lisans - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

lisans"lisans" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 24 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
lisans licence i.
lisans license [us] i.
lisans undergraduate s.
General
lisans bachelor's degree i.
lisans letter of approbation i.
lisans license i.
lisans licence i.
lisans royalty i.
lisans degree i.
lisans chop i.
lisans certificate of approval i.
Trade/Economic
lisans licence
lisans royalty
lisans government license
lisans license
Law
lisans licence
lisans licence
lisans license
Computer
lisans licensing
lisans licencing
Marine Biology
lisans permit
Education
lisans bachelor's level
lisans undergraduate
lisans graduation

"lisans" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 286 sonuç

Türkçe İngilizce
General
inşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapmak do masters degree in civil engineering f.
lisans almak gain licence f.
lisans almak obtain licence f.
lisans almak buy licence f.
lisans almak win licence f.
lisans almak get licence f.
lisans çıkarmak obtain licence f.
lisans çıkarmak get licence f.
lisans derecesi almak receive bachelor's degree f.
lisans üstü yapmak do master degree f.
lisans vermek licence f.
lisans vermek issue a license f.
lisans vermek license f.
lisans yapmak get bachelor's degree f.
lisans yapmak get undergraduate degree f.
yüksek lisans yapmak take master degree f.
yüksek lisans yapmak take master degree f.
yüksek lisans yapmak study for master degree f.
yüksek lisans yapmak do master degree f.
2 yıllık lisans two-year license i.
3 yıllık lisans three-year license i.
4 yıllık lisans four-year license i.
dış lisans sözleşmeleri foreign licensing agreements i.
dört yıllık lisans four-year license i.
iki yıllık lisans two-year license i.
lisans bürosu license office i.
lisans formu license form i.
lisans formu licence form i.
lisans iptali decertification i.
lisans ofisi license office i.
lisans sahibi licensee i.
lisans sözleşmeleri license agreements i.
lisans sözleşmeleri licence agreements i.
lisans üstü postgraduate i.
lisans veren licensor i.
lisans veren grantor of a licence i.
lisans veren licenser i.
lisans verme grant of a license i.
lisans verme creation of licence i.
lisans verme licencing i.
lisans verme licensing i.
nükleer malzeme lisans koşulları nuclear materials licensing requirement i.
ön lisans derecesi associate's degree i.
üç yıllık lisans three-year license i.
yüksek lisans kayıt sınavı graduate record examination i.
yüksek lisans öğrencisi postgraduate i.
yüksek lisans öğrencisi graduate student i.
lisans üstü graduate s.
yüksek lisans post graduate s.
Trade/Economic
alt lisans sub-license
alt lisans sublicense
alt lisans alan kimse sublicensee
alt lisans sahibi sublicensee
alt lisans vermek sublicense
dünya çapında lisans worldwide licence
ekonomik güçlük dönemlerinde bazı nakit akımlarının giriş olasılığını artırmak düşüncesi ile çok uluslu şirketin yabancı ülke şubelerinden ana merkeze yapılan nakit akımlarını lisans ücretleri farklı bölümlere ayırmak unbundling
geçici lisans temporary license
kalıcı lisans perpetual license
kalıcı lisans permanent licence
kalıcı lisans perpetual licence
kalıcı lisans permanent license
karma patent lisans sözleşmesi hybrid patent license agreement
lisans almak take out a licence
lisans altında üretim licenced-production
lisans anlaşmaları licence agreements
lisans anlaşması licensing
lisans anlaşması license agreement
lisans anlaşması licence agreement
lisans anlaşması licensing agreement
lisans anlaşması licencing
lisans anlaşması licence license arrangement
lisans bedeli license fee
lisans bedeli licence fee
lisans belgesi certificate
lisans devir sözleşmesi license transfer agreement
lisans geliri license income
lisans geliri licensing income
lisans geliri licence income
lisans geliri licencing income
lisans hakkı royalty
lisans iptali licence revocation
lisans kayıt işleri ile uğraşan memur registrar of companies
lisans mevzuatı licencing regulations
lisans mevzuatı licencing licensing regulations
lisans öncesi maliyet pre-licence cost
lisans sahibi licencee licensee
lisans sahibi claim holder
lisans sahibi holder of a licence
lisans sahibi licence holder
lisans sahibi license holder
lisans sahibi licensee
lisans satışı sale of licence
lisans sistemi licence license system
lisans sistemi licence system
lisans sistemi licencing licensing system
lisans sözleşmesi licensing agreement
lisans sözleşmesi licence contract
lisans sözleşmesi contract of licence
lisans süresi term of the licence license
lisans şartları licence license requirements
lisans şartları licence requirements
lisans ücreti licence fees
lisans ücreti licence fee
lisans ücreti royalty
lisans ücreti license fee
lisans ücretleri licence fees
lisans veren kimse licensor
lisans vergisi licence license duty
lisans vergisi license tax
lisans vergisi licence license tax
lisans verme licensure
lisans verme licensing
lisans verme licencing
lisans verme granting of a license
lisans vermek licence
lisans vermek license
lisans yenileme renewal of license
lisans yenileme license renewal
lisans yenileme licence license renewal
münhasır lisans exclusive license
özel lisans exclusive license
patent lisans sözleşmesi patent licence agreement
patent lisans sözleşmesi patent license agreement
son kullanıcı lisans sözleşmesi end-user license agreement
tahsis edilen lisans issued license
yabancı lisans anlaşması foreign licensing
yüksek lisans sahibi master
Law
elektrik piyasası lisans yönetmeliği electricity market license regulation
Karma kefalet ve patent lisans sözleşmesi hybrid bailment patent license agreement
lisans alan licensee
lisans alan licensee
lisans davası licence proceedings
lisans davası license proceedings
lisans resmi license tax
lisans sahibi licensee
lisans veren licensor
lisans verme licencing
lisans verme licensing
lisans verme anlaşması licencing agreement
telifsiz lisans royalty-free license
Politics
lisans verilmesi grant of licences
tahkim yolu ile lisans verilmesi grant of licences by arbitration
tek lisans uygulaması single license practice
yasal lisans sistemi statutory licence system
Insurance
lisans belgesi certificate
lisans kaybı loss of license
lisans kaybı sigortası loss-of-license insurance
lisans sigortası license insurance
Technical
lisans takibi license tracking
Computer
bu ürünün lisans sahibi this product is licensed to
ek lisans additional license
ek lisans additional licence
geçerli lisans anahtarı valid license key
gerekli lisans licenses needed
havuza alınan lisans pooled licenses
lisans anahtarı license key
lisans anlaşması license agreement
lisans ayrıntısı license details
lisans ekle add licenses
lisans gerekiyor a license is needed
lisans grupları license groups
lisans günlüğü tutma license logging
lisans kaldır remove licenses
lisans kodları license codes
lisans kodu license code
lisans kurulumu licensing setup
lisans modları licensing modes
lisans modu license mode
lisans modu licensing mode
lisans numarası license number
lisans sahibi licensed to
lisans sistemi license system
lisans türü license type
lisans uyarısı license warning
lisans yok no licenses
lisans yöneticisi license manager
son kullanıcı lisans anlaşması end user license agreement
toplam lisans total licenses
toplam lisans sayısı total licenses
tüm kullanımlar bu sürümün lisans anlaşmasına tabidir all use subject to volume license agreement
yeni lisans new license
yeniden lisans çıkar reissue license
yeniden lisans çıkarma reissue
yeniden lisans çıkarma seçenekleri reissue options
yerel lisans local license
yüzer lisans floating license
Informatics
lisans anlaşması license agreement
Telecom
genel amaçlı lisans general purpose licence
genel lisans blanket licence
içerik yönetim lisans yöneticisi content management license administrator
ilk başvuru sahibinin hizmet lisans hakkını alması first come/first served licencing
kablo ana arayüz lisans anlaşması cable host interface licensing agreement
lisans kapsamı scope of the licence
lisans sınıfı class licence
lisans süresi term of the licence
lisans verilmesi grant of licence
sözleşmeyle verilen lisans contractual licence
tahkim yolu ile lisans verilmesi grant of licence by arbitration
tahkim yolu ile lisans verilmesi grant of licences by arbitration
Aeronautic
lisans onayı licence approval
lisans otoritesi licensing authority
yolcu veya mal taşımak için kiralanmak üzere lisans almış ve tarifeli sefer yapmayan havayolu charter airline
Medical
zorunlu lisans compulsory licensing
Marine Biology
lisans sınırlaması license limitation
Agriculture
zorunlu lisans compulsory licence
Education
(fen bilimleri) lisans derecesi bachelor of science
(fen bilimleri) lisans diploması bachelor of science
(sosyal bilimler) lisans derecesi bachelor of arts
cerrahi lisans derecesi bachelor of surgery
çift anadal lisans programı double major undergraduate program
deniz yüksek lisans okulu naval graduate school
hukuk lisans derecesi juris doctor (jd)
hukuk yüksek lisans derecesi master of laws
hukukta lisans derecesi l.l.b. degree
ingiltere'de ön lisans foundation degree
kamu yönetimi yüksek lisans programı mpa
kamu yönetimi yüksek lisans programı master of public administration
lisans derecesi graduate degree
lisans derecesi bachelor degree
lisans derecesi undergraduate academic degree
lisans diploması bachelor's degree or baccalaureate
lisans diploması için gerekli koşullar conditions for award of bachelor’s diploma
lisans eğitimi undergraduate education
lisans eğitimi undergraduate study
lisans eğitimine ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler academic rules and regulations concerning undergraduate period of study
lisans eğitimine ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler examinations and assessments
lisans kayıtları undergraduate admissions
lisans mezunu bachelor's degree
lisans mezunu bachelor
lisans öğrencisi undergraduate
lisans programı undergraduate program
lisans programlarında çift anadal kuralları instructions for double major undergraduate programs
lisans sahibi licensee
lisans sertifikası graduate certificate
lisans tezi undergraduate thesis
lisans tezi undergraduate dissertation
lisans tezleri degree dissertations
lisans üstü (programında alınan) ders post-graduate course
lisans üstü (programında alınan) ders post-grad course
lisans üstü eğitim post graduate education
lisans üstü öğrenim graduate study
lisans yerleştirme sınavı undergraduate placement exam
lisans yerleştirme sınavı (lys) undergraduate placement exam
lisans yüksek-lisans karma derecesi combined bachelor's graduate degree
meslek yüksekokulu ön lisans diploması vocational school of higher education associate diploma
mezuniyet sonrası (lisans üstü) projesi graduate research
mezuniyet sonrası (lisans üstü) projesi postgraduate research
mezuniyet sonrası (lisans üstü) yapılan araştırma/çalışma postgraduate research
mezuniyet sonrası (lisans üstü) yapılan araştırma/çalışma graduate research
mühendislik lisans derecesi bachelor of engineering
ön lisans associate degree
ön lisans two-year degree
ön lisans foundation degree
ön lisans derecesi associate's degree
ön lisans programı associate degree program
ön lisans ve lisans öğrenimi undergraduate study
sosyal konularda lisans derecesi bachelor of arts degree
temel lisans eğitimi ile meslek kombinasyonu liberal arts and career combination
tezli yüksek lisans masters with thesis
tezsiz lisansüstü lisans programı graduate program without thesis
tezsiz yüksek lisans master's non-thesis
tezsiz yüksek lisans master's without thesis
tezsiz yüksek lisans non-thesis master’s program
tezsiz yüksek lisans non-thesis master’s degree
tezsiz yüksek lisans öğrencisi non-thesis master’s degree student
tezsiz yüksek lisans programı non-thesis master's degree program
tıp lisans diploması bachelor of medicine
uluslararası geçerliliği olan diploma/lisans derecesi/unvan/derece internationally recognized degree
yöneticiler için işletme yüksek lisans programı executive mba
yüksek lisans derecesi advanced degree
yüksek lisans derecesi master's degree
yüksek lisans derecesi master of science
yüksek lisans diploması postgraduate diploma
yüksek lisans eğitimi graduate study
yüksek lisans eğitimi almak get a master's degree
yüksek lisans eğitimi yapmak do a master’s degree
yüksek lisans öğrencisi graduate student
yüksek lisans programı gymnasium
yüksek lisans sertifikası postgraduate certificate
yüksek lisans tezi master's thesis
yüksek lisans tezi post graduate thesis
yüksek lisans tezi postgraduate thesis
yüksek lisans ve doktora derecesi second cycle and third cycle degree
Military
lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan askeri okullar military schools at the level of bachelor degree
özel olmayan lisans nonexclusive license
Sport
üniversiteli lisans yöneticileri birliği association of collegiate licensing administrators (acla)