squeeze - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

squeeze

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"squeeze" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 39 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
squeeze f. sıkışmak
squeeze f. sıkmak
General
squeeze f. tıkıştırmak
squeeze f. ezmek
squeeze f. baskı yapmak
squeeze f. ezilmek
squeeze f. para sızdırmak
squeeze f. zorla almak
squeeze f. sığdırmak
squeeze f. tıkmak
squeeze f. kısmak
squeeze f. sızdırmak
squeeze f. suyunu çıkarmak
squeeze f. zor bir duruma sokmak
squeeze f. kıstırmak
squeeze f. sıkmak (meyve/ıslak bez vb'ni)
squeeze i. sıkışıklık
squeeze i. kıtlık
squeeze i. kısıtlamadan ileri gelen zor durum
squeeze i. sıkım
squeeze i. baskı
squeeze i. sıkışma
squeeze i. kıtlıktan ileri gelen zor durum
squeeze i. zorla alma
squeeze i. kucaklama
squeeze i. sıkıştırma
squeeze i. bir defada sıkılan miktar
squeeze i. kısıtlama
squeeze i. izdiham
squeeze i. sıkma
squeeze i. sıkış
Slang
squeeze manita
squeeze kız arkadaş
squeeze sevgili
squeeze manita
squeeze yatak arkadaşı
Technical
squeeze sıkmak
squeeze sıkıştırmak
Textile
squeeze toklamak

"squeeze" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 74 sonuç

İngilizce Türkçe
General
squeeze in f. sıkıştırmak
squeeze in f. sığışmak (bir yere)
squeeze and squash f. mıncıklamak
squeeze almost to death f. posasını çıkarmak
squeeze into f. sıkıştırmak
squeeze money out of somebody f. para sızdırmak
squeeze in f. sığışmak
squeeze into f. araya sıkışmak
squeeze the lemon f. limon sıkmak
squeeze lemon f. limon sıkmak
squeeze orange f. portakal sıkmak
in a tight squeeze s. sıkışmış
in a tight squeeze zf. zor durumda
Phrasals
squeeze something into something iterek sıkışık/küçük bir yere yerleştirmek
squeeze something in iterek sıkışık/küçük bir yere yerleştirmek
squeeze themselves up birbirlerini sıkıştırmak
squeeze themselves up tıkış tıkış bir yere sıkışmak
squeeze through (something) bir yerden iterek/sıkıştırarak geçirmek
squeeze something out of something (tüpten vb) sıkarak çıkartmak
squeeze someone up sıkış tıkış bir yere oturtmak/yerleştirmek
squeeze something out (tüpten vb) sıkarak çıkartmak
squeeze something from something (tüpten vb) sıkarak çıkartmak
squeeze themselves together birbirlerini sıkıştırmak
squeeze something out of something sıkıp çıkarmak
squeeze something out sıkarak çıkarmak
squeeze something out of something sıkarak çıkarmak
squeeze something out sıkıp çıkarmak
Idioms
in a squeeze zor durumda
squeeze money out of para sızdırmak
squeeze money out of someone para sızdırmak
squeeze until the pips squeak gırtlağına çöküp para almak
squeeze till the pips squeak gırtlağına çöküp para almak
be somebody's main squeeze birinin gözdesi, favorisi, sağ kolu olmak
put the squeeze on someone birine baskı yapmak
put the squeeze on birine baskı yapmak
Slang
put the squeeze on para istemek
squeeze one off boşalmak (gelmek)
squeeze the lemon işemek
Trade/Economic
credit squeeze kredi darlığı
credit squeeze kredi sınırlaması
squeeze out zorunlu satın alma
squeeze out satın alma yolu ile ortağın veya ortakların ortaklıktan çıkartılması
squeeze-out merger ortağı çıkararak birleşme
squeeze-out merger (satın alma yolu ile) ortağı çıkararak birleşme
liquidity squeeze likidite sıkışıklığı
credit squeeze kredi sıkışıklığı
Politics
right of squeeze out ortaklıktan çıkarma hakkı
credit squeeze kredi sıkışması
Technical
blow squeeze casting üflemeli sıkma döküm
high-pressure jolt-squeeze molding yüksek basınçlı kum kalıplama
squeeze casting sıkıştırmalı döküm
squeeze head sıkıştırma kafası (döküm)
squeeze board sıkıştırma tablası (döküm)
squeeze moulding sıkıştırmalı kalıplama
squeeze machine sıkıştırma makinesi
rotary squeeze merdaneli ezme
jolt-squeeze moulding machine sarsar-sıkıştırır kalıplama makinesi
jolt-squeeze machine sallama sıkıştırma makinesi
jolt-squeeze stripper sallar sıkıştırır sıyırıcı
test for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off sıkıştırma işleminden sonra iç basınca mukavemet deneyi
Telecom
price squeeze fiyat sıkıştırması
Construction
squeeze job pomba basıncı yardımıyla kuyu içindeki sorunlu alana çimento enjekte edilmesi
squeeze cementing pomba basıncı yardımıyla kuyu içindeki sorunlu alana çimento enjekte edilmesi
squeeze cementing çimento kalıbı deliklerine çimento basılması
squeeze job çimento kalıbı deliklerine çimento basılması
Automotive
squeeze casting sıvı presleme ile döküm
Psychology
marriage squeeze evlilik sıkışıklığı
squeeze technique sıkıştırma tekniği
Dentistry
tooth squeeze diş sıkışması
Gastronomy
twist and squeeze burup sıkmak
Math
squeeze theorem sıkıştırma teoremi
Military
trigger squeeze tetik düşürme
Music
squeeze-box diatonik akordiyon
squeeze box diatonik akordiyon