media - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

media

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"media" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 19 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
media i. medya
General
media i. basın
media i. radyo
media i. ortam
media i. araçlar
media i. media
media i. kitle iletişim araçları
Trade/Economic
media iletişim araçları
media kitle iletişim araçları
media medya
media kitle iletişim aracı
Media
media yayın organı
media medya organı
Advertising
media mecra
Technical
media orta cidar
Food Engineering
media besiyerleri
Places
media illinois eyaletinde yerleşim yeri
media pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
Military
media iletişim araçları

"media" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
media media i.

"media" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 442 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
fire extinguishing media i. yangın söndürücü madde
General
leak a report to the media f. medyaya sızdırmak (bir röportajı vb)
infiltrate the media f. basına sızmak
appear on media f. medyada yer almak
have media coverage f. medyada yer almak
have wide media coverage f. medyada geniş yer bulmak
have wide media coverage f. basında geniş yer bulmak
have widespread media coverage f. medyada geniş yer bulmak
have widespread media coverage f. basında geniş yer bulmak
learn from the media f. medya aracılığıyla öğrenmek
glean from the media f. medya aracılığıyla öğrenmek
learn from the media f. medyadan öğrenmek
glean from the media f. medyadan öğrenmek
go on a media blitz f. yoğun bir tanıtım kampanyası başlatmak
receive widespread media attention f. medyada geniş yer bulmak
receive widespread media coverage f. medyada geniş yer almak
media arts f. medya sanatları
social aspects of mass media i. sosyal açıdan kitle iletişim araçları
media center i. medya merkezi
media director i. medya müdürü
media failure i. ortam bozukluğu
electronic media i. elektronik iletişim araçları
mass media in health education i. sağlık eğitiminde televizyon
terrorism in mass media i. kitle iletişim araçlarında terörizm
mass media i. kitle iletişim
media campaign i. medya kampanyası
police and mass media i. polis ve kitle iletişim araçları
the media i. medya
mass media i. kitlesel medya
media support i. medya desteği
mass media i. görsel basın
via media i. aşırı uçların ortasındaki yol
hostile media i. düşman medya
advertising media planning i. reklamcılık medya planlaması
interactive media i. etkileşimli medya
army of media i. medya ordusu
media reception center i. medya kabul merkezi
contrast media i. kontrast maddeler
the media i. kitle iletişim araçları
mass media i. medya
germination media i. çimlenme ortamı
germination media i. çimlendirme ortamı
mass media and young adult i. kitle iletişim araçları ve genç yetişkinler
mass media i. kitle iletişim araçları
moral and ethical aspects mass media i. manevi ve ahlaki açıdan kitle iletişim araçları
mass media and public opinion i. kitle iletişim araçları ve kamuoyu
printed media i. yazılı basın
terrorism and mass media i. terörizm ve kitle iletişim araçları
news media i. medya
traditional media i. geleneksel medya
external media i. dış basın
traditional media i. geleneksel basın yayın
external media i. dış yayın
world media i. dünya basını
mass media in education i. eğitimde kitle iletişim araçları
mass media and language i. kitle iletişim araçları ve dil
mass media and the environment i. kitle iletişim araçları ve çevre
mass media and sports i. kitle iletişim araçları ve spor
mass media and culture i. kitle iletişim araçları ve kültür
mass media and children i. kitle iletişim araçları ve çocuklar
mass media criticism i. kitle iletişim araçları eleştirisi
mass media and the arts i. kitle iletişim araçları ve sanat
mass media and technology i. kitle iletişim araçları ve teknoloji
mass media scholars i. kitle iletişim araştırmacıları
mass media policy i. kitle iletişim araçları politikası
mass media specialists i. kitle iletişim uzmanları
mass media and minorities i. kitle iletişim araçları ve azınlıklar
mass media and music i. kitle iletişim araçları ve müzik
mass media and race relations i. kitle iletişim araçları ve ırk ilişkileri
mass media and sex i. kitle iletişim araçları ve cinsellik
mass media and women i. kitle iletişim araçları ve kadınlar
local mass media i. yerel kitle iletişim araçları
media programs i. iletişim programları
labor unions and mass media i. işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları
violence in mass media i. kitle iletişim araçlarında şiddet
ethnic mass media i. etnik kitle iletişim araçları
growth media i. içinde mikroorganizmaların gelişebileceği madde
national media i. yerli basın
media company i. medya kuruluşu
media organization i. medya kuruluşu
media relations i. medya ilişkileri
magnetic media i. manyetik medya
violent media i. şiddet içerikli medya
media contribution i. medya desteği
printed media i. basılı medya
local media i. yerel medya
national media i. ulusal medya
media organ i. medya organı
media member i. medya mensubu
printed and visual media i. yazılı ve görsel yayın araçları
trade-unions and mass media i. sendikalar ve kitle iletişim araçları
mass media i. kitle haberleşme araçları
media representative i. medya temsilcisi
media selection i. vasıta seçimi
media selection i. araç seçimi
stream media i. kesintisiz ortam
certain parts of the media i. bir kısım medya
media giant i. medya devi
audiovisual media i. görsel-işitsel kitle iletişim araçları
media boss i. medya patronu
media science i. medya bilimi
media manager i. medya yöneticisi
media king i. medya kralı
media room i. medya odası
media circus i. medya sirki
media invitation i. basın daveti
media placement specialist i. medya yerleştirme uzmanı
media coverage i. medya ilgisi
social aspects of mass media i. kitle iletişim araçlarının toplumsal yönleri
electronic media i. elektronik ortam
media organ i. basın yayın organı
media spotlight i. medyanın ilgisi
media tool i. medya aracı
pre-media i. orijinal çizim sonrası ile son yayım öncesi arasındaki dönem
critique of media i. medyanın eleştirisi
media institution i. basın kuruluşu
media room i. ev sinema odası
media tools i. medya araçları
media congress i. medya kongresi
significant media coverage i. medyada geniş yer
media outlet i. basın kuruluşu
media proprietor i. medya patronu
media mogul i. medya patronu
social media specialist i. sosyal medya uzmanı
social media expert i. sosyal medya uzmanı
social media devices i. sosyal medya araçları
media-involved s. medyanın dahil olduğu
media savvy s. medyaya aşina
media savvy s. medyayı iyi kavramış
media-driven s. medya tarafından kullanılan
via media zf. medya yoluyla
Idioms
media vulture medya maymunu
Trade/Economic
media organ yayın organı
advertising media reklam ortamı
advertising media reklam araçları
mass media iletişim araçları
media advisor basın danışmanı
labor unions and mass media işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları
public welfare in mass media kitle iletişim araçlarında kamu refahı
social media brand ambassador sosyal medya marka elçisi
media planning specialist medya planlama uzmanı
Law
blank recordable media boş taşıyıcı materyal
Politics
information media iletişim araçları
public information media kamu haberleri yayın vasıtaları
directorate-general for the information society and media bilgi toplumu ve medya genel müdürlüğü
information society and media bilgi toplumu ve medya
online media briefing center online medya bilgilendirme merkezi
mass media kitle iletişim araçları
osce representative on freedom of the media agit medya özgürlüğü temsilcisi
Institutes
european institute for the media avrupa medya enstitüsü
steering committee on the mass media kitle iletişim yürütme komitesi
institute of europan media law avrupa medya hukuku enstitüsü
center for media literacy medya okuryazarlığı merkezi
department of media, publications and public relations basın yayım ve halkla ilişkiler başkanlığı
office of cultural diplomacy, media and communication kültürel diplomasi, medya ve iletişim bürosu
office of group coordinators for media, communication and sectoral relations medya, iletişim ve sektörel ilişkiler grup koordinatörlüğü
department of media, publications and public relations basın yayın ve halkla ilişkiler başkanlığı
Media
mainstream media yaygın medya
media demassification medya parçalanması
media organs basın yayın organları
cool media soğuk iletişim aracı
mainstream media ana kanal medya
media baron medya baronu
hot media sıcak iletişim aracı
media fragmentation medya parçalanması
media advocacy medya savunuculuğu
media depiction medyada yer alma
media coverage medyada yer alma
monopoly in media medyada tekelleşme
mass media and the war kitle iletişim araçları ve savaş
visual and written media görsel ve yazılı basın
written and visual media yazılı ve görsel basın
media planning medya planlaması
printed media yazılı medya
media follow-up medya takibi
printed and visual media yazılı ve görsel yayın araçları
press and broadcast media yazılı ve görsel yayın araçları
media planner medya planlamacısı
media research medya araştırması
media outlet medya kuruluşu
monopolized media tekelleştirilmiş basın
monopolized media tekelleştirilmiş medya
partisan media yandaş medya
media study medya çalışması
media blackout ekran karartma
media blackout yayın yasağı
visual media görsel kitle iletişim araçları
mass media kitle iletişimi
mass media kitle iletişim araçları
media watch medya gözcüsü
cartel media kartel medyası
visual media görsel medya
media monopolies medya tekelleri
media hype medya abartması
media advertisements medya reklamları
print media yazılı basın
media literacy medya okuryazarlığı
media studies medya çalışmalar
visual and print media görsel ve yazılı basın
media advocacy medyada savunuculuk
media consumption medya kullanımı
media consumption kitle iletişim araçlarının kullanımını
media tycoon medya kralı
mainstream media ana akım medya
social media sosyal medya
media monitoring agency medya takip ajansı
media exposure medya yansıması
media exposure medyadaki yansıması
media outlet yayın organı
media outlet medya organı
Advertising
advertising media planning reklamcılıkta medya planlaması
digital media planning dijital medya planlama
media kit medya kiti
mass media kitlesel mecralar
new media yeni medya
Technical
radiocontrust media i. radyokontrast medya
removable media çıkarılabilir ortam
elastic media elastik ortamlar
nt backup media label library nt yedekleme ortamı etiket kütüphanesi
ntms scratch media label library ntms karalama ortamı etiket kütüphanesi
transmission media iletim ortamları
contrast media kontrast madde
mixed media filter karışık ortamlı filtre
porous media poroz ortam
porous media gözenekli ortam
media dependent layer ortama bağlı katman
hardening media sertleştirme sıvısı
double-sided media çift yüzlü saklama ortamı
water-bearing media su taşıyan ortam
multi media gateway şebeke bağdaştırıcı teçhizat
audio media işitsel kitle iletişim araçları
aqueous media sulu ortam
semi-infinite media yarı sonsuz ortam
media interchange in medical imaging communications tıbbi şekillendirme iletişimlerinde medya değişimi
grinding media öğütme cisimleri
multi-media filters çok ortamlı süzgeçler
fire extinguishing media yangın söndürücü maddeler
heavy media cyclone ağır ortam siklonu
corrosion test in media containing sulphuric acid sülfirik asit içeren ortamlarda korozyon deneyi
media containing sulfuric acid sülfirik asit içeren ortamlar
media containing sulphuric acid sülfirik asit içeren ortamlar
corrosion test in media containing sulfuric acid sülfirik asit içeren ortamlarda korozyon deneyi
fluid draught media sıvı çizim gereçleri
digital storage media sayısal saklama ortamı
fire extinguishing media yangın söndürme maddesi
media-dependent layer ortama bağlı katman
media-independent layer ortamdan bağımsız katman
media filling besiyeri dolumu
quenching media soğutma ortamları
saturable media doyurulabilir ortamlar
Computer
streaming media veri akışı ortamı
data media veri ortamı
text and media clip metin ve ortam klibi
update media id ortam kimliğini güncelleştir
windows media windows media
vpn media type vpn ortam türü
windows media windows ortam
select media ortam seç
by media pool ortam havuzuna göre
add media clips ortam küçük resimleri ekle
about media vision mixer driver media vision karıştırıcı aygıtı hakkında
removable media kaldırılabilir ortam
about media player ortam yürütücüsü hakkında
all media types tüm ortam türleri
append to media ortama devam et
backup media yedek ortamı
blank media boş ortam
bad media bozuk ortam
backup media yedekleme ortam
browse for media viewer title ortam görüntüleyici için gözat
classify media ortamı sınıflandır
communication media iletişim ortamı
disable media ortamı devre dışı bırak
dismount media ortamı çıkar
digital media dijital ortam
erase the media ortamı sil
eject media ortamı çıkar
erase media ortamı sil
eject the media ortamı çıkar
enable media ortamı etkinleştir
exports media ortam verir
fixed media sabit ortam
free media boş ortam
flip media ortamı ters çevir
from media type ortam türü
identify media ortamı tanı
inject media ortam ekle
imports media ortam alır
invalid media type geçersiz ortam türü
invalid media geçersiz ortam
loaded media yüklü ortam
manage media ortamı yönet
media control devices ortam denetim aygıtları
media type ortam türü
media copy set ortam kopya kümesi
media created ortam oluşturuldu
media length ortam uzunluğu
media select cd ortam seçimi cd
media types ortam türleri
media location ortam konumu
media volume ortam sesi
media password ortam parolası
media links ortam bağlantıları
media choice ortam seçimi
media clip and text ortam klibi ve metin
media handling ortam işleme
media options ortam seçenekleri
media full ortam dolu
media name ortam adı
media speed ortam hızı
media stop ortamı durdur
media pools ortam havuzları
media places ortam yerleri
media life ortam ömrü
media player ortam yürütücüsü
media conversion ortam dönüşümü
media label ortam etiketi
media pool type ortam havuz türü
media copies ortam kopyaları
media clip ortam klibi
media set ortam kümesi
media select ortam seçme
media selection ortam seçimi
media size ortam boyutu
media archives medya arşivleri
media handler ortam işleyici
media select tv ortam seçimi tv
media band ortam bantı
media copy ortam kopyası
media loaded ortam yüklü
media pool ortam havuzu
media color ortam rengi
media clip ortam küçük resmi
media control ortam denetimi
new media pool yeni ortam havuzu
mount the media ortamı tak
more media daha çok ortam
mount media ortam tak
multiple media birden çok ortam
new media yeni ortam
new media viewer title yeni ortam görüntüleyici başlığı
no media ortam yok
preferred media tercih edilen ortam
prepare media ortam hazırla
pin media type iğne ortam türü
playing media clips ortam klipleri yürütme
open media framework açık ortam çerçevesi
offline storage media çevrimdışı saklama ortamı
remove media ortamı kaldır
media converter ortam dönüştürücü
renaming media ortam yeniden adlandırılıyor
off-line media çevrimdışı ortam
media connector ortam bağlantı ucu
media access control ortam erişim kontrolü
media independent ortam bağımsız
media independent ortamdan bağımsız
media-dependent ortam bağımlı
media-dependent ortama bağlı
media-dependent ortama bağımlı
social media identity sosyal medya kimliği
social media identity protection sosyal medya kimlik koruması
social media monitoring tools sosyal medya izleme araçları
error loading media video yükleme hatası
error loading media video yüklenirken hata oluştu
social media account sosyal medya hesabı
social media post sosyal medya gönderisi
Informatics
input media giriş ortamı
open media framework açık ortam çerçevesi
print media basım ortamı
transmission media iletim ortamları
output media çıkış ortamı
media selection and combination ortam seçimi ve bileşimi
Telecom
streaming media internet üzerinden videonun sıkıştırılarak gönderilmesini ve ulaştığı noktada kullanıcılar tarafından seyredilmesini sağlayan ortam
applicable transmission media uygulanabilir iletişim ortamı
open media framework açık ortam çerçevesi
media access control protocol data unit ortam erişim kontrolu protokol veri ünitesi
media gateway ortam geçidi
media broker ortam simsarı
virtual media access control sanal ortam erişim denetimi
physical-layer media-dependent ortam bağımlı fiziksel katman
media access control ortam erişim denetimi
unguided media kılavuzsuz ortam
digital storage media sayısal medya depolama
media-twisted cable ortam-burgulu kablo
media interface connector ortam arayüz bağlayıcısı
media -coaxial cable ortam-eşeksenli kablo
mobile media mode mobil ortam kipi
coaxial media eşeksenli ortam
internet media internet medyası
Television
broadcast media yayın aracı
windows media player plug-in windows media player eklentisi
Automotive
receiver and audio media subsystem almaç ve sesli media tali sistemi
receiver w/integrated media almaç w/tümleşik media
separate entertainment media players bağımsız eğlencelik media oynatıcılar
primary radio controls and integral media (w/o receiver) birincil radyo kontrolleri ve tümleşik iletişim araçları (w/o almaç)
media oriented system transport medya merkezli iletişim protokolü
streaming media veri akışı
Aeronautic
aero-otitis media aero-otitis medya
Mining
cross-media approach çapraz-medya yaklaşımı
stirred media mill karıştırmalı ortam değirmen
Medical
culture media kültür ortamı
barotitis media barotit medya
aerotitis media aerotit media
selective media seçici besi yeri
ready to use media kullanıma hazır besiyeri
otitis media otitis media
selective media ortam
otitis media orta kulak iltihabı
contrast media kontrast maddeler
serum-free culture media serumsuz kültür ortamı
otitis media ortakulak iltihabı
complications of otitis media otitis medianın komplikasyonları
treatment of chronic otitis media with effusion efüzyonlu kronik otitis media tedavisi
adult onset otitis media with effusion erişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis media
treatment of chronic suppurative otitis media kronik süpüratif otitis media tedavisi
otitis media with effusion efüzyonlu otitis media
Psychology
hostile media phenomenon düşman medya olgusu
sex role in mass media kitle iletişim araçlarında cinsiyet rolü
Food Engineering
cooking media pişirme ortamı
nutrient media besi ortamı
Chemistry
aqueous media sulu ortamı
heat transfer media ısı aktarım ortamları
Biology
environmental media çevresel ortamı
environmental media and transport mechanism çevresel ortam ve taşınma mekanizması
environmental media and transport mechanism çevresel ortam ve taşıma mekanizması
Biochemistry
media migration filtre malzemesinin yayılması
Zoology
gallinago media büyük su çulluğu
Agriculture
soil improver and growing media toprak ıslah edici ve gelişme düzenleyici
Social Sciences
media richness theory medya zenginliği kuramı
media richness medya zenginliği
Education
communication and media studies iletişim ve medya araştırmaları
sex differences in mass media kitle iletişim araçlarında cinsel farklılıklar
Linguistics
mass media toplu bildirişme araçları
media in language teaching dil öğretiminde kitle iletişim araçları
Environment
evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests su kalite deneylerinde kullanılan mikrobiyolojik koloni sayım besiyerlerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
non-aqueous media susuz ortam
Military
psychological media psikolojik vasıtalar
multi-media learning çok ortamlı öğrenim
news media haber yayın vasıtaları
news media haber yayın organları
media selection kitle iletişim aracı seçimi
Sport
international sports media and marketing (ismm) uluslararası spor medya ve pazarlaması