restricted - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

restricted

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"restricted" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
restricted s. sınırlı
restricted s. kısıtlı
General
restricted s. gizli
restricted s. kısıtlanmış
restricted s. kayıtlı
restricted s. dar
restricted s. mahdut
restricted s. yasak
restricted s. kayıt altında
restricted s. sınırlamalı
restricted s. kısıtlamalı
restricted s. kontrollü
restricted s. kısıtlı
restricted s. zorunlu
Trade/Economic
restricted koşullu
restricted sınırlı
restricted kısıtlı
restricted hizmete özel
restricted mahdut
restricted kısıtlanmış
Computer
restricted kısıtlanmış
Informatics
restricted erişim kısıtlı
Military
restricted hizmete özel

"restricted" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 135 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be restricted f. sınırlandırmaya tabi tutulmak
remain restricted f. kısıtlı kalmak
be restricted f. kısıtlanmak
be restricted f. sınırlı olmak
be restricted f. sınırlandırılmak
restricted zone i. kontrollü giriş sağlanan alan
restricted data i. sınırlı ölçüde dağıtılan malumat
restricted area i. kontrollü giriş sağlanan alan
restricted country i. tahditli ülke
restricted area i. yasak bölge
restricted diet i. sınırlı diyet
restricted space i. kullanımı sınırlandırılmış alan
security restricted area i. güvenlik tahditli alan
without being restricted to zf. ile sınırlı olmaksızın
Phrases
not to be restricted with ile sınırlı kalmamak üzere
Speaking
don't call me from a restricted number beni gizliden arama
Trade/Economic
restricted cash belirli bir amaca kullanılmak üzere çekilebilen para
restricted credit kullanımı koşullara bağlı kredi
restricted subsidiary sınırlı yetkili bağlı şirket
circulation restricted stock opoze hisse senedi
restricted endorsement teminat cirosu
restricted surplus belirli bir amaç için ayrılmış yedek
restricted receipts belirli amaçlar için işaretlenmiş makbuzlar
restricted cash sınırlı nakit
restricted endorsement sınırlı ciro
restricted stock award kısıtlı hisse primi
restricted fund sınırlandırılmış fon
restricted bank deposit vadeli mevduat
restricted surplus temettü için kullanılmayan dağıtılmamış kar
restricted endorsement tahsil cirosu
restricted fund belirli amaç ve koşullarda kullanılabilen fon
restricted procedures pazarlık usulü
restricted procedures sınırlı usul
restricted bank deposits bloke mevduatlar
restricted deposits bloke mevduatlar
restricted tendering sınırlı teklif
restricted tendering sınırlı ihale
restricted tender sınırlı teklif
restricted responsibility sınırlı sorumluluk
restricted market tahditli piyasa
restricted cash belirli koşullara göre çekilebilen para
restricted fund belirli koşullarda kullanılabilen fon
restricted matter gizli belge
restricted production sınırlı üretim
restricted fund sınırlı fon
restricted surplus tahsis edilmiş yedek akçe
restricted receipts kullanımı sınırlı makbuzlar
restricted cash kullanımı sınırlı para
restricted surplus ayrılmış yedek akçe
restricted indorsement sınırlı ciro
restricted stock option sınırlı hisse senedi opsiyonu
restricted tender procedure sınırlı ihale
restricted tender procedure belli istekliler arasında ihale usulü
restricted centre kısıtlı merkez
restricted center kısıtlı merkez
restricted letter of credit sınırlı kredi mektubu
Law
restricted real rights sınırlı ayni haklar
Politics
restricted suffrage kısıtlı oy kullanma hakkı
restricted procedure kısıtlı başvuru prosedürü
restricted economic zone münhasır ekonomik bölge
Technical
restricted document erişim kısıtlı belge
restricted air filter tıkalı hava filtresi
restricted access locations kısıtlı girişli yerler
restricted entry kısıtlanmış giriş
used in restricted access locations erişimi sınırlı yerlerde kullanılan
Computer
restricted user sınırlı kullanıcı
restricted text sınırlı metin
restricted document erişim kısıtlı belge
Informatics
restricted access location kısıtlı erişim/giriş yeri
Telecom
restricted channel sınırlandırılmış kanal
restricted area erişimi sınırlı alan
restricted access sınırlı erişim
completely restricted extension tamamen kısıtlanmış genişleme
Electric
restricted earth fault kısıtlı toprak arıza
restricted earth fault sınırlı toprak arıza
Automotive
materials and restricted substances materyaller ve yasak cisimler
Transportation
passengers with restricted mobility engelli yolcular
Railway
single track with restricted traffic trafiği sınırlandırılmış tek hat
Aeronautic
helicopter restricted zone helikoptere sınırlı alan
restricted time for öğrenme için sınırlandırılmış zaman
restricted area tahditli saha
security restricted area güvenlik tahditli alan
Marine
restricted engineer officer sınırlı makine zabiti
restricted watchkeeping officer sınırlı vardiya zabiti
restricted master sınırlı kaptan
Medical
restricted to the optic nerves and spinal cord optik sinir ve spinal korda sınırlı
restricted diffusion kısıtlı difüzyon
patient with restricted mouth opening ağzı açılamayan hasta
calorie restricted diet kaloriden kısıtlı diyet
restricted fetal growth sınırlı/kısıtlı fetal gelişim
energy-restricted diet enerjisi kısıtlanmış diyet
Psychology
restricted code kısıtlı kod
Food Engineering
foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar
Statistics
restricted randomisation sınırlandırılmış raslantılama
restricted random sampling sınırlı rasgele örnekleme
restricted random sampling sınırlı gelişigüzel örnekleme
armitage's restricted procedure armitage kısıtlı işlemi
restricted chi-square test sınırlandırılmış ki-kare sınaması
restricted sequential procedure sınırlandırılmış ardışık işlem
restricted maximum likelihood sınırlandırılmış en çok olabilirlik
restricted randomisation sınırlandırılmış rasgeleleştirme
Physics
restricted internal rotation kısıtlı iç dönme
planar circular restricted three-body problem düzlemsel dairesel kısıtlı üç cisim problemi
restricted three body problem kısıtlı üç cisim problemi
circular restricted three-body problem dairesel kısıtlı üç cisim problemi
Biochemistry
restricted diffusion chromatography pelte süzme renk yazımı
Marine Biology
restricted diffusion chromatography peltekromotografi
restricted diffision chromatography pelte kromatografisi
Education
restricted elective zorunlu seçmeli
Linguistics
context restricted bağlamla sınırlı
restricted code kısıtlı düzenek
restricted code kısıtlı dil
restricted code sınırlı düzenek
restricted code kaba düzenek
context-restricted bağlama bağlı
Environment
formerly restricted data önceden hizmete özel malumat
Military
air defence restricted area yasaklanmış hava savunma bölgesi
restricted dangerous air cargo yasaklanmış tehlikeli hava yükü
restricted zone yasak bölge
restricted area yasak bölge
restricted target sınırlı hedef
restricted traffic sınırlandırılmış trafik
restricted frequency saklı frekans
restricted propellant sınırlı sevk yakıtı
restricted frequencies saklı frekanslar
airspace restricted area tahditli hava sahası
formerly restricted data daha önce yasaklanmış bilgi
permanent restricted area sürekli yasak bölge
restricted and prohibited areas tahditli ve yasak bölgeler
barrier restricted area engel tahditli bölge
temporary restricted area geçici yasak bölge
restricted data hizmete özel bilgiler
restricted operating zone kısıtlanmış harekat bölgesi
restricted fire area ateş yasak bölgesi
Ottoman Turkish
be restricted f. inhisar etmek