permit - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

permit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"permit" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 36 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
permit f. izin vermek
permit i. ruhsat
permit i. izin
General
permit f. müsaade etmek
permit f. bırakmak
permit f. elvermek
permit f. ruhsat vermek
permit f. olanak vermek
permit f. kabul etmek
permit f. izin vermek
permit f. uygun olmak
permit i. izin kağıdı
permit i. kabul
permit i. permi
permit i. müsaade
permit i. ruhsatname
permit i. tezkere
permit i. izin tezkeresi
Trade/Economic
permit izin
permit geçiş belgesi
permit izin tezkeresi
permit ruhsat
permit gümrük vergisi makbuzu
permit permi
permit ihraç lisansı
permit ruhsatname
permit izin belgesi
permit ruhsatiye
permit ruhsat vermek
Technical
permit müsaade etmek
permit imkan vermek
permit izin vermek
Computer
permit izin ver
Traffic
permit izin/geçiş belgesi
permit geçiş belgesi
Marine Biology
permit lisans

"permit" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 171 sonuç

İngilizce Türkçe
General
get a building permit f. yapı ruhsatı almak
issue a reconstruction permit f. imar izni çıkarmak
not permit f. mahal vermemek
not permit f. mahal bırakmamak
permit someone freedom f. özgürlük tanımak
permit in f. almak
permit in f. sokmak
permit in f. bir yere almak
permit in f. bir yere sokmak
permit of f. izin vermek
permit of f. göz yummak
burial permit i. defin izni
construction permit i. yapı ruhsatı
entry permit i. giriş izni
exit permit i. çıkış izni
export permit i. çıkış belgesi
fishing permit i. balık ruhsatı
habitation permit i. iskan ruhsatı
housing permit i. inşaat ruhsatı
import permit i. ithalat izni
import permit i. permi
import permit i. ithal izni
necessary permit i. gerekli izin/ruhsat
permit for selling alcoholic beverages i. alkollü içki satışı ruhsatı
permit holder i. izin sahibi
permit number i. ruhsat numarası
permit of residence i. ikamet tezkeresi
permit-required confined space i. giriş izni gerektiren sınırlı alan
permit-required confined space i. giriş izni gerektiren kapalı alan
permit-to-work i. işe başlama izni
public works permit i. imar izni
reconstruction permit i. imar izni
reconstruction permit development permit i. imar izni
repair permit i. onarım ruhsatı
residence permit i. ikamet belgesi
residence permit i. ikamet tezkeresi
residence permit i. ikamet izni
residence permit i. ikametgah tezkeresi
residence permit i. oturma izni
residence permit i. oturma belgesi
traffic flight permit i. trafik uçuş izni
utilization permit i. kullanım izni
work permit i. çalışma ruhsatı
work permit certificate i. çalışma izin belgesi
written permit i. yazılı izin
permit-required s. izne tabi
Phrasals
permit someone in girmesine izin vermek
permit someone into something girmesine izin vermek
permit someone out (of something) çıkmasına izin vermek
permit someone through (something) -den geçmesine izin vermek
permit someone up (something) yukarı çıkmasına izin vermek
permit someone up to something bir yere çıkmasına izin vermek
Phrases
insofar as circumstances permit şartlar elverdiği kadarıyla/ölçüde
work permit system çalışma izni sistemi
Colloquial
permit me izin verin
permit me izin ver
Trade/Economic
allotment permit tahsis izni
booking permit gemide yer ayırtma sözleşmesinin kopyaları
coast-wise shipping permit kabotaj yükleme permisi
compensation import permit takas vesikası
compensation import permit takas ithal hakkı
customs permit gümrük izni
customs permit gümrük müsaadesi
dealer's permit bayi ruhsatı
entry permit giriş izni
environment, health and safety permit çevre, sağlık ve güvenlik izni
exchange permit döviz permisi
exit permit çıkış izni
export permit dışsatım izni
export permit ihracat permisi
get work permit çalışma izni almak
hot work permit sıcak çalışma müsaadesi
hot work permit sıcak çalışma izni
import license/permit ithalat permisi
import permit ithal izin belgesi
import permit dışalım izni
import permit ithal permisi
import permit procedures ithal izni işlemleri
loading permit yükleme izni
loading permit gemiye yükleme izni
manufacturing permit üretim izni
manufacturing permit üretim müsaade belgesi
mining permit maden arama ruhsatı
mining permit maden ruhsatı
mining permit maden izni
mining permit maden arama izni
navigation permit ulaştırma izni
navigation permit nakliye permisi
obtain work permit çalışma izni almak
operation permit işletme izin belgesi
processing permit işletme izni
production permit üretim müsaade belgesi
production permit üretim izni
residence permit oturma izni
residential permit oturma izni
residential permit ikamet tezkeresi
shipping permit yükleme ruhsatı
shipping permit sevkiyat ruhsatı
temporary employment permit geçici çalışma izni
temporary operating permit geçici işletme izin belgesi
temporary work permit geçici çalışma izni
transferable emissions permit devredilebilir çevre kirliliği belgesi
transshipment permit aktarma permisi
vendor's permit bayi ruhsatı
warehouse transfer permit antrepo makbuzunun başkasına devrini sağlayan belge
work permit çalışma belgesi
work permit çalışma izni
work permit çalışma izni
Law
concealed handgun permit silahı gizli taşıma izni
concealed handgun permit gizli silah taşıma ruhsatı
construction permit inşaat ruhsatı
foreign direct investment permit yabancı sermaye izinleri
import permit system ithal permi sistemi
occupancy permit iskan raporu
permit of residence ikamet tezkeresi
residence permit oturma izni
work permit çalışma izni
Politics
extension of work permit çalışma iznini uzatılması
extension of work permit çalışma müsaadesinin uzatılması
get a residence permit oturum izni almak
get a residence permit oturum müsaadesi almak
get a residence permit oturma izni almak
obtain a residence permit oturma izni almak
obtain a residence permit oturum müsaadesi almak
obtain a residence permit oturum izni almak
receive a residence permit oturum müsaadesi almak
receive a residence permit oturma izni almak
receive a residence permit oturum izni almak
residence permit ikamet izni
residence permit oturma izni
residence permit oturum izni
settlement permit oturma izni
work permit çalışma müsaadesi
work permit çalışma izni
work permit extension çalışma iznini uzatılması
work permit extension çalışma müsaadesinin uzatılması
Institutes
directorate general of environmental impact assessment, permit and inspection çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü
Technical
demolition permit yıkım ruhsatı
well drilling permit kuyu kazma izni
Computer
permit all tümüne izin ver
permit only seçilene izin ver
permit only aşağıdakine izin ver
permit only izin ver
Construction
building permit yapı oluru
building permit inşaat ruhsatı
building permit yapım izni
building permit yapı izin belgesi
building permit inşaat izni
building use permit yapı kullanım ruhsatı
building/construction permit bina yapı ruhsatı
demolition permit yıkım izni
environmental permit çevre ruhsatı
environmental permit çevre izni
occupancy permit yapı kullanma izin belgesi
occupancy permit yapı kullanma izni
occupancy permit iskan belgesi
occupancy permit iskan izni
zoning permit imar izni
Traffic
ecmt/cemt permit ubak belgesi
learners permit otomobil kullanmayı öğrenme aşamasında sürücülere verilen bir ön izin belgesi
learners permit ön ehliyet
Aeronautic
airport terminal operation permit havaalanı terminal işletme ruhsatı
flying/flight permit application uçuş izni başvurusu
Petrol
petroleum exploration permit petrol arama ruhsatı
Mining
mining permit maden ruhsatı
mining permit maden izni
mining permit holder maden ruhsat sahibi
Food Engineering
food production permit gıda üretim izni
Environment
radiation work permit radyasyon görev izni
radiological work permit radyolojik görev izni
Military
residence permit ikamet tezkeresi