ziyan - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ziyan"ziyan" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
General
ziyan cost i.
ziyan detriment i.
ziyan havoc i.
ziyan mischief i.
ziyan loss i.
ziyan harm i.
ziyan scathe i.
ziyan bane i.
ziyan waste i.
ziyan scath i.
ziyan hurt i.
ziyan disservice i.
ziyan damage i.
ziyan injury i.
Trade/Economic
ziyan injury
ziyan prejudice
ziyan loss
ziyan personal injury
ziyan waste
ziyan damage
Law
ziyan diminution
ziyan mischief
Insurance
ziyan loss

"ziyan" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 79 sonuç

Türkçe İngilizce
General
ziyan etmek make a loss f.
ziyan etmek consume f.
ziyan etmek fritter away f.
ziyan etmek torpedo f.
ziyan etmek fritter something away on something f.
ziyan etmek throw to the dogs f.
ziyan etmek waste f.
ziyan etmek fritter f.
ziyan etmek suffer loss f.
ziyan etmek fritter something away f.
ziyan etmek frivol away f.
ziyan olmak go for nothing f.
ziyan olmak run to waste f.
ziyan olmak go down the drain f.
ziyan olmak come to naught f.
ziyan olmak go to waste f.
ziyan vermek hurt f.
ziyan vermek injure f.
kabiliyetin ziyan edilmesi waste of talent i.
zarar ziyan detriment i.
zarar ziyan damnum i.
zarar ziyan damages i.
zarar ziyan havoc i.
zarar ziyan tazminatı damages i.
ziyan etme waste i.
akıllara ziyan astonishing s.
akıllara ziyan shocking s.
akıllara ziyan amazing s.
akıllara ziyan astounding s.
akla ziyan astonishing s.
akla ziyan astounding s.
akla ziyan amazing s.
akla ziyan shocking s.
boşuna ziyan eden wasteful s.
ziyan edilmiş wasted s.
ziyan verici prejudicial s.
ziyan olduğu takdirde sizin hesabınıza at your risk zf.
ziyan vukuunda in case of loss zf.
Proverb
korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan nothing ventured nothing gained
ne kar eder ne ziyan nothing gained
Colloquial
akla ziyan logic defying
Idioms
korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan nothing venture, nothing have
ziyan olmak go to waste
Speaking
yeteneğini ziyan etme don't waste your talent
Slang
ziyan olmak get wasted
Trade/Economic
dolaylı ziyan consequential loss
dolaylı ziyan indirect loss
hasar veya zarar ziyan tazmini pay damages
maktu zarar ve ziyan liquidated damages
sigortada tam ziyan total loss
tam ziyan dead loss
tamam ziyan total loss
tasfiye olunmuş zarar ve ziyan liquidated damages
zarar ziyan damage
ziyan azaltma soru kağıdı mitigation questionnaire
ziyan etmek lose
Law
bir mahkeme kararının temyize götürülmesi neticesinde haciz kararının askıya alınması nedeniyle davayı kazanan tarafın uğradığı zarar ve ziyan intervening damages and costs
gerçek tam ziyan actual total loss
her iki tarafa ziyan veren yenişemezlik mutually hurting stalemate
hükmi tam ziyan construction total loss
maddi zarar ziyan pecuniary damages
mutlak tam ziyan absolute total loss
sözleşmenin ihlal edilmesi nedeniyle açılan zarar ziyan davası action of assumpsit
sözleşmenin ihlal edilmesi nedeniyle açılan zarar ziyan davası assumpsit
zarar ve ziyan iddia etmek claim damages
zarar ve ziyan külfeti burden of losses
zarar ziyan prejudice
zarar ziyan davası suit for damages
zarar ziyan davası açmak sue for damages
Insurance
anlaşmalı tam ziyan compromised total loss
anlaşmalı tam ziyan arranged total loss
gerçek tam ziyan actual total loss
hükmi tam ziyan constructive total loss
müşterek avaryadan olmayan zarar ziyan particular average
tam ziyan loss of specie
tam ziyan total loss
ziyan bedeli damages
Technical
ziyan olan waste
Military
zarar ve ziyan tespit timleri damage and loss determination teams