who - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

who

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"who" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 17 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
who zm. kimi
who zm. kim
who zm. kime
General
who zm. kime
who zm. kimi
who zm. kim
who bağ. -an
who bağ. isim olarak kullanılan yancümlenin başında bulunur
who bağ. ki ona
who bağ. ki
who bağ. -dığı
who bağ. ki onu
who bağ. -diği
who bağ. -en
who bağ. ki o
who bağ. sıfat olarak kullanılan yancümlenin başında bulunur
Technical
who kim

"who" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
have friends who can pull strings f. torpili olmak
open the door to see who it is f. kim olduğunu öğrenmek için kapıyı açmak
think how/what/who... f. diye düşünmek
(someone) who speaks the same language i. dildaş
a student who is inquisitive i. öğrenmeye meraklı öğrenci
a student who learns parrot fashion i. ezberci (öğrenci)
accompaniment service for people who are on deathbed i. ölüme refakat hizmetleri
actor who improvises i. tuluatçı
average age of women who bear their first child i. çocuk doğurma ortalama yaşı
handicapped children who need special education i. özel eğitime muhtaç özürlü çocuklar
man who acts slowly i. ağır adam
man who repairs car hoods i. kaportacı
monthly pay for persons who deserved his country i. vatani hizmet aylıkları
one who claims succession to the crown i. tahta talip olan
one who commits armed robbery i. silahlı soygun yapan kimse
one who conducts a poll i. anketör
one who conducts surveys i. anketör
one who loves to show off i. kovalak
one who loves to show off i. gösteriş düşkünü
one who speaks through his nose i. hımhım
one who uses forced labor i. angaryacı
people from medine who helped immigrated muslims i. ensar
people who feel young i. kendini genç hisseden insanlar
person who avoids risky ventures i. sağlamcı
person who does not keep his or her word i. allak
person who finds excuses i. bahaneci
person who gives injections i. iğneci
person who lives on a salary i. aylıkçı
person who makes excuses i. bahaneci
person who pays compensation i. tazminat veren
person who reimburses i. tazminat veren
person who works on a morning shift i. sabahçı
population who are not in working age i. çalışma çağı dışındaki nüfus
pupil who attends school only in the mornings i. sabahçı
quack who claims to cure by breathing i. üfürükçü
sexual relations between individuals who are closely related i. ensest
soldier who does the typing i. yazıcı
someone who believes that he is very intellectual i. entel
someone who helps poor people i. fukaraperver
someone who is on sick leave i. raporlu
someone who organizes begging and exploits beggars i. dilenci iratçısı
the man who saved the world i. dünyayı kurtaran adam
those who contributed i. emeği geçen
those who contributed i. emeği geçenler
who wants to be a millionaire i. kim milyoner olmak ister
whovian (doctor who fandom) i. doctor who dizisi fanları
one who contributed s. emeği geçen
from who? zf. kimden?
with who zf. kiminle
with who zf. kimle
regardless of who ed. kim olursa olsun
who? zm. kim?
someone who boiled haşlayan
Phrases
anybody who is anybody önemli kişiler
anyone who is anyone önemli kişiler
are you one of those who we couldn't make czechoslovakian? çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
as who should say diyormuş gibi
as who should say dercesine
as who should say söyler gibi
be who you want to be kim olmak istiyorsan o ol
depending on who is asked kime sorulduğuna bağlı olarak
he teaches ill who teaches all her şeyi öğreten kötü öğretendir
no matter who her kim olursa olsun
no matter who her kim ise
once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess bir varmış bir yokmuş bir zamanlar bir prensesle evlenmek isteyen bir prens varmış
once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess bir zamanlar bir prensesle evlenmek isteyen bir prens varmış
those who have seen görenler
those who saw görenler
those who see görenler
we who labor here seek only the truth bizim burada vazifemiz gerçeği bulmak
who cannot use kimler kullanamaz
who is to say that? ne malum?
who knows (maybe) kim bilir
who? kimlerin?
Proverb
abandon hope all ye who enter here buraya giren tüm umutlarını kapıda bıraksın
all good things come to those who wait sabreden derviş muradına ermiş
all things come to he who waits sabreden derviş muradına ermiş
all things come to those who wait bekleyen derviş muradına ermiş
blessed is he who expects nothing for he shall never be disappointed bir şey beklemeyen (çok şey umut etmeyen) hayal kırıklığına uğramaz
everything comes to him who waits sabırla koruk üzüm olur
everything comes to him who waits sabırla koruk üzüm dut yaprağı ipek olur
everything comes to him who waits sabrın sonu selamettir
everything comes to him who waits tekkeyi bekleyen çorbayı içer
everything comes to him who waits sabreden derviş muradına ermiş
everything comes to him who waits sabrın sonu selamet
everything comes to him who waits sabır eyle işine hayır gelsin başına
evil be to him who evil thinks kim kötü düşünürse kendine
god helps those who help themselves kendi işi için gayret edene allah da yardım eder
god helps those who help themselves gayret edene allah da yardım eder
good things come to him who waits sabrın sonu selamettir
good things come to him who waits sabreden derviş muradına ermiş
good things come to him who waits sabırla koruk üzüm olur
good things come to him who waits sabrın sonu selamet
good things come to him who waits sabırla koruk üzüm dut yaprağı ipek olur
he gives twice who gives quickly az olsun dert değil ama çabuk olsun
he lives long who lives well iyi/düzgün/erdem içinde yaşayan uzun yaşar
he travels fastest who travels alone insan tek başına olursa daha çok yol alır
he who begins many things, finishes but few çok işe başlayan az iş bitirir
he who earnestly seeks good finds favor iyilik yapan iyilik bulur
he who earnestly seeks good finds favor iyilik yap iyilik bul
he who excuses himself accuses himself özür dilemek suçunu kabul etmek demektir
he who excuses himself accuses himself özür dileyen kabahatini kabul eder
he who falls has no friends düşenin dostu olmaz
he who fights and runs away may live to fight another day korkak damgası yememek adına kaybedilen bir savaşta boşuna ölmektense ilerde kazanabileceği bir savaş vermek için canını korumak
he who hesitates is lost akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
he who hesitates is lost tereddüt eden kaybeder
he who laughs last laughs best son gülen iyi güler
he who laughs last laughs longest son gülen iyi güler
he who lives by the sword, shall die by the sword kılıçla yaşayan kılıçla ölür
he who lives by the sword, shall die by the sword su testisi su yolunda kırılır
he who lives by the sword, shall die by the sword ne ekersen onu biçersin
he who looks for a friend without fault, remains without a friend ayıpsız dost arayan dostsuz kalır
he who pays the piper calls the tune parayı veren düdüğü çalar
he who rides a tiger is afraid to dismount kaplana binen inmekten korkar
he who seeks a friend without fault, remains without one ayıpsız dost arayan dostsuz kalır
he who sups with the devil should have a long spoon şeytanla sofraya oturanın kaşığı uzun olmalı
he who would climb the ladder must begin at the bottom merdiven ayak ayak çıkılır
he who would climb the ladder must begin at the bottom bir işte çok iyi bir yere gelmek (yükselmek) istiyorsan en alttan başlayıp adım adım yükselmelisin
he who would climb the ladder must begin at the bottom yükselmek için mutlaka öncelikle en alttan başlamak gerekir
he, who lives by the sword dies by the sword su testisi su yolunda kırılır
he, who lives by the sword dies by the sword kılıçla yaşayan kılıçla ölür
no wind serves him who addresses his voyage to no certain port nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez
no wind serves him who addresses his voyage to no certain port nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez
people who live in glass houses shouldn't throw stones dinime küfreden müslüman olsa
people who live in glass houses shouldn't throw stones dinime söven müslüman olsa
people who live in glass houses shouldn't throw stones kişi kendinde herhangi bir kusur varken başkalarını aynı kusurla suçlamamalıdır
people who live in glass houses shouldn't throw stones sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı
tell me who you go with and I'll tell you who you are bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
the candle of someone who lies almost always burns just to midnight yalancının mumu yatsıya kadar yanar
the gods send nuts to those who have no teeth tanrı cevizi dişi olmayana verir
the gods send nuts to those who have no teeth tanrı dişi olmayana ceviz verir
there's none so blind as those who will not see hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir
there's none so deaf as those who will not hear hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz
there's none so deaf as those who will not hear hiç kimse duymak istemeyenler kadar sağır değildir
those who can, do; those who can't, teach (bernard shaw tarafından öğretmenleri aşağılamak amacıyla söylemiş bir söz) elinden hiçbir iş gelmeyen öğretmen olur
those who dance are considered insane by those who cannot hear the music müziğin sesini duyamayanlar dans edenlerin deli olduğunu düşünürler
those who live in glass houses not throw stones sırça köste oturanlar başkalarına tas atmazlar.
those who sleep with dogs will rise with fleas körle yatan şaşı kalkar
those who sleep with dogs will rise with fleas itle yatan bitle kalkar
who loves me loves my dog gülü seven dikenine katlanır
who loves me loves my dog beni seven beni olduğum gibi kabul edecek
Colloquial
and who walks in? içeri kim girdi dersiniz?
bon vivant (one who lives well) ehlikeyif
like who? mesela kim?
who taught you to drive? ehliyetini kasaptan mı aldın?
who? me? kim? ben mi?
Idioms
(someone) who writes well kalem sahibi
(someone) who writes well kalemi kuvvetli
anybody who is anybody bütün herkes
fear him who fears not god allahtan korkmayandan korkulur
god helps him who helps himself sen elinden geleni yap gerisini allah'a bırak.
he laughs best who laughs last son gülen iyi güler
he who gets up in anger, sits down with a loss öfkeyle kalkan zararla oturur
he who laughs last laughs best son gülen iyi güler
he who will steal the eggs, will steal the hen. azı çalan çoğu da çalar
one who loves roses should endure the thorns gülü seven dikenine katlanır
to one who has lost his way, a dog's bark is sweeter than the song of the nightingale koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derler
to one who has lost his way, a dog's bark is sweeter than the song of the nightingale denize düşen yılana sarılır
who pays the piper calls the tune parayı veren düdüğü çalar
who starts up in anger sits down with a loss öfkeyle kalkan zararla oturur
Speaking
anyone who doesn't make payment or get the change? ücretini gönderemeyen, parasının üstünü almayan var mı?
are you who i think you are? sen düşündüğüm kişi misin?
are you who i think you are? siz düşündüğüm kişi misiniz?
did you hear about the little girl who was missing? kaybolan küçük kızı duydunuz mu?
do the police know who you are? polis kim olduğunu biliyor mu?
do you have any idea who i am? kim olduğum hakkında bir fikrin var mı?
do you know who I am? sen benim kim olduğumu biliyor musun?
do you know who lives here? burada yaşayanları tanıyor musun?
do you know who we are? kim olduğumuzu biliyor musunuz?
does he know who i am? benim kim olduğumu biliyor mu?
don't forget who you are kim olduğunu unutma
don't try to figure out who i am benim kim olduğumu bulmaya çalışma
don't you remember who I am? kim olduğumu hatırlamıyor musun?
enjoy being who you are kendin olmanın tadını çıkar
everyone who knows me knows beni tanıyan herkes bilir
find out who he is bu adamın kim olduğunu öğren
for who? kime göre?
for who? kim için?
guess who? tahmin et kim?
he doesn't care who knows it kimin bildiği umurunda değil
he knows who we are kim olduğumuzu biliyor
he was who he was o olduğu gibiydi
he who laughs last, laughs best son gülen iyi güler
he's not who you think he is o sandığın gibi biri değil
how happy is he who can say i am a turk ne mutlu türküm diyene
how happy is he/she who says i'm a turk ne mutlu türküm diyene
how happy is the one who says i'm a turk ne mutlu türküm diyene
I don't care who you are senin kim olduğun umurumda değil
I don't know who I am kim olduğumu bilmiyorum
I know who I am now artık kim olduğumu biliyorum
I need a friend who will support me beni destekleyecek bir arkadaşa ihtiyacım var
I wonder who you are kim olduğunu merak ediyorum
I wonder who you are seni merak ediyorum
i don't know who did what kimin ne yaptığını bilmiyorum
i don't know who they are onların kim olduğunu bilmiyorum
i don't know who you are kim olduğunu bilmiyorum
i don't know who you are anymore seni artık tanıyamıyorum
i don't know who you think i am beni kim sandığını bilmiyorum
i hate the people who do the drugs uyuşturucu kullananlardan nefret ediyorum
i know who did it kimin yaptığını biliyorum
i know who you are ben sizi tanıyorum
i know who you are kim olduğunuzu biliyorum
i know who you are kim olduğunu biliyorum
if not him/her than who? o olmayacak da kim olacak?
i'm not who you think i am düşündüğün gibi biri değilim
is there someone in your family who has parkinson's? ailenizde parkinson hastası kimse var mı?
it is who I am ben buyum
it was my wife who first brought me here beni buraya ilk getiren kişi karımdı
it's we who suffer acı çeken bizleriz
it's who you know her şey kimi tanıdığına bakıyor
it's who you know, not what you know neyi bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli
just who do you think you're fooling? hadi oradan!
just who do you think you're kidding? hadi oradan!
like who? kim mesela?
like who? kim gibi?
look who i bumped into bak kiminle karşılaştım
look who is here! oooo kimleri görüyorum
look who is talking bak şu konuşana
look who we have here oooo kimleri görüyorum
many thanks to all who supported destek olan herkese çok teşekkürler
no matter who we ask kime sorarsak soralım
no matter who you are kim olursanız olun
no one knows who i am kimse kim olduğumu bilmiyor
says who? kim dedi?
says who? kim demiş?
says who? kim diyor?
sez who? kim demiş?
sez who? kim diyor?
somebody who doesn't know you seni tanımayan biri
thank you to everyone who celebrated my birthday doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim
thanks to everyone who celebrated my birthday doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim
that low-lying/good-for-nothing/piece of worthless junk/shit who is supposed to be your husband/father/mother/wife o kocan/baban/annen/karın olacak herif/kadın
that's not who you are bu sen değilsin
the man who lives next door is a policeman kapı komşum bir polis
they caught the man who did it bunu yapan adamı yakaladılar
they didn't tell me it was you who called arayanın sen olduğunu söylememişlerdi
they didn't tell me it was you who called arayanın sen olduğunu söylemediler
they don't even know who i am benim kim olduğumu bile bilmiyorlar
this is who I am ben buyum
those who are around me çevremdekiler
those who are near me yakınımdakiler
trying to figure out who you look like kime benzediğini düşünüp duruyordum
we don't know who this guy is bu adamın kim olduğunu bilmiyoruz
we have men who can do this bunu yapabilecek adamlarımız var
we have to find out who did this to her/him ona bunu kimin yaptığını öğrenmeliyiz
we know who you are sizin kim olduğunuzu biliyoruz
we know who you are senin kim olduğunu biliyoruz
we love each other for who we are birbirimizi olduğu gibi seviyoruz
we who are left behind arkada kalan bizleriz
well who cares iyi de kimin umrunda
what do you expect from somebody who don't know anything? hiçbir şey bilmeyen birinden ne beklersin/umarsın?
who am I speaking with kiminle görüşüyorum?
who am I speaking with kiminle konuşuyorum?
who am i ben kimim
who am i kidding? kimi kandırıyorum ki?
who am i kidding? kimi kandırıyorum ki?
who am i talking to kime diyorum
who are hungry? kimler aç?
who are the people in the picture? resimdeki insanlar kim?
who are these people? kim bu insanlar?
who are they? onlar kim?
who are those two guys? şu iki herif kim?
who are those two men? şu iki adam kim?
who are you kimsin
who are you sen kimsin
who are you kimsiniz
who are you kimsin sen
who are you kimsiniz siz
who are you and what do you want? kimsin ve ne istiyorsun?
who are you calling? kimi arıyorsun?
who are you laughing at kime gülüyorsun
who are you named after? ismini (hangi aile büyüğünden vb) kimden aldın?
who are you named after? ismini kimden aldın?
who are you named after? adını kimden aldın?
who are you people siz de kimsiniz
who are you people? siz de kim oluyorsunuz?
who are you people? siz de kimsiniz?
who are you staying with? kiminle kalıyorsun?
who are you talking about? kimden bahsediyorsunuz?
who are you talking to? kimle konuşuyorsun sen?
who are you talking to? kiminle konuşuyorsun?
who are you texting? kime mesaj çekiyorsun?
who are you texting? kime mesajlaşıyorsun?
who are you waiting for? kimi bekliyorsun?
who are you working for? sen kimin için çalışıyorsun?
who are you writing to? kime yazıyorsun?
who are you? kimsiniz?
who are you? siz kimsiniz?
who are you? kimsin?
who attains nail
who belive that kim inanır buna
who brings good luck ayağı uğurlu
who built this house? bu evi kim inşa etti?
who can I talk to about this? bu konuda kiminle görüşebilirim?
who can I talk to about this? bununla ilgili kiminle görüşebilirim?
who can it be? kim olabilir?
who cares bana ne
who cares çok da umurumdaydı
who cares kim takar
who cares çok da tın
who cares kimi bağlar
who cares kime ne
who cares kimin umurunda
who cares if -se -sin (yaparsa yapsın gibi)
who cares? anasını satayım
who cares? nolmuş yani?
who cares? kimin umurunda
who cares? adam sen de
who caused this mess? bu karışıklığa kim neden oldu?
who could ask for more? bundan iyisi can sağlığı?
who could do something like this? kim böyle bir şey yapabilir ki?
who could have thought? kimin aklına gelirdi?
who could have thought? (böyle olacağını) kim düşünürdü
who could i trust? kime güvenebilirdim ki?
who da thunk it? kim düşünebilirdi ki?
who did this mess? bu karışıklığı kim yaptı?
who did this mess? bu karışıklığa kim neden oldu?
who did this to him? bunu ona kim yaptı?
who did this to us? bunu bize kim yaptı?
who did this to you? bunu sana kim yaptı?
who did what kim ne yaptı
who did you call? kimi aradın?
who did you come with? kiminle geldiniz?
who did you come with? kimlerle geldiniz?
who did you come with? kimle geldin?
who did you come with? kimle geldiniz?
who did you come with? kimlerle geldin?
who did you come with? kiminle geldin?
who did you go with? kiminle birlikte gittin?
who did you go with? kiminle gittin?
who did you have lunch with? öğle yemeğini kiminle yedin?
who did you think i was? beni kim sanmıştınız?
who did you think it was? kim olduğunu sanmıştın?
who died and made you king ? kim öldü de sen kral oldun?
who do i need to talk to? kiminle konuşmam gerekiyor?
who do you like/love most in your family? ailende en çok kimi seviyorsun?
who do you live with? kiminle yaşıyorsun?
who do you live with? kiminle birlikte yaşıyorsun?
who do you love? sen kimi seviyorsun?
who do you mean kimi kastediyorsun
who do you mean when you say you sen derken kimi kastediyorsun
who do you stay with? kiminle kalıyorsun?
who do you think did this? sizce bunu kim yaptı?
who do you think is stealing money? sence parayı kim çalıyor?
who do you think you are sen kendini ne sanıyorsun
who do you think you are kendini ne sanıyorsun
who do you think you are to lay a finger on me? sen kim oluyorsun da bana el kaldırıyorsun?
who do you think you are? sen kim olduğunu zannediyorsun?
who do you think you are? sen kim olduğunu sanıyorsun?
who do you think you're fooling? hadi hadi!
who do you think you're kidding? hadi canım sen de!
who do you think you're talking to? sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun?
who do you want to speak to? kiminle görüşecektiniz?
who do you want to speak to? kiminle görüşmek istemiştiniz?
who do you want to speak to? kiminle görüşmek istersiniz?
who do you want to talk to? kiminle görüşmek istemiştiniz?
who do you want to talk to? kiminle görüşmek istersiniz?
who do you want to talk to? kiminle görüşecektiniz?
who do you want to work with? kiminle çalışmak istiyorsun?
who do you want to work with? kimlerle çalışmak istiyorsun?
who do you want? kiminle görüşecektiniz?
who do you want? kiminle görüşmek istersiniz?
who do you want? kiminle görüşmek istemiştiniz?
who do you wish to speak to? kiminle görüşmek istersiniz?
who do you wish to speak to? kiminle konuşmak istemiştiniz?
who do you wish to speak to? kiminle görüşmek istemiştiniz?
who do you wish to speak to? kiminle görüşecektiniz?
who do you wish to talk to? kiminle görüşmek istersiniz?
who do you wish to talk to? kiminle görüşmek istemiştiniz?
who do you wish to talk to? kiminle görüşecektiniz?
who does it better than that? bundan iyisini kim yapar?
who drew that? bunu kim çizdi?
who eats little boğazsız
who else but him? o olmayacak da kim olacak?
who else did you tell? başka kimlere anlattın?
who else did you tell? başka kime anlattın?
who else knows about this? bunu başka kim biliyor?
who else knows? başka kim biliyor?
who gave you these clothes? sana bu elbiseleri kim verdi?
who gave you this mission? sana bu görevi kim verdi?
who gave you this? bunu size kim verdi?
who goes there oraya kim gidiyor
who granted you license to enter my house without knocking? kimden izin aldın da kapıyı çalmadan evime giriyorsun?
who granted you license to enter my house without knocking? kapıyı çalmadan evime girme yetkisini sana kim verdi?
who granted you license to enter my house without knocking? kapımı çalmadan evime girme hakkını sana kim verdi?
who has suffered acı görmüş
who has suffered much cefakar
who helps you? sana kim yardımcı oluyor?
who helps you? sana kim yardım ediyor?
who I am is none of your business kim olduğumdan sana ne
who in the world do you think you are? sen kendini ne sanıyorsun?
who invented archery? okçuluğu kim buldu?
who invented telephone? telefonu kim icat etti?
who is bu kim?
who is going to take care of your son if something happens? sana bir şey olursa oğluna kim bakacak?
who is helping you? sana kim yardımcı oluyor?
who is helping you? sana kim yardım ediyor?
who is in it? (filmler için) kim oynuyor/artistleri kim?
who is injured? kim yaralı?
who is injured? kim yaralandı?
who is it kim
who is it? kimdir o?
who is it? kim o?
who is responsible for this mess? bu karışıklığın sorumlusu kim?
who is that girl? kim şu kız?
who is that girl? kim bu kız?
who is that girl? bu kız kim?
who is that girl? şu kız kim?
who is the invitation for? davetiye kim için?
who is the invitation for? davetiye kimin için?
who is the new math teacher? yeni matematik öğretmeni kim?
who is the new teacher? yeni öğretmen kim?
who is this kim o
who is this girl? bu kız kim?
who is this girl? kim bu kız?
who is this guy? kim bu herif?
who is with you yanında kim var
who is writing the letter? mektubu kim yazıyor?
who is your best friend? en iyi arkadaşın kim?
who is your celebrity crush? ilk görüşte aşık olduğun ünlü kim?
who is your closest friend? en yakın arkadaşın kim?
who is your english teacher? ingilizce öğretmenin kim?
who is your english teacher? senin İngilizce öğretmenin kim
who is your favorite actor? en sevdiğin aktör kim?
who is your favorite singer? en sevdiğin şarkıcı kim?
who is your favorite singer? en sevdiğiniz şarkıcı kim?
who is your favorite singer? en sevdiğin şarkıcı kim?
who is your favorite singer? en sevdiğin şarıkıcı kim?
who is your favorite singer? favori şarkıcın kim?
who is your favourite singer? en sevdiğin şarkıcı kim?
who is your favourite singer? en sevdiğin şarkıcı kim?
who is your favourite writer? en sevdiğin yazar kim?
who knows kim bilir
who knows (maybe) bakarsın
who knows? kim bilir?
who let the dogs out? köpekleri kim dışarı saldı?
who looks much younger now? şimdi kim çok daha genç görünüyor?
who made that choice? bu seçimi kim yaptı?
who made you sad? kim seni üzdü?
who made you sad? seni üzdü kim?
who needs it ne gerek var/neyime gerek
who needs money when you got good looks? sende bu güzellik varken parayı kim ne yapsın?
who needs them ne gerek var/neyime gerek
who owns my heart? kalbimin sahibi kim?
who put that idea into your head? aklına kim soktu bu fikri
who put that idea into your head? bu fikri aklına kim soktu
who recommended me beni kim tavsiye etti
who recommended me? beni kim tavsiye etti?
who regional office for europe dünya sağlık örgütü avrupa bölge ofisi
who said chivalry is dead kim demiş centilmenlik öldü diye
who said it was a nightmare? kabus olduğunu kim söyledi?
who said that? kim söylemiş onu?
who said what? kim ne dedi?
who says that? kim bunu söyler?
who shot first? ilk kim ateş etti?
who taught you that? bunu sana kim öğretti?
who taught you to drive? sana araba kullanmayı kim öğretti?
who the fuck are you? sen kim oluyorsun be?
who the fuck is this guy? bu herif de neyin nesi?
who the fuck is this guy? bu herif de kim böyle?
who the hell are you to tell me to get out? sen kimsin ki bana çekip gitmemi söylüyorsun?
who the hell asked you! sana soran oldu mu ki!
who told you that? sana bunu kim söyledi?
who told you that? kim söyledi bunu?
who told you? sana kim söyledi?
who took this photo? bu fotoğrafı kim çekti?
who took this photo? bu fotoğrafı çeken kim?
who wants cake? kim pasta ister?
who wants to come with me? kim benimle gelmek ister?
who wants to live forever? kim sonsuza dek yaşamak ister?
who wants to read? kim okumak ister?
who wants to start first? ilk kim başlamak ister?
who was better? kim daha iyiydi?
who was it? kim imiş?
who was it? kimmiş?
who was that man? kimdi o adam?
who was the first one you spoke to? konuştuğun ilk kişi kimdi?
who was with you? kim seninleydi?
who was your childhood hero? çocukluk kahramanın kim?
who was/is it? kim imiş?
who was/is it? kimmiş?
who were you talking to? kiminle konuşuyordun?
who were you with yesterday? dün kiminle beraberdin?
who were you with yesterday? dün kiminleydin?
who will join the event? etkinliğe kim katılacak?
who will join the event? etkinliğe kim katılıyor?
who will join the event? etkinliğe kimler katılacak?
who will join the event? etkinliğe kimler katılıyor?
who works here? kim burada çalışıyor?
who works here? burada kim çalışıyor?
who would have said kim derdi ki
who would have thought kimin aklına gelirdi ki
who would have thought kim düşünürdü ki
who would have thought? kimin aklına gelirdi?
who would have thought? (böyle olacağını) kim düşünürdü
who would like to come with me? kim benimle gelmek ister?
who wouldn't want kim istemez ki
who's related to who kim kiminle akraba
with friends like that who needs enemies? böyle dostlarım varken düşmana ne gerek var
you are not the first person who said that bunu söyleyen ilk kişi değilsin