pazarlık - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

pazarlık"pazarlık" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
pazarlık bargain i.
General
pazarlık haggle i.
pazarlık chaffer i.
pazarlık bargaining i.
pazarlık dicker i.
pazarlık bargain i.
pazarlık higgling i.
pazarlık negotiation i.
pazarlık haggling i.
pazarlık deal i.
Idioms
pazarlık lot of give-and-take
Trade/Economic
pazarlık chaffery i.
pazarlık bar chart
pazarlık higgling
pazarlık deal
pazarlık bargaining
pazarlık bargain
Law
pazarlık achate i.

"pazarlık" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 129 sonuç

Türkçe İngilizce
General
pazarlık yapmak higgle f.
sıkı pazarlık etmek haggle f.
sıkı pazarlık yapmak higgle f.
pazarlık etmek dicker with f.
sıkı bir pazarlık sonucu birçok şey elde etmek drive a hard bargain f.
pazarlık yapmak haggle f.
pazarlık etmek haggle f.
pazarlık etmek chaffer f.
pazarlık etmek dicker f.
çekişe çekişe pazarlık etmek haggle f.
pazarlık etmek bargain f.
sıkı bir pazarlık yaparak fiyatı çok indirmek drive a hard bargain f.
sıkı pazarlık yapmak drive a hard bargain f.
pazarlık yapmak bargain with f.
pazarlık etmek bargain with f.
pazarlık etmek do a bargain f.
pazarlık edilebilir olmak be bargainable f.
fiyat üzerinde pazarlık yapmak bargain a price f.
fiyat için pazarlık yapmak haggle about the price f.
pazarlık etmek negotiate f.
pazarlık etmek cheap [obsolete] f.
pazarlık etme bargaining i.
pazarlık usulü ihale negotiated tendering i.
pazarlık etme haggling i.
toplu pazarlık labor negotiations i.
toplu pazarlık aşamaları phases of labor bargaining i.
sıkı pazarlık yapan kimse higgler i.
toplu pazarlık konuları labor bargaining subjects i.
dürüst pazarlık fair deal i.
dürüst pazarlık square deal i.
işçi sendikasının işçiler adına resmen pazarlık etmekten men edilmesi union decertification i.
pazarlık etme negotiating i.
toplu pazarlık collective bargaining i.
partiler arasındaki pazarlık horse-trading i.
toplu pazarlık collective-labor bargaining i.
pazarlık edilmiş teklif negotiated tender i.
pazarlık konusu matter of negotiation i.
sıkı pazarlık hard bargain i.
sıkı pazarlık eden kimse chafferer i.
pazarlık edilebilir bargainable s.
pazarlık edilemez not negotiable s.
Phrasals
(pazarlık yaparak) daha yüksek bir fiyata zorlamak beat up f.
birisiyle bir şey için pazarlık yapmak haggle with someone over something f.
pazarlık edip fiyatı düşürmek beat down
pazarlık edip fiyatı düşürmek bargain down
bir şeyle ilgili biriyle müzakerede bulunmak/müzakere yapmak/pazarlık yapmak negotiate with someone over something
bir şeyle ilgili biriyle müzakerede bulunmak/müzakere yapmak/pazarlık yapmak negotiate with someone about something
Phrases
pazarlık sürecinde during the bargaining process
pazarlık edilemez non-negotiable
Proverb
pazarlık/anlaşma iki kişiyle yapılır It takes two to make a bargain
Colloquial
pazarlık yok! take it or leave it!
Idioms
çekişe çekişe pazarlık etmek beat down
pazarlık masasına getirmek bring somebody to the bargaining table
pazarlık kozu a bargaining chip
pazarlık kozu a bargaining counter
Speaking
üç kuruş için pazarlık yapmayalım let's not haggle over a few dollars
pazarlık yapacak konumda değilsin you're in no position to bargain
Slang
sıkı pazarlık yapmak jew
Trade/Economic
bir sektörde ulusal düzeyde toplu pazarlık sonucu ortaya çıkan ücret oranlarını ve diğer çalışma koşullarını kapsayan yazılı resmi anlaşmalar national agreement i.
pazarlık payı olmayan nonnegotiable s.
ayrı bir pazarlık birimi appropriate bargaining unit
taviz değişimi konusunda hükümetlerarası pazarlık negotiations
toplu pazarlık görüşmeleri için bir işçi örgütünün temsil ettiği ve anlaşma ile bir araya gelmiş işçiler grubu appropriate bargaining unit
yeniden pazarlık etme renegotiation
zorlayıcı toplu pazarlık taktikleri coercive bargaining tactics
pazarlık fiyatı asking price
pazarlık yapma bargaining
pazarlık kozu bargaining chip
ücretlerin pazarlık teorisi bargaining theory of wages
ücretin işçi ve işveren arasındaki pazarlık sonucu belirlendiğini savunan teori bargaining theory of wages
sektör kapsamında toplu pazarlık industrywide bargaining
yetkili toplu pazarlık kuruluşu exclusive bargaining agent
toplu pazarlık anlaşması bargaining agreement
pazarlık gücü bargaining power
işçilerden halen sahip oldukları ücret ve sosyal haklardan fedakarlık etmeleri istenen toplu pazarlık concession bargaining
pazarlık sonucunda oluşan fiyat negotiated price
satıcının pazarlık gücü bargaining power of vendors
pazarlık usulü restricted procedures
pazarlık etmek bargain
pazarlık eden kimse bargainer
pazarlık fiyatları ile at bargain prices
iyi pazarlık good bargain
peşin pazarlık spot bargain
sıkı pazarlık hose trading
pazarlık sonucu saptanan fiyat negotiated price
toplu pazarlık anlaşması/sözleşmesi collective bargaining agreement
kurum içi pazarlık intra-organizational bargaining
sıkı pazarlık yapmak huckster
sıkı pazarlık yapmak haggle
götürü pazarlık job work
fiyatı pazarlık etmek bargain off the price
fiyat üzerinde pazarlık yapmak bargain a price
peşin pazarlık money bargain
pazarlık yapma higgling
ücretlerin toplu pazarlık teorisi bargaining theory of wages
pazarlık etme bargaining
pazarlık eden bargainor
tekrar pazarlık renegotiation
pazarlık payı room for negotiation
pazarlık teknikleri bargaining techniques
toplu pazarlık aşaması bargaining zone
pazarlık payı vardır discount negotiable
pazarlık gücü negotiating power
borsada yapılan sesli pazarlık open-outcry
pazarlık gücü bargaining power
Law
sıkı pazarlık etme badger
peşin pazarlık money bargain
fiyatı pazarlık etmek bargain off the price
pazarlık etme bargaining
toplu pazarlık hakları bargaining rights
pazarlık eden bargainor
üzerinde pazarlık yapmak bargain a price
ücretlerin işçilerle işverenler arasında gerçekleştirilen pazarlık neticesinde kararlaştırıldığını savunan kuram bargaining theory of wages
suçu kabullenmek suretiyle cezada pazarlık negotiated plea of guilty
cezada pazarlık plea bargaining
Politics
işçi sendikasının, çalışanlar adına pazarlık birimi olarak hareket etmesi için uygun kamu kurumunca yetkilendirilmesi certification i.
suçlu veya terörist ile yetkililer arasında, rehinelerin bırakılması ve teslim olma konusunda yapılan pazarlık negotiations i.
diplomatik pazarlık diplomatic bargaining
toplu pazarlık collective bargaining
pazarlık yapmak bargain
pazarlık kuramı bargaining theory
yeniden pazarlık renegotiation
yeniden pazarlık anlaşması renegotiation agreement
pazarlık etme negotiation
siyasi pazarlık political bargain
şeytanla pazarlık faustian pact
şeytanla pazarlık faustian bargain
Archaic
pazarlık etmek cheapen f.
pazarlık etmek negociate f.