmak lay low f.
gizli zula rathole i.
gizli saklı mesele blurred lines i.
gizli bilgi tip-off i.
gizli lütuf hidden blessing i.
gizli ilişki secret affair i.
gizli polis undercover cop i.
gizli bir polis an undercover policeman i.
gizli görevdeki bir polis an undercover policeman i.
gizli lütuf blessing in disguise i.
gizli silah secret weapon i.
100 sayfa gizli belge 100 pages of classified material i.
gizli dinleme yapmak veya kişisel bilgilere ulaşmak/kişisel bilgileri değiştirmek için kişinin internete bağlandığı cihaz ile interneti yayan modem arasında oluşturulan gizli bir erişim noktası evil twin i.
gizli dinleme yapmak veya kişisel bilgilere ulaşmak/kişisel bilgileri değiştirmek için kişinin bağlı olduğu güvenli ağdan atılarak tekrar bağlanmak zorunda bırakıldığı ve şifresini çalmaya yarayan gizli/sahte erişim noktası evil twin i.
gizli saklı iş bag job i.
gizli (eşcinsel) closeted s.
gizli kapaklı secret s.
gizli kapaklı undercover s.
gizli kapaklı surreptitious s.
gizli kapaklı clandestine s.
gizli kapaklı hush-hush s.
gizli kapaklı underground s.
aşırı gizli biçimde in strict confidence expr.
gizli kapaklı cloak-and-dagger expr.
gizli kapaklı değil in the open expr.
gizli kapaklı değil into the open expr.
gizli kapaklı on the quiet(p) expr.
gizli kapaklı hole-and-corner(a) expr.
gizli kapaklı hugger-mugger expr.
gizli kalsın between ourselves expr.
gizli tut! keep it under your hat! expr.
son derece gizli olarak in strict confidence expr.
gizli gizli on the dl expr.
gizli kapaklı on the dl expr.
gizli bir yere saklanmış to ground expr.
Idioms
gizli konuşmaları duymak hear a bird sing f.
(gizli durum) kulağına çalınmak hear a bird sing f.
gizli/hassas bilgiye ulaşmak/erişimi olmak be on the in f.
gizli/hassas bilgi üzerinde çalışmak be on the in f.
herkesten/kamuoyundan gizli tutmak brush (something) under the mat f.
herkesten/kamuoyundan gizli tutmak sweep (something) under the carpet [uk] f.
herkesten/kamuoyundan gizli tutmak sweep something under the carpet [uk] f.
herkesten/kamuoyundan gizli tutmak brush something under the carpet [us] f.
herkesten/kamuoyundan gizli tutmak sweep something under the rug f.
(bir şeyi ya da birini) gizli tutmak cloak (someone or something) in secrecy f.
bir konuda gizli bilgi vermek mark (one's) card f.
bir konuda gizli bilgi vermek mark someone's card f.
gizli tuttuğu bilgileri ortaya dökmek reveal (one's) cards f.