çaba - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çaba"çaba" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çaba effort i.
General
çaba push i.
çaba working i.
çaba exert i.
çaba exertion i.
çaba attempt i.
çaba diligence i.
çaba zeal i.
çaba strenuousness i.
çaba endeavor i.
çaba try i.
çaba nerve i.
çaba struggle i.
çaba spurt i.
çaba industry i.
çaba effort i.
çaba bootstraps i.
çaba mettle i.
çaba toil i.
çaba glow i.
çaba endeavour i.
çaba scaffolding i.
Music
çaba ardency

"çaba" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 164 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çaba göstermek make an effort f.
çaba harcamak make an effort f.
son bir çaba göstermek spurt f.
olağanüstü çaba spurt i.
General
... mek/mak için gayret sarfetmek/ çaba göstermek spread on effort to ... f.
aşırı çaba sarfetmek overexert f.
aşırı çaba sarfetmek bend over backwards f.
azami çaba göstermek show a maximum effort f.
basitlik için çaba göstermek strive for simplicity f.
belirli bir amaca yönelik yoğun çaba göstermek aim for f.
büyük bir çaba göstermek strain every nerve f.
büyük çaba göstermek strive f.
büyük çaba harcamak bear down on f.
çaba gerektirmek require effort f.
çaba göstermek endeavour f.
çaba göstermek slug on f.
çaba göstermek put in effort f.
çaba göstermek strive f.
çaba göstermek apply f.
çaba göstermek endeavor f.
çaba göstermek make an endeavour f.
çaba harcamadan kazanmak win in a center f.
çaba harcamak rustle f.
çaba harcamak endeavour f.
çaba harcamak push f.
çaba harcamak endeavor f.
çaba harcamak labor f.
çaba harcamak make a bid f.
çaba harcamak labour f.
çaba içinde olmak be in a struggle for f.
çaba sarfetmek make an effort f.
çaba sarfetmek make an endeavour f.
çaba sarfetmek exert effort f.
çaba sarfetmek strive f.
çaba sarfetmek struggle f.
çaba sarfetmek exert oneself f.
çaba ve mücadeleyle şöhret kazanmak win one's spurs f.
çok az çaba harcamak make the slightest effort f.
çok çaba sarf etmek make an effort f.
çok çaba sarfetmek make a great effort f.
çok çaba sarfetmek put so much effort into f.
daha fazla çaba harcamak put more effort forth f.
için çaba göstermek work at f.
olağanüstü çaba göstermek spurt f.
sarfetmek (çaba/gayret) exert f.
unutmak için çaba harcamak try hard to forget f.
unutmak için çaba harcamak strive to forget f.
yoğun çaba sarf etmek scrabble f.
yoğun çaba sarf etmek scrabble f.
aşırı çaba straint i.
aşırı çaba overexertion i.
bilimsel çaba scientific endeavour [uk] i.
bilimsel çaba scientific endeavor i.
bitmek bilmeyen çaba ceaseless effort i.
büyük çaba gerektiren ama sonuçta az kar getiren iş hardscrabble i.
çaba düzeyi level of effort i.
çaba gerektirme demandingness i.
çaba gösterilmeden elde edilen easy victory i.
çaba gösterme striving i.
çaba gösterme endeavoring i.
çaba gösterme endeavouring i.
çaba isteyen effortfulness i.
çaba odaklı faaliyet effort-driven activity i.
çaba sarf etme making an effort i.
elinden gelen çaba utmost i.
fiziksel çaba physical exertion i.
gerekli çaba necessary effort i.
insanüstü çaba ceaseless effort i.
isteyerek gösterilen çaba voluntary effort i.
kişisel çaba personal effort i.
ortak çaba collective effort i.
yoğun çaba hard effort i.
yoğun çaba vigorous efforts i.
büyük çaba gerektiren hard-fought s.
çaba gerektiren arduous s.
çaba gerektiren demanding s.
çaba gerektiren arduous s.
çaba gerektiren effortful s.
çaba gerektirmeyen effortless s.
çaba gösterilmiş exerted s.
çaba gösterilmiş exserted s.
çaba göstermeyen effortless s.
çaba göstermiş endeavored s.
çaba göstermiş endeavoured s.
çaba harcamaya değer worth the effort s.
çaba ile ilgili conative s.
çaba isteyen effortful s.
çaba odaklı effort-driven s.
çaba sarfetmeden elde edilen free-riding s.
çaba sarfetmeye değer worth the effort s.
insanın çaba ve umutlarının boş olduğuna inanma ile ilgili futilitarian s.
büyük çaba ile laboringly zf.
büyük çaba ile labouringly zf.
çaba göstererek effortfully zf.
çaba göstermeden effortlessly zf.
çaba harcamadan effortlessly zf.
çaba harcayarak energetically zf.
Phrasals
bir şey üzerinde çok çaba sarf etmek/çalışmak labor over something
büyük çaba ile oluşturmak hew out
çaba harcamak make a bid for
çaba harcayarak çıkarmak pull off
çok çaba sarf etmek sweat over something
fazla çaba göstermeden ya da ilerleme kaydetmeye çalışmadan bir işi yapmak coast along
Colloquial
çok çaba sarf etmek at pains
gerçek bir çaba sarf etmek put forth the effort
son bir çaba sarf etmek shoot one's bolt
Idioms
(birinin gösterdiği emek/sergilediği çaba için) bahşiş/para vermek make it worth someone's while
(olmaması/meydana gelmemesi için) çok çaba sarf etmek fight a rearguard action
başkalarını rahat ettirmek için fazladan çaba harcamak go out of your way to do something
bir şeyi yapmak için çok çaba harcamak be at pains to do something
biraz daha çaba göstermek make more of an effort
birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak hand to on a plate
birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak give to on a plate
boşa çaba harcamak spin one's wheels
büyük bir çaba a full-court press
büyük çaba a full-court press
büyük çaba göstermek do one's level best
çaba göstermeden without half trying
çok az çaba harcamak not lift a finger
çok çaba göstermek get a for effort
çok çaba harcamak bust a gut
çok çaba sarf etmek burst a blood vessel
çok çaba sarf etmek bend over backwards
çok çaba sarfetmek strain for an effect
çok çaba sarfetmek break one's neck
gereğinden çok çaba harcamak make a meal of
gereğinden fazla çaba harcamak make heavy weather of
kendini kontrol etmek için çaba sarfetmek swallow hard
nafile uğraş/çaba sisyphean task
nafile uğraş/çaba sisyphean challenge
son bir çaba last ditch effort
takdir edilesi bir çaba göstermek get a for effort
üzerinde yoğun çaba harcamak expend energy on
Slang
çaba sarfetmek hunker down
çevresindekileri etkilemek için çok fazla çaba sarfeden kimse show pony
hiçbir çaba sarfedilmeden edinilmiş free ride
Trade/Economic
çaba-ödül dengesizliği effort-reward imbalance
çaba-ödül mekanizması effort-reward mechanism
en iyi çaba ilkesi best effort principle
en iyi çaba yükümlülüğü best-efforts underwriting
insanları etkileme ve onların grup amaçları doğrultusunda daha arzulu ve heyecanlı bir biçimde çaba göstermelerini sağlama sanat veya süreci leadership
müşterek çaba joint effort
ortak çaba joint effort
ticari işlemlerde yapılacak işlemle ilgili araştırma görüşme ve sonuçlandırma faaliyetleri için gerekli olan zaman, para ve çaba transaction costs
uygulama tatmin çaba ilmiği performance-satisfaction-effort loop
zihinsel çaba mental effort
Law
faydasız çaba unavailing effort
Politics
başlangıçtan itibaren azami çaba gösterilmesi frontloading
düzenli çaba concerted effort
ikili çaba bilateral effort
mali çaba fiscal effort
müşterek çaba collective effort
ortak çaba common quest
uyumlu çaba concerted effort
Telecom
sonuçsuz çaba waving a dead chicken
Psychology
en az çaba ilkesi least-effort principle
fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba overcompensation
Marine Biology
birim çaba başına düşen av catch per unit effort
çaba kontrolü effort control
itibari çaba nominal effort
mekanik çaba mechanical fishing intensity
Linguistics
en az çaba yasası least effort law
en az çaba yasası least effort
Military
etkin çaba harekatı operation active endeavour