label - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

label

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"label" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 48 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
label f. etiketlemek
label i. etiket
General
label f. damgasını vurmak
label f. yafta yapıştırmak
label f. nitelendirmek
label f. etiket yapıştırmak
label f. uyarı işareti koymak
label f. sınıflandırmak
label f. yaftalamak
label f. tanımlamak
label f. marka koymak
label f. lakap takmak
label f. ad takmak
label i. nitelendirici isim
label i. yafta
label i. nitelendirici cümlecik
label i. hakaret
label i. marka
label i. etiket
label i. belge
label i. yağmurluk
label i. yağmur kornişi
label i. belirtke
label i. vasiyet eki
label i. lakap
label i. sıfat
label i. posta pulu
label i. posta pulu üzerinde amblem, figür, vb. içeren renkli alan
label i. bir grubu niteleyen kısa söz
Trade/Economic
label i. etiket
Media
label i. olayı özetlemeden haberin konusunu işleyen gazete başlığı
Technical
label f. etiketlemek
label i. etiket
Computer
label i. kod içerisindeki bir ifadeyi benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getirmek için eklenen sayı veya kelime benzeri karakter grubu
Textile
label i. etiket
Construction
label i. kapı/pencere damlalığı
label i. (pencerede/kapıda) damlalık
Railway
label i. kartela
Medical
label i. işaret
Food Engineering
label i. etiket
Chemistry
label f. (bileşiğe) kimyasal izleyici eklemek
label f. reaksiyon mekanizmasını belirleyebilmek için, bileşik içerisindeki bir veya birden fazla atomu radyoaktif hale getirmek
label i. kimyasal izleyici
label i. reaksiyon mekanizmasını anlamak için kimyasal maddeye eklenerek sistemdeki ilerleyişi veya dağılımı gözlemlenen radyoaktif atom
Biochemistry
label i. im
Tobacco
label i. paket kağıdı
History
label i. hanedan armalarında en büyük erkek evladı gösteren, düz çizgi üzerinde aşağı bakan çıkıntıların bulunduğu arma işareti
Slang
label i. plak şirketinin etiketi

"label" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 316 sonuç

İngilizce Türkçe
General
label as f. sınıflandırmak
label (someone) as f. bir kişiyi ... şeklinde yaftalamak
take the label off f. etiketi sökmek
take the label off f. etiketi çıkarmak
label (someone) a f. bir kişiyi bir sıfatla etiketlemek/yaftalamak
gummed label i. yapıştırılmış etiket
monopoly tax label i. bandrol
record label i. kayıt etiketi
record label i. bandrol
private label i. özel etiket
front label i. ön etiket
tag label i. etiket
registration label i. kayıt etiketi
gummed label i. zamklı etiket
private label i. özel marka
binder label i. cilt kapağı etiketi
danger label i. tehlike işareti
social and eco label i. sosyal ve eko-etiket
food label i. gıda etiketi
word label i. sözcük etiketi
rating label i. sınıflama etiketi
rating label i. derecelendirme etiketi
main inside label i. ana iç etiket
label error i. etiket hatası
blue label i. mavi etiket
return label i. iade etiketi
label [obsolete] i. dar ve ince parça
label [obsolete] i. şerit
label [obsolete] i. belgeye şerit üzerinde iliştirilmiş belge eki
union label i. sendika işareti
union label i. sendika etiketi
off-label s. etikete aykırı
Phrasals
label with f. ile etiketlemek
label as f. olarak etiketlemek
Colloquial
get back on a label f. tekrar albüm yapmak
an expensive-looking label i. pahalı duran bir etiket
Trade/Economic
tie-on label i. asılan etiket
tax label i. bandrol
energy label i. enerji etiketi
signature label i. imza etiketi
grade label i. kalite etiketi
quality label i. kalite etiketi
union label i. sendika markası
descriptive label i. tarif edici etiket
descriptive label i. tanımlayıcı etiket
product package label i. ürün paket etiketi
designer label i. (ünlü bir) tasarımcı etiketi taşıyan pahalı ürün
designer label i. (ünlü bir) tasarımcının etiketini taşıyan pahalı ürün
Politics
european language label i. avrupa dil etiketi
european language label award i. avrupa dil etiketi ödülü
water marked visa label i. filigranlı vize etiketi
watermarked visa label i. filigranlı vize etiketi
Industry
multi-industry transport label i. çok endüstrili taşıma etiketi
Insurance
label clause i. etiket klozu
Tourism
cargo label i. kargo etiketi
Technical
trailer label i. art etiket
bar-coded transport label i. barkotlu taşıma etiketi
trailer label i. bitiş etiketi
volume label i. birim tablosu
off-label i. bir ilacın prospektüsünde belirtilen endikasyonlar haricindeki amaçlar için kullanılması
volume label i. birim etiketi
multi protocol label switching i. çoklu protokol etiket anahtarlama
multi protocol label switching i. coklu protokol etiket anahtarlama
bar-coded transport and handling label i. çubuk kodlamalı nakil ve kullanım etiketi
variable data label i. değişken veri etiketi
exterior label i. dış etiket
sensitivity label i. duyarlılık etiketi
industrial transport label i. endüstriyel taşıma etiketi
label holder frame i. etiket levhası kutusu
label identifier i. etiket tanıtıcısı
label set i. etiket takımı
label identifier i. etiket kimlikleyicisi
label identification i. etiket tanıma
label group i. etiket grubu
label holder i. etiket levhası
label record i. etiket kaydı
interior label i. iç etiket
cover label i. kapak etiketi
trailer label i. katar etiketi
file label i. kütük etiketi
marking label i. markalama etiketi
tire pressure label i. lastik basınç etiketi
meto label gun i. meto makinesi
ntms scratch media label library i. ntms karalama ortamı etiket kütüphanesi
number label i. numara etiketi
nt backup media label library i. nt yedekleme ortamı etiket kütüphanesi
approval label i. onay etiketi
off-label drug use i. ruhsat dışı ilaç kullanımı
header label i. rehber etiket
service label i. servis etiketi
tape label i. şerit etiketi
identification label i. tanıtma etiketi
vehicle emission control information label i. taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi
identification label i. tanıtım belgesi
header label i. üst etiketi
top label i. üst etiket
warning label i. uyarı etiketi
precautionary label i. uyarı etiketi
header label i. üst bilgi etiketi
adhesive label i. yapışkan etiket
non-stick label i. yapışkansız etiket
non-stick label i. zamksız etiket
Computer
address label i. adres etiketi
field label i. alan etiketi
trailer label i. artetiket
full page of the same label i. aynı etiketten tam sayfa
header label i. başlık etiketi
document label i. belge etiketi
chapter label i. bölüm etiketi
trailer label i. bitiş etiketi
add the label i. bir disketi
volume label i. birim etiketi oylum etiketi
cd label i. cd etiketi
value/label i. değer/etiket
exterior label i. dış etiket
volume label i. disk adı
end of file label i. dosya sonu etiketi
slice label i. dilim içi etiket
end-of-file label i. dosya sonu etiketi
file label i. dosya etiketi
label options i. etiket seçenekleri
create label i. etiket yaratmayı
label cartridge i. etiket kartuşu
use label i. etiket
label control i. etiket denetimi
label set i. etiket takımı
label length i. etiket uzunluğu
label settings i. etiket ayarları
label and data i. etiket ve veri
label names i. etiket adları
label range i. etiket aralığı
label name i. etiket adı
label record i. etiket kaydı
map feature to label i. etiketlenecek harita özelliği
label height i. etiket yüksekliği
label type i. etiket türü
label window i. etiket penceresi
label layout i. etiket düzeni
label identifier i. etiket tanıtıcısı
label identifier i. etiket kimlikleyicisi
change label i. etiket değiştirmeyi
label align i. etiket hizalama
label width i. etiket genişliği
label wizard i. etiket sihirbazı
delete label i. etiket silmeyi
label prefix i. etiket öneki
label information i. etiket bilgisi
label paper i. etiket kağıdı
form label i. form etiketi
label identification i. etiket tanıma
label position i. etiket konumu
label details i. etiket ayrıntıları
label title i. etiket başlığı
label group i. etiket grubu
label number i. etiket numarası
create label i. etiket yarat
label products i. etiket ürünleri
label contains i. etiket içeriği
label size i. etiket boyutu
security label i. güvenlik etiketi
ie label i. ie etiketi
interior label i. iç etiket
recordset label i. kayıt kümesi etiketi
section label i. kısım etiketi
trailer label i. katar etiketi
recording label i. kayıt etiketi
category label i. kategori etiketi
expenses label i. masraflar etiketi
file label i. kütük etiketi
media label i. ortam etiketi
volume label i. oylum etiketi
header label i. önetiket
custom label i. özel etiket
sample label i. örnek etiket
mailing label i. posta etiketi
glossy label i. parlak etiket
part label i. parça etiketi
header label i. rehber etiket
caption label i. resim yazısı etiketi
tape label i. şerit etiketi
time label i. tarih etiketi
identification label i. tanıtma etiketi
single label i. tek etiket
total label i. toplam etiket
data label i. veri etiketi
y label: series name i. y etiketi: seri adı
new label i. yeni etiket
new label sheet i. yeni etiket sayfası
backup set label i. yedek kümesi etiketi
new label size i. yeni etiket boyutu
label y i. y etiketi
backup label i. yedekleme etiketi
duplicate label i. yinelenen etiket
label x i. x etiketi
control changing to label expr. denetim etikete geçiyor
label disk expr. disk etiketle
use label expr. etiket kullan
change label expr. etiket değiştir
remove label expr. etiketi kaldır
edit label expr. etiket düzenle
duplicate label expr. etiketi çoğalt
creating label expr. etiket oluşturuluyor
select a label expr. etiket seç
identify label expr. etiket tanımla
show label and percent expr. etiket ve yüzdeyi göster
define label expr. etiket tanımla
show label expr. etiketi göster
select label expr. etiket seç
delete label expr. etiket sil
format label expr. etiketi biçimlendir
add label range expr. etiket aralığı ekle
label goes here expr. etiket buraya gelir
no label expr. etiket yok
label not found expr. etiket bulunamadı
show legend key next to label expr. etiket yanında gösterge anahtarını göster
auto label expr. otomatik etiketle
only label and number expr. sadece etiket ve numara
Informatics
trailer label i. artçı etiket
trailer label i. artetiket
header label i. başlık etiketi
volume label i. birim etiketi
multiprotocol label switching i. çok protokollü etiket anahtarlaması
external label i. dış etiket
trailer label i. dosya sonu etiketi
sensitivity label i. duyarlılık etiketi
label switching i. etiketli anahtarlama
security label i. güvenlik etiketi
internal label i. iç etiket
end-of-file label i. kütük sonu etiketi
header label i. önetiket
Telecom
smart label system i. akıllı etiket sistemi
multi protocol label switching i. çok protokollü etiket anahtarlama
label align i. etiket hizalama
label switch path i. etiket anahtarlama yolu
label width i. etiket genişliği
label height i. etiket boyu
label swapping i. etiket değiş tokuşu
label option i. etiket seçeneği
label identifier i. etiket tanıtıcısı
label switch router i. etiket anahtarlama yönlendiricisi
label area i. etiket alanı
group flow label i. grup akış etiketi
security label i. güvenlik etiketi
sensitivity label i. hassasiyet etiketi
label edge router i. uç etiket yönlendiricisi
Textile
care label i. bakım talimatı
care label i. bakım etiketi
size label i. beden etiketleri
size label i. beden etiketi
printed label i. baskılı etiket
swing label i. bir ip veya şeritle asılmış etiket
woven label i. dokuma etiket
label edge i. etiket kenarı
label-printing machine i. etiket baskı makinesi
main label i. marka etiketi
batch label i. parti etiketi
adhesive label i. yapışkan etiket
washing label i. yıkama etiketi
Automotive
vehicle emissions label i. araç emisyon etiketi
environmental performance label i. çevre koruma performansı etiketi
eco-label i. eko etiket
safety compliance certification label i. güvenlik koşullarına uygunluk belgesi etiketi
underhood label id i. kaput altı bilgilendirme etiketi
hood warning label i. kaput uyarı etiketi
tire label i. lastik etiketi
engine bay underhood emission control label i. motor bölmesi kaput altı emisyon kontrol etiketi
private label i. özel marka
certification regulation label i. ruhsat düzenleme etiketi
fuel economy and environment label i. yakıt ekonomisi ve çevre etiketi
domestic content label i. yerli içerik etiketi
Transportation
moving label i. taşıma etiketi
Medical
open label i. açık çalışma
open label trial i. açık çalışma
open-label study i. açık uçlu çalışma
self adhesive label i. kendinden yapışkanlı etiket
off-label drug i. ruhsatsız ilaç
peel-off label i. soyularak çıkan etiket
identification label i. tanıtım etiketi
off-label s. endikasyon dışı
label-free s. etiketsiz
Apiculture
honey label i. bal etiketi
Tobacco
missing label i. eksik etiket
label retaining guide i. etiket konumlama kılavuzu
label folders i. etiket katlayıcıları
label registration mark i. etiket merkezleme işareti
label feed plate i. etiket besleme plakası
label feed i. etiket beslemesi
label guard door i. etiket kılavuz kapağı
label registration guide i. etiket merkezleme tırnağı
label feed door i. etiket kesme ünitesi kapağı
label centering control device i. etiket merkezleme kontrolü
label positioner i. etiket konumlayıcısı
label folding section i. etiket konumlama bölümü
label cutting unit i. etiket kesme ünitesi
improper label registration i. hatalı etiket merkezleme
label turnback i. kıvrılmış etiket
Education
diploma supplement label i. diploma eki etiketi
Environment
community eco-label award scheme i. avrupa topluluğu çevre uygunluk belgesi verme programı
environmental label i. çevre etiketi
warning label i. ikaz edici etiket
eco-label i. 'çevreye zararsızdır' etiketi
Military
white label i. beyaz yafta
sensitivity label i. hassasiyet etiketi
red label i. kırmızı etiket
yellow label i. sarı yafta
green label i. yeşil yafta
Music
record label i. kayıt şirketi
record label i. müzik şirketi
record label i. plak şirketi
recording label i. kayıt şirketinin ticari adı
recording label i. müzik şirketinin ticari adı
label mate i. (bir diğeri ile) aynı plak şirketine bağlı şarkıcı ya da müzisyen
independent record label i. bağımsız plak şirketi
music label i. plak şirketi
record label i. plak şirketi
Slang
a posh label i. birinci sınıf bir marka